MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS
ADVENTO KALENDORIUS. Dvyliktoji diena

Zigmo Venckaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Oi tu, rūta, rūta“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių trio: Žiedė Pakalnytė, Emilija Kehoja, Austėja Venclovaitė.
Mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmila Ross.

https://youtu.be/h1Cyizv_Q9I

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Vienuoliktoji diena

A.Streabog. Etiudas „Trimitininkų maršas“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adriana Vaičiulytė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/kHW5jvJGvN8

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dešimtoji diena

„Gimtinei“. Olego Bogdanovo muzika, Antaninos Garmutės žodžiai.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta Staniulytė.
Mokytoja ir koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/ECVYzVjFvpQ

ADVENTO KALENDORIUS. Devintoji diena

Tauras Adomavičius. „Linksmasis ančiukas“.
Atlieka muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ dalyvis ansamblis „POP“: Karina Staškevičiūtė (fortepijonas) ir Martynas Staškevičius (trombonas).
Mokytoja Romualda Butkevičienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.

https://youtu.be/vdAG2MsdCjs

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Aštuntoji diena

Advento giesmę „Atskamba balsas“, žodž. Stasio Ylos, muz. Juozo Naujalio, gieda Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių chorinio dainavimo mokinės, vargonuoja mokytoja Ieva Morkūnaitė.
Mokytojos: Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/reloDrTno94

ADVENTO KALENDORIUS. Septintoji diena

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Šeštoji diena

V. Bagdonas. Lapė šluotauodegė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Mokytoja Gražina Beleckienė.

https://youtu.be/0Hswf-qxDzo

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Penktoji diena

Vilnis Salaks. Romansas. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai Karolis Flenderis ir Elinga Fergizaitė.
Mokytoja Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/smADyVKKtJA

ADVENTO KALENDORIUS. Ketvirtoji diena

SNAIGĖS. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I–II klasės keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Trečioji diena

B. Gagnon. „Ave Verum“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Mokytoja Viktorija Morkūnienė.

https://youtu.be/U9rxnIqGqAM

ADVENTO KALENDORIUS. Antroji diena

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytojos Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės kurti advento vainikai.


ADVENTO KALENDORIUS. Pirmoji diena

Prasidėjo adventas – Kalėdų laukimo metas. Šiuo metu visi puošiame savo namus, įstaigas gražiausioms metų šventėms. Tačiau ir puošniausia aplinka nedžiugins, jei neužauginsime šventės savo širdyje. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, muzikantai ir dailininkai, šią šventę augina patys ir dalinasi šiuo augimu su visais. Mokiniai ir mokytojai kviečia klausytis ir stebėti mūsų Adventinį kalendorių, kurio kiekvieną dieną pradėsime nauju muzikos kūriniu, dailininkų darbais. Linkime gražaus susikaupimo laiko, nepaskęsti priešventiniame šurmulyje ir bent keletą minučių kasdien skirti menui.
Advento kalendorių pradedame tradicine melodija, kurią atpažįstame kiekvienas. Tegul ji mus veda į laukimo, susikaupimo laiką.
RASOKIT DANGŪS. Juozo Naujalio advento giesmė. Vargonuoja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkė Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/rvTHrjwZTg0


RESPUBLIKINIAME KONKURSE

2022 m. gruodžio 6 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta Staniulytė (mokytoja Ieva Morkūnaitė) dalyvavo I respublikiniame vaikų ir jaunimo solinio dainavimo konkurse „Teka, teka“, kurį organizavo Šiaulių 1-oji muzikos mokykla.
Konkurse dalyvavo daugiau kaip 50 solistų iš visos Lietuvos. Milginta atliko dvi dainas ir buvo įvertinta III vieta.

SEMINARAS MOKYKLŲ VADOVAMS IR DAILĖS MOKYTOJAMS KUPIŠKYJE

2022 m. gruodžio 2 d. Kupiškio meno mokykla organizavo respublikinį metodinį edukacinį seminarą mokyklų vadovams bei dailės mokytojams „Lyderystė mokymui(si) – dėmesys mokyklos kaitai ir pažangai“.
Susitikimas prasidėjo Kupiškio etnografijos muziejuje, kur buvo pabaigta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos inicijuoto keramikos konkurso „Pasaka“ konkursinių darbų paroda. Muziejininkės aprodė muziejaus ekspozicijų sales, pristatė E. Ivanausko parodą „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“.


Antroji susitikimo dalis persikėlė į Kupiškio meno mokyklos dailės skyrių. Apie dailės dalykinių ir bendrųjų kompetencijų metodų parinkimą mokinių pažangai ir sėkmei dalijosi dailės mokytojai. Mokyklų vadovai diskutavo apie „Efektyvų vadovavimą šiuolaikinėje mokykloje“. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė pristatė pranešimą „Strateginis planavimas, stebėsena ir vertinimas“.

