MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MOKYKLA Savivalda  


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos taryba

Mokytojai:
Gitas Korsakas
Gražina Visockienė
Skirmantė Griciūnienė

Tėveliai:
Saulius Mažeika
Justė Bukienė
Lina Valotkienė

Mokiniai:
Goda Čirvinskaitė
Pijus Valotka
Laura Čeponytė


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos darbo taryba

Janina Bagdonienė (pirmininkė)
Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė (sekretorė)
Rima Venskienė

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931