MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS
ADVENTO KALENDORIUS. Penktoji diena

Lietuvių liaudies daina „Ant kalno karklai siūbavo“.
Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II klasės mokinys Dovydas Stambrauskas, išilginė fleita. Mokytojas Gitas Korsakas. Koncertmeisterė Liudmyla Ross.
https://youtu.be/Y5dnegKs1ss

ADVENTO KALENDORIUS. Ketvirtoji diena

Juozo Nekrošiaus žodžiai, Vidmanto Bartulio muzika – „Kodėl?“.
Dainuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Liepa Pačešiūnaitė.
Mokytoja Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė-Aleknienė.
https://youtu.be/pVqlF6XrgF8

ADVENTO KALENDORIUS. Trečioji diena

Kalėdinė giesmė „Adeste Fideles“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos IV–VIII klasių pučiamųjų instrumentų ansamblis.
Vadovas mokytojas Pranas Dapšauskas.
https://youtu.be/13ZamwFR6NU

ADVENTO KALENDORIUS. Antroji diena

ŽIEMA. Kompozitorė ir teksto autorė Indra Mažuikaitė.
https://youtu.be/h5iYPRBG3vs

Mokytojos Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės adventinės kompozicijos.

Gruodžio 3 d. – pirmoji advento diena

„Rasokit dangūs, iš savų aukštybių, / debesys lykit lietumi teisybės. / Išdžiūvus žemė teatsigaivina / ir Atpirkėją mums teišdaigina...“ – skamba tradicinė advento giesmė, giedama bažnyčiose, advento susibūrimuose.

Šiandien pirmoji advento, Kalėdų laukimo laiko, diena. Visur aplink mus – artėjančių švenčių nuotaikos, kalėdinės dekoracijos. Puošiamės, ruošiamės gražiausioms metų šventėms. Tačiau ir puošniausia aplinka nedžiugins, jei neužauginsime šventės savo širdyje.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, muzikantai ir dailininkai, šią šventę augina patys ir dalinasi šiuo augimu su visais. Mokiniai ir mokytojai ir šiemet kviečia klausytis ir stebėti mūsų tradicinį advento kalendorių, kurio kiekvieną dieną pradėsime nauju muzikos kūriniu, dailininkų darbais. Linkime gražaus susikaupimo laiko, nepaskęsti priešventiniame šurmulyje ir bent keletą minučių kasdien skirti menui.
Advento kalendorių pradedame tradicine melodija, kurią atpažįstame kiekvienas. Tegul ji mus veda į stebuklo laukimo, susikaupimo laiką.

RASOKIT DANGŪS. Juozo Naujalio advento giesmė. Vargonuoja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkė Ieva Morkūnaitė.
https://youtu.be/rvTHrjwZTg0


