MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2022 metai 2021 metai 2020 metai  
2019 metai 2018 metai 2017 metai 2016 metai  
2015 metai 2014 metai 2013 metai 2008 - 2012 metai  

UAB BALTICUM TV „BIRŽŲ ŽINIŲ“ REPORTAŽAI APIE BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VEIKLĄ
_____________________________________________________________________Vincas Kudirka. TAUTIŠKA GIESMĖ.
Lietuvos valstybės himną gieda Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Mokytoja Viktorija Morkūnienė.
https://youtu.be/HeCWjRDEXmw

Balys Dvarionas. PRIEBLANDA.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkių duetas: mokytoja Violeta Sabonienė ir mokinė Elinga Fergizaitė. Akompanuoja Romualda Butkevičienė.
https://youtu.be/C1i7BQPEC6c

GYVYBĖS MEDIS.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai. Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
https://youtu.be/nlgft694dfY

APUOKAS. Žodžiai ir muzika Sauliaus Šiaučiulio.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III–IV klasių mergaičių ansamblis. Mokytoja Jūratė Duderienė. Akompanuoja Ieva Morkūnaitė.
https://youtu.be/vwWzFKJnSkA

PRIEVERPSTĖS. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai. Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

Tauras Adomavičius. ŠOKIS.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Eimantas Zujus (klarnetas). Mokytojas Gitas Korsakas, akompanuoja Liudmyla Ross.
https://youtu.be/WeDvHqmw1i4

B. Ulvaeus ir B. Andersson. AČIŪ TAU UŽ MUZIKĄ.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas: Eglė Undzėnaitė (fortepijonas) ir Augustas Zonys (althornas). Mokytojai Ina Valotkienė ir Pranas Dapšauskas.
https://youtu.be/D3WvcebrzP0

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931