Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
NAUJIENOS
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Mokyklos taryba
Ko mokome
VEIKLA
Programa
Finansinės atskaitos
Atlyginimai
Viešieji pirkimai
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2008 - 2012 metai
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
Parodos
NUORODOS

ARCHYVAS  MUZIKUOJANČIŲ ŠEIMŲ FESTIVALIS „GAIDŲ PYNĖ 2019“
KONCERTAS
Likėnų biuvetė „Vilties angelas“
2019 m. lapkričio 15 d.
Biržų kultūros centre, antrame aukšte, visą vasarą vyko tarptautinės parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ mokinių keramikos darbų paroda.
DALYVIAI:
UKMERGĖS MENO MOKYKLA
MOLĖTŲ MENO MOKYKLA
SUBAČIAUS GIMNAZIJA
UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA
BIRŽŲ SAULĖS GIMNAZIJA
BIRŽŲ AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA
KUPIŠKIO MENO MOKYKLA
PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS
BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS
BAUSKĖS (LATVIJA) MUZIKOS IR MENO MOKYKLA

TARPTAUTINĖS PARODOS – KONKURSO „MANO KŪRYBIŠKIAUSIAS DARBAS“ NUOSTATAI


Muzikuojančių šeimų festivalis
„Gaidų pynė 2019“

Festivalio PROGRAMA

Koncertas
MUZIKUOJANTYS MOKYTOJAI

Biržų pilies menė
2019 m. birželio 15 d.
Jaunieji akordeonistai Kupiškyje

2019 m. vasario 22 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji akordeonistai dalyvavo Kupiškyje vykusiame tarptautiniame akordeonistų konkurse „Liepsnojantys akordeonai – 2019“. Konkursą organizavo Kupiškio meno mokykla.
Jaunuosius akordeonistus lydėjo sėkmė. Solistų kategorijoje B. Noreika pelnė 3 vietą, N. Lapėnas 2 vietą. Akordeonų kvartetas N. Lapėnas, E. Bogdanas, E. Variakojytė, M. Pašakarnis dalyvavo ansamblių kategorijoje.
Konkurse akordeonų kvartetas atliko V. Thomsono pjesę „Tavo sparnai“ ir P. Principe „Valso sūkuryje“. Biržiečių ansambliui vertinimo komisija skyrė 3 vietą. Akordeonistų mokytoja Ala Fetingienė džiaugėsi savo mokinių pasirodymu. Į konkursą Kupiškyje jaunuosius akordeonistus lydėjusi mokytoja Violeta Čėrkienė gyrė konkurso organizatorius.


Šiame konkurse dalyvavo 150 jaunųjų akordeonistų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos. Tarptautinė žiūri komisija iš Serbijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Lietuvos vertino ir džiaugėsi biržiečių gebėjimais, ryžtu bei linkėjo garsinti savo kraštą, profesionaliai puoselėti akordeono muzikos tradicijas, patirti atradimų džiaugsmą, pergalės skonį įveikus kiekvieną iššūkį.
Vertinimo komisijos darbe dalyvavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6)
2019 m. balandžio 5 d.

PANEVĖŽIO APSKRITIES MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ XIII-ASIS SOLFEDŽIO KONKURSAS

Solfedžio konkurso nuostatai
Paraiška
Muzikos istorijos žinių pasirengimo gairės
Lietuvių liaudies dainą „Už žalių miškelių“Koncertuojame Rundalės rūmuose


2019 m. gegužės 24 d.
Biržų kultūros centre

II-ASIS JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIS „DAINUOJANTYS BIRŽAI“
Biržų kultūros centras (J. Basanavičiaus g. 4)
2019 m. gegužės 24 d.

II TARPTAUTINIS JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIS „DAINUOJANTYS BIRŽAI...“


Sveikiname

„Tramtatulio“ konkurso Nacionalinio turo laureates: skudutininkes Margaritą Dicytę, Viktoriją Dicytę, Gabiją Pavilionytę, Godą Dovydėnaitę, Aistę Totorytę ir jų mokytoją Aušrą Butkauskienę.

Administracija
2019-04-23


Festivalis „Draugystės muzika“


Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Draugystės muzika“ Pasvalyje. Sveikiname draugus su Pasvalio mokyklos 60-mečio jubiliejumi.

