MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Planavimo dokumentai  


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VALDYMO STRUKTŪRA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2021–2023 METAMS

2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MUZIKOS IR DAILĖS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2020 – 2021 M. M.

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MOKINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931