MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS

Muzikos garsų karalystėje

2023 m. rugsėjo 27 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II korpuso salėje vyko edukacinė programa „Muzikos garsų karalystėje“. Dalyvavo mokykla-darželis „Vyturėlis“, mokytoja Vaiva Četkauskienė ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Viktorija Ross bei mokytojai Rima Venskienė, Jūratė Duderienė, Romualda Butkevičienė, Liudmyla Ross, Ala Fetingienė, Pranas Dapšauskas.
Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, norintiems patirti muzikavimo džiaugsmą, atverti muzikinius kultūrinius horizontus. Ši programa – tai muzikinis pasakojimas, vedantis vaikus į kelionę po „Muzikos garsų karalystę“.
Edukacijos metu vaikai buvo supažindinti su įvairiais muzikiniais instrumentais: balsu, smuiku, arfa, fortepijonu, akordeonu, fleita, trimitu, trombonu, tūba bei mušamaisiais instrumentais ir turėjo galimybę patys pabandyti išgauti garsą pasirinktu instrumentu.
Programos vadovė – vyresnioji fleitos mokytoja Rima Venskienė.

Baltų vienybės šventė

2023 m. rugsėjo 22 dieną Skaistkalnėje įvyko Baltų dienos minėjimas, kuriame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos, „Aušros“ pagrindinė ir Skaistkalnės vidurinė mokyklos.
Renginys prasidėjo abiejų šalių himnais. Apie Baltų vienybės dienos prasmę, draugystę kalbėjo Skaistkalnės vidurinės mokyklos direktorė Svetlana Vāverniece, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė.
Šventėje grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis (vadovai R. Venskienė, G. Korsakas, koncertmeisterė L. Ross). Ansamblis atliko J. BonJovi „Living on a prayer“, D. Stratford „Asia rock“ ir V. Tuchla „Šageris“.