Chorų konkursas Gdanske

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras 2019 m. kovo 8 – 11 dienomis dalyvavo chorų konkurse Gdanske. Konkursui choras paruošė pagal konkurso reikalavimus parinktą programą, kuri skambėjo sausio 15 dieną Muzikos mokykloje jaunių choro vadovės mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės organizuoto seminaro „Dainavimo ypatumai jaunių chore“ metu. Seminarą vedė VU profesorius Kastytis Barisas. Profesorius jaunių choro dalyviams aiškino psichologinius pasiruošimo konkursams aspektus. Choristai aktyviai įsijungė darydami praktinius pratimus veido raumenų atpalaidavimui, įtampos mažinimui, muzikinės artikuliacijos lavinimui. Dainavimui itin svarbus taisyklingas kvėpavimas. Išradingus ir įdomius kvėpavimo pratimus darė visi seminaro dalyviai.

K. Barisas veda seminarą

Pasiruošimas konkursui vyksta etapais. Paruošta programa skambės įvairiuose renginiuose. Sausio 30 dieną jaunių choras šią programą atliks kultūros centre vyksiančiame Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncerte „Skambanti akvarelė“ ir kviečia visus atvykti paklausyti. Jaunių choro vadovė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė džiaugėsi choristėmis, kurioms profesorius Kastytis Barisas išsakė daug profesionalių pagyrimų. Jaunių chorui akompanuoja Romualda Butkevičienė.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija
(parengė laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė)


Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija pakvietė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinius, besimokančius muzikos ar dailės, ir jų mokytojus
į koncertą – susitikimą
2019 m. balandžio 2 d.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos koncertų salėje


Sveikiname
Muzikos mokyklos jaunių chorą,
Gdansko tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje laimėjusį II vietą


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas «Menaspliusaš»

DAILĖS SKYRIUI – 30


V A I K Ų G A L E R I J O J E
(regioninio parko administraciniame pastate, III aukštas)
Dailės skyriaus draugų Ukmergės, Ramygalos, Pasvalio, Subačiaus, Kupiškio, Biržų mokyklų
mokinių keramikos
DARBŲ PARODA
„MOLINIAI POKALBIAI“


Dailės skyriaus mokinių keramikos diplominių darbų (II aukštas)
P A R O D A

Mokytoja Gražina Visockienė


VI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „JAUNIEJI VIRTUOZAI“

Konkursas vyko 2019 m. kovo 2 dieną Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. Dalyvavo Lietuvos IV–X klasių pianistai.
Konkurso tikslas – skatinti vyresniųjų klasių pianistus nuolat ugdyti virtuoziškumą, kūrybiškumą ir muzikalumą, atliekant etiudus ir virtuoziškas pjeses, stiprinti moksleivių sceninę laisvę bei ištvermę, sužadinti domėjimąsi etiudais, atskleidžiant jų menines galimybes.
Tokie konkursai skatina Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą, suteikia galimybę pedagogams pasidalinti profesine patirtimi.
Į Vilnių suvažiavo įvairių muzikos ir meno mokyklų 38 mokiniai. Jie turėjo paskambinti privalomą etiudą pagal klasę ir virtuozinę pjesę.


Konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VII klasės mokinė Lauryna Bukytė (mokytoja Dalia Bukienė). Ji puikiai atliko privalomą C.A. Loeschhorn Etiudą A-dur op. 136 Nr. 10 ir J.S.Bacho-Ch.Gounod „Ave Maria“ ir tapo laureate. Didelis įdėtas darbas davė gražius rezultatus... Sveikinimai jai.


Įvyko pirmasis konkurso „Tramtatulis 2019“ etapas

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje 2019 m. kovo 1 dieną vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2019“ rajoninis ratas.
Šiemet konkurso rajoniniame rate dalyvavo Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų 3-18 metų jaunieji pasakoriai, dainininkai, skudutininkai, ragų pūtėjai, kanklininkai.
Konkurso dalyvius vertino komisija: etnomuzikologė Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja Lina Vilienė, etnomuzikologas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gvidas Vilys bei etnomuzikologė Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė.
Komisijos pirmininkė Lina Vilienė pasidžiaugė, kad jaunieji biržiečiai yra tikri profesionalai atlikdami taip sudėtingą bei išskirtinę Biržų krašto skudučių, ragų, penkiastygių kanklių muziką. Pasibaigus pasirodymams visi dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti Biržų švietimo pagalbos tarnybos padėkomis, organizatorių atminimo dovanėlėmis.


