MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


PASIEKIMAI  


2021–2022 mokslo metų laimėjimai

2022 m. birželio 6 d. Elektrėnų meno mokykla organizavo III tarptautinį jaunųjų atlikėjų konkursą „Alveare di musica“. Sėkmingai pasirodė ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas: Pijus Valotka, fortepijonas, ir Augustas Zonys, althornas. Mokytojai Ina Valotkienė ir Pranas Dapšauskas. Duetas užėmė II vietą.
*
2022 m. gegužės 27 d. Kupiškio meno mokykloje vyko respublikinis kanklių muzikos festivalis-konkursas „Kanklių giesmė 2022“. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kanklininkės Adelė Nevieraitė ir Gabrielė Kubiliūtė (mokytoja Eglė Jažauskienė). Sveikiname Adelė, laimėjusią I laipsnio diplomą, ir Gabrielę, laimėjusią III laipsnio diplomą.
*
2022 m. gegužės 4 d. Rokiškio dvaro rūmuose vyko Rudolfo Lymano muzikos mokyklos organizuotas dešimtasis Aukštaitijos regiono gabių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai 22“. Jame dalyvavo 10 regiono miestų ir rajonų muzikos bei meno mokyklų mokiniai. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai atstovavo pianistė Lauryna Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) bei duetas: Pijus Valotka, fortepijonas (mokytoja ekspertė Ina Valotkienė), ir Augustas Zonys, althornas (vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas).
*
2022 m. kovo 23 d. Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje vyko šeštasis respublikinis antrojo muzikos instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkursas-festivalis „Garsų spalvos“. Jis vyko virtualiai. Konkurse-festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elinga Fergizaitė (mokytoja Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė). Elingai smuikas – pasirenkamasis instrumentas, pagrindinis – fortepijonas. Elingos pasirodymas „Garsų spalvose“ buvo įvertintas II vietos laureato diplomu.
*
2022 m. kovo 15 d. Krekenavoje vyko Panevėžio rajono muzikos mokyklos organizuotas trečiasis respublikinis fortepijono ir styginių instrumentų festivalis-konkursas „Muzikinė mozaika“. Biržiečiai Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai šiame konkurse dalyvavo trečią kartą. Pirmąją vietą kaip solistas laimėjo Pijus Striška, II vietą – Konstantinas Vaitiekūnas. Pirmąją vietą konkurse užėmė smuikininkų ansamblis: Pijus Striška, Emilijus Mažeika ir Konstantinas Vaitiekūnas. Konkurso dalyvių mokytoja Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė. Mokytoja V. Sabonienė buvo pakviesta dalyvauti vertinimo komisijos darbe.
*
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 2022 m. balandžio 9 d. vyko profesoriaus Tauro Adomavičiaus I tarptautinis žemųjų varinių instrumentų konkursas, kuriame Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Almantas Vaitkevičius (tūba) laimėjo II vietą (vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė).
*
2022 m. balandžio 28 d. Biržuose vyko pirmasis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Mažoras ir minoras“. Konkursą organizavo Vlado Jakubėno muzikos mokykla, jo sumanytoja ir pagrindinė organizatorė – fortepijono mokytoja ekspertė Ina Valotkienė. Konkurse dalyvavo 41 atlikėjas iš 13 šalies muzikos ir meno mokyklų. Pirmąsias vietas užėmė Valdo Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Viktorija Degutytė (mokytoja Dalia Bukienė) ir Miglė Augustė Paukštė (mokytoja Dalia Šimbelienė), antrąją vietą laimėjo Medeina Duderytė (mokytoja Gražina Beleckienė), trečiąsias vietas – Karina Staškevičiūtė (mokytoja Romualda Butkevičienė) ir Teresė Bukytė (mokytoja D. Bukienė).
*
2022 m. balandžio 2 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko pirmasis respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas Mokyklos 65 metų sukakčiai. Antrąsias vietas konkurse užėmė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės Simona Krušinskaitė (mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė) ir Saulė Mickevičiūtė (mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė).
