MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


PASIEKIMAI  


2020–2021 mokslo metų laimėjimai

2020 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus įsakymu Mokyklos Jaunučių chorui (vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė) buvo patvirtinta I meninio pajėgumo kategorija.
2020 m. rugsėjo 5 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės seserys Teresė ir Lauryna Bukytės (fortepijonas, mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) dalyvavo Kauno valstybinėje filharmonijoje vykusiame muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė 2020“ laureatų koncerte „Muzikuojame šeimoje“.
Rugsėjo mėnesį Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai dalyvavo Radviliados festivalio koncertuose „Pašlovinkime Radvilas“. Festivalio renginiai tradiciškai vyksta Kėdainių miesto šventės metu, o vienas iš festivalio renginių – trijų Radvilų miestų (Kėdainių, Biržų ir Raudondvario) meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncertai – vyko visuose miestuose. Koncertuose grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitų ansamblis: Viktorija Dicytė, Julius Greviškis ir Akvilė Jermakovaitė (vyresnioji mokytoja Rima Venskienė) ir medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokytojas metodininkas Gitas Korsakas ir vyresnioji mokytoja Rima Venskienė). Koncertmeisterė metodininkė Skirmantė Griciūnienė.
Rugsėjo 25 dieną Vilniuje vyko „Kultūros naktis“, vienas iš jos renginių – Lietuvos Muzikų sąjungos organizuotas koncertas-maratonas „Beethoveno efektas“, skirtas kompozitoriaus 250-osioms gimimo metinėms. Koncerte-maratone dalyvavo 32 jaunieji atlikėjai, moksleiviai ir studentai, iš Lietuvos ir Vokietijos, Ukrainos. Tarp jų – keturi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Danielė Vaitužytė (mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė), Luka Stanelytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė), Lauryna Bukytė (mokytoja metodininkė D. Bukienė) ir Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė).
2020 m. spalio 17 dieną Vilniuje, „Lyros“ muzikos mokykloje, įvyko penktasis respublikinis Miko Vaitkevičiaus lengvosios ir džiazo muzikos festivalis-konkursas. Jame dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojo Prano Dapšausko vadovaujamas ansamblis: Almantas Vaitkevičius (tūba), Emilijus Jakavickas (trombonas), Nojus Pauša (altas saksofonas, mokytojas Gitas Korsakas) ir Grantas Lozoris (mušamieji, mokytojas Elmaras Duderis).
Biržiečių ansamblis laimėjo Didįjį prizą. Mokytojui P. Dapšauskui įteikta padėka už nuoširdų darbą rengiant kolektyvą konkursui.
2020 m. spalio mėnesį Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre veikė mokinių keramikos darbų paroda „Molinukas“. Parodoje buvo eksponuojami biržiečių darbai, dalyvavę tradiciniame konkurse. Konkurso laureate jauniausių dalyvių grupėje tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus keramikė Eva Gružauskaitė (8 m.). Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus keramikai apdovanoti Utenos kraštotyros muziejaus prizu „Už laisvę kūryboje“. Už puikų mokinių parengimą Lietuvos mokinių keramikos konkursui „Molinukas“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštu apdovanota Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
2020 m. spalio 3 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras (mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė) dalyvavo X tarptautiniame chorų festivalyje „Šiauliai Cantat“. Dėl karantino konkursas neįvyko, tik festivalis. Choras dainavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Atliko koncertinę programą bei giedojo šv. Mišiose. Skambėjo Vydūno, Linos Kairytės, Eriks Ešenvalds, Donato Zakaro ir kitų kompozitorių kūriniai.
2020 m. spalio ir lapkričio mėnesiais Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji akordeonininkai (mokytoja ekspertė Ala Fetingienė) dalyvavo trijuose nuotoliniuose jaunųjų akordeonininkų konkursuose. Lapkričio pradžioje Šiauliuose vyko Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuojamas XIII tarptautinis jaunųjų akordeonininkų konkursas „Linksmasis akordeonas“. Šiame konkurse Nerūnas Lapėnas laimėjo II vietos laureato diplomą, III vietos laureato diplomu įvertintas akordeonininkų ansamblis, kuriame groja Nerūnas Lapėnas, Erikas Bogdanas ir Erna Variakojytė.
Spalio 22–24 dienomis akordeonininkai dalyvavo Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vykusiame tarptautiniame Vaclovo Furmanavičiaus muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų akordeonistų konkurse-festivalyje. Solistas Nerūnas Lapėnas ir akordeonininkų trio (N. Lapėnas, E. Bogdanas ir E. Variakojytė) laimėjo III vietos laureatų diplomus.
Spalio 16 dieną Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“. Vlado Jakubėno akordeonininkų trio (N. Lapėnas, E. Bogdanas ir E. Variakojytė) laimėjo II vietos laureato diplomą instrumentinių ansamblių B kategorijoje.
2020 m. lapkričio 23–28 d. Sopote (Lenkija) vyko virtualus tarptautinis chorų festivalis-konkursas „Mundus Cantat Sopot 2020“. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choras (mokytojos V. Morkūnienė, I. Morkūnaitė, akompaniatorė R. Butkevičienė) dalyvavo tik konkursinėje savo kategorijos programoje. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choras įvertintas Sidabro diplomu (II vieta).

