MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Parama mokyklai  
Primename, kad ir šiais metais dar galite skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai!


Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, Mokyklos darbuotojai, buvę mokiniai ir darbuotojai,
draugai ir bičiuliai, ir visi, kurie myli muziką ir dailę!***

Nuoširdžiai dėkojame Jums už skiriamą paramą mūsų mokyklai.
Jūs prisidedate prie kuriamos jaukios aplinkos, mokyklos įvaizdžio gerinimo.

***

Kreipiamės į Jus primindami, kad dar šiais metais galite skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai.

***

Tai galite padaryti tik el. būdu prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS): Deklaravimas>Pildyti formą>prašymas>skirti paramą.

***
Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190547931
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931