MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Ataskaitų rinkiniai nuo 2023 metų
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOSAUKŠTAITIJOS TALENTAI 2024

2024 m. gegužės 15 dieną Rokiškyje vyko XII Aukštaitijos regiono gabių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai 2024“.
Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: Jokūbas Mockevičius (fortepijonas, mokytoja Ina Valotkienė) ir Emilijus Jakavickas (trombonas, mokytojas Pranas Dapšauskas, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė-Aleknienė).
Festivalis vyko Rokiškio krašto muziejuje. Biržiečiai pasirodė puikiai.

Drauge su Vladu Jakubėnu

2024 m. gegužės 14 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko istorinė-muzikinė popietė „Drauge su Vladu Jakubėnu“. Popietė buvo skirta Vlado Jakubėno 120-osioms gimimo metinėms.
Jos vedėja muzikos istorijos mokytoja Vigilija Macienė mokinius pakvietė dalyvauti viktorinoje. Pasidalinę į tris komandas mokiniai aktyviai dalyvavo: klausė klausimų, skubiai ieškojo atsakymų. O klausimus mokiniams uždavė ir netikėti svečiai: į mokinius vaizdo įrašu kreipėsi muzikologė Vlado Jakubėno draugijos pirmininkė Beata Baublinskienė ir kompozitorius Marius Baranauskas, pritaikęs instrumentuotę orkestrui V. Jakubėno baletui „Vaivos juosta“.
Popietėje dalyvavo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkė Dovilė Bekerienė, kuri papasakojo apie Jakubėnų fortepijoną. Buvo ir muzikinių intarpų: V. Jakubėno muziką atliko Jokūbas Mockevičius (mokytoja Ina Valotkienė), Jūratė Duderienė ir Medeina Duderytė (mokytoja Gražina Beleckienė), Arūnė Anskinaitė ir Karina Staškevičiūtė (mokytoja Romualda Butkevičienė). Viktorinos dalyviai greitai atsakė, kokius kūrinius groja atlikėjai.
Visos komandos buvo aktyvios, visos sėkmingai dalyvavo viktorinoje, todėl visos pelnė prizus. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės Editos Timukienės padėkos raštai įteikti popietės organizatoriams ir V. Jakubėno kūrinių atlikėjams bei jų mokytojams.

„Už vaikystę ir muziką“. Biržietės pianistės pakviestos groti su Panevėžio muzikinio teatro kolektyvais

2024 m. gegužės 6 dieną Panevėžio muzikos mokykloje vyko festivalis-konkursas „Už vaikystę ir muziką“. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Adriana Vaičiulytė (mokytoja Ina Valotkienė), Miglė Augustė Paukštė (mokytoja Dalia Šimbelienė) ir Teresė Bukytė (mokytoja Gražina Beleckienė).
Konkurse dalyvaujančios mokinės jam parengė po dalį koncerto fortepijonui su orkestru, konkurse orkestrą „pavadavo“ koncertmeisteriai, o puikiai pasirodžiusios biržietės laimėjo teisę groti svarbiuose koncertuose. Miglė Augustė Paukštė pakviesta koncertuoti gegužės 25 dieną su Panevėžio muzikinio teatro styginiu kvartetu. Adriana Vaičiulytė ir Teresė Bukytė koncertuos gegužės 24 dieną su Panevėžio muzikinio teatro orkestru.

