Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
NAUJIENOS
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Mokyklos taryba
Ko mokome
Nuotolinis mokymas
VEIKLA
Programa
Finansinės atskaitos
Atlyginimai
Viešieji pirkimai
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2008 - 2012 metai
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
Parodos
NUORODOS

NAUJIENOS  

Biržų rajono savivaldybės meras 2020-08-06 potvarkiu Nr. M-52 sudarė konkurso į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pareigas pretendentų atrankos komisiją:

Loreta Baronienė – Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos pirmininkė);
Goda Čirvinskaitė – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė;
Indra Drevinskaitė – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos filialo Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro vyr. bibliotekininkė;
Skirmantė Griciūnienė – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja;
Rūta Kutraitė – Kėdainių muzikos mokyklos direktorė;
Elena Stanienė – Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė;
Lina Valotkienė – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių tėvų atstovė.


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA PRIIMA MOKYTIS

MUZIKOS SKYRIUJE – į DAINAVIMO PRADINĘ GRUPĘ, CHORINIO DAINAVIMO,
FORTEPIJONO, SMUIKO, AKORDEONO, KANKLIŲ (ETNINIO MUZIKAVIMO),
FLEITOS, KLARNETO, SAKSOFONO, VARINIŲ PUČIAMŲJŲ (TRIMITO, TROMBONO, EUFONIJOS, TENORO IR KT.) grupes

DAILĖS SKYRIUJE – į TAPYBOS, GRAFIKOS, SKULPTŪROS, PIEŠIMO, DAILĖTYROS, KERAMIKOS MĖGĖJŲ grupes


Prašymai į Muzikos ir Dailės skyrius priimami elektroniniu paštu: birzai.muzika@gmail.com
Informacija tel. (8 450) 3 29 47, mob. tel.
8 683 33 582

Prašymas priimti į Muzikos mokyklą (atsisiųsti formą pildymui)


Vaikų stovykla „Skambančių spalvų istorijos“

2020 m. liepos 27-31 dienomis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla organizavo stovyklą „Skambančių spalvų istorijos“. Stovykla skirta muzikos ir dailės skyrių mokiniams kartu prasmingai ir turiningai leisti vasaros atostogų laiką dalyvaujant meninėje edukacinėje veikloje.
Stovyklos metu vyko pažintinės pamokėlės, užsiėmimai grupėse, turistinės išvykos, kurių metu mokiniai galėjo demonstruoti įgytas žinias. Pirmąją dieną stovyklautojai dalyvavo edukacinėje programoje K. ir J. Milišiūnų ūkyje „Avis pamaitins ir aprengs“, antroji – Papilyje. Mokiniai aplankė istorines ir su rašytoju K. Binkiu susijusias vietas, turėjo praktinius užsiėmimus Papilio katalikų ir evangelikų reformatų bažnyčiose. Trečią stovyklos dieną dalyvauta edukaciniame renginyje „Knygos menas“ Biržų J. Bielinio viešojoje bibliotekoje, o Nemunėlio Radviliškyje dalyviai buvo supažindinti su miestelio istorija ir toliau tęsė veiklas.
Ketvirtoji stovyklos diena buvo skirta pasiruošti parodos atidarymui Vaikų galerijoje Biržų regioniniame parke ir baigiamajam renginiui – giedojimui Šv. Mišių liturgijoje Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Paskutinę stovyklos dieną stovyklautojai kartu su Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokytojomis kepė meduolius Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje.
Stovykla baigėsi įspūdinga kelione į Rokiškį. Aplankyta Salų dvaras ir Rokiškio krašto muziejus.
Stovykla organizuota ir veiklos vykdytos iš Biržų rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos programai vykdyti skirtų lėšų.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Paroda Aizkrauklėje

Aizkrauklės meno mokyklos salėje kiekvieną dieną nuo 11 iki 14 valandos galima aplankyti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus 1 - 6 klasių mokinių darbų parodą.
Parodoje eksponuojami piešimo, tapybos, kompiuterinės grafikos darbai.
Mokytojai: Gražina Visockienė, Jurgita Narvidaitė – Varžinskienė, Goda Balbieriūtė, Vidmantas Jažauskas.

