MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


BIBLIOTEKA Naujos knygos  


Suskaitmeninti leidiniai (PDF formatas)

Vadovėliai
Rimtautas Kašponis. SOLFEDŽIO. (8 dalys, I–VII klasėms ir Priedai).
Donata Ūsaitė. SOLFEDŽIO III (4 dalys).
Donata Ūsaitė. SOLFEDŽIO IV (4 dalys).
Nijolė Bogutaitė Dėdinienė. PIANINO PAMOKOS (2 dalys).

Kūriniai fortepijonui
Clara-Schumann. QUATRE PIECES FUGITIVES op. 15
ClaraWieck. ROMANCE VARIE POUR LE PIANO op. 3
Clara Wiek. SOIREES MUSICALES POUR LE PIANO FORTES o. p6
J. L. Dussek. SONATINE op. 20
Lili Boulangeri. TROIS MORCEAUX POUR PIANO
Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė. ŠALTINĖLIS. 95 etiudai fortepijonui lietuviškų dainų motyvais.

Kūriniai vokalui
Zita Bružaitė. HIMNAS MUZIKAI

Kūriniai smuikui
T. Šernas. ETIUDAI SMUIKUI
SMUIKUOKIME DVIESE. Renesanso ir baroko duetai, 1 sąsiuvinis
Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931