„SKAMBANTIS PAVASARIS“ Biržuose ir Rundalėje

2024 m. balandžio 26–28 dienomis daugiau kaip 300 jaunųjų Lietuvos ir Latvijos muzikos talentų suvienijo jėgas bendriems pasirodymams – koncertuose Klaipėdoje, Biržuose bei Rundalėje (Latvija) skambėjo jų atliekama simfoninė ir chorinė muzika. Nuo 2017 metų Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninis orkestras organizuoja tęstinį festivalį „Skambantis pavasaris“, o šiemet jame dalyvavo net septynių muzikos bei meno mokyklų jaunieji atlikėjai: chorai ir orkestrai.
Šeštadienį festivalis apsilankė Biržuose: Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko įspūdingas koncertas, kur kartu su Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos simfoniniu orkestru bei choru „Cantica“ pasirodė jaunieji atlikėjai iš Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklų.
Gausiam atlikėjų būriui – bažnyčioje ruošėsi koncertuoti beveik pusantro šimto moksleivių – teko pritaikyti bažnyčios erdvę. O improvizuotoje scenoje netrukus prasidėjo repeticija – jaunųjų muzikantų muzikinė pažintis vienų su kitais.
Koncertui prisirnko pilnutėlė bažnyčia klausytojų. Biržiečiai nuoširdžiai sutiko jaunuosius atlikėjus, ypač džiaugėsi vilniečiais. Gal iš dalies todėl, kad Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninio orkestro vadovas yra Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinis altininkas Mantas Makrickas. Jis į gimtąjį miestą visada grįžta su dovanomis: tęsia šiaurės Lietuvos muzikos festivalių „Biržai“ tradiciją, koncertuoja kaip atlikėjas, o šįsyk galėjome pamatyti ir išgirsti, kaip groja jo mokiniai. Daugiausia organizacinių festivalio rūpesčių taip pat gulė ant M. Makricko pečių.
Koncerte dainavo du chorai: Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos jaunių choras „Cantica“ ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Chorams dirigavo jų vadovės Diana Mikienė ir Viktorija Morkūnienė. Simfoniniam orkestrui dirigavo Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninio orkestro meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Lipeika bei Rokiškio simfoninio orkestro dirigentas Justinas Mačys.
Įspūdingai skambėjo jungtinio simfoninio orkestro atliekami kūriniai, jungtinio choro dainos, kurioms pritarė jungtinis orkestras.
Jauniesiems atlikėjams ir jų vadovams dėkojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Jonas Morkvėnas, gėlėmis apdovanoti dirigentai.
Kitą dieną festivalio „Skambantis pavasaris“ koncertas vyko Rundalės rūmų baltojoje salėje. Į Rundalę vyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras (vadovė V. Morkūnienė), smuikininkė Teresė ir fleitininkės Augustė bei Sofija. Jas lydėjo mokytojai, Mokyklos vadovės.
Rundalės pilyje prireikė ir biržiečių Mokyklos darbininkų: jie paruošė Baltąją pilies salę jungtiniam simfoniniam orkestrui (jame muzikuoti rengėsi beveik 100 moksleivių: jau minėtas Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninis orkestras, Klaipėdos Juozo Karoso kamerinis orkestras, biržiečiai ir Bauskės muzikos mokyklos mokiniai). Nuvykusių į Rundalę netrukus laukė repeticija, tad tik trumpam buvo galima pasižvalgyti po pavasario žiedais pasipuošusį parką.
Vos baigėsi repeticija (susigroti turėjo jungtinis orkestras, susidainuoti trijų mokyklų chorai: be biržiečių dainininkų jungtiniame chore dainavo Klaipėdos Juozo Karoso ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos jaunių chorai), prasidėjo koncertas.
Rundalės rūmų baltoji salė pasirodė pakankamai erdvi, kad joje patogiai jaustųsi beveik 200 jaunųjų atlikėjų ir būrys klausytojų.
Koncertą pradėjo biržiečių bičiuliai – Bauskės muzikos mokyklos mokiniai. Po jų pasirodė Karoliniškių muzikos mokyklos choras „Cantica“, šios mokyklos simfoninis orkestras, o paskui susijungė visi muzikantai bendriems kūriniams, koncerto pabaigoje prie jų prisidėjo jungtinis choras.
Koncertui baigiantis Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė padėkojo visiems festivalio „Skambantis pavasaris“ partneriams ir organizatoriams, organizatoriams ir jauniesiems atlikėjams dėkojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė.
Festivalis baigėsi jungtinio choro ir jungtinio orkestro atliekama daina, kuriai dirigavo Kęstutis Lipeika.
Festivalis baigėsi. Jį palydėjo aplodismentai, sveikinimai, linkėjimai ir pažadas susitikti kitų metų festivalyje. Beje, biržiečiai Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos organizuojamame festivalyje „Skambantis pavasaris“ dalyvavo jau tris kartus.

