MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


DAILĖS RAIŠKA Konkursai, plenerai  


Piešinių konkurso laureatė

Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) piešinių konkurso „Draugiškesnis pasaulis su aviacijos sportu“ Nacionaliniame ture sėkmingai dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Ugnė Bajorūnaitė – tapo šio konkurso laureate (vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
Sveikiname!

Ekologija jaunųjų dailininkų akimis

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokiniai dalyvavo konkurse „Kas man yra ekologija“. Trijų mūsų mokyklos mokinių: Unės Pugžlytės, Gretos Venskutės ir Lauros Vaičekonytės – darbai įvertinti trečiąja vieta. Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
Vienas iš konkurso organizatorių Europos Parlamento narys Bronis Ropė džiaugėsi gausiu konkurso dalyvių būriu: konkurse dalyvavo daugiau kaip 500 dalyvių iš visos Lietuvos, iš viso atsiųsta 1200 darbų. Europarlamentaras dėkojo mokytojams ir tėveliams, kurie padėjo savo auklėtiniams, vaikams, paragino kurti šiuos darbus, kurie didžiuojasi savo vaikų pastangomis ir noru gyventi švariau, ekologiškiau.
Konkurso darbai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus: temos atskleidimas, originalumas, darbo meniškumas.
Vertinimo komisiją sudarė 5 nariai: VŠĮ „Ekoagros“ atstovė ryšiams su visuomene Irma Minskienė, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis, B. Ropės biurų Lietuvoje vadovė Rūta Bičiuvienė, Telšių biuro vadovė Daiva Puplauskienė ir Marijampolės biuro vadovas Audrius Stankevičius.

„Molinuko“ konkurse – jaunųjų keramikų laimėjimai

2020 m. spalio 5 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre atidaryta mokinių keramikos darbų paroda „Molinukas“, kuri veiks iki spalio pabaigos. Parodoje eksponuojami biržiečių darbai, dalyvavę tradiciniame konkurse.
Konkurso laureate jauniausių dalyvių grupėje tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus keramikė Eva Gružauskaitė (8 m.).
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus keramikai apdovanoti Utenos kraštotyros muziejaus prizu „Už laisvę kūryboje.


Už puikų mokinių parengimą Lietuvos mokinių keramikos konkursui „Molinukas“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštu apdovanota Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokytoja Gražina Visockienė.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro rengiamas konkursas „Molinukas“ yra tradicinis. Šiemet dėl buvusio karantino konkursas vyko kiek neįprastomis sąlygomis, todėl konkurso organizatoriai dėkoja mokytojams, kurie paskatino ir padėjo savo mokiniams dalyvauti konkurse, nuolatos skatina jų saviraišką, individualumą, norą kurti ir demonstruoti savo darbus. Šiais metais mokytojai ne tik paruošė vaikus parodai, bet ir patys dalyvavo su savo kūryba. Šis konkursas dalyvių skaičiumi buvo mažesnis, bet išliko toks pat nuoširdus, kūrybiškas ir motyvuotas.
Šių metų konkurso sąlyga – kūrybiškai atskleisti ir sukurti molinį muzikos instrumentą. Ekspozicijoje dalyvauja ir funkcionalios švilpynės, muzikos instrumentai, sukurti iš įvairių alternatyvių medžiagų, ir skulptūriniai keramikos objektai.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Keramikos konkursas „Ženklai“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio ugdymo skyrius organizavo Tarptautinį mokinių keramikos konkursą „Ženklai“. Konkurse dalyvavo 145 mokiniai iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos.
2019 m. spalio 26 d. vyko konkurso nugalėtojų pagerbimo šventė. Laureatų diplomu bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizu apdovanoti ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbai. Evos Gružauskaitės darbas „Svajonių laivelis“ apdovanotas laureato diplomu, prizu apdovanotas Tomo Ulinsko darbas „Tylos ženklas“. Dailininkės keramikės Rūtos Šipalytės „Simpatijų prizu“ apdovanotas Dorotėjos Stambrauskaitės darbas „Laukimo ženklas“.
Už puikų mokinių parengimą Tarptautiniam mokinių keramikos konkursui „Ženklai“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštu apdovanota Biržų Vlado Jakubėno dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

Nuotraukose: biržietė konkurso laureatė Eva Gružauskaitė su mokytoja Gražina Visockiene ir vertinimo komisijos nariais, bendra konkurso laureatų nuotrauka.