2019–2020 mokslo metų laimėjimai

2019 m. rugsėjo 7 d. Kėdainiuose vyko festivalis „Radviliada 2019“. Koncerte dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai: Teresė ir Lauryna Bukytės (fortepijoninis ansamblis, mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) ir mergaičių vokalinis ansamblis (mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė).
2019 m. lapkričio 20 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko VIII respublikinis gabių muzikai vaikų festivalis koncertas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai šiame festivalyje atstovavo pianistai Teresė ir Lauryna Bukytės (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) bei Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė). Šie mokiniai jau aštunti metai vyko į respublikinį gabių muzikai vaikų festivalį-koncertą.
2019 m. spalio 11 d. Biržų kultūros centre vyko tarptautinės keramikos parodos-konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ apdovanojimai. Darbus eksponavo 80 mokinių iš Pasvalio, Biržų, Kupiškio ir Molėtų muzikos ir meno mokyklų, Ukmergės Antano Smetonos, Kupiškio rajono Subačiaus ir Biržų „Saulės“ gimnazijų, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bei Latvijos Bauskės ir Aizkrauklės dailės mokyklų. Tarptautinį keramikos konkursą- parodą „Mano kūrybiškiausias darbas“ organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio ugdymo skyrius organizavo Tarptautinį mokinių keramikos konkursą „Ženklai“. Konkurse dalyvavo 145 mokiniai iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos. 2019 m. spalio 26 d. vyko konkurso nugalėtojų pagerbimo šventė. Laureatų diplomu bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizu apdovanoti ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbai. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštu apdovanota Biržų Vlado Jakubėno dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
2019 m. spalio 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su mokytojais išvyko į koncertinę kelionę – Norvegiją. Biržietės pedagogės: vyresnioji mokytoja Dalė Šimbelienė, mokytojos metodininkės Jūratė Duderienė, Dalia Bukienė, Romualda Butkevičienė ir Ina Valotkienė kartu su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytoja D. Razguviene prisidėjo prie tarptautinio projekto įgyvendinimo ir su savo mokiniais vyko į koncertus Norvegijoje. Du tarptautiniai draugystės koncertai vyko Spikkestado ir Satre miestuose.
2019 m. lapkričio 18 dieną Muzikos mokyklos jaunių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės, koncertavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 75 metų jubiliejaus šventėje.
2019 m. lapkričio 19 d. Seimo II rūmų galerijoje buvo pristatyta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda (mokytojai metodininkai Vidmantas Jažauskas, Gražina Visockienė ir mokytoja Goda Balbieriūtė).
2019 m. gruodžio 7 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai vyko į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Prano Dapšausko, dalyvavo respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Vilniaus fanfaros“. Kolektyvas buvo apdovanotas specialiu prizu už artistiškumą.
Kauno Kalėdinės eglutės įžiebimo dieną, 2019 m. lapkričio 30-ąją, 500 jaunųjų pianistų, kuriuos paruošė 227 muzikos mokytojai iš 37 šalies meno ir muzikos mokyklų, dalyvavo XIX respublikiniame festivalyje maratone. Jame dalyvavo Fortepijono skyriaus mokiniai. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai atstovavo pianistai: K. Rupkutė, S. Pleirytė, K. Morkūnaitė, J. Viederis, E. Žekonytė, J. Simanavičiūtė, T. Bukytė, E. Pažemeckaitė, K. Leliukė, K. Auksinaitė, E. Mikalauskaitė, G. Šernaitė, P. Valotka, D. Vaitužytė, L. Stakelytė, M. Anichimavičiūtė, D. Šimaitė. Mokinius koncertui parengė fortepijono vyresnioji mokytoja Dalė Šimbelienė, fortepijono mokytojos metodininkės Romualda Butkevičienė, Dalia Bukienė ir Ina Valotkienė.
2020 m. sausio 22 d. Pasvalio muzikos mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ II etapo koncertas. Į III etapą, kuris vyko LRT studijoje, pateko ir jame dainavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių ansamblis, mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, ir solistė Hilarija Čeponytė, mokytoja Ieva Morkūnaitė.
2020 m. vasario 21 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono IX klasės mokinys Pijus Valotka (mokytoja metodininkė mokytoja Ina Valotkienė) dalyvavo I tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Muzikos garsai“. Konkursą organizavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija. Pijus Valotka buvo apdovanotas pagyrimo raštu.
2020 m. vasario 24 d. – kovo 31 d. Bauskės muzikos ir meno mokykloje buvo eksponuojami Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbai (mokytojai metodininkai: Gražina Visockienė, Vidmantas Jažauskas, vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė, mokytoja Goda Balbieriūtė).
2020 m. vasario 28 d. Panevėžio miesto Dailės galerijoje vyko II respublikinis muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento (fortepijono) festivalis „Muzikos garsai 2020“.
Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo VI kl. mokinė Laura Čeponytė. Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.
2020 m. kovo 7 dieną Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko festivalis „Muzikuokime drauge“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kamerinis ansamblis: pianistai Aurėja Žižytė, Arnas Kondrotas ir Elzė Vosyliūtė ir klarnetininkas Simonas Jankūnas tapo šio festivalio diplomantais (mokytoja metodininkė mokytoja Ina Valotkienė ir mokytojas metodininkas Gitas Korsakas).
2020 m. birželio 19 d. vyko Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų, grojančių pučiamaisiais instrumentais, konkursas. I vietą šiame konkurse laimėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Augustas Zonys (althornas, 1 grupė), Liutauras Miežiūnas (tūba, 1 grupė) laimėjo 3 vietą, o Almantas Vaitkevičius (tūba, 1 grupė) užėmė 4 vietą. Mokytojas Pranas Dapšauskas.
Kauno 1-oji muzikos mokyklos ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos organizuotame pirmajame nuotoliniame konkurse Lietuvoje dalyvavo 606 jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkas Nerūnas Lapėