MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOSNupinsiu Lietuvai vainiką

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyką ir Bauskės muzikos ir meno mokyklą sieja keliolikos metų bendradarbiavimas. Tai ir draugų susitikimai, ir bendri koncertai Biržuose, Bauskėje, Rundalės pilyje.
Šį kartą latvių sulaukėme Biržuose. Jie atvežė muzikinius sveikinimus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. 2024 m. vasario 17 dieną šventinis koncertas „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ vyko Biržų pilyje. Bauskės muzikos ir meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas Aigars Dzilums) surengė bendrą koncertą su Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pučiamųjų ansambliu (vadovai Rima Venskienė ir Gitas Korsakas, koncertmeisterė Liudmyla Ross).
Koncerto pradžioje biržiečius Valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino, dviejų mokyklų bendradarbiavimu džiaugėsi Bauskės muzikos ir meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Inita Idere-Bankava ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė. Gražios šventės su draugais linkėjo Biržų rajono savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė.
Po trumpų sveikinimo kalbų ir dovanų (latviai į šventę atvežė savo garsųjį „kringelį“) prasidėjo muzika. Pirmieji grojo biržiečiai, po jų latviai. Beje, latviai atsivežė ir dainininką, kad koncertas būtų įvairesnis. O smagiausiai skambėjo dviejų mokyklų pūtikų atliekami kūriniai. Iš anksto pasidalinę partitūromis abu kolektyvai išmoko ir darniai sugrojo „Per Vilniaus miestą“ (dirigavo Gitas Korsakas) ir „Gyveno trys paršiukai“ (dirigavo Aigars Dzilums).
Po koncerto muzikantai ir jų mokytojai dar pabendravo, ragavo „kringelį“, pasidalino įspūdžiais ir tarėsi dėl naujų susitikimų bei koncertų.

Tarptautinė paroda „Menas +“

Biržų kultūros centre atidaryta tarptautinė jaunųjų dailininkų darbų paroda „Menas +“.
Savo darbus joje eksponuoja Aizkrauklės (Latvija) meno mokyklos, Bauskės (Latvija) muzikos ir meno mokyklos, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, Dobelės (Latvija) meno mokyklos, Kupiškio meno mokyklos, Rokiškio jaunimo centro ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokiniai.

PO ANGELO SPARNU

Likėnų reabilitacijos ligoninėje 2024 m. sausio 25 dieną įvyko pirmasis projekto „Atsigręžk“ koncertas „Po angelo sparnu“. Projektą įgyvendina Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla kaip Naujosios Vilnios muzikos mokyklos sumanyto projekto partnerė. Tai tarptautinis projektas, kurį globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Projektą trumpai pristatė ir būsima muzikine draugyste su Likėnų reabilitacijos ligoninės pacientais ir darbuotojais padsidžiaugė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė. Mokiniai ir mokytojai į Likėnus vyks kiekvieną mėįnesį, kol orai nepalankūs, koncertuos valgykloje, vėliau – biuvetėje.
Šį kartą koncerte muzikavo Barbora Korsakaitė, II kl. (išilginė fleita), mokytoja Rima Venskienė; žemesniųjų klasių mergaičių vokalinis ansamblis, mokytoja Jūratė Duderienė; Eva Trečiokaitė, VI kl. (fleita), mokytoja Rima Venskienė; Augustė Dūdėnaitė, V kl. (fleita), mokytoja R. Venskienė; Petras Janulis, V kl. (akordeonas), mokytoja Violeta Čėrkienė; Veronika Vysochyn, V kl. (fortepijonas), mokytoja Liudmyla Ross; Sofija Stambrauskaitė, VIII kl. (fleita), mokytoja R. Venskienė; Vilius Bartaševičius, VII kl. (saksofonas), mokytojas Gitas Korsakas. Pučiamųjų instrumentams ir vokaliniam ansambliui akompanavo Liudmyla Ross.
Jaunieji atlikėjai sulaukė nuoširdžių plojimų.