Dirigentų konkurse Klaipėdoje

2024 m. balandžio 26 d. Klaipėdoje, Eduardo Balsio menų gimnazijoje, vyko I Eduardo Balsio jaunųjų dirigentų konkursas. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Ilja Šakuro ir Saulė Mickevičiūtė. Konkursui mokinius parengė mokytoja Viktorija Morkūnienė. Koncertmeisterės: Liudmyla Ross ir Ieva Morkūnaitė.
Jaunuosius dirigentus vertino komisija, kuriai vadovavo žinomas choro dirigentas, pedagogas ir kompozitorius Jurijus Kalcas. Savo kategorijose S. Mickevičiūtė įvertinta II laipsnio diplomu, I. Šakuro – III laipsnio diplomu. Be to, I. Šakuro apdovanotas specialiu komisijos prizu už išraiškingiausiai atliktą lietuvių liaudies dainą „Bijūnėlis žalias“.

PO ANGELO SPARNU. Ketvirtas koncertas

2024 m. balandžio 25 d. Likėnų reabilitacijos ligoninės biuvetėje įvyko ketvirtas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertas „Po angelo sparnu“.
Ligoninės pacientams ir darbuotojams muzikavo mokytojų Inos Valotkienės ir Jūratės Duderienės mokiniai. Tai projekto „Atsigręžk“ renginys. Šis jau 20 metų sukaktį minintis Naujosios Vilnios muzikos mokyklos projektas skirtas socialiai pažeidžiamiems žmonėms, jį globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokykla projekte dalyvauja kaip Naujosios Vilnios muzikos mokyklos partneris.

Bendradarbiavimo sutartis

2024 m. balandžio 17 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė pasirašė įstaigų bendradarbiavimo sutartį su Rokiškio jaunimo centro direktore Inga Vagone. Rokiškio jaunimo centre ugdomi ir jaunieji dailininkai, neseniai jų darbus matėme tarptautinėje parodoje „Menas plius“.

VIEŠĖJO KOVO 11-OSIOS AKTO SIGNATARĖ BIRUTĖ VALIONYTĖ

2024 m. balandžio 2 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytojus aplankė Kovo 11-osios akto signatarė Birutė Valionytė, ją palydėjo rajono Savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Baronienė. B. Valionytė dailininkams atvežė vertinga dovaną: dviejų dalių keramikos darbų albumą „Akimirkos stebuklas“. Jo autoriai – menininkai Audronė Skarbaliūtė ir Leonas Vytautas Glinskis.
Audronė Skarbaliūtė-Glinskienė savo šeimos sodyboje įkurtose dirbtuvėse daugiau kaip ketvirtį amžiaus vadovauja Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių vaikų keramikos būrelio edukaciniams užsiėmimams. Čia keramikos paslapčių mokėsi keli šimtai mokinių iš Pravieniškių seniūnijos vietovių, Rumšiškių, Kauno, Kaišiadorių ir kt. Menininkai Audronė ir Leonas Glinskiai parengė dviejų tomų fotoalbumą „Akimirkos stebuklas: Pravieniškių vaikų keramikos darbai“, atspindintį 25 produktyvius keramikos būrelio veiklos metus bei ilgametę pedagoginio darbo patirtį. Leidinys iliustruotas įspūdingomis Leono Glinskio fotografijomis, kuriose – apie 700 geriausių lipdinių ir jų autoriai. Spausdinamos pačių mokinių mintys apie kūrybą, meną.
Dovana padės biržiečiams dailės mokytojams rasti idėjų savo darbui.
B. Valionytė apžiūrėjo dailės mokymo patalpas, su mokytojais ir mokyklos direktore Edita Timukiene aptarė visus dominančius klausimus.

PO ANGELO SPARNU. Trečias koncertas

Likėnų reabilitacijos ligoninėje 2024 m. kovo 26 dieną įvyko trečiasis projekto „Atsigręžk“ koncertas „Po angelo sparnu“. Projektą įgyvendina Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla kaip Naujosios Vilnios muzikos mokyklos sumanyto projekto partnerė. Tai tarptautinis projektas, kurį globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
Šį kartą koncerte grojo mokiniai ir mokytojai. Išilgine fleita grojo Vladyslav Vysochin (mokytoja Rima Venskienė, akompanavo Liudmyla Ross). Keletą kūrinių atliko pianistai Miglė Augustė Paukštė, Ajus Bagdonas (mokytoja Dalia Šimbelienė), Viktorija Degutytė (mokytoja Ieva Morkūnaitė), Veronika Vysochin (mokytoja L. Ross). Duetu grojo pianistės Hlorija Ross ir jos mokytoja L. Ross, mokytoja Dalia Šimbelienė ir suaugusiųjų mokymo programos dalyvė Janina Bagdonienė. Du kūrinius fleita atliko mokytoja Rima Venskienė (akompanavo L. Ross). Savo kūrybos kūrinį „Paskutinis rytas“ jautriai atliko L. Ross.
Koncertą vedė mokytoja Rima Venskienė.