*
2022 m. kovo 26 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vyko septintasis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „...nuo baroko iki romantizmo...“. Šio konkurso laureate tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Lauryna Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė).
*
Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko respublikinis kamerinių ansamblių festivalis „Muzikuokime drauge“. Nuotoliniu būdu jame dalyvavo 35 atlikėjai, pateikę vieno kūrinio įrašą. Festivalyje sėkmingai pasirodė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas Pijus Valotka (fortepijonas) ir Augustas Zonys (althornas). Vaikinai atliko J. Lennon, P. McCartney „All my loving“ („Didžioji meilė“). Biržiečių duetas tapo konkurso laureatu ir 2022 m. balandžio 2 dieną pakviestas dalyvauti baigiamajame laureatų koncerte Vilniuje.
*
2022 m. vasario 26 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VII klasės mokinė Meira Rudelytė (antrasis instrumentas fortepijonas, mokytoja Ieva Morkūnaitė) dalyvavo III respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Karališkasis Barokas 2022“. Konkursą organizuoja Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrius. Meira konkurse atliko Johann Sebastian Bach Preliudą C-dur BWV 846 ir laimėjo II vietos laureato diplomą.
*
2022 m. vasario 20 d. įvyko pirmasis televizijos „Dainų dainelės“ konkursas-koncertas. LRT Plius televizijos konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos solistė Liepa Pačešiūnaitė (mokytoja Jūratė Duderienė) ir vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis (mokytoja Viktorija Morkūnienė). Komisija išrinko tris tos dienos laureatus, tarp jų – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių ansamblis.
*
2021 m. spalio mėnesį vykusiame muzikuojančių šeimų festivalyje-konkurse „Gaidų pynė 20/21“ Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijoninis duetas „Muzikuojančios sesės“ – Lauryna ir Teresė Bukytės – laimėjo III vietos aureato diplomą. Mokytoja Dalia Bukienė.
*
2022 m. rugsėjo 9-ąją baigėsi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas tarptautinis keramikos konkursas „Pasaka“. Jame dalyvavo 77 jaunieji dailininkai, juos rengė 14 mokytojų. Konkurso laureatu tapo Matijus Muraška (kūrinys „Pagrandukas“), Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, mokytoja Gražina Visockienė.
*
2022 m. birželio 1 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus aštuoni mokinių darbai dalyvavo Biržų aeroklubo organizuotoje piešinių parodoje-konkurse. Padėkos raštu apdovanota Lėja Fedaščiuk.
*
Panevėžio gamtos mokykla organizavo tarptautinį piešinių konkursą „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“. Šiais metais konkurso organizatoriai sulaukė 1446 kūrybinių darbų iš 7 šalių. Tarp laureatų – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės raiškos I klasės mokinė Mantvilė Visockaitė (mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
*
Kretingos rajono Salantų meno mokykla organizavo penkioliktąjį respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Pravėriau vario vartelius“. Konkurso organizatoriai sulaukė 218 darbų iš 41 ugdymo įstaigos. Konkurse dalyvavo 8 Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai, mokytojos Gražinos Visockienės mokiniai. Parodos dalyviais išrinkti Dorotėja Stambrauskaitė (darbas „Medžio vieta žmogaus gyvenime: medis lietuviškoje sodyboje, žmogaus ir kultūros istorijoje“), Pijus Jarusevičius („Mano miesto (kaimo) simfonija“). Gabija Brazdžiūnaitė („Gyvybės medis lietuvių liaudies mene“) nominuota už kūrybiškumą.
*
Šiaulių techninės kūrybos centras 2022 m. vasario mėnesį organizavo respublikinį neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių virtualų konkursą-parodą „Merginos moksle“. Konkursui kompiuterinės grafikos darbus pateikė penkios Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunosios dailininkės (mokytoja metodininkė Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
I vietą 7–10 metų dalyvių grupėje laimėjo Mokyklos dailės raiškos mokinė Dorotėja Stambrauskaitė.