Skambančios istorijos

2023 m. rugpjūčio 23–29 dienomis Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko vasaros stovykla „Skambančios istorijos“, kurią finansavo Biržų rajono savivaldybė. Stovykla vyko penkias dienas, kurių metu vaikai makštinosi, pramogavo, keliavo, grojo, dainavo, dalyvavo įvairiose edukacijose.
Pirmąją dieną stovyklautojai ir tėveliai buvo supažindinti su stovyklos programa, vadovais, vaikams buvo pravestas instruktažas, kad stovykloje būtų ne tik smagu, bet ir saugu. Pirmoji stovyklos diena – Dainų diena, tad chorinio dainavimo mokytoja Jūratė Duderienė vaikus mokė, kaip balsą ir visą kūną parengti dainai, o po to visi kartu mokėsi dainuoti įvairias daineles. Po sočių pietų su jaunaisiais stovyklautojais dirbo mokytojos Romualda Butkevičienė ir Ieva Morkūnaitė. Visos popietinės veiklos ir dainos buvo skirtos „Baltijos kelio“ minėjimui. Vaikai klausėsi mokytojų pasakojimų, dainavo patriotines dainas, vyko smagi viktorina. Aptarę pirmosios dienos veiklą vaikai grįžo į namus.
Antroji diena – Draugų diena. Po smagios rytinės makštos stovyklautojai išradingai paminėjo Ukrainos nepriklausomybės dieną: šventė kartu su draugais ukrainiečiais mokykloje. Mokytoja Liudmyla pristatė tradicinius ukrainietiškus instrumentus, supažindino su tradicijomis ir papročiais, išmokė giedoti ukrainietišką himną. Kartu su ukrainiečiais vaikais visi stovyklautojai išmoko ukrainiečių liaudies dainą „Oy u luzi chervona kalyna“. Pasikartoję Lietuvos ir Ukrainos himnus stovyklautojai nuėjo prie Nepriklausomybės paminklo miesto aikštėje, kur kartu su miestiečiais sugiedojo Ukrainos ir Lietuvos himnus. Vaikai taip pat sudainavo ir dainą „Oy u luzi chervona kalyna“.
Po pietų stovyklautojai išvyko pas kitus savo draugus – švęsti Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ 40-ojo gimtadienio. Biržų pilies kieme stovyklautojai dainavo, šoko, piešė, pramogavo.
Trečioji stovyklos diena prasidėjo jau įprasta muzikine mankšta, o po jos – nuotaikinga pažintis su styginiais ir pučiamaisiais instrumentais. Su jais susipažinti stovyklautojams padėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai Romualda, Liudmyla, Rima, Gitas, Pranas ir mokiniai, jau grojantys šiais instrumentais. Stovyklautojai patys galėjo išbandyti vieną ar kitą instrumentą, pasimokyti išgauti garsą.
Po pietų stovyklautojų laukė turistinis žygis į „Šiaurinę rančą“. Miesto autobusu nuvykę iki miesto parko, toliau kelionę tęsė pėsčiomis. Keliaudami vaikai su mokytojomis prisiminė daineles apie įvairius gyvūnus. O kiek buvo džiaugsmo, kai vaikai pamatė rančos gyvūnus, juos glostė, mylavo, susipažino su kiekvieno gyvūno aprašymais. Toliau sekė pramogos ant batutų. Atsisveikinę su gyvūnais ir pilni įspūdžių stovyklautojai pasuko namų link. Keliaudami aptarė dienos darbus, išsirinko instrumentą, kuriuo norėtų išmokti groti ir nepamiršo mažųjų triušiukų, kuriuos norėtų laikyti namuose.
Ketvirtoji stovyklos diena buvo skirta „Ponui fortepijonui ir jo draugui akordeonui“, pažinčiai su šiais instrumentais. Po jau įprastos smagios rytinės makštos, stovyklautojai išvyko į muziejų „Sėla“, kur juos pasitiko vadovė Romualda ir muziejaus darbuotoja Snieguolė. Kaip ir pridera rūmuose, išmokome gerų manierų, taisyklingos laikysenos, susipažinome su istorija, instrumentų atsiradimu juose ir išmokome šokti. Mokytoja Romualda supažindino vaikus su pirmaisiais rūmų instrumentais organetu ir klavesinu. Vaikai turėjo galimybę pagroti šiais instrumentais. O stovyklautoja Agota pati organetu atliko kūrinėlį. Vėliau stovyklautojai labai smagiai šoko senovinius šokius, kuriems klavesinu akompanavo mokytoja Roma.
Toliau sekė pažintis su akordeonu. Muziejininkė Snieguolė pristatė muziejaus ekspozicijose esančius instrumentus, o su pačiu mažiausiu akordeonu vaikai galėjo patys pagroti. Mokytojos Ala ir Violeta supažindino vaikus su akordeono istorija, instrumento sandara, pamokė taisyklingai laikyti instrumentą ir paaiškino, kaip juo groti. Toliau arkadoje vyko smagūs žaidimai, kuriems akordeonu akompanavo mokytoja Ala. Padėkoję muziejaus darbuotojams iškeliavome ieškoti autobuso, kuris mus nuvežė į A. Podėnienės sodybą. Čia mūsų laukė pati sodybos savininkė, kuri mus supažindino su aplinka ir pravedė muzikos garsų užsiėmimą, supažindindama su patefonais. Sočiai papietavę atsisveikinome su sodybos šeimininke A. Podėniene ir išvykome į mokyklą. Mokykloje dar laukė viktorina.
Penktoji stovyklos diena – kelionė į Rygą „Keliaujame su daina“. Keliaudami autobusu vaikai klausėsi pasakos „Bremeno miesto muzikantai“, nes ruošėsi aplankyti Bremeno muzikantų skulptūrą Rygoje. Atvykę į Rygą stovyklautojai Domo katedroje klausėsi latvių vargonininko Aivars Kalejs 20 minučių pietų pertraukos koncerto. Vaikai turėjo galimybę ne tik klausytis vargonų muzikos, bet ir ekrane stebėti, kaip vargonininkas groja. Mokytoja Ieva papasakojo vaikams apie vargonus, kaip jais yra grojama. Po koncerto biržiečiai pasisveikino su pačiu vargonininku, beje, ne kartą koncertavusiu Biržuose.
Vėliau stovyklautojai lankėsi Iliuzijų muziejuje, kuriame išbandė fizikos dėsnius realybėje. Vaikams buvo labai smagu ir įdomu. Po apsilankymo muziejuje stovyklautojai Rygos senamiesčio gatvelėmis išskubėjo ieškoti Bremeno muzikantų skulptūros. Visiems buvo įdomu sužinoti, kaip ji atrodo. O mokytoja Ieva paminėjo vaikams, kad jeigu sugalvos norą ir patrins nosytę, norai išsipildys. Vaikai labai noriai patikėjo savo norus. Lido papietavę ir pasigrožėję parko gyvūnėliais, grojančiais fontanais išvyko į namus. Autobuse aptarėme stovyklos veiklas, išsirinkome draugiškiausią narį. Vaikai jau norėjo sužinoti, kada įvyks kita stovykla, nes buvo tikrai smagu ir linksma.