Festivalyje „Tesuskamba dainos“

2022 m. lapkričio 24 d. Pasvalyje vyko antrasis Šiaurės Lietuvos jaunių chorų festivalis „Tesuskamba dainos“. Dalyvavo chorai iš Šiaulių, Panevėžio, Kupiškio, Biržų, Pasvalio. Visi chorai atliko po dvi laisvai pasirinktas dainas ir visi kartu atliko keturias dainas. Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Choro mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmila Ross. Choras atliko B. Gagnon „Ave Verum“ ir L. Kairytės harmonizuotą dzūkų liaudies dainą „Supkit, meskit mani jaunu“.
Paklausyti dainos „Supkit, meskit mani jaunu“ galite:
https://youtu.be/XJAhiBTJgb8

Operytės gastrolės

Birželio pradžioje Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras (vadovė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė) pakvietė į premjerą – operytę „Ežio namas“. Muziką šiai operytei sukūrė iš Biržų kilusi kompozitorė, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinė Indra Mažuikaitė, žodžiai Martyno Vainilaičio. Birželio pradžioje įvyko du operytės spektakliai, žiūrovai šiltai sutiko jaunuosius dainininkus, scenoje ir dainavusius, ir šokusius ir vaidinusius. Rugsėjo mėnesį „Ežio namą“ choristai vežė į Nausėdžius, dainavo kaimo kultūros namuose.
2022 m. lapkričio 17 dieną operytės artistai lankėsi Šiauliuose. Atvykti gastrolių juos pakvietė Šiaulių „Rasos“ progimnazijos bendruomenė. Dainininkams tai buvo ketvirtas operytės spektaklis (o repeticijų nesuskaičiuosi, mokiniai operytę repetavo visus praėjusius mokslo metus), tad scenoje visi jautėsi drąsiai ir užtikrintai. Žiūrovai negailėjo plojimų ir komplimentų.
Po spektaklio choristai valandai buvo tapę čiuožėjais ir išbandė „Akropolio“ ledą.
Dar viena staigmena mokiniams tapo apsilankymas Baltų istorijos muziejuje: visi gyvai domėjosi interaktyviomis ekspozicijomis, įtaigiai pristatančiomis baltų gentis.

„Linksmieji pirštukai“

2022 m. lapkričio 23 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje į etiudų koncertą „Linksmieji pirštukai“ savo mokytojus, tėvelius pakvietė jaunieji pianistai.
Koncerto kuratorė ir vedėja – fortepijono mokytoja ekspertė Ina Valotkienė.
Grojo mokytojų Romualdos Butkevičienės, Ievos Morkūnaitės, Liudmilos Ross, Dalios Šimbelienės ir Inos Valotkienės mokiniai.
Jaunuosius pianistus pasveikino ir padėkos raštus už nuoširdų muzikavimą įteikė mokyklos direktorė Edita Timukienė.

Sakralinės muzikos valanda

2022 m. lapkričio 22-osios popietę Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai surengė sakralinės muzikos koncertą Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Rudeniniai sakralinės muzikos koncertai – dvidešimt vienus metus puoselėjama Mokyklos tradicija. Dažnai jie vyksta šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos globėjos, dieną. Ši diena buvo pasirinkta ir šių metų koncertui.
Koncertą koordinavo mokytojos Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė. Abi mokytojos tuo pačiu yra ir bažnyčios vargonininkės, sumos ir jaunimo chorų vadovės. Tad koncertą ir pradėjo V. Morkūnienė, o baigė I. Morkūnaitė.
Koncerte dalyvavo daug mokinių ir mokytojų. Girdėjome jaunučių, jaunių chorus, smuikininkų trio, smuikininkų ansamblius, senovinio instrumento – organeto – muziką, gausų pučiamųjų instrumentų atlikėjų ansamblį, akordeonininkų ansamblį, merginų duetą, trys mokinės ryžosi prakalbinti instrumentų karalių – vargonus.
Jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus sveikino, jiems dėkojo klebonas Jonas Morkvėnas, linkėdamas kruopštaus darbo, meilės muzikai.
Koncertą papuošė Mokyklos jaunųjų dailininkų darbai, demonstruojami ekrane.

Vaikystės perlai

2022 m. lapkričio 11 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyko IV respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“, kuriame dalyvavo 80 jaunųjų muzikantų iš 13 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Tarp jų – ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai Lukrecija Ambrazevičiūtė, Lėja Zemlickaitė ir Tadas Šukevičius. Mokytoja Ina Valotkienė.
Fortepijoninis ansamblis apdovanotas padėka už puikų pasirodymą.