Vaikų edukacinė vasaros poilsio stovykla „Skambančių spalvų istorijos“

2020 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais organizuojamas vaikų vasaros poilsis. Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 17 200 eurų, iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto skirta 1300 eurų.
Buvo paskelbtas Vaikų ir jaunimo socializacijos programų finansavimo 2020 m. konkursas. Dešimt vykdytojų pateikė programas vaikų vasaros poilsiui organizuoti. Komisijai įvertinus pateiktas programas, finansavimas paskirstytas šiems vykdytojams: VšĮ „Pagalbos centras“ (vaikų ir jaunimo stovykla 2020 „Daugystės ratas“), laisvasis mokytojas Algirdas Kriaučiūnas („Vasara su krepšinio kamuoliu 2020“), paramos centras „Spindulys“ (vaikų stovykla „Spindulys“), labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ („Svajonių vasara“), Biržų švietimo pagalbos tarnyba („Kart smagiov“), VšĮ „Vaiko užuovėja“ („Aplankykime Lietuvos pajūrį“), Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (edukacinė stovykla „Skambančių spalvų istorijos“), Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras (vasaros užimtumo stovykla „Sportas ir poilsis“), VšĮ „Inžinerijos mokykla“ („Kūrybinės dirbtuvės Biržų rajone“), VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“ („Kietas riešutėlis“).
Iš viso veiklose numatoma užimti 364 vaikus. Veiklos vyks Biržuose, Nemunėlio Radviliškyje, Papilyje, Ageniškyje. Vaikai poilsiaus prie Baltijos jūros.

Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ – Grigališkojo choralo kursai
Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ – vokalinis ansamblis „Ignis“
Edukacinė stovykla „Skambančių spalvų istorijos“ – dailininkų grupei – tapyba ant šilko
Edukacinė stovykla „Skambančių spalvų istorijos“ – muzikantų grupei – Grigališkojo choralo kursai

Mokinys aplenkė mokytoją

XXVIII JUOZO PAKALNIO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ PUČIAMAISIAIS IR MUŠAMAISIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS KONKURSO REZULTATAI

Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų, grojančių pučiamaisiais instrumentais, konkursas vyko jau 28 kartą (pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu, reikėjo įkelti įrašus į YouTube platformą).
Konkurso žiuri: LMTA Profesorius Adomas Kontautas vertino varinius pučiamuosius, LMTA pučiamųjų katedros vedėjas profesorius daktaras Robertas Beinaris vertino medinius pučiamuosius.
Konkurso organizatorius – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

Augustas Zonys Liutauras Miežiūnas Almantas Vaitkevičius

Šiame konkurse 3 kartus laureatu tapti teko ir man, tačiau aukščiausio apdovanojimo pelnyti nepavyko, tačiau, ko nepavyko mokytojui 2001, 2003, 2005 metais, 2020 metų birželio 19 dieną 1 vietą šiame konkurse laimėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Augustas Zonys (althornas 1 grupė), Liutauras Miežiūnas (tūba 1 grupė) laimėjo 3 vietą, o Almantas Vaitkevičius (tūba 1 grupė) užėmė 4 vietą.

1 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=caq9NFY_k2Y
3 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=oUPGqmmunnA
4 vieta: https://www.youtube.com/watch?v=g8YW9_J6XHc

Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas

Naujos patirtys meniniame ugdyme

Nuotolinis ugdymas Vlado Jakubėno muzikos ir dailės mokytojams buvo nauja patirtis, suteikusi paskatų ieškoti ir atrasti daug kitų ugdymo formų galimybių. Mokytojai ir mokiniai jau turėjo patirties darant įrašus, juos analizuojant, siunčiant įvairiems konkursams, bet sisteminis pamokų vedimas nuotoliniu būdu buvo naujas iššūkis.
Su mokiniais jau buvo naudojama komunikacinė virtuali erdvė, tad liko ja pritaikyti pamokų organizavimui ir pravedimui. Patirčių būta įvairių.
Jaunučių choro mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė akcentavo, jog pagrindinė iš jų – galimybė tobulėti. Šiais metais mokytoja su jaunučių choru praėjo moksleivių Dainų šventės apžiūrą, su vokaliniu ansambliu dalyvavo daugelyje konkursų, o vasario mėnesį dalyvauta ir televizijoje konkurse „Dainų dainelė“. Prasidėjus nuotoliniam darbui, išklausė seminarą „Darbas su choru nuotoliniu būdu“, kurį organizavo LLKC. Išklausiusi nemažai video meistriškumo pamokų, šia medžiaga pasidalino su mokiniais.
Pamokų formų įvairovę taikė ir kiti mokytojai. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, paruošusi jaunių chorą moksleivių Dainų šventei, su choru dirbdama nuotoliniu būdu paruošė naują repertuarą ir pasidžiaugė baigiančiaisiais mokiniais. Šiais metais, pasitarus su regiono muzikos ir meno mokyklomis, baigiamuosius muzikos ir dailės egzaminus buvo nutarta vykdyti nuotoliniu būdu. Muzikos skyriaus mokiniai pateikė video ir audio įrašus. Dailės skyriaus baigiančiųjų mokinių darbus galima apžiūrėti rajono savivaldybės pirmame aukšte, po to jie bus eksponuojami Vaikų galerijoje.
Mokytojai tobulino savo darbą įvairiose srityse. Fortepijono mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė paruošė metodinį pranešimą „Mokinio muzikiniai gabumai ir jų lavinimas“, ruošė „Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą fortepijonui“, kaip praktinės veiklos vertintoja stebėjo ir vertino kitų mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto kvalifikaciją, praktinę veiklą.

Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Agota
Jokūbėlis Julija Marija Marija Medeina

Vaizdo įrašai (mp4 formatas):
Julija. Skanduotė (2 MB);
Liepa. Strazdas (8,3 MB);
Marija. Ant palangės tupi katinėlis (27 MB);
Marija. Tau, mano mamyte (13,5 MB);
Viktorija. Mėlynas autobusiukas (4 MB).

Nuotoliniu būdu individualus darbas su mokiniais buvo aktyvus ir tai akcentavo beveik visi mokytojai. Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė džiaugėsi savo mokinių pažanga. Akordeono mokytoja ekspertė Ala Fetingienė su mokiniu N. Lapėnu dalyvavo I jaunųjų muzikantų konkurse nuotoliniu būdu „Muzika @“ ir laimėjo II vietą. Sveikiname juos.
Fortepijono mokytojos metodininkės Dalia Bukienė ir Ina Valotkienė apgailestavo, jog mokiniai negalėjo dalyvauti suplanuotuose konkursuose, festivaliuose bei koncertuoti Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Muzika yra itin subtilus menas, reikalaujantis ir tiesioginio bendravimo emocijos, tad norisi tikėtis, kad visa tai greitai sugrįš. To ir linkime visiems.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas


I-asis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika @“

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, natūraliai kilo poreikis jaunųjų muzikantų nutrūkusį koncertinį bei konkursinį gyvenimą perkelti į kitą erdvę. Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija suorganizavo pirmąjį nuotolinį konkursą Lietuvoje. Nors užsienio šalyse tokio formato – sinchroninių ar asinchroninių video pasirodymų – renginiai nėra retas ar išimtinis dalykas, Lietuvos muzikiniame pasaulyje tai dar nauja.
Konkurse dalyvavo 606 jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Rūta Rikterė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorė, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatė, džiaugėsi turėjusi galimybę būti šio inovatyvaus konkurso vertinimo komisijos pirmininke bei išgirsti daug puikių, gabių, muzikuojančių mokinių įrašų. Konkurso vertinimo komisijoje dirbo ir Augustinas Rakauskas (akordeonas) – Lietuvos muzikas, akordeonininkas, koncertuojantis atlikėjas, daugelio tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtojas. Džiaugiuosi mokiniu akordeonininku N. Lapėnu, kuris dalyvavo šiame konkurse ir buvo įvertintas II vieta (20,5 balai).

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Nerūnas Lapėnas

Gaila, jog dėl paskelbto karantino Biržuose neįvyko III tarptautinis Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonininkų konkursas ir norisi palinkėti Nerūnui bei visiems mokiniams ruoštis ir laukti naujų konkursų, festivalių bei susitikimų su draugais.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Ala Fetingienė
Informacija dėl atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje karantino metu

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Biržų rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 8 d. nusprendė pakeisti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje nustatymo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 3 punktą ir jį išdėstė taip:
„3. Atleisti nuo atlyginimo, nurodyto šio sprendimo 1 ir 2 punktuose, mokėjimo jei:
3.1. mokinys dėl ligos nelankė mokyklos mėnesį ir daugiau ( leisti nemokėti už dėl šios priežasties nurodytą laiką);
3.2. įstaigos veikla nutraukiama arba vykdoma nuotoliniu būdu dėl karantino paskelbimo, ekstremalios situacijos, higienos normų pažeidimo, avarijos ar avarinių darbų likvidavimo, ypatingos epideminės situacijos paskelbimo.“

Todėl, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-78, nuo 2020 m. balandžio 1 d. atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje viso karantino metu mokėti nereikės.
Tačiau, kas dar nesumokėjo šio atlyginimo už 2020 m. sausio, vasario ir kovo mėn. ar net už 2019 m., sumokėti reikia. A. s. LT77 4010 0413 0005 0129.
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje nustatymo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 6 punktu patvirtintą 5 Eur mėnesinį mokestį už naudojimąsi mokyklos muzikos instrumentu namuose mokėti reikia (pagal sudarytas sutartis).
Šeimos, kurios pastaruoju metu susiduria su dideliais finansiniais sunkumais ir yra dar nesumokėjusios įmokų už praėjusius laikotarpius, gali prašyti atidėti mokėjimo terminą.
Avansu sumokėtas atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą, mokinių tėvams, globėjams pageidaujant, galės būti perkeltas į 2020-2021 mokslo metus arba grąžintas iki 2020 m. gegužės 31 d. Už absolventus sumokėtas avansas bus grąžintas iki 2020 m. gegužės 31 d.
Mokėtinas sumas pasitikslinti galima kreipiantis el.p. birzmuzm@gmail.com arba tel. 8 685 61788. Prašymus pateikti galima el.p. birzai.muzika@gmail.com arba birzmuzm@gmail.com

Mokyklos administracija

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931