Jaunųjų dirigentų konkursas

2024 m. sausio 19 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko II respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas. Dalyvauti konkurse atvyko Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazijos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Raseinių meno mokyklos jaunieji dirigentai. Konkurse dalyvavo du Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: Ilja Šakuro ir Saulė Mickevičiūtė.
Dirigentus vertino autoritetinga komisija: Dainius Puišys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius (komisijos pirmininkas), Romualdas Gražinis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybės mokytojas, choro vadovas; Lina Vireliūnienė, chorvedė.
I ture visi konkurso dalyviai turėjo padiriguoti du kūrinius (chorus jiems atstojo koncertmeisteriai) ir fortepijonu pagroti vieną iš diriguojamų kūrinių. II ture, kuris vyko Biržų pilies didžiojoje menėje, dalyvavo B kategorijos konkurso dalyviai. Jie dirigavo vieną kūrinį Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių chorui. Šio turo pradžioje visus dalyvius ir organizatorius pasveikino Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė, linkėdama konkursui ir jo organizatoriams sėkmės. Sveikinimo žodį tarė rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vaiga Landauskienė.
Kai visi antrojo turo dalyviai atliko savo užduotį, tarėsi komisija ir netrukus paskelbė konkurso rezultatus. Vertinimo komisijos pirmininkas prof. Dainius Puišys, komisijos narys Romualdas Gražinis jauniesiems dirigentams linkėjo sėkmės, kantrybės mokantis dirigavimo, o konkurso organizatoriams, ypač – Viktorijai Morkūnienei, linkėjo tęsti konkursų tradiciją. Prof. D. Puišys visiems konkurso laimėtojams įteikė diplomus. II vietą A kategorijoje užėmė Ilja Šakuro, jauniausias konkurso dalyvis. Jis taip pat apdovanotas už geriausią privalomo kūrinio interpretaciją. I vietą B kategorijoje užėmė Saulė Mickevičiūtė.
Padėkos raštus organizatoriai įteikė dirigentų mokytojams ir koncertmeisteriams, komisijos nariams. R. Gražinis asmeninėmis dovanėlėmis apdovanojo kelis mokinius, V. Morkūnienę ir Ievą Morkūnaitę.

„Romantiškoji fleita“ M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje

2024 m. sausio 18 d. M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje vyko pirmojo tarptautinio fleitininkų konkurso „Romantiškoji fleita“ (konkursą organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla) laureatų koncertas-susitikimas.
Koncerto pradžioje visus pasveikino Rokas Zubovas, M. K. Čiurlionio proanūkis, M. K. Čiurlionio namų direktorius.
Tarptautinis trio „Harmonia“: Viktorija Marija Zabrodaitė (Lietuva, fleita), Francesco Bruno (Italija, fleita) ir Nijolė Baranauskaitė (Lietuva, fortepijonas) pasveikino laureatus atlikdami nuostabius kūrinius.
Toliau vyko laureatų koncertas. Po koncerto visus pasveikino vertinimo komisijos narys Justinas Mačys įteikdamas mokytojams po savo kompaktinę plokštelę. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė padėkojo M. K. Čiurlionio namų vadovui už galimybę mokiniams, koncerto laureatams, koncertuoti M. K. Čiurlionio namuose, susitikti ir pabendrauti, prisiliesti prie didžiojo menininko asmenybės.
Po koncerto buvo diskutuojama, kalbama apie būsimus koncertus. Mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę apžiūrėti parodas, M. K. Čiurlionio paveikslus.
Visi išvyko į namus džiaugsmingai palinkėdami vieni kitiems iki naujų susitikimų.

SENOVINĖS KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS. Konkursas-paroda

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės programos VI-VII klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame dailės darbų konkurse-parodoje „Senovinės kupiškėnų vestuvės“.
Konkursu-paroda buvo siekiama įprasminti Lietuvoje paskelbtus 2023 Aukštaitijos metus bei prisidėti prie vertybių sklaidos jaunuomenei, aktualizuojant ir kūrybinėmis iniciatyvomis garsinant kultūrinį paveldą – senovines kupiškėnų vestuves.
Su konkurso laureatų darbais buvo išleistas 2024 m. kalendorius ir surengta kilnojama šalies meno, muzikos ir dailės mokyklų mokinių tapybinių kompozicijų paroda.


Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal muzikos mokymo programą
Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal dailės mokymo programąPASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931