MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2013 metai  


III-a tarptautinė kūrybinė – edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2013“

2013 m. rugsėjo 6 – 8 dienomis Biržuose vyko III tarptautinė kūrybinė – edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2013“, kurią organizavo ECMTA (Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacija) narės – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir Lietuvos muzikų sąjunga.
Kūrybinėje – edukacinėje stovykloje mokslinius pranešimus skaitė Lietuvos Edukologijos Universiteto doc. dr. Remigijus Vitkauskas, ECMTA narys, dr. Evan Rothstein – ECMTA prezidentas, (Didžioji Britanija), Guldhall Scholl of Music & Drama, Londonas, profesorius, ECMRA narė, Estijos Tartu miesto H. Ellerio muzikos mokyklos direktorė Kadri Leivategija, ECMTA narė, Rygos Jazepa Medina 1-osios muzikos mokyklos mokytoja, fondo „Muzikuokime kartu su draugais“ įkūrėja Gunta Meltarde, ECMTA valdybos narys prof. Petras Kunca. Pranešimus skaitė ir Muzikų sąjungos prezidentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė – kompozitorė, pedagogė, kritikė, muzikos žurnalo „Muzikos barai“ bei Lietuvos atlikėjų kompaktinių plokštelių leidėja.
Meistriškumo kursuose dalyvavo apie 60 vaikų iš Engurė, Limbažu, Rygos (Latvija), Vilniaus, Kauno, Birštono, Rokiškio, kurie grojo įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose. Iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dalyvavo 10 ansamblių.
Meistriškumo pamokas vedė E. Rothstein, K. Leivategija, G. Meltarde, P. Kunca, A. Ladyga (Čiurlionio menų mokyklos, ECMTA narės, pučiamųjų skyriaus vedėjas, mokytojas - ekspertas), klavesinistas Vilimas Norkūnas. Kūrybinės – edukacinės stovyklos darbe dalyvavo 40 pedagogų.
Per tris stovyklos dienas įvyko trys koncertai: rugsėjo 6 dieną įvyko atidarymo koncertas Biržų pilyje, rugsėjo 7 dieną dalyvių koncertas Evangelikų reformatų bažnyčioje ir rugsėjo 8 dieną – stovyklos uždarymo koncertas muziejaus „Sėla“ Kunigaikščių menėje.
III tarptautinė kūrybinė – edukacinė stovykla, trims dienoms subūrusi kamerinės muzikos mylėtojus, praturtino juos žiniomis ir neišdildomais įspūdžiais.


Meistriškumo kursų dėstytojai
Stovyklos darbo eiga
The 3 International creative - educational camp „Play music together“ WORKFLOW
Lietuvos muzikų sąjungos raštas dėl pedagogų ir jaunimo ansamblių dalyvavimo stovykloje „Muzikuokime drauge“
III-os tarptautinės kūrybinės – edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge 2013“ dalyvio paraiška

ŠIAURĖS LIETUVOS MUZIKOS FESTIVALIS BIRŽAI 2013

___________________________________________________


„Naujoviškas šių dienų menas yra realybė, kurioje mes gyvename. Jis yra dabartinio laikotarpio rezultatas“

(Vladas Jakubėnas, 1961 m. „Draugas“)

2013 m. gegužės 10 d.

IV TARPTAUTINIS
VLADO JAKUBĖNO
JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS
Apie konkursą latvių kalba

Konkurso tikslas

Atskleisti ir auginti jaunuosius atlikėjus, kūrybingas, iniciatyvias asmenybes, kurios, puoselėjant akademinio grojimo tradicijas, gali savitai reikštis ir per tradicinę bei šiuolaikinę lietuvių kompozitorių muziką.

Uždaviniai

Skatinti jaunuosius atlikėjus domėtis savo tautos muzikinės kultūros praeitimi ir dabartimi.
Sudominti kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūryba.
Savitai ir kūrybiškai interpretuoti šiuolaikinių kompozitorių muziką, šiuolaikiškai ir drąsiai pažvelgiant į šių dienų iššūkius.

Konkurso dalyviai
Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių muzikos bei meno mokyklų jaunieji atlikėjai.

NATOS:
Du žaidimai. Pirmas žaidimas
Antras žaidimas
Miško pasakiškų būtybių šokis
Baltųjų laumių šokis. 1 lapas, 2 lapas
Miškinis šoka
Įžanga. Miško vienuma
Rudens ūpas. 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas
Velniuko šokis. 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas
Žygiuojame

___________________________________________________


2013 m. balandžio 19 d.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai
koncertavo Vilniaus biržiečių klubo „Krivulė“ susitikime Vilniaus karininkų ramovėje.2013 m. kovo 6 d.
Biržų pilies Kunigaikščių menėje

Edukacinis koncertas „Klavesino muzika“
Dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai2013 m. kovo 1 d.
Biržų pilies salėje

Edukacinis koncertas „Vario garsai“

Vasario 16-osios šventė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931