MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MUZIKOS RAIŠKA Padėkos  


PADĖKOS, DIPLOMAI


Premija už produktyvią kūrybinę veiklą apdovanota mokytoja Viktorija Morkūnienė

Lietuvos chorų sąjunga yra įsteigusi premijas už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje. Kompetentinga 11 asmenų paraiškų vertinimo komisija paskelbė 2021 metų premijų už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje laimėtojus. Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų vaikų choro dirigentų kategorijoje 600 eurų premija skirta Viktorijai Morkūnienei, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai metodininkei, Jaunių choro vadovei.
Šiais metais pretendentai galėjo teikti paraiškas į aštuonias kategorijas: Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei); Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) vaikų choro dirigentui (-ei); Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei); Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų vaikų choro dirigentui (-ei); Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų choro dirigentui (-ei); Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų jaunimo (gimnazijų ir vidurinių mokyklų) mišraus choro dirigentui (-ei); Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų lygių balsų (moterų, vyrų) choro dirigentui (-ei), Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų bažnyčios choro dirigentui (-ei).
Konkursas sulaukė didžiulio dėmesio ir net 18 paraiškų. Kam skirti premijas, sprendė komisija (komisijos pirmininkas D. Puišys, nariai: V. Masevičius, J. Kiaulakytė, G. Kumpienė, V. Katinienė, R. Štreimikytė, R. Kraucevičiūtė, R. Adomaitis, M. Radzevičius, A. Dambrauskas, A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931