Rima Venskienė
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja


VASAROS TAKAIS RUGSĖJIS GRĮŽO

Rugsėjo 1-osios šventė Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – su draugais, tėveliais, seneliais ir, aišku, mokytojais. Jiems skirtos gražiausios gėlės. Nesvarbu, kad ne visi mokinukai, pirmokai, savo mokytojus pažįsta. Suspės, susipažins, džiaugsis mokymusi ir bendravimu. Muzikos mokykla – ne būrelis, čia 210 mokinių laukia darbas. Ir tuo pačiu – meno pažinimo džiaugsmas, nepakartojamas jausmas, kai pirmą sykį lipi į sceną kaip atlikėjas arba parodoje pamatai savo dailės darbelį.
Rugsėjo 1-oji – tai ir svečių diena, linkėjimai ir sveikinimai. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenę šia proga aplankė ir gerų mokslo metų linkėjo Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono Savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, vicemerė Astra Korsakienė. Puikiu kolektyvu, gausiu mokinių skaičiumi pasidžiaugė Mokyklos direktorė Edita Timukienė.
Rugsėjo 1-oji – tai ir muzika, kurią dovanojo mokytojai Gitas Korsakas, Pranas Dapšauskas ir visas būrys mokinukų – ką tik praūžusios stovyklos dalyviai.
Gražių mokslo metų – linkėjo šventės vedėja mokytoja Ieva Morkūnaitė.Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal muzikos mokymo programą
Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal dailės mokymo programąPASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai


SKAMBĖK, JAUNYSTE

2023 m. birželio 8–11 dienomis Panevėžio rajone, Krekenavoje, vyko XVIII šalies vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro festivalis „Skambėk jaunyste“.
Jame dalyvavo Panevėžio rajono, Kėdainių, Ukmergės ir Biržų muzikos mokyklų mokiniai. Biržiečiams atstovavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Teresė Bukytė ir mokytoja Violeta Sabonienė. Baigiamasis festivalio akordas – koncertas „Vidudienio varpai“ Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bazilikoje. Koncerte dalyvavo žinomi Lietuvos atlikėjai: Irena Milkevičiūtė (sopranas), Dovilė Kazonaitė (sopranas) ir Nojus Žalys (baritonas). Orkestro meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Plančiūnas.
Festivalį organizavo Panevėžio rajono muzikos mokykla.

MUZIKUOJANTIS JAUNIMAS

2023 m. birželio 2–4 dienomis Panevėžyje vyko tarptautinis festivalis „Muzikuojantis jaunimas“. Jame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos moksleiviai, muzikuojantys styginiais instrumentais. Tarp jų – ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai (mokytoja Violeta Sabonienė).
Paskutinę festivalio dieną festivalio dalyviai koncertavo Bistrampolio dvare.