„Sugrįžimai“

2024 m. kovo 20 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko koncertas „Sugrįžimai“. Į Biržus sugrįžo buvę Biržų muzikos mokyklos mokiniai: Laurynas Dobilevičius (2016 m. pradėjo mokytis pas mokytoją Praną Dapšauską, o laimėjęs III vietą konkurse „Ventus musicale“ buvo pakviestas mokytis Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje pas mokytoją Antaną Ladygą, kuris taip pat yra buvęs Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys (1968–1970 m.), jo mokytojai – Vaclovas Čiupokas ir Rimantas Ilgūnas.
Koncerte grojo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos IV–VIII klasių pučiamųjų ansamblis, vadovas Pranas Dapšauskas, ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mokytojo Antano Ladygos mokiniai: Laurynas Dobilevičius ir Deivydas Zeniauskas. Jiems akompanavo vienas geriausių Lietuvos koncertmeisterių Linas Dužinskas. Koncerto pažiba šį vakarą, be abejo, buvo Laurynas Dobilevičius, atlikęs sudėtingą konkursinę programą.

Džiazas vaikams ir jaunimui

2024 m. kovo 15 d. Vilniaus kolegijoje, menų studijoje „Garsų spalvos“, įvyko II respublikinio jaunųjų atlikėjų džiazo ir šiuolaikinės muzikos konkursas „Džiazas vaikams ir jaunimui“.
Šis konkursas rengiamas skatinti vaikus ir jaunimą domėtis džiazo ir šiuolaikine muzika, puoselėti bei ugdyti vaikų atlikimo meistriškumą.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistas Martinas Vaičiulis (mokytoja Ina Valotkienė) konkurse paskambino džiazinę pjesę – John Canon „Džonai, grįžk į namus“. Mokiniui teko varžytis su Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Nemenčinės jaunaisiais džiazo atlikėjais. Martinas tapo šio konkurso diplomantu.

„Gintarinė gaida“

2024 m. kovo 15 d. Panevėžyje, miesto Dailės galerijoje, vyko Baltijos šalių jaunųjų atlikėjų festivalis „Gintarinė gaida“. Šio festivalio tikslas – propaguoti Baltijos šalių kompozitorių kūrinius fortepijonui, fortepijoniniams ansambliams.
Festivalį organizavo Panevėžio muzikos mokykla. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos solistė Medeina Duderytė (mokytoja Gražina Beleckienė) bei duetas: Miglė Augustė Paukštė ir Viktorija Degutytė (mokytoja Dalia Šimbelienė ir Ieva Morkūnaitė). Medeina atliko L. Povilaičio kūrinį „Kujaviakas“, Miglė Augustė ir Viktorija – V. Mikalausko kūrinį „Kenas“.

Gimtųjų žodžių apkabintas

2024 m. kovo 13 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Lietuvių kalbos dienoms skirta popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas“ (Just. Marcinkevičius).
Popietėje skambėjo Mokyklos vokalinių kolektyvų ir dueto, solistų atliekamos lietuviškos dainos. Dainavo Jaunučių choras (mokytoja Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė-Aleknienė), Jaunių choras (mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmyla Ross), solistai: Liepa Pačešiūnaitė (mokytoja J. Duderienė), Saulė Mickevičiūtė, Milginta Staniulytė ir Ilja Šakuro (mokytoja Ieva Morkūnaitė, akompanavo I. Morkūnaitė), Melita Vakalaitė ir Dovilė Klanauskaitė (mokytoja V. Morkūnienė, akompanavo L. Ross ir I. Morkūnaitė), vokalinis duetas: M. Staniulytė ir S. Mickevičiūtė (mokytoja I. Morkūnaitė, akompanavo L. Ross).
Bibliotekininkė Janina Bagdonienė priminė spaudos draudimo laikus ir Antano Macijausko indėlį į spaudos draudimo panaikinimą.