2020–2021 mokslo metų laimėjimai

2021 m. gegužės mėnesį Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Edukologinės kultūros ir menų institutas organizavo III respublikinį muzikantų konkursą „Piano ambitus“. Konkurse sėkmingai pasirodė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistė Lauryna Bukytė. Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
*
Gargždų muzikos mokykloje vyko 1-asis respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „In Corpore“. Pianistė Lauryna Bukytė laimėjo II vietos laureato vardą. Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
*
2021 m. balandžio mėnesį Šakiuose vyko III tarptautinis Šakių miesto pianistų konkursas.
Konkurse sėkmingai pasirodė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunosios pianistės. Lauryna Bukytė laimėjo pirmąsias vietas dviejuose pogrupiuose: D2 pogrupyje (VII–VIII klasės, stambi forma ar polifonija) ir D1 pogrupyje (VII–VIII klasės, pjesė ar koncertinis etiudas). Viktorija Degutytė užėmė III vietą A pogrupyje (I–II klasės, laisvai pasirinktas kūrinys). Pianistes moko mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
*
Gegužės 28 d. Biržų kultūros centre Aukso paukštė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro aukščiausias apdovanojimas mėgėjiško meno kolektyvui – buvo įteiktas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių mergaičių chorui ir jo vadovei Viktorijai Morkūnienei. Apdovanojimą įteikė Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovas Saulius Liausa ir Šiaurės Lietuvos chorų koordinatorius prof. Kastytis Barisas.
*
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis: Martyna Morkvėnaitė, Augustė Navickaitė, Gabija Mikalajūnaitė, Žiedė Pakalnytė, Goda Čirvinskaitė, Saulė Mickevičiūtė, Laura Čeponytė, Melita Vakalaitė, Irutė Visockaitė, Milginta Staniulytė, Enrika Gokaitė ir Simona Krušinskaitė (mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė) II respublikiniame jaunųjų dainininkų ansamblinio muzikavimo konkurse pelnė I vietą.
*
Gegužės 7–8 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ vyko fortepijono muzikos konkursas-festivalis „Žvėrelių karnavalas“. Festivalyje sėkmingai pasirodė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivės Luknė Čirvidaitė (chorinio dainavimo II klasė, antras instrumentas – fortepijonas) ir Medeina Duderytė (I klasė, fortepijonas). Mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė.
*
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elzė Vosyliūtė dalyvavo V tarptautiniame virtualiame jaunųjų pianistų konkurse „Polifonija ir aš". Ji buvo apdovanota IIIl laipsnio diplomu. Mokytoja ekspertė Ina Valotkienė.
*
Gegužės 7 d. Kaišiadorių meno mokykla organizavo IV respublikinį jaunųjų pianistų konkursą „Skambioji klaviatūra“. Pirmąsias vietas konkurse laimėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Viktorija Degutytė ir Lauryna Bukytė. Jų mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
*
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje vyko IX gabių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai 2021“.
Jame dalyvavo ir du Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: pianistė Lauryna Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) bei klarnetininkas Eimantas Zujus (mokytojas metodininkas Gitas Korsakas).
*
Gegužės 5 d. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje vyko virtualus tarptautinis konkursas „Lėkime dainų sparnais“. Jame dalyvavo ir II vietą laimėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Liepa Pačešiūnaitė. Mergaitę dainuoti moko mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė. Koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė.
*
Gegužės 6 dieną baigėsi virtualus III tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas, kurį organizuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla. Konkurse dalyvavo du Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atlikėjai: solistas Nerūnas Lapėnas ir ansamblis: Nerūnas Lapėnas, Erikas Bogdanas ir Erna Variakojytė. Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė. Biržiečiai užėmė antrąsias vietas.
*
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta Staniulytė (mokytoja Ieva Morkūnaitė) dalyvavo trečiajame Lietuvos jaunųjų dainininkų konkurse „Cantabile 2021“ ir pelnė II vietą (93 taškai). Milginta pasirodė vyriausiųjų, C kategorijoje, kurioje dainavo 21 solistė.
*
2021 m. balandžio 10 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos klarnetininkas Eimantas Zujus (II kl.) dalyvavo pirmajame respublikiniame nuotoliniame klarnetininkų solistų konkurse „Clarinetto virtuoso“ Kaišiadorių meno mokykloje ir užėmė I vietą, buvo apdovanotas Laureato diplomu. Eimanto mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.