SKAMBANTI VASARA AUKŠTAITIJOS SOSTINĖJE

2023 m. birželio 1-ąją Panevėžyje, Aukštaitijos sostinėje, vyko Aukštaitijos krašto moksleivių dainų šventė „Skambanti vasara“. Ją organizavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyrius.
Šventei ruošėsi abu Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorai: Jaunučių (mokytoja Jūratė Duderienė) ir Jaunių (mokytoja Viktorija Morkūnienė). Šventė vyko centrinėje Panevėžio miesto aikštėje. Nuvykusių biržiečių, kaip ir kitų choristų, atvykusių iš Rokiškio, Pakruojo, Kupiškio, ir kelių panevėžiečių chorų, pirmiausia laukė repeticija. Pirmą sykį suskambusi chorų daina skambėjo gana darniai, tačiau šventei mokiniai, ir jaunučiai, ir vyresnieji, dar labiau susikaupė. Šventiškai nuteikė Vytauto Mikalausko menų gimnazijos pučiamųjų orkestras. Šventės dalyvius pasveikino, jų mokytojams padėkos raštus už chorinės muzikos puoselėjimą įteikė Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Padėkos buvo įteiktos ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorų vadovėms.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorų vadovės dirigavo šventėje. Jūratė Duderienė – Dainiaus Pulausko aranžuotai lietuvių liaudies dainai „Už žalių miškelių“, kurią dainavo jungtinis jaunučių choras, Viktorija Morkūnienė – jungtiniam jaunių chorui, atlikusiam „Dėl tos dainos“ (Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus eilės). Darniai skambėjo visų chorų atliekama Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, „Lietuva brangi“ (Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai).
Pasibaigus chorų šventei, viešnagė Panevėžyje nesibaigė. Biržiečiai buvo pakviesti pasisvečiuoti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Daugiausia veiklos moksleiviai rado Atviroje jaunimo erdvėje.

ATSISVEIKINIMO ŠVENTĖ

2023 m. gegužės 30-osios popietę į Biržų pilies salę rinkosi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai, dailės ir muzikos programų absolventai. Gausus baigiančiųjų mokyklą būrys – trisdešimt. Į atsisveikinimo šventę jie atvyko lydimi artimiausių šeimos žmonių, draugų, mokytojų. Muzikantų šventėje paprastai skamba muzika, bet šįkart netrūko ir gražių žodžių, prasmingų linkėjimų. Absolventus pasveikino mokyklos direktorė Edita Timukienė, rajono Savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Baronienė. Šio skyriaus padėkos raštai buvo įteikti aktyviausiems mokiniams, konkursų ir švenčių dalyviams. Mokyklos direktorės padėkos buvo skirtos daugeliui – juk visiems, einantiems meno keliu, tobulėjantiems, yra už ką padėkoti. Po sveikinimų ir linkėjimų prabilo muzika. Absolventai į atsisveikinimo koncertą sudėjo sau mieliausius muzikos kūrinius, muzikavo solo ir su draugais. Koncertą praturtino Biržų kultūros centro šokių kolektyvo „Raitytinis“ šokėjai (vadovė Danguolė Kalkienė).
Nuriedėjo ne viena ašarėlė, ne vieną pagavo jaudulys. Gėlės, atminimo dovanėlės mokinių – mokytojams, mokytojų – mokiniams.
Bet atsisveikinimo šventė nebūtinai reiškia atsisveikinimą: šiandieninių absolventų, norinčių mokytis toliau, laukia tęstinės muzikos ir dailės programos. Tad ne vienas savo mokytojams ir draugams žadėjo: iki susitikimo!

Menų jungtys

2023 m. gegužės 2 dieną, kai Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko tarptautinis Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonininkų konkursas, Mokykloje viešėjo Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunieji dailininkai. Kartu su biržiečiais, Dailės skyriaus IV–VII klasių mokiniais, jie dalyvavo edukacinėje programoje „Menų jungtys – bendradarbiavimo tiltai jaunimui“.
Programos metu aplankėme Astravo dvarą, Kirkilų apžvalgos bokštą, Karvės olą, Biržų krašto muziejų „Sėla“. Jaunieji dailininkai ne tik susipažino su Biržų miesto istorija, apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas, bet ir dalyvavo plenere.
Plenero darbai šiuo metu eksponuojami Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II korpuse. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė plenero dalyvius apdovanojo padėkos raštais.

