MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Ataskaitų rinkiniai nuo 2023 metų
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Planavimo dokumentai  


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VALDYMO STRUKTŪRA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2023–2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2022 METŲ STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ, PAŽANGOS IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2023-2024 MOKSLO METŲ MUZIKINIO IR DAILĖS UGDYMO PLANAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931