Lankėsi Utenos meno mokyklos darbuotojai

2022 m. spalio 28 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi didelė grupė Utenos meno mokyklos darbuotojų. Jie apžiūrėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos patalpas, domėjosi, kaip dirba, kuo džiaugiasi, dėl ko nerimauja kolegos biržiečiai.
Mokyklos veiklą ir svarbiausius rodiklius svečiams pristatė direktorė Edita Timukienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Utenos meno mokyklos bendradarbiavimo sutartį pasirašė mokyklų direktoriai E. Timukienė ir Arūnas.

Miniatiūrų konkurso laureatai

2022 m. gegužės mėnesį vyko Biržų rajono V–XII klasių mokinių miniatiūrų konkursas „Ir tamsoje yra šviesa“, skirtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti. Konkursą organizavo Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, bendradarbiaudama su Biržų švietimo pagalbos tarnyba.
Spalio 18 dieną vyko baigiamasis renginys, apdovanoti laureatai ir mokytojai. Laureatais tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai Miglė Butkauskaitė (mokytoja Gražina Visockienė) ir Justas Juška (mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).

Policijos pareigūnės pamoka

2022 m. spalio 20 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi Biržų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Vita Andžienė. Ji mokiniams parodė, kaip saugiai elgtis prie Mokyklos II korpuso esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, patarė ir parodė, kaip saugiai pereiti Rotušės ir Kęstučio gatves prie Mokyklos pastatų.


V. Andžienė linkėjo, kad kelias į Mokyklą ir iš jos visada būtų saugus, o tai labai priklauso nuo pačių mokinių.

Pasaulinę muzikos dieną pasitikome su muzika

Spalio 1-ąją švenčiama Pasaulinė muzikos diena. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, nuo mažiausiųjų iki vyriausiųjų, padedami mokytojų, šią dieną pasitiko su muzika.


Antrojo Mokyklos korpuso salėje vyko nuotaikingas koncertas, skirtas net dviems svarbioms šventėms: Pasaulinei muzikos dienai ir spalio 5 dieną švenčiamai Tarptautinei mokytojų dieną. Juk muzikos mokykloje būtent mokytojai veda muzikos pažinimo keliu.
Koncerte dalyvavo dainininkai, pianistai, pučiamųjų instrumentų atlikėjai, akordeonininkas, smuikininkai. Koncertą vedė mokytoja Ieva Morkūnaitė ir mokinė Barbora Norgėlaitė.


Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Muzikos skyrių

Prašymo forma priimti į Muzikos mokyklos Dailės skyriųNUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. PRIIMAME PRAŠYMUS MOKYTIS
PAGAL ŠIAS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS


Eil. Nr.

Programa

Kaina

1 Ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa, skirta 5–6 metų amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta grupėje. 15,00 Eur / mėn.
2 Muzikinio ugdymo programa, skirta mokymosi sutrikimų turintiems vaikams (pateikus tai patvirtinančius dokumentus). Programa skirta specialiųjų poreikių mokinių ugdymui muzikos pagalba. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu kuriama muzikinė aplinka, kurioje atsiranda galimybė įgyvendinti nemuzikinius tikslus: skatinti stambiosios ir smulkiosios motorikos, judesių koordinacijos raidą, adekvačią emocinę raišką, komunikacinių gebėjimų lavinimą. Individualiuose muzikiniuose užsiėmimuose ypatingas dėmesys skiriamas saugiai vaiko savijautai, pozityviam patyrimui. 15,00 Eur / mėn.
3 Muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa, skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems išmokti groti tik vienu pasirinktu instrumentu, ar tik dainuoti, ar tik tapyti, ar tik lipdyti. Pasirenkamos individualios arba grupinės pamokos. Mokiniai gali rinktis ir tik patinkantį mokomąjį kolektyvą ar chorą. 15,00 Eur / mėn.
4 Tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus muzikos ar dailės mokyklos baigimą įrodantį dokumentą). Ši programa skirta gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, siekiantiems gilesnės muzikinės ar dailės kompetencijos, siekiantiems tolesnio mokymosi pagal meno studijų krypties programas. Ši programa nėra apibrėžta mokymosi metais. 15,00 Eur / mėn.
5 Individuali (grupinė) suaugusiųjų muzikos ar dailės (grupinis užsiėmimas) mokymo programa, skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus (neformalusis suaugusiųjų švietimas). Mokymas groti pasirinktu muzikos instrumentu, solinis dainavimas arba grupiniai užsiėmimai (choro, dailės ar kt.). 15,00 Eur / val.


PASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931