*
2021 m. balandžio pradžioje Pasvalio muzikos mokykla organizavo nuotolinį Panevėžio regiono jaunųjų akordeonininkų konkursą-festivalį „Aš – artistas“. Jame dalyvavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkai Osvaldas Mištautas ir Benas Noreika. Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė. O. Mištautas antrają vietą laimėjo B grupėje, o B. Noreika antras buvo C grupėje.
*
Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) piešinių konkurso „Draugiškesnis pasaulis su aviacijos sportu“ nacionaliniame ture sėkmingai dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Ugnė Bajorūnaitė – tapo šio konkurso laureate (vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
*
2021 m. vasario mėnesį Kazachstano sostinėje, Nur-Sultan mieste, vyko tarptautinis liaudies muzikos ir dainos konkursas „Astana Folk Music“. Jame nuotoliniu būdu dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis: Erikas Bogdanas, Erna Variakojytė ir Nerūnas Lapėnas, mokytoja ekspertė Ala Fetingienė. Instrumentinių ansamblių kategorijoje (14-16 m. ) biržiečiai pelnė konkurso Didįjį prizą.
*
Vasario 1–15 dienomis Utenos meno mokykloje vyko respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistas Pijus Valotka, X kl., paskambinęs M. Glinkos „Polonezą“, laimėjo III vietos laureato diplomą.
Ansamblių kategorijoje duetas: Tadas Šukevičius ir Pijus Valotka, tapo šio konkurso diplomantais.
*
2021 m. vasario 10 d. Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje vyko III respublikinis festivalis-konkursas „Grand pas“. Konkurse dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistas Tadas Šukevičius, VI kl., mokytoja metodininkė Ina Valotkienė. Tadas konkurse atliko M. Glinkos „Galopą“ ir laimėjo II vietos laureato diplomą.
*
2021 m. vasario 6 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrius rengė antrąjį respublikinį jaunųjų atlikėjų konkursą „Karališkasis barokas 2021“. Jame sėkmingai pasirodė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivis Augustas Zonys, althornas. Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas.
*
2021 m. vasario 8 d. Radviliškio muzikos mokykloje vyko konkursas „Fortepijonas visiems“, skirtas moksleiviams, kurie groti fortepijonu mokosi kaip antruoju instrumentu. Konkurse dalyvavo ir trečiosios vietos laureato diplomu buvo įvertinta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo moksleivė Luknė Čirvidaitė. Mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė.
Trečiąją vietą šiame konkurse užėmė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo VII klasės moksleivė Laura Čeponytė (antras instrumentas fortepijonas). Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.
*
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokiniai dalyvavo konkurse „Kas man yra ekologija“. Trijų mūsų mokyklos mokinių: Unės Pugžlytės, Gretos Venskutės ir Lauros Vaičekonytės – darbai įvertinti trečiąja vieta. Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
*
Respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ dalyvavo dailės skyriaus mokinys Martynas Balčiūnas ir buvo įvertintas diplomu.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
*
2020 m. lapkričio 23–28 d. Sopote (Lenkija) vyko virtualus tarptautinis chorų festivalis-konkursas „Mundus Cantat Sopot 2020“. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choras (mokytoja metodininkė V. Morkūnienė, mokytoja I. Morkūnaitė, koncertmeisterė R. Butkevičienė) dalyvavo tik konkursinėje savo kategorijos programoje. Choras surinko 85 balus ir buvo įvertintas Sidabro diplomu (II vieta).
*
2020 m. spalio ir lapkričio mėnesiais Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji akordeonininkai (mokytoja ekspertė Ala Fetingienė) dalyvavo trijuose nuotoliniuose jaunųjų akordeonininkų konkursuose.
Lapkričio pradžioje Šiauliuose vyko Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuojamas XIII tarptautinis jaunųjų akordeonininkų konkursas „Linksmasis akordeonas“. Šiame konkurse Nerūnas Lapėnas laimėjo II vietos laureato diplomą, III vietos laureato diplomu įvertintas akordeonininkų ansamblis, kuriame groja Nerūnas Lapėnas, Erikas Bogdanas ir Erna Variakojytė.