SKAITĖ PRANEŠIMĄ TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE

Ugniaus Bagdonavičiaus nuotrauka

2023 m. lapkričio 25 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose, vyko XIII tarptautinis edukacinis Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalis. Valdovų rūmų muziejuje šiemet kviečia užsienyje gyvenančius ir studijuojančius jaunuosius senosios muzikos specialistus sugrįžti į Lietuvą ir pasidalyti savo patirtimi su Lietuvoje muziką studijuojančiu jaunimu bei senosios muzikos bendruomene.
Šių metų festivalio tema – „Jaunystėje atgimusi senoji muzika“. Ją išskleidė ir į kartų dialogą pakvietė keturi jaunieji senosios muzikos atlikėjai, prestižinio senosios muzikos instituto „Schola Cantorum Basiliensis“ (Bazelis, Šveicarija) alumnai – Emilė Ribokaitė (Lietuva), Indrė Kučinskaitė (Lietuva), Vojtěch Jakl (Čekija), Filip Hrubý (Čekija), susibūrę į senosios muzikos ansamblį „Acacia“.
Festivalis ne tik tęsia senosios muzikos pažinimo tradiciją, organizuodamas edukacinius užsiėmimus ir koncertus Valdovų rūmų muziejuje, bet ir kviečia į pirmąją Lietuvoje tarptautinę senosios muzikos edukacijos konferenciją. Šioje konferencijoje pranešimą „Senoji muzika Biržų pilies rūmuose“ skaitė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Romualda Butkevičienė. Pranešime atskleistos istorinės prielaidos, sudariusios sąlygas Biržų pilies rūmuose skambėti Baroko epochos muzikai, ir supažindinama su vieno instrumento atsiradimo istorija. Ši istorija davė pradžią edukacinėms veikloms, iš kurių gimė idėja auginti jaunuosius muzikus festivalyje „Baroko pavasaris Biržuose“. Festivalis jau devynerius metus iš eilės kviečia jaunuosius senosios muzikos profesionalus iš visos Europos dalytis šios muzikos paslaptimis, buria Biržų ir Lietuvos muzikos bei meno mokyklų mokinius gilesniam šimtmečių senumo muzikos pažinimui.
Išsamiau pristatyta festivalio idėja ir išskirtinumas, aptartas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos indėlis organizuojant senosios muzikos meistriškumo kursus, kūrybines dirbtuves.

Respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje-maratone

2023 m. lapkričio 25 d. Kaune įvyko XXII respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-maratonas. Festivalis vyko dvylikoje gražiausių Kauno miesto salių, grojo 450 jaunųjų pianistų iš 36 meno ir muzikos mokyklų. Mokinius ruošė 202 mokytojai.
Biržiečiams šį kartą teko laimė koncertuoti Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Pianistų Lukrecijos Ambrazevičiūtės ir Tado Šukevičiaus (mokytoja Ina Valotkienė) pasirodymas buvo sėkmingas. Po koncerto aplankėme M. K. Čiurlionio muziejaus dailės ekspoziciją.

Respublikiniame chorų konkurse

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija 2023 m. lapkričio 25 dieną organizavo XIV respublikinį chorų konkursą, skirtą religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjai Šv. Cecilijai. Konkurse sėkmingai dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras. Choro vadovė mokytoja Jūratė Duderienė, konkurso metu chorui akompanavo Loreta Mažulytė.
Į konkursą biržiečiai išsiruošė anksčiau, kad galėtų tinkamai paruošti savo balsus, parepetuoti dainas. Tad konkurso jaudulys, nepažįstama scena jau netrikdė. Biržiečiai įvertinti III vietos laureato diplomu, padėkos raštas įteiktas mokytojai J. Duderienei.
Po savaitės mažieji choristai vyks į Vilnių, kur dalyvaus Čiurlionio menų gimnazijos organizuojamame chorų festivalyje.

Menas jungia suaugusius mokinius

2023 m. lapkričio 24 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko Suaugusiųjų mokymo savaitės popietė „Menų jungtys“. Joje dalyvavo suaugusiųjų mokymo programos mokiniai ir jų mokytojai. Susitikimo dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Edita Timukienė ir pristatė pirmąsias suaugusiųjų mokymo patirtis. O mokiniai parodė, ką išmoko per pirmuosius metus ar mėnesius.
Popietėje grojo fortepijoninis duetas: Dalia Šimbelienė, Janina Bagdonienė (mokytoja Dalia Šimbelienė); Janina Krūminienė, akordeonas (mokytojos Ala Fetingienė ir Violeta Čėrkienė); Rasuolė Dovidavičiūtė, fortepijonas (mokytoja Virginija Romualda Butkevičienė); fleitų duetas: Živilė Krištanavičiūtė, Rima Venskienė (mokytoja Rima Venskienė); arfų duetas: Romualda Butkevičienė ir Audronė Dambrauskienė. Dainavo vokalinis duetas: Aušra Šiaučiulienė, Jūratė Duderienė (mokytoja Jūratė Duderienė).
Popietės metu buvo eksponuojama dailės mokymo programos dalyvių Linos Viduolytės ir Eglės Rožėnienės bei jų mokytojos Gražinos Visockienės keramikos darbų paroda. Ją pristatė pačios mokinės ir jų mokytoja.
Visi popietės dalyviai, suaugę mokiniai, džiaugėsi muzikavimo ir kūrybos patirtimi, ne vienam muzikavimas kaip svajonė atėjo iš vaikystės, jaunystės. Muzika ir menas gydo, guodžia, ramina, pakylėja, leidžia pabūti su savimi – kalbėjo mokiniai, o jų mokytojai džiaugėsi mokantys labai drausmingus, darbščius ir smalsius žmones.