Dalyvavo Viduramžių muzikos dirbtuvėse

Neformalaus vaikų švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ mokiniai dalyvavo senosios muzikos festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ Viduramžių muzikos dirbtuvėse, kurių metu kūrė šv. Velykų pasakojimą.
Per tris dienas buvo daug pažinimų, atradimų, kūrybinių užduočių ir neįtikėtinai puikus rezultatas su kursų vadovėmis Beatriče Baltrušaityte ir Viktorija Silenkovaite.
Kursų metu mokiniai aplankė Šv. Vincento Pauliečio globos namus ir išmoktomis giesmėmis pasveikino jų gyventojus su Velykomis.

DALYVAVO KONFERENCIJOJE

2023 m. kovo 30 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su muzikos istorijos mokytoja Vigilija Maciene dalyvavo respublikinėje muzikos ir meno mokyklų mokinių konferencijoje, skirtoje Rudolfo Lymano „Grafiškosios muzikos ir giedojimo mokyklos“ įkūrimo 140 metų sukakčiai minėti. Konferenciją organizavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, renginys vyko Rokiškio krašto muziejuje. Konferencijoje buvo pristatyti meno žmonės, kurių vardais pavadintos muzikos ar meno mokyklos. Biržiečiai pristatė savo sukurtą filmą „Drauge su Vladu Jakubėnu“.
Vyko protmūšis, kuriame dalyvavo ir biržiečių komanda.
Mokiniai apžiūrėjo Rokiškio krašto muziejų, dalyvavo edukacijoje „Pavasarinis paukštelis“.

Jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos festivalyje „Linksmosios melodijos“

2023 m. kovo 24 d. Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykloje vyko III jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos festivalis „Linksmosios melodijos“, kuriame dalyvavo apie 70 vaikų, tarp kurių ir mūsų muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Eglė Undzėnaitė, Martinas Vaičiulis, Tadas Šukevičius, Adriana Vaičiulytė,Paulius Rakickas, Darija Rakickaitė (mokytoja Ina Valotkienė), Kamilė Lėliukė ir Miglė Augustė Paukštė (mokytoja Dalia Šimbelienė). Mokiniai apdovanoti padėkomis.

Edukacinė išvyka

Viena iš šiuolaikinio mokytojo kompetencijų – ne tik gebėti savo darbe taikyti tradicinius metodus, bet ir bendrauti bei bendradarbiauti su kolegomis, mokytis vieniems iš kitų. Viena iš netradicinių mokymosi vieniems iš kitų formų – edukacinės išvykos.
Tad kovo 8 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenė kartu su Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ir Skaistkalnės vidurinės mokyklos bendruomenėmis susitiko tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Muzikos ir sporto metodų taikymas šiuolaikinėje pamokoje“ Skaistkalnės vidurinėje mokykloje. Kruopščiai suplanuota diena prasidėjo nuo pažinties su baroko epochos puošmena – Skaistkalnės bažnyčia, po to su Šembergo dvare įsikūrusia mokykla ir naujausiu statiniu – sporto sale.
Aktyvūs ir netradiciniai sporto, muzikos, šokio, teatro metodai ne tik leido prisiliesti prie istorijos, muzikos ir meno pasaulių, bet ir išjudino mokyklų bendruomenes veikti, suteikė nepamirštamų akimirkų, praplėtė akiratį, sustiprino bendruomeniškumo jausmą.

Kamerinių ansamblių festivalio-konkurso diplomantai

2023 m. kovo 4 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje dvidešimtą kartą vyko respublikinis kamerinių ansamblių festivalis-konkursas „Muzikuokime drauge“. Jis rengiamas siekiant puoselėti įvairios sudėties kamerinių ansamblių muzikavimo tradicijas, skatinti mokinių muzikinę, kūrybinę bei meninę saviraišką, ugdyti sceninę ištvermę bei atlikimo meną ir kultūrą
Festivalyje-konkurse sėkmingai dalyvavo ir diplomantų vardą pelnė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas: Eglė Undzėnaitė (fortepijonas) ir Augustas Zonys (althornas), mokytojai Ina Valotkienė ir Pranas Dapšauskas. Duetas atliko B. Ulvaeus ir B. Andersson „Ačiū tau už muziką“.

