MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MOKYKLA Konkursai  


I-TARPTAUTINIS FLEITININKŲ KONKURSAS „ROMANTIŠKOJI FLEITA“
REZULTATAI

I-ASIS TARPTAUTINIS FLEITININKŲ KONKURSAS „ROMANTIŠKOJI FLEITA“

Konkursas vyks 2023 m. gruodžio 7 d. 10 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, adresu: Kęstučio g. 6 ir Rotušės g. 14, Biržai, tel.: +370 450 32 947, el. p. birzai.muzika@gmail.com, svetainė internete http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS I TARPTAUTINIO FLEITININKŲ KONKURSO „ROMANTIŠKOJI FLEITA“ NUOSTATAI

Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos GOOGLE nuorodos (arba ją nukopijuokite į GOOGLE paieškos laukelį).
A kategorija – https://forms.gle/EZChxxTTcDxvUKf68
B kategorija – https://forms.gle/QsjhJ4Aj2NNFwvMDA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS I TARPTAUTINIO KONKURSO „ROMANTIŠKOJI FLEITA“ DALYVIO ANKETA

SUTIKIMAS DĖL NEPILNAMEČIO VAIKO DALYVAVIMO I TARPTAUTINIAME KONKURSE „ROMANTIŠKOJI FLEITA“ IR VIEŠO FILMUOTOS MEDŽIAGOS SKELBIMO


II-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSAS

II-ojo respublikinio jaunųjų dirigentų konkurso laureatai

Konkursas vyks 2024 m. sausio 19 d. 11 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, adresu: Kęstučio g. 6, LT - 41174 Biržai, tel.: +370 450 32 947, el. p.: birzai.muzika@gmail.com, svetainė internete: http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS II-OJO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSO NUOSTATAI

Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos GOOGLE nuorodos (arba ją nukopijuokite į GOOGLE paieškos laukelį) https://forms.gle/R5P7pkwQPWZL9Lnn8

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS II–OJO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSO DALYVIO ANKETA

SUTIKIMAS DĖL NEPILNAMEČIO VAIKO DALYVAVIMO II-AJAME RESPUBLIKINIAME JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSE IR VIEŠO FILMUOTOS MEDŽIAGOS SKELBIMO


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS IV TARPTAUTINIS ALGIRDO LOČERIO
AKORDEONININKŲ KONKURSAS


IV tarptautinio Algirdo Ločerio konkurso laimėtojai

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla orgnizuoja IV tarptautinį Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursą, kuris vyks 2023 m. gegužės 2 d. Biržų pilies menėje, adresu: Radvilos g. 3, LT - 41174 Biržai, tel. (+370 450) 32 947, el. p. birzai.muzika@gmail.com, svetainė internete http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt/mokykla_konkursai.htm

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS IV TARPTAUTINIO ALGIRDO LOČERIO AKORDEONININKŲ KONKURSO NUOSTATAI

IV INTERNATIONAL ALGIRDAS LOCERIS ACCORDIONIST COMPETITION REGULATIONS

Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos GOOGLE nuorodos (arba ją nukopijuokite į GOOGLE paieškos laukelį): https://forms.gle/LjUGUkG1WB3UA7W89 arba užpildytą formą – 1 priedas, sutikimą dėl filmavimo, fotografavimo – 2 priedas ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą siųsti iki 2023 m. balandžio 17 d. 17.00 val. elektroniniu paštu birzai.muzika@gmail.com

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS IV TARPTAUTINIO ALGIRDO LOČERIO AKORDEONININKŲ KONKURSO SOLISTŲ KATEGORIJOS DALYVIO ANKETA (1 priedas)

IV INTERNATIONAL ALGIRDAS LOCERIS ACCORDIONIST COMPETITION CATEGORIES ENTRY FORM (Annex 1)

DĖL NEPILNAMEČIO VAIKO DALYVAVIMO IV TARPTAUTINIAME ALGIRDO LOČERIO AKORDEONININKŲ KONKURSE IR VIEŠO FILMUOTOS MEDŽIAGOS SKELBIMO (2 priedas)


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS III JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIS „DAINUOJANTYS BIRŽAI“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla orgnizuoja III jaunučių chorų festivalį „Dainuojantys Biržai“, kuris vyks 2023 m. gegužės 24 d. 14 val. Biržų kultūros centre, adresu: Basanavičiaus g. 4, Biržai, LT - 41170 Biržai, tel.: (+370 450) 32 947, el. p.: birzai.muzika@gmail.com, svetainė internete: http://www.muzikosmokykla.puslapiai.lt

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS III JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIO „DAINUOJANTYS BIRŽAI“ NUOSTATAI

Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos GOOGLE nuorodos (arba ją nukopijuokite į GOOGLE paieškos laukelį): https://forms.gle/b2MRBnw2HRbrQ4H5A arba užpildytą formą – 1 priedas, sutikimą dėl filmavimo, fotografavimo – 2 priedas ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą siųsti iki 2023 m. gegužės 1 d. 17.00 val. elektroniniu paštu birzai.muzika@gmail.com

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS III JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALIO „DAINUOJANTYS BIRŽAI“ DALYVIO ANKETA (1 priedas)

DĖL NEPILNAMEČIO VAIKO DALYVAVIMO III JAUNUČIŲ CHORŲ FESTIVALYJE „DAINUOJANTYS BIRŽAI“ IR VIEŠO FILMUOTOS MEDŽIAGOS SKELBIMO (2 priedas)Jaunųjų pianistų konkursas „Mažoras ir Minoras“

Pianistų konkurso „Mažoras ir minoras“ dalyvių užimtos vietos

Jaunųjų pianistų konkursą „Mažoras ir Minoras“, skirtą Mokyklos 65-osioms įkūrimo metinėms paminėti, organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, įgyvendindama 2020–2022 metų mokyklos strateginį ir 2021/2022 m. m. ugdymo planus

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO „MAŽORAS IR MINORAS” NUOSTATAI

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO „MAŽORAS IR MINORAS“ DALYVIO ANKETA

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931