Šv. Cecilijos dieną – sakralinės muzikos koncertas

2023 m. lapkričio 22-ąją Katalikų bažnyčia mini šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos globėjos, dieną. Šią dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai surengė sakralinės muzikos koncertą Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Rengti sakralinės muzikos koncertus – dešimtmečius skaičiuojanti tradicija. Šiemet koncertas vyko 22 kartą. Jaunuosius atlikėjus ir jų klausytojus pasveikino Muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė, už koncertą dėkojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Jonas Morkvėnas.
Koncerte dainavo Mokyklos jaunučių ir jaunių chorai, grojo smuikininkai, fleitininkai, akordeonininkai, pučiamųjų instrumentų ansamblis, skambėjo vargonų muzika.

Kompozitoriaus Miko Petrausko 150-ųjų gimimo metinių minėjimas

2023 m. lapkričio 15 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko minėjimas-koncertas „Miką Petrauską prisimenant“. Kompozitoriaus, dainininko, chorvedžio M. Petrausko 150-osioms gimimo metinėms skirtą renginį organizavo muzikos istorijos mokytoja Vigilija Macienė, o jaunuosius M. Petrausko muzikos atlikėjus rengė mokytojai Ina Valotkienė, Rima Venskienė, Ala Fetingienė, Violeta Čėrkienė, Pranas Dapšauskas.
Senų leidinių parodą su Miko Petrausko kūryba renginiui paruošė mokytoja Rūta Degutienė.
Minėjimo dalyviai peržiūrėjo vaizdo siužetą apie M. Petrauską, išklausė artimųjų prisiminimus. Pristatyti mokinių darbai apie M. Petrauską. Skambėjo nuotaikinga M. Petrausko muzika, kurią atliko specialiai šiai progai į ansamblį susibūrę moksleiviai.
Renginio organizatoriams ir dalyviams dėkojo Mokyklos direktorė Edita Timukienė.

Laidoje „Duokim garo!“ – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis (vadovai Rima Venskienė ir Gitas Korsakas), Mokyklos jaunių choras (vadovė Viktorija Morkūnienė) ir merginų vokalinis duetas Saulė ir Milginta (mokytoja Ieva Morkūnaitė) 2023 m. spalio 20 dieną dalyvavo laidos „Duokim garo!“ filmavime.
Įrašas buvo daromas LRT studijoje, kada bus transliuojama pati laida, dar neaišku, tačiau įspūdžių jaunieji atlikėjai patyrė daugybę.