MUZIKINĖ VIEŠNAGĖ DOBELĖJE

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla mezga draugystės ryšius su Latvijos Dobelės muzikos ir Dailės mokyklomis. Dobelės dailininkų darbai vieši Biržuose, biržiečių Muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai eksponuojami Dobelės muzikos mokykloje. Darbai į Dobelę išvyko pirmieji, o biržiečiai muzikantai ir dainininkai į Dobelę su muzikiniu sveikinimu atvyko 2024 m. kovo 6 dieną.
Pirmą sykį viešint šiame Latvijos mieste buvo įdomu viskas, o ypač – kaip įsikūrę bendraamžiai muzikantai. Ekskursiją po mokyklą surengė jos direktorė Karīna Zandersone. Visi, ir vaikai, ir mokytojai buvo maloniai nustebinti: Dobelės muzikos mokykla turi puikiai įrengtus kabinetus, prestižinę koncertų salę, prabangius instrumentus ir kitą mokymo įrangą, sutvarkytos visos erdvės ir visa tai – vieno mecenato, kilusio iš Dobelės, lėšomis. Jo lėšomis įrengta puikios akustikos koncertų salė pavadinta mecenato mamos Zintos vardu. Biržiečiai džiaugėsi ir negalėjo atsistebėti, kad tiek lėšų mokyklai skyrė vienas žmogus, jaučiantis didelius sentimentus gimtajam miestui.
Pasigrožėję mokykla, pasidairę po miestą biržiečiai parepetavo koncertų salėje, kurioje groja žymiausi Latvijos atlikėjai, ir susikaupė koncertui. Koncerte dainavo jaunučių choras ir ansamblis (vadovė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė-Aleknienė), grojo akordeonininkai Benas Noreika ir Osvaldas Mištautas (mokytoja Ala Fetingienė), pianistai Lukrecija Ambrazevičiūtė ir Tadas Šukevičius (mokytoja Ina Valotkienė), smuikininkų ansamblis (mokytojas Robertas Ruželė). Trimitu grojo mokytojas Pranas Dapšauskas, akompanavo Vijolė Eidukaitė-Aleknienė. Instrumentinis ansamblis atliko Miko Petrausko „Kriputį“ iš operetės „Tarnaitė pamokė“, grojo varinių pučiamųjų ansamblis (mokytojas P. Dapšauskas), mokytojų ansamblis (Liudmyla Ross, Robertas Ruželė, Rima Venskienė ir Gitas Korsakas), pučiamųjų instrumentų ansamblis (vadovai Rima Venskienė ir Gitas Korsakas). Koncertas pavyko, biržiečiai sulaukė nuoširdžių plojimų. Ir nebuvo neįveikiamas kalbų barjeras, nes muzikos kalba visiems suprantama.
Draugišku priėmimu džiaugėsi ir šeimininkams dėkojo Valdo Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė.

PO ANGELO SPARNU. Antras koncertas

Likėnų reabilitacijos ligoninėje 2024 m. vasario 29 dieną įvyko antrasis projekto „Atsigręžk“ koncertas „Po angelo sparnu“. Projektą įgyvendina Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla kaip Naujosios Vilnios muzikos mokyklos sumanyto projekto partnerė. Tai tarptautinis projektas, kurį globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
Šį kartą koncerte kartu su mokyklinio amžiaus mokiniais muzikavo ir suaugusiųjų mokymo programos dalyvės. Koncerte grojo: fortepijoninis ansamblis: Paulius Rakickas ir Darija Rakickaitė (mokytoja Ina Valotkienė); pianistės Miglė Augustė Paukštė (mokytoja Dalia Šimbelienė), Emilė Vaičiakonytė (mokytoja Jūratė Duderienė), Dorotėja Stambrauskaitė ir Miglė Fergizaitė (mokytoja Romualda Butkevičienė), akordeonininkai Osvaldas Mištautas ir Bernas Noreika (mokytoja Ala Fetingienė).
Skambėjo Aušros Šiaučiulienės ir jos mokytojos Jūratės Duderienės atliekama daina (akompanavo Liudmyla Ross), duetu su savo mokytoja Dalia Šimbeliene grojo Janina Bagdonienė, akordeonu duetu su savo mokytoja A. Fetingiene ir solo grojo Janina Krūminienė.
Koncerto pabaigoje projektą „Atsigręžk“ pristatė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė. Ligoninės pacientams ji linkėjo pasveikti, o pasveikus mokytis muzikuoti Vlado Jakubėno muzikos mokykloje kaip kad mokosi šio koncerto dalyvės.

