MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOSPASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmaiJaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos festivalyje „Linksmosios melodijos“

2023 m. kovo 24 d. Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykloje vyko III jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos festivalis „Linksmosios melodijos“, kuriame dalyvavo apie 70 vaikų, tarp kurių ir mūsų muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Eglė Undzėnaitė, Martinas Vaičiulis, Tadas Šukevičius, Adriana Vaičiulytė,Paulius Rakickas, Darija Rakickaitė (mokytoja Ina Valotkienė), Kamilė Lėliukė ir Miglė Augustė Paukštė (mokytoja Dalia Šimbelienė). Mokiniai apdovanoti padėkomis.

Edukacinė išvyka

Viena iš šiuolaikinio mokytojo kompetencijų – ne tik gebėti savo darbe taikyti tradicinius metodus, bet ir bendrauti bei bendradarbiauti su kolegomis, mokytis vieniems iš kitų. Viena iš netradicinių mokymosi vieniems iš kitų formų – edukacinės išvykos.
Tad kovo 8 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenė kartu su Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ir Skaistkalnės vidurinės mokyklos bendruomenėmis susitiko tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Muzikos ir sporto metodų taikymas šiuolaikinėje pamokoje“ Skaistkalnės vidurinėje mokykloje. Kruopščiai suplanuota diena prasidėjo nuo pažinties su baroko epochos puošmena – Skaistkalnės bažnyčia, po to su Šembergo dvare įsikūrusia mokykla ir naujausiu statiniu – sporto sale.
Aktyvūs ir netradiciniai sporto, muzikos, šokio, teatro metodai ne tik leido prisiliesti prie istorijos, muzikos ir meno pasaulių, bet ir išjudino mokyklų bendruomenes veikti, suteikė nepamirštamų akimirkų, praplėtė akiratį, sustiprino bendruomeniškumo jausmą.

Kamerinių ansamblių festivalio-konkurso diplomantai

2023 m. kovo 4 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje dvidešimtą kartą vyko respublikinis kamerinių ansamblių festivalis-konkursas „Muzikuokime drauge“. Jis rengiamas siekiant puoselėti įvairios sudėties kamerinių ansamblių muzikavimo tradicijas, skatinti mokinių muzikinę, kūrybinę bei meninę saviraišką, ugdyti sceninę ištvermę bei atlikimo meną ir kultūrą
Festivalyje-konkurse sėkmingai dalyvavo ir diplomantų vardą pelnė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas: Eglė Undzėnaitė (fortepijonas) ir Augustas Zonys (althornas), mokytojai Ina Valotkienė ir Pranas Dapšauskas. Duetas atliko B. Ulvaeus ir B. Andersson „Ačiū tau už muziką“.

Projektas „Asigręžk“

Daugiau kaip 10 metų Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla vykdė projektą „Išsipildymo akcijos įkvėpti“. Projektas buvo vykdomas kartu su p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu. Projektas „Atsigręžk“ praplečia ir tęsia pradėtą veiklą, jį globoja pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
„Atsigręžk 2022“ suteikia galimybę mėgautis muzika ir pajusti jos poveikį emocinei būsenai.
Jis atkreipia dėmesį į vaikus, augančius globos namuose, socialinės rizikos šeimose, senelių globos namuose gyvenančius senolius ir ligoninėse sunkias ligas besigydančius bei neįgaliųjų problemas.
Projektu siekiama auklėti mūsų vaikus gerumo, atjautos dvasia, skatinti užuojautos ir supratimo išraišką tiems, kam gyvenimas atseikėjo mažiau laimės.
Tuo pačiu tęsiamas tradicinis bendradarbiavimas tarp muzikos mokyklų, socialinių globos namų, socialiai pažeidžiamų šeimų, ligoninių.
Projekto metu rengiami koncertai-susitikimai su įvairių miestų socialinių globos namų, šeimų ir šeimynų gyventojais, ligoniais, besigydančiais įvairiose gydymo įstaigose.
Šiame projekte jau keleri metai dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
Prisiminkime praėjusių metų veiklą...
Kovo 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo programos mokiniai savo velykinius piešinius dovanojo Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių namų gyventojams. Birželio 1 d. šiuose namuose surengtas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ir muzikos ugdymo programų mokinių koncertas ir paroda.
Birželio 12 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertavo ligoniams Panevėžio respublikinės ligoninės Likėnų reabilitacijos biuvetėje „Vilties angelas“.
Birželio 15 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai dalyvavo koncerte-pasakoje „Rūtelės kelionė pas močiutę“ Rokiškio rajono Bajorų kaimo senjorų klube.
Lapkričio 22 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykla surengė sakralinės muzikos koncertą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Edukacinė išvyka į Kauną

2023 m. vasario 26 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos „Instrumentų pažinimas“ mokiniai buvo edukacinėje išvykoje Kaune. Aplankė nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, kuriame pamatė ne tik M. K. Čiurlionio paveikslus, bet ir pianisto Viktoro Paukštelio parodą bei kitas nuolatines ekspozicijas.
Kita edukacinės kelionės dalis buvo skirta Kauno valstybinei filharmonijai. Čia mokiniai klausėsi V. Disnėjaus filmų muzikos, kurią atliko Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvas „Musica Humana“.
Po koncerto mokiniai scenoje nusifotografavo su atlikėjais.

