MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Parama mokyklai  


Prašome skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai

Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, mokyklos darbuotojai, giminės, draugai ir artimieji, buvę mokiniai ir visi, kurie myli muziką ir dailę!

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir taip prisidėti prie Mokyklos aplinkos gražinimo.
Saugiausias ir paprasčiausias būdas pateikti prašymus (forma FR0512, 4 versija) yra per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (toliau – EDS) (https://deklaravimas.vmi.lt/)
Tai galite padaryti iki 2021 m. gegužės 3 d.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
(!)5 Mokestinis laikotarpis – 2020
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190547931
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
(!) E4Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2022 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus).

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir paramą, kurią skyrėte mūsų Mokyklai pervesdami 1,2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio pernai metais.
Šios bei sutaupytos lėšos ir toliau bus skiriamos Mokyklos kabinetams atnaujinti, skaitmeninio ugdymo turiniui diegti.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931