Atsakomybės ribojimas

Svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt yra prieinama lankytojams tokia, kokią jie gauna iš serverio, kuriame svetainė yra talpinama. Svetainės savininkė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla neteikia jokių garantijų dėl svetainės pasiekiamumo, kuris gali būti apribotas arba nutrauktas bet kuriuo metu be išankstinio lankytojų įspėjimo.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla negarantuoja, kad svetainėje paskelbta informacija yra be klaidų ir netikslumų, tačiau nuolat stengiasi pateikti teisingą ir tikslią informaciją.
Svetainės savininkė pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti svetainės turinį, paskelbti naujus ir pašalinti esamus puslapius bei neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, atsiradusias peržiūrint svetainės www.muzikosmokykla.puslapiai.lt informaciją. Visas svetainės turinys yra informacinio pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip pasiūlymai.

Siekiant pagerinti svetainės www.muzikosmokykla.puslapiai.lt informatyvumą, gali būti įdėtos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Tokiu atveju lankytojai turi susipažinti su tų trečiųjų šalių svetainių taikomais teisiniais apribojimais.

www.muzikosmokykla.puslapiai.lt paskelbtiems tekstams, vaizdams, grafiniams elementams, garso bei vaizdo įrašams ir kitiems elementams bei jų išdėstymui svetainėje taikomi autoriaus teisių ir kiti apsaugos reikalavimai. Kai kurių svetainėje pateiktų vaizdo elementų ir kitos informacijos autorių teisės priklauso trečiosioms šalims. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

Šios svetainės turinį draudžiama kopijuoti komerciniais tikslais, platinti, modifikuoti ar padaryti prieinamą trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos sutikimo.
Interneto svetainė www.muzikosmokykla.puslapiai.lt nenaudoja slapukų (cookies). Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla nerenka, nesaugo ir netvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenų.
www.muzikosmokykla.puslapiai.lt svetainėje skelbiamiems asmens duomenims yra gauti sutikimai, kaip to reikalauja atitinkami teisės aktai.

Svetainės atsakomybės ribojimas gali būti pakeistas bet kuriuo metu be išankstinio lankytojų įspėjimo.