Spalio 22–24 dienomis akordeonininkai dalyvavo Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vykusiame tarptautiniame Vaclovo Furmanavičiaus muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų akordeonininkų konkurse-festivalyje. Solistas Nerūnas Lapėnas ir akordeonininkų trio (N. Lapėnas, E. Bogdanas ir E. Variakojytė) laimėjo III vietos laureatų diplomus.
Spalio 16 dieną Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkų trio (N. Lapėnas, E. Bogdanas ir E. Variakojytė) laimėjo II vietos laureato diplomą instrumentinių ansamblių B kategorijoje.
*
2020 m. spalio 17 dieną Vilniuje, „Lyros“ muzikos mokykloje, įvyko penktasis respublikinis Miko Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos festivalis-konkursas. Jame dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniojo mokytojo Prano Dapšausko vadovaujamas ansamblis: Almantas Vaitkevičius (tūba), Emilijus Jakavickas (trombonas), Nojus Pauša (altas saksofonas, mokytojas Gitas Korsakas) ir Grantas Lozoris (mušamieji, mokytojas Elmaras Duderis). Biržiečių ansamblis laimėjo Didįjį prizą.
*
2020 m. spalio 5 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre atidaryta mokinių keramikos darbų paroda „Molinukas“, kuri veiks iki spalio pabaigos. Parodoje eksponuojami ir biržiečių darbai. Konkurso laureate jauniausių dalyvių grupėje tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunoji keramikė Eva Gružauskaitė, Utenos kraštotyros muziejaus prizu apdovanoti visų konkurse dalyvavusių mokinių darbai.
*
2020 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus įsakymu Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių chorui buvo patvirtinta pirmoji meninio pajėgumo kategorija. Vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė.
*
2020 m. rugsėjo 5 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės seserys Teresė ir Lauryna Bukytės (fortepijonas, mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) dalyvavo Kauno valstybinėje filharmonijoje vykusiame muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė 2020“ laureatų koncerte „Muzikuojame šeimoje“.

2019–2020 mokslo metų laimėjimai

2019 m. rugsėjo 7 d. Kėdainiuose vyko festivalis „Radviliada 2019“. Koncerte dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: Teresė ir Lauryna Bukytės (fortepijoninis ansamblis, mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) ir mergaičių vokalinis ansamblis (mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė).
2019 m. lapkričio 20 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko VIII respublikinis gabių muzikai vaikų festivalis koncertas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai šiame festivalyje atstovavo pianistai Teresė ir Lauryna Bukytės (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) bei Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė). Šie mokiniai jau aštunti metai vyko į respublikinį gabių muzikai vaikų festivalį-koncertą.
2019 m. spalio 11 d. Biržų kultūros centre vyko tarptautinės keramikos parodos-konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ apdovanojimai. Darbus eksponavo 80 mokinių iš Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Molėtų muzikos ir meno mokyklų, Ukmergės Antano Smetonos, Kupiškio rajono Subačiaus ir Biržų „Saulės“ gimnazijų, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bei Latvijos Bauskės ir Aizkrauklės dailės mokyklų. Tarptautinį keramikos konkursą- parodą „Mano kūrybiškiausias darbas“ organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio ugdymo skyrius organizavo Tarptautinį mokinių keramikos konkursą „Ženklai“. Konkurse dalyvavo 145 mokiniai iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos. 2019 m. spalio 26 d. vyko konkurso nugalėtojų pagerbimo šventė. Laureatų diplomu bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizu apdovanoti ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbai. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštu apdovanota Biržų Vlado Jakubėno dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
2019 m. spalio 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su mokytojais išvyko į koncertinę kelionę – Norvegiją. Biržietės pedagogės: vyresnioji mokytoja Dalė Šimbelienė, mokytojos metodininkės Jūratė Duderienė, Dalia Bukienė, Romualda Butkevičienė ir Ina Valotkienė kartu su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytoja D. Razguviene prisidėjo prie tarptautinio projekto įgyvendinimo ir su savo mokiniais vyko į koncertus Norvegijoje. Du tarptautiniai draugystės koncertai vyko Spikkestado ir Satre miestuose.
