MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2021 metai 2020 metai 2019 metai  
2018 metai 2017 metai 2016 metai 2015 metai  
2014 metai 2013 metai 2008 - 2012 metai    

UAB BALTICUM TV „BIRŽŲ ŽINIŲ“ REPORTAŽAI APIE BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VEIKLĄ
_____________________________________________________________________Elena Davis. „VIŠTYTĖ“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Mokytoja Gražina Beleckienė.
https://youtu.be/Maqb4-spOM0

PAUKŠČIŲ NAMAI. Piešė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

Johann Krieger. MENUETAS. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adelė Nevieraitė ir mokytoja Eglė Jažauskienė.
https://youtu.be/QUUR4I54HLI

MARGUČIAI. Piešė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

S. Rachmaninovas. ITALIŠKA POLKA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Lauryna ir Teresė Bukytės.
Mokytoja Dalia Bukienė.
https://youtu.be/xWxsDHFqHjk


PAVASARIO SPALVOS. Piešė jaunieji dailininkai.
Mokytoja Gražina Visockienė.

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Vaizdo siužetą prisimenant 1991 m. sausio 13-ąją žuvusius laisvės gynėjus parengė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.

SAUSIO 13-OJI. PRISIMENAME LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJUS

2022 m. sausio 13-ąją 8 valandą ryto visuose Vlado Jakubėno muzikos mokyklos languose užsidegė atminimo akcijos liepsnelės. Plevenanti žvakių liepsna liudijo: prisimename ir gerbiame žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.
Pavakare Pilies salėje vyko „Dainų dainelės“ konkurso dalyvių koncertas, kuriame dainavo keliolika Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių. Koncertą vedė mokytoja Jūratė Duderienė. Įžangos žodį tarė rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, prisiminusi pačios išgyventą sausio 12-osios ir 13-osios naktį prie Seimo.


Koncertą pradėjo mažiausios Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dainininkės: pradinio dainavimo mokinės Junė, Gustė ir Smiltė (mokytoja J. Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė), „Genio“ darželio solistė Urtė Mašėnaitė (vadovė Alina Mitrochinienė, koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė), Vlado Jakubėno muzikos mokyklos solistė Liepa Pačešiūnaitė (mokytoja J. Duderienė, koncertmeisterė V. Eidukaitė), Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis (vadovė Viktorija Morkūnienė, „Saulės“ gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Danguolė Kazakevičienė, koncertmeisterė Regina Baronienė). Už nuoširdų koncertą dainininkams ir jų mokytojams dėkojo rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė ir linkėjo sėkmingo pasirodymo „Dainų dainelės“ konkurso regiono ture.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931