MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Biudžeto vykdymo ataskaitos  


2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 m. kovo 31 d. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2023 m. kovo 31 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 m. birželio 30 d. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2023 m. birželio 30 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 m. rugsėjo 30 d. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2023 m. rugsėjo 30 d.


2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2022 m. kovo 31 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 m. birželio 30 d. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2022 m. birželio 30 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 m. rugsėjo 30 d. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2022 m. rugsėjo 30 d.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 m. gruodžio 31 d. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2022 m. gruodžio 31 d.


2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2021 m. kovo 31 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2021 m. birželio 30 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2021 m. rugsėjo 30 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2021 m. gruodžio 31 d.


2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2020 m. kovo 31 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2020 m. birželio 30 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2020 m. rugsėjo 30 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2020 m. gruodžio 31 d.


2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2019 m. kovo 31 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2019 m. birželio 30 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2019 m. rugsėjo 30 d.
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2019 m. gruodžio 31 d.


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931