Koncertas Likėnų biuvetėje

2023 m. vasario 23 d. Likėnų biuvetėje „Vilties Angelas“ vėl koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai. Grojo mokiniai Elinga Fergizaitė, Vilius Bartaševičius, Karolis Flenderis, Eimantas Zujus, Justas Čeponis, Benas Noreika, Osvaldas Mištautas. Mokinius koncertui rengė mokytojai Romualda Butkevičienė, Rita Vaičiulėnienė, Violeta Sabonienė, Gitas Korsakas, Ala Fetingienė. Akompanavo Romualda Butkevičienė ir Liudmyla Ross.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertai Likėnų biuvetėje vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį.


Ukrainiečių liaudies daina „Ой у лісі, на полянці“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/VH6Kz4rwSXQ

M. Dremliuga. Ukrainiečių liaudies šokis, I dalis.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Veronika Vysochyn. Mokytoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/W1_CsyR-Qns

Žilvinas Smalys. „Sena legenda“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Simonas Jankūnas. Mokytojas Gitas Korsakas, akompanuoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/lKChywntlwQ

V. Ščiolokov. „Vaikiškas koncertas“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Almantas Vaitkevičius (tūba). Mokytojas Pranas Dapšauskas. akompanuoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/l_7qFlnOrvQ

J S. Bach. Menuetas.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Augustas Zonys (althornas). Mokytojas Pranas Dapšauskas. Akompanuoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/3FQgyPjWGDg

II VIETA RESPUBLIKINIAME KONKURSE

2023 m. vasario 3–4 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ vyko respublikinis fortepijono muzikos konkursas-festivalis „Žvėrelių karnavalas“. Jame dalyvavo ir II vietos laureate tapo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Sveikiname Medeiną ir jos mokytoją Gražiną Beleckienę.

LIKĖNŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE – JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA IR KONCERTAS

2023 m. sausio 19 d. Likėnų reabilitacijos ligoninėje, biuvetėje „Vilties angelas“, buvo atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų, mokytojų Gražinos Visockienės ir Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės, paroda. Jaunuosius dailininkus ir muzikantus pasveikino, gražiu bendradarbiavimu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla džiaugėsi Likėnų reabilitacijos ligoninės administratorė Lina Meškauskienė.
Renginyje grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai (mokytojai Rima Venskienė, Gražina Beleckienė, Dalia Šimbelienė, Gitas Korsakas, Liudmila Ross).

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos taryba

Skirmantė Griciūnienė, fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Gražina Visockienė, dailės mokytoja ekspertė, mokytojų atstovė, sekretorė;
Gitas Korsakas, saksofono mokytojas metodininkas, mokytojų atstovas, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas;
Saulė Mickevičiūtė, mokinių atstovė;
Vilius Bartuševičius, mokinių atstovas;
Justinas Juška, mokinių atstovas;
Kristina Pikūnė, tėvų (globėjų) atstovė;
Kristina Undzėnienė, tėvų (globėjų) atstovė;
Audronė Januševičiutė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė, socialinių partnerių atstovė.

Pirmasis Mokyklos tarybos posėdis

2022 m. gruodžio 29 d. rinkosi nauja Mokyklos taryba. Ją sudaro mokytojų, mokinių, tėvų ir socialinių partnerių atstovai. Antrai kadencijai Mokyklos tarybos pirmininke visais balsais išrinkta Skirmantė Griciūnienė, jos pavaduotoju – Gitas Korsakas.
Naujoji mokyklos taryba aptarė metų veiklos ir mokyklos direktoriaus ataskaitas, teikė siūlymus dėl Mokyklos veiklos ir strateginių planų.Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Muzikos skyrių

Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Dailės skyriųNUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. PRIIMAME PRAŠYMUS MOKYTIS
PAGAL ŠIAS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS


Eil. Nr.

Programa

Kaina

1 Ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa, skirta 5–6 metų amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta grupėje. 15,00 Eur / mėn.
2 Muzikinio ugdymo programa, skirta mokymosi sutrikimų turintiems vaikams (pateikus tai patvirtinančius dokumentus). Programa skirta specialiųjų poreikių mokinių ugdymui muzikos pagalba. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu kuriama muzikinė aplinka, kurioje atsiranda galimybė įgyvendinti nemuzikinius tikslus: skatinti stambiosios ir smulkiosios motorikos, judesių koordinacijos raidą, adekvačią emocinę raišką, komunikacinių gebėjimų lavinimą. Individualiuose muzikiniuose užsiėmimuose ypatingas dėmesys skiriamas saugiai vaiko savijautai, pozityviam patyrimui. 15,00 Eur / mėn.
3 Muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa, skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems išmokti groti tik vienu pasirinktu instrumentu, ar tik dainuoti, ar tik tapyti, ar tik lipdyti. Pasirenkamos individualios arba grupinės pamokos. Mokiniai gali rinktis ir tik patinkantį mokomąjį kolektyvą ar chorą. 15,00 Eur / mėn.
4 Tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus muzikos ar dailės mokyklos baigimą įrodantį dokumentą). Ši programa skirta gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, siekiantiems gilesnės muzikinės ar dailės kompetencijos, siekiantiems tolesnio mokymosi pagal meno studijų krypties programas. Ši programa nėra apibrėžta mokymosi metais. 15,00 Eur / mėn.
5 Individuali (grupinė) suaugusiųjų muzikos ar dailės (grupinis užsiėmimas) mokymo programa, skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus (neformalusis suaugusiųjų švietimas). Mokymas groti pasirinktu muzikos instrumentu, solinis dainavimas arba grupiniai užsiėmimai (choro, dailės ar kt.). 15,00 Eur / val.


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931