MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MOKINIAMS Pamokų tvarkaraščiai  


  PATVIRTINTA
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus
2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VK-93


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS MUZIKINIO IR DAILĖS UGDYMO PROGRAMŲ
PAMOKŲ LAIKAS1 pamoka 13.10 – 13.55
2 pamoka 14.00 – 14.45
3 pamoka 14.50 – 15.35
4 pamoka 15.45 – 16.30
5 pamoka 16.30 – 17.15
6 pamoka 17.20 – 18.05
7 pamoka 18.10 – 18.55


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2023/2024 M.M I PUSMEČIO MUZIKOS ISTORIJOS IR SOLFEDŽIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2023/2024 M.M I PUSMEČIO DAILĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS 2023/2024 M.M. I PUSMEČIO MOKYTOJŲ VEDAMŲ PAMOKŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931