Vertinimo komisija atrinko laureatus, kurie atstovaus savo kraštui regioniniame ture Panevėžyje kovo 16 dieną:
– dainininkė Marija Janulytė (Biržų lopšelio – darželio „Genys“ „Rugelio“ skyrius, mokytoja Vigilija Macienė);
– dainininkė Miglė Meženskaitė (Biržų rajono Papilio pagrindinės mokykla, mokytoja Vigilija Macienė);
– skudutininkės: Margarita Dicytė, Viktorija Dicytė, Gabija Pavilionytė, Goda Dovydėnaitė, Aistė Tatorytė (Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblio „Agluonėla“, mokytoja Aušra Butkauskienė);
– dainininkai Karolis Parčiauskas ir Valdas Ratkevičius (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
– ragininkai: Saulius Voras, Valdas Ratkevičius, Ugnius Kairys, Romualdas Vaitaitis, Karolis Parčiauskas (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
– kanklininkas Romualdas Vaitaitis (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
– skudutininkai: Saulius Voras, Valdas Ratkevičius, Ugnė Rožėnaitė, Rasa Pipinytė, Ugnius Kairys (Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Nijolė Kaulinienė);
Konkurso rajoninio rato organizatorius – Biržų Švietimo pagalbos tarnyba. Koordinatoriai: Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, Biržų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.


Susitikimai

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis. Rugsėjo mėnesį vyko bendri projektai su Kėdainių muzikos mokykla, spalio mėnesį mokykloje lankėsi Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos bendruomenė, lapkrityje Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atstovai svečiavosi ir koncertavo Bauskės muzikos mokykloje, gruodžio 25 dieną mūsų mokyklos, Pasvalio muzikos mokyklos, Bauskės muzikos ir dailės mokyklos bei Rundalės mokyklos muzikos skyriaus mokiniai surengė šventinį bendrą koncertą Rundalės pilyje.


2019 m. sausio 11 d. Muzikos mokykloje lankėsi Panevėžio muzikos mokyklos bendruomenė. Susitikime mokytojai dalijosi savo gerąja patirtimi, įspūdžiais iš konkursų, festivalių, planavo naujus koncertus bei projektus. Biržų Vlado Jakubėno ir Panevėžio muzikos mokyklų vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Po susitikimo Panevėžio muzikos mokyklos mokytojai išvyko į Sodeliškio dvaro sodybą.

Vyresnioji mokytoja Rima VenskienėBiržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2019-01 – 2020-04 vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-10-0009 „Muzika ir menas – prieinamas kiekvienam“. Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį turinčių vaikų ir jų šeimos narių integraciją per muzikinę, meninę, kultūrinę veiklą.
Projekto metu bus organizuojami muzikos ir dailės užsiėmimai, kurių metu projekto dalyviai galės ugdyti savo kūrybiškumą, patenkinti saviraiškos poreikius. Bus organizuojamos bendrakultūrinės paslaugos. Įgiję muzikavimo ir dailės pradmenis, dalyvavę kultūrinėje veikloje, projekto dalyviai aktyviau įsilies į Biržų rajono viešąjį gyvenimą, savo bendruomenių socialinį gyvenimą, ugdys brandžią bendruomenę, gebančią gerinti gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką.


Į projekto veiklą kviečiami vaikai bei jų šeimos nariai, kurie neturi galimybių užsiimti mėgstama veikla.
Projekto dalyviams organizuojami dailės bei muzikos užsiėmimai. Remdamiesi bendra patirtimi, įgiję muzikavimo ir dailės pradmenis projekto dalyviai bus integruojami į muzikuojančių bei dailės veiklose dalyvaujančių vaikų grupes, kartu su jais dalyvaus improvizuotuose koncertuose, pleneruose, turės galimybę vykti į kultūrinius renginius.Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931