Tarptautinis keramikos konkursas

2019 m. spalio 11 d. Biržų kultūros centre vyko Tarptautinio keramikos parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ apdovanojimai. Šiame konkurse savo darbus eksponavo 80 mokinių iš Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus, Kupiškio, Molėtų meno mokyklų, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos, Biržų „Saulės“ gimnazijos, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bei Latvijos Bauskės ir Aizkrauklės dailės mokyklų.
Konkurso darbus vertino komisija. Komisijos pirmininkė Elena Aleksejeva, Vilniaus puodžių cecho meistrė, keramikė, bei nariai: Nerutė Čiukšienė, Pasvalio muzikos mokyklos Dailės programos mokytoja ekspertė, ir Gražina Visockienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės mokytoja metodininkė.Komisija išrinko pačius geriausius parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ mokinių darbus. Laureatais tapo 12 konkurso dalyvių. Jų tarpe – ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinė Greta Venskutė. Laureatai apdovanoti laureatų diplomais bei rėmėjų dovanomis.
Su konkurso dalyvių darbais buvo galima susipažinti nuo birželio mėnesio Kultūros centre vykusioje konkurso parodoje. Apžiūrėję darbus parodos – konkurso dalyviams savo prizus įsteigė ir įteikė Seimo narys Viktoras Rinkevičius, Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos, Biržų regioninio parko atstovai, UAB „Biržų duona“, Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Valkiūnas. Parodos – konkurso lankytojai pasidžiaugė, jog buvo galima susipažinti su įvairių mokyklų mokinių keramikos darbais ir akcentavo Lietuvos ir Latvijos mokinių darbų skirtumus.Į apdovanojimų šventę buvo atvykę visų Lietuvos bei Latvijos mokyklų, kurių mokiniai dalyvavo konkurse, atstovai. Bauskės bei Aiskrauklės mokytojai aplankė Kirkilų apžvalgos bokštą, Sodeliškio dvaro sodybą. Konkurso dalyviai aplankė Biržų krašto muziejų „Sėla“, susipažino su muziejaus ekspozicijomis bei dalyvavo Ramygalos keramikos seminaro darbų parodos atidaryme.
Tarptautinį keramikos konkursą – parodą „Mano kūrybiškiausias darbas“ organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.


Biržų kultūros centre, antrame aukšte, visą 2019 m. vasarą vyko tarptautinės parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ mokinių keramikos darbų paroda.

DALYVIAI:
UKMERGĖS MENO MOKYKLA
MOLĖTŲ MENO MOKYKLA
SUBAČIAUS GIMNAZIJA
UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA
BIRŽŲ SAULĖS GIMNAZIJA
BIRŽŲ AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA
KUPIŠKIO MENO MOKYKLA
PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS
BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS
BAUSKĖS (LATVIJA) MUZIKOS IR MENO MOKYKLA

TARPTAUTINĖS PARODOS – KONKURSO „MANO KŪRYBIŠKIAUSIAS DARBAS“ NUOSTATAI


Konkursas „Grand Pas“

Antrą kartą Kauno dailės gimnazija ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla surengė respublikinį festivalį – konkursą „Grand Pas“. Šiame projekte dalyvavo meno bei muzikos mokyklos iš įvairių šalies regionų.
Festivalį – konkursą sudarė dvi dalys – tai jaunųjų dailininkų ir pianistų konkursai. Žodžiai „Grand Pas“ išvertus iš prancūzų kalbos reiškia „Didelis žingsnis“. Klasikinio baleto terminologijoje tai suprantama kaip „didelė šokių siuita“.
Šis konkursas paskatino mokinius įkvėpimo šaltinių ieškoti įvairių stilių, žanrų šokio muzikoje. Jaunieji kūrėjai ieškojo sąsajų tarp šokio, muzikos ir dailės. Piešiniai konkursui buvo atsiųsti iš visos Lietuvos. Į šį konkursą savo darbus siuntė ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokiniai.

Unės Pugžlytės „Baletas“ Emilės Naudžiūtės „Šokis“ Dominykos Skinderskytės „Balerina“

Komisija, sudaryta iš Kauno dailės gimnazijos mokytojų D. Čepulienės, V. Katkevičiūtės, D. Rukšėnienės įvertino ir išrinko geriausius darbus. Biržietė Unė Pugžlytė, mokytojo Vidmanto Jažausko mokinė, už darbą „Baletas“ įvertinta Grand Prix ( didžiuoju prizu). Laureatų padėkos įteiktos D. Skinderskytei (darbas „Balerina“), E. Naudžiūtei (darbas „Šokis“). Mergaičių mokytojas – Vidmantas Jažauskas.
Baigiamajame festivalio renginyje M. K. Čiurlionio muziejuje buvo įteikti apdovanojimai, vyko jaunųjų pianistų konkurso laureatų koncertas.


Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse „Kalėdinis atvirukas“ dalyvavusios Džesikos Ambraziūnaitės (mokytoja Goda Balbieriūtė) atvirukas eksponuojamas LR Seimo rūmuose.

Keramikos konkursas „Kitas 100“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokiniai: Lukrecija Dainiūtė, Meda Vėžytė, Ema Beatričė Biconaitė, Ieva Sveikauskaitė dalyvavo keramikos konkurse „Kitas 100“, skirtame Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.
Konkurse, kurį organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo centras, dalyvavo 98 mokiniai iš visos Lietuvos ir Baltarusijos. Atrinkta 15 geriausių keramikos darbų.


