MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


TĖVAMS Atlygis už neformalųjį švietimą  


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS


EIL. NR.

PASLAUGOS PAVADINIMAS

KAINA

(EUR)

1.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programa (muzikos arba dailės)

18,00

1.1.

Muzikinio ugdymo programa.

Pradinio ugdymo mokymosi trukmė 4 metai: muzikavimas, solfedžio, ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas arba choras.

Pagrindinio ugdymo mokymosi trukmė 4 metai: muzikavimas, solfedžio, muzikos istorija, ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas arba choras.

1  asmeniui / mėnesiui.

18,00

1.2.

Dailės ugdymo programa.

Pradinio ugdymo mokymosi trukmė 3 metai: spalvinė, grafinė ir erdvinė raiška, dailės pažinimas ir reflektavimas.

Pagrindinio ugdymo mokymosi trukmė 4 metai: piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra ir pasirenkamieji dalykai.

1 asmeniui / mėnesiui

18,00

2.

Mokymasis pagal trumpalaikes Muzikos ir / ar dailės mokymo programas:

 

2.1.

Trumpalaikė individuali suaugusiųjų muzikos ar dailės mokymo programa.

1 asmeniui / val.

(programa skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus, neformalusis suaugusiųjų švietimas)

15,00

2.2.

Trumpalaikė ankstyvojo muzikinio ar dailės ugdymo programa ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

1 asmeniui / mėn.

(programa skirta 5–6 metų amžiaus vaikams, planuojami 2 val. per savaitę trukmės užsiėmimai, pasirenkamos individualios ar grupinės, ar mišrios pamokos).

15,00

2.3.

Trumpalaikė muzikinio ar dailės ugdymo programa mokymosi sutrikimų turintiems vaikams (pateikus tai patvirtinančius dokumentus). 

1 asmeniui / mėn.

(programa skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, planuojami 2 val. per savaitę trukmės užsiėmimai, pasirenkamos individualios ar grupinės, ar mišrios pamokos).

15,00

2.4.

Trumpalaikė muzikos ar dailės mėgėjų ugdymo programa mokyklinio amžiaus vaikams. 

1 asmeniui / mėn.

(programa skirta norintiems išmokti groti tik vienu pasirinktu instrumentu, ar tik dainuoti, arba pasirinkus tik 1-2 dailės / muzikos ugdymo programas per savaitę; pasirenkamos individualios ar grupinės, ar mišrios pamokos).

15,00

2.5.

Trumpalaikė tęstinio muzikinio ar dailės ugdymo programa (pateikus muzikos ar dailės mokyklos baigimą įrodantį dokumentą).

1 asmeniui / mėn.

(programa skirta baigusiems muzikos ar dailės mokyklą asmenims; planuojami 2 val. per savaitę trukmės užsiėmimai; pasirenkamos individualios ar grupinės, ar mišrios pamokos).

15,00

3.

Muzikos instrumentų nuoma. 1 asmeniui / mėn.

5,00

4.

Muzikos mokyklos organizuojamų konkursų (tarptautinių ar respublikinių) dalyvio mokestis:

 

4.1.

solistui

12,00

4.2.

ansamblio nariui

6,00

5.

Muzikos mokyklos organizuojamų festivalių (tarptautinių ar respublikinių) dalyvio mokestis:

 

5.1.

solistui

8,00

5.2.

ansamblio nariui

4,00

6.

Trumpalaikė Muzikos mokyklos patalpų nuoma:

 

6.1.

salės nuoma, už 1 val.

 

6.1.1.

iki 30 asmenų

30,00

6.1.2.

iki 50 asmenų

50,00

6.1.3.

iki 100 asmenų

100,00

6.2.

kabinetų nuoma, už 1 kv. m. / val.

1,50

7.

Kopijavimo paslaugos:

 

7.1.

A4 formato lapas, 1 kopija

0,05

7.2.

A3 formato lapas, 1 kopija

0,10


DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (2022 m. spalio 27 d. Nr. T-246)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS (T-264, 2021-09-23)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (2020 m. gruodžio 23 d. Nr. T-296)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOJE NUSTATYMO (2013 m. gegužės 30 d. Nr. T-126)


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931