Kūrė skiautinį

2023 m. spalio 19 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės programos V klasės mokinės kartu su mokytojomis Gražina Visockiene ir Jurgita Narvidaite-Varžinskiene lankėsi Biržų krašto muziejuje „Sėla“, kur kūrė „skiautinį“ iš dailininkės Alydos Vilbrantaitės-Zajančkauskienės (1909–1980) margintų audinių.
Po to II–IV klasių mokiniai su mokytoja Rima Zemlickiene apžiūrėjo parodas, piešė patikusius eksponatus.
Dailininkė Alyda Vilbrantaitė-Zajančkauskienė (1909–1980) tarpukario Biržuose išgarsėjo kaip kruopšti ir kūrybinga siuvėja, sugebanti sumodeliuoti ir pasiūti drabužį taip, kad jis puoštų žmogų, būtų originalus. Baigusi Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, dailiosios tekstilės studiją 1952 pradėjo dirbti šilko fabrike „Kauno audiniai“, vėliau P. Ziberto šilko kombinate, kuriame dirbo iki 1973. Ji sukūrė Panevėžio linų kombinatui 500 raštų projektų, skirtų šilkiniams audiniams, triacetatiniam šilkui ir dekoratyviniams audiniams, marginant juos spausdintine technika. Jos sukurti audiniai suknelėms spausdintine technika buvo gerai įvertinti tekstilės pramonės parodose Maskvoje, tarptautinėse mugėse Vokietijoje, Briuselyje, Niujorke, Sirijoje, Alžyre, Turkijoje. 1952 sukūrė pirmąjį stambų savarankišką darbą – gobeleną „Pasienietis“. Dailininkė yra sukūrusi 26 gobelenus, atliktus batikos, aplikacijos, rišimo, neaustine, mišria technika, 133 tapybos ir akvarelės darbus.
Dailininkės palikimą Biržų krašto muziejui „Sėla“ padovanojo jos dukra – vertėja Renata Zajančkauskaitė.

Pilis. Dvaras. Miestas

2023 m. spalio 17 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės programos V–VII klasių mokiniai dalyvavo Bauskės pilyje vykusiame baigiamajame konkurso „Pilis. Dvaras. Miestas“ renginyje, kurio metu buvo apdovanoti geriausių darbų autoriai.
Konkursą organizavo Bauskės muzikos ir meno mokykla. Iš viso šiame tarptautiniame konkurse dalyvavo 44 mokyklos, buvo pateikta 350 darbų, iš kurių atrinkta 40 nugalėtojų. Vaikai piešė dvarus, sodybas, namus, savo gyvenamą aplinką.
Laureatėmis savo amžiaus grupėse tapo mūsų mokinės Kamilė Mikkaitė (mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė) ir Skaistė Simanavičiūtė (mokytojas Vidmantas Jažauskas). Jos buvo apdovanotos diplomais ir dovanomis.
Baigiamajame konkurso renginyje dalyvavo ir dalyvius bei organizatorius pasveikino Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė.


Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal muzikos mokymo programą
Prašymas priimti į mokyklą mokytis pagal dailės mokymo programąPASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
Visą informaciją, kaip elgtis ekstremaliomis situacijomis: kilus oro pavojui ir kitoms karinėms grėsmėms, įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje ir pan. rasite interneto svetainėje https://www.lt72.lt
Čia rasite pagalbą ir atsakymus į daugelį rūpimų klausimų.

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos taryba

Skirmantė Griciūnienė, fortepijono vyresnioji mokytoja, mokytojų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė;
Gražina Visockienė, dailės mokytoja ekspertė, mokytojų atstovė, sekretorė;
Gitas Korsakas, saksofono mokytojas metodininkas, mokytojų atstovas, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas;
Saulė Mickevičiūtė, mokinių atstovė;
Vilius Bartuševičius, mokinių atstovas;
Justinas Juška, mokinių atstovas;
Kristina Pikūnė, tėvų (globėjų) atstovė;
Kristina Undzėnienė, tėvų (globėjų) atstovė;
Audronė Januševičiutė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė, socialinių partnerių atstovė.

Pirmasis Mokyklos tarybos posėdis

2022 m. gruodžio 29 d. rinkosi nauja Mokyklos taryba. Ją sudaro mokytojų, mokinių, tėvų ir socialinių partnerių atstovai. Antrai kadencijai Mokyklos tarybos pirmininke visais balsais išrinkta Skirmantė Griciūnienė, jos pavaduotoju – Gitas Korsakas.
Naujoji mokyklos taryba aptarė metų veiklos ir mokyklos direktoriaus ataskaitas, teikė siūlymus dėl Mokyklos veiklos ir strateginių planų.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931