Lauretų diplomais, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizais, remėjų atminimo dovanomis apdovanotos mokinės Ema Beatričė Biconaitė už darbą „Vainikas Lietuvos gimtadieniui“ ir Ieva Sveikauskaitė už darbą „Lietuvos kraštovaizdis“. Mokytojai metodininkei Gražinai Visockienei įteikta padėka už puikų mokinių parengimą.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokiniai turėjo galimybę nuvykti į Vilnių dalyvauti Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkurso „Lietuva mūsų ženkluose“ apdovanojimų šventėje, vykusioje LDK Valdovų rūmuose. Laureatas Tomas Sveikauskas, 16 m. („Gedimino sapnas“) ir dalyvė Ieva Sveikauskaitė, 14 m. („Riteris“). Konkurso laureatas Tomas Sveikauskas buvo apdovanotas už darbą „Gedimino sapnas“, taip pat gavo specialų rėmėjų apdovanojimą už darbo atlikimo techniką – lino raižinį. Mokytoja Goda Balbieriūtė gavo padėkos raštą už mokinių paruošimą.


Važiavusieji turėjo galimybę dalyvauti eskursijose „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“ ir „Florencija Renesanso ir Baroko laikais“.


Goda ir Ramunė – meno konkursų laureatės

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos rengtame respublikiniame mokinių keramikos konkurse pagal S. Daukanto kūrybą „Paukščių čiulbesys“ dalyvavo didelis būrys biržiečių, mokytojų Gražinos Visockienės ir Jūratės Pranciliauskienės, mokinių. Ramunė Černytė ir Goda Lapienytė tapo konkurso laureatėmis. Goda taip pat tapo nugalėtoja tarptautiniame konkurse Baltarusijoje, į kurį vyko su dailės mokytoja Goda Balbieriūte.

Nesvyžiuje
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinės Goda Lapienytė ir Unė Pugžlytė (mokytoja Goda Balbieriūtė) dalyvavo dešimtajame tarptautiniame Michailo Sevruko vardo plenere-konkurse Nesvyžiuje (Baltarusija). Plenero dalyviams buvo nurodytos trys temos: „Nesvyžiaus tiltai ir tilteliai“, „Nesvyžiaus senamiesčio kampelis“ ir „Senovės Nesvyžiaus legenda“. Godos Lapienytės darbas, atliktas aliejine pastele, užėmė pirmąją vietą jauniausiųjų mokinių grupėje tema „Nesvyžiaus tiltai ir tilteliai“. Anot mokytojos Godos, vaikams kelionė patiko. Labiausiai – ledai miesto centre esančioje kavinėje, kurioje sutiko padavėją, pasakojusią miesto legendas. Toje kavinėje biržietės lankėsi penkis kartus. Taip pat matė Lenino paminklą, aplankė Nesvyžiaus ir Miro pilis.

Šiauliuose
Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos konkurso „Paukščių čiulbesys“ dalyvių darbų paroda buvo surengta Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Parodoje buvo eksponuojami 99 darbai. Apdovanojimų šventėje buvo pagerbti ir apdovanoti konkurso laureatai. Mokytojos Jūratės Pranciliauskienės mokinė, „Aušros“ pagrindinės mokyklos šeštokė Ramunė Černytė V–VIII klasių amžiaus grupėje tapo nugalėtoja.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokytojos Gražinos Visockienės mokinė Goda Lapienytė I–IV klasių amžiaus grupėje tapo antrosios vietos laureate.
Vaikai šiame konkurse kūrė keraminius paukštelius-švilpynes. Ramunė sukūrė paukštelį-švilpynę, o Goda sukūrė dvi švilpynes vienoje kompozicijoje: vieną paukštelį ji patupdė ant medžio-vazos, kitą – šalia.

Biržuose
Vaikų dailės galerijoje (Rotušės g. 10, III a.) šiuo metu veikia dvi vaikų keramikos parodos: „Pagalbos centro“ vaikų keramikos darbų paroda, kurią jie sukūrė stovyklaudami 2017 metų vasarą. Stovyklos keramikos dirbtuvėms vadovavo mokytoja Gražina Visockienė.


Antroji paroda – Jūratės Pranciliauskienės mokinių keramikos darbai. Čia eksponuojami darbai jūros dugno tematika, Lietuvos šimtmečio spalvas atspindintys darbai, įvairios keraminės dėžutės, ąsočiai, vazos ir įvairių kitų grožybių. Čia taip pat galima pamatyti švilpynes, kurias vaikai kūrė Šiauliuose vykusiam konkursui.

Edita MIKELIONIENĖ
Editos Mikelionienės nuotraukos2018 m. kovo 17 d. mokytoja Goda Balbieriūtė ir mokinė Lukrecija Dainiūtė dalyvavo tarptautinio FAI piešinių konkurso „Ateities skraidantys aparatai“ nacionalinio turo laimėtojų pagerbimo šventėje.


2017 m. spalio 28 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokiniai – konkurso dalyviai – Vilniaus neformaliojo ugdymo centre dalyvavo tarptautinio mokinių keramikos konkurso „Mano totemas“ laimėtojų pagerbimo šventėje.
Sveikiname Emą Beatričę Biconaitę tapus šio konkurso laureate.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931