Projektas „Asigręžk“

Daugiau kaip 10 metų Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla vykdė projektą „Išsipildymo akcijos įkvėpti“. Projektas buvo vykdomas kartu su p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu. Projektas „Atsigręžk“ praplečia ir tęsia pradėtą veiklą, jį globoja pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
„Atsigręžk 2022“ suteikia galimybę mėgautis muzika ir pajusti jos poveikį emocinei būsenai.
Jis atkreipia dėmesį į vaikus, augančius globos namuose, socialinės rizikos šeimose, senelių globos namuose gyvenančius senolius ir ligoninėse sunkias ligas besigydančius bei neįgaliųjų problemas.
Projektu siekiama auklėti mūsų vaikus gerumo, atjautos dvasia, skatinti užuojautos ir supratimo išraišką tiems, kam gyvenimas atseikėjo mažiau laimės.
Tuo pačiu tęsiamas tradicinis bendradarbiavimas tarp muzikos mokyklų, socialinių globos namų, socialiai pažeidžiamų šeimų, ligoninių.
Projekto metu rengiami koncertai-susitikimai su įvairių miestų socialinių globos namų, šeimų ir šeimynų gyventojais, ligoniais, besigydančiais įvairiose gydymo įstaigose.
Šiame projekte jau keleri metai dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
Prisiminkime praėjusių metų veiklą...
Kovo 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo programos mokiniai savo velykinius piešinius dovanojo Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių namų gyventojams. Birželio 1 d. šiuose namuose surengtas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ir muzikos ugdymo programų mokinių koncertas ir paroda.
Birželio 12 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertavo ligoniams Panevėžio respublikinės ligoninės Likėnų reabilitacijos biuvetėje „Vilties angelas“.
Birželio 15 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai dalyvavo koncerte-pasakoje „Rūtelės kelionė pas močiutę“ Rokiškio rajono Bajorų kaimo senjorų klube.
Lapkričio 22 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykla surengė sakralinės muzikos koncertą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Edukacinė išvyka į Kauną

2023 m. vasario 26 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ mokiniai buvo edukacinėje išvykoje Kaune. Aplankė nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, kuriame pamatė ne tik M. K. Čiurlionio paveikslus, bet ir pianisto Viktoro Paukštelio parodą bei kitas nuolatines ekspozicijas.
Kita edukacinės kelionės dalis buvo skirta Kauno valstybinei filharmonijai. Čia mokiniai klausėsi V. Disnėjaus filmų muzikos, kurią atliko Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvas „Musica Humana“.
Po koncerto mokiniai scenoje nusifotografavo su atlikėjais.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos taryba

Skirmantė Griciūnienė, fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Gražina Visockienė, dailės mokytoja ekspertė, mokytojų atstovė, sekretorė;
Gitas Korsakas, saksofono mokytojas metodininkas, mokytojų atstovas, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas;
Saulė Mickevičiūtė, mokinių atstovė;
Vilius Bartuševičius, mokinių atstovas;
Justinas Juška, mokinių atstovas;
Kristina Pikūnė, tėvų (globėjų) atstovė;
Kristina Undzėnienė, tėvų (globėjų) atstovė;
Audronė Januševičiutė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė, socialinių partnerių atstovė.

Pirmasis Mokyklos tarybos posėdis

2022 m. gruodžio 29 d. rinkosi nauja Mokyklos taryba. Ją sudaro mokytojų, mokinių, tėvų ir socialinių partnerių atstovai. Antrai kadencijai Mokyklos tarybos pirmininke visais balsais išrinkta Skirmantė Griciūnienė, jos pavaduotoju – Gitas Korsakas.
Naujoji mokyklos taryba aptarė metų veiklos ir mokyklos direktoriaus ataskaitas, teikė siūlymus dėl Mokyklos veiklos ir strateginių planų.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931