2019 m. lapkričio 18 dieną Muzikos mokyklos jaunių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės, koncertavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 75 metų jubiliejaus šventėje.
2019 m. lapkričio 19 d. Seimo II rūmų galerijoje buvo pristatyta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda (mokytojai metodininkai Vidmantas Jažauskas, Gražina Visockienė ir mokytoja Goda Balbieriūtė).
2019 m. gruodžio 7 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai vyko į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Prano Dapšausko, dalyvavo respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Vilniaus fanfaros“. Kolektyvas buvo apdovanotas specialiu prizu už artistiškumą.
Kauno Kalėdinės eglutės įžiebimo dieną, 2019 m. lapkričio 30-ąją, 500 jaunųjų pianistų, kuriuos paruošė 227 muzikos mokytojai iš 37 šalies meno ir muzikos mokyklų, dalyvavo XIX respublikiniame festivalyje maratone. Jame dalyvavo Fortepijono skyriaus mokiniai. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai atstovavo pianistai: K. Rupkutė, S. Pleirytė, K. Morkūnaitė, J. Viederis, E. Žekonytė, J. Simanavičiūtė, T. Bukytė, E. Pažemeckaitė, K. Leliukė, K. Auksinaitė, E. Mikalauskaitė, G. Šernaitė, P. Valotka, D. Vaitužytė, L. Stakelytė, M. Anichimavičiūtė, D. Šimaitė. Mokinius koncertui parengė fortepijono vyresnioji mokytoja Dalė Šimbelienė, fortepijono mokytojos metodininkės Romualda Butkevičienė, Dalia Bukienė ir Ina Valotkienė.
2020 m. sausio 22 d. Pasvalio muzikos mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ II etapo koncertas. Į III etapą, kuris vyko LRT studijoje, pateko ir jame dainavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių ansamblis, mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, ir solistė Hilarija Čeponytė, mokytoja Ieva Morkūnaitė.
2020 m. vasario 21 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono IX klasės mokinys Pijus Valotka (mokytoja metodininkė mokytoja Ina Valotkienė) dalyvavo I tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Muzikos garsai“. Konkursą organizavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. Pijus Valotka buvo apdovanotas pagyrimo raštu.
2020 m. vasario 24 d. – kovo 31 d. Bauskės muzikos ir meno mokykloje buvo eksponuojami Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbai (mokytojai metodininkai: Gražina Visockienė, Vidmantas Jažauskas, vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė, mokytoja Goda Balbieriūtė).
2020 m. vasario 28 d. Panevėžio miesto Dailės galerijoje vyko II respublikinis muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento (fortepijono) festivalis „Muzikos garsai 2020“.
Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo VI kl. mokinė Laura Čeponytė. Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.
2020 m. kovo 7 dieną Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko festivalis „Muzikuokime drauge“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kamerinis ansamblis: pianistai Aurėja Žižytė, Arnas Kondrotas ir Elzė Vosyliūtė ir klarnetininkas Simonas Jankūnas tapo šio festivalio diplomantais (mokytoja metodininkė mokytoja Ina Valotkienė ir mokytojas metodininkas Gitas Korsakas).
2020 m. birželio 19 d. vyko Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų, grojančių pučiamaisiais instrumentais, konkursas. I vietą šiame konkurse laimėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Augustas Zonys (althornas, 1 grupė), Liutauras Miežiūnas (tūba, 1 grupė) laimėjo 3 vietą, o Almantas Vaitkevičius (tūba, 1 grupė) užėmė 4 vietą. Mokytojas Pranas Dapšauskas.
Kauno 1-oji muzikos mokyklos ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos organizuotame pirmajame nuotoliniame konkurse Lietuvoje dalyvavo 606 jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkas Nerūnas Lapėnas šiame konkurse laimėjo II vietą (20,5 balai). Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių chorui 2020 m. birželio 25 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus įsakymu buvo suteikta I meninio pajėgumo kategorija. Choro mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931