PO ANGELO SPARNU

Likėnų reabilitacijos ligoninėje 2024 m. sausio 25 dieną įvyko pirmasis projekto „Atsigręžk“ koncertas „Po angelo sparnu“. Projektą įgyvendina Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla kaip Naujosios Vilnios muzikos mokyklos sumanyto projekto partnerė. Tai tarptautinis projektas, kurį globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Projektą trumpai pristatė ir būsima muzikine draugyste su Likėnų reabilitacijos ligoninės pacientais ir darbuotojais padsidžiaugė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė. Mokiniai ir mokytojai į Likėnus vyks kiekvieną mėįnesį, kol orai nepalankūs, koncertuos valgykloje, vėliau – biuvetėje.
Šį kartą koncerte muzikavo Barbora Korsakaitė, II kl. (išilginė fleita), mokytoja Rima Venskienė; žemesniųjų klasių mergaičių vokalinis ansamblis, mokytoja Jūratė Duderienė; Eva Trečiokaitė, VI kl. (fleita), mokytoja Rima Venskienė; Augustė Dūdėnaitė, V kl. (fleita), mokytoja R. Venskienė; Petras Janulis, V kl. (akordeonas), mokytoja Violeta Čėrkienė; Veronika Vysochyn, V kl. (fortepijonas), mokytoja Liudmyla Ross; Sofija Stambrauskaitė, VIII kl. (fleita), mokytoja R. Venskienė; Vilius Bartaševičius, VII kl. (saksofonas), mokytojas Gitas Korsakas. Pučiamųjų instrumentams ir vokaliniam ansambliui akompanavo Liudmyla Ross.
Jaunieji atlikėjai sulaukė nuoširdžių plojimų.

Nupinsiu Lietuvai vainiką

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyką ir Bauskės muzikos ir meno mokyklą sieja keliolikos metų bendradarbiavimas. Tai ir draugų susitikimai, ir bendri koncertai Biržuose, Bauskėje, Rundalės pilyje.
Šį kartą latvių sulaukėme Biržuose. Jie atvežė muzikinius sveikinimus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. 2024 m. vasario 17 dieną šventinis koncertas „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ vyko Biržų pilyje. Bauskės muzikos ir meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas Aigars Dzilums) surengė bendrą koncertą su Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pučiamųjų ansambliu (vadovai Rima Venskienė ir Gitas Korsakas, koncertmeisterė Liudmyla Ross).
Koncerto pradžioje biržiečius Valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino, dviejų mokyklų bendradarbiavimu džiaugėsi Bauskės muzikos ir meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Inita Idere-Bankava ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė. Gražios šventės su draugais linkėjo Biržų rajono savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė.
Po trumpų sveikinimo kalbų ir dovanų (latviai į šventę atvežė savo garsųjį „kringelį“) prasidėjo muzika. Pirmieji grojo biržiečiai, po jų latviai. Beje, latviai atsivežė ir dainininką, kad koncertas būtų įvairesnis. O smagiausiai skambėjo dviejų mokyklų pūtikų atliekami kūriniai. Iš anksto pasidalinę partitūromis abu kolektyvai išmoko ir darniai sugrojo „Per Vilniaus miestą“ (dirigavo Gitas Korsakas) ir „Gyveno trys paršiukai“ (dirigavo Aigars Dzilums).
Po koncerto muzikantai ir jų mokytojai dar pabendravo, ragavo „kringelį“, pasidalino įspūdžiais ir tarėsi dėl naujų susitikimų bei koncertų.

Tarptautinė paroda „Menas +“

Biržų kultūros centre atidaryta tarptautinė jaunųjų dailininkų darbų paroda „Menas +“.
Savo darbus joje eksponuoja Aizkrauklės (Latvija) meno mokyklos, Bauskės (Latvija) muzikos ir meno mokyklos, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, Dobelės (Latvija) meno mokyklos, Kupiškio meno mokyklos, Rokiškio jaunimo centro ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokiniai.

Jaunųjų dirigentų konkursas

2024 m. sausio 19 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko II respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas. Dalyvauti konkurse atvyko Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazijos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Raseinių meno mokyklos jaunieji dirigentai. Konkurse dalyvavo du Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: Ilja Šakuro ir Saulė Mickevičiūtė.
Dirigentus vertino autoritetinga komisija: Dainius Puišys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius (komisijos pirmininkas), Romualdas Gražinis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybės mokytojas, choro vadovas; Lina Vireliūnienė, chorvedė.
I ture visi konkurso dalyviai turėjo padiriguoti du kūrinius (chorus jiems atstojo koncertmeisteriai) ir fortepijonu pagroti vieną iš diriguojamų kūrinių. II ture, kuris vyko Biržų pilies didžiojoje menėje, dalyvavo B kategorijos konkurso dalyviai. Jie dirigavo vieną kūrinį Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių chorui. Šio turo pradžioje visus dalyvius ir organizatorius pasveikino Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė, linkėdama konkursui ir jo organizatoriams sėkmės. Sveikinimo žodį tarė rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vaiga Landauskienė.
Kai visi antrojo turo dalyviai atliko savo užduotį, tarėsi komisija ir netrukus paskelbė konkurso rezultatus. Vertinimo komisijos pirmininkas prof. Dainius Puišys, komisijos narys Romualdas Gražinis jauniesiems dirigentams linkėjo sėkmės, kantrybės mokantis dirigavimo, o konkurso organizatoriams, ypač – Viktorijai Morkūnienei, linkėjo tęsti konkursų tradiciją. Prof. D. Puišys visiems konkurso laimėtojams įteikė diplomus. II vietą A kategorijoje užėmė Ilja Šakuro, jauniausias konkurso dalyvis. Jis taip pat apdovanotas už geriausią privalomo kūrinio interpretaciją. I vietą B kategorijoje užėmė Saulė Mickevičiūtė.
Padėkos raštus organizatoriai įteikė dirigentų mokytojams ir koncertmeisteriams, komisijos nariams. R. Gražinis asmeninėmis dovanėlėmis apdovanojo kelis mokinius, V. Morkūnienę ir Ievą Morkūnaitę.

„Romantiškoji fleita“ M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje

2024 m. sausio 18 d. M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje vyko pirmojo tarptautinio fleitininkų konkurso „Romantiškoji fleita“ (konkursą organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla) laureatų koncertas-susitikimas.
Koncerto pradžioje visus pasveikino Rokas Zubovas, M. K. Čiurlionio proanūkis, M. K. Čiurlionio namų direktorius.
Tarptautinis trio „Harmonia“: Viktorija Marija Zabrodaitė (Lietuva, fleita), Francesco Bruno (Italija, fleita) ir Nijolė Baranauskaitė (Lietuva, fortepijonas) pasveikino laureatus atlikdami nuostabius kūrinius.
Toliau vyko laureatų koncertas. Po koncerto visus pasveikino vertinimo komisijos narys Justinas Mačys įteikdamas mokytojams po savo kompaktinę plokštelę. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė padėkojo M. K. Čiurlionio namų vadovui už galimybę mokiniams, koncerto laureatams, koncertuoti M. K. Čiurlionio namuose, susitikti ir pabendrauti, prisiliesti prie didžiojo menininko asmenybės.
Po koncerto buvo diskutuojama, kalbama apie būsimus koncertus. Mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę apžiūrėti parodas, M. K. Čiurlionio paveikslus.
Visi išvyko į namus džiaugsmingai palinkėdami vieni kitiems iki naujų susitikimų.

SENOVINĖS KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS. Konkursas-paroda

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės programos VI-VII klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame dailės darbų konkurse-parodoje „Senovinės kupiškėnų vestuvės“.
Konkursu-paroda buvo siekiama įprasminti Lietuvoje paskelbtus 2023 Aukštaitijos metus bei prisidėti prie vertybių sklaidos jaunuomenei, aktualizuojant ir kūrybinėmis iniciatyvomis garsinant kultūrinį paveldą – senovines kupiškėnų vestuves.
Su konkurso laureatų darbais buvo išleistas 2024 m. kalendorius ir surengta kilnojama šalies meno, muzikos ir dailės mokyklų mokinių tapybinių kompozicijų paroda.


Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal muzikos mokymo programą
Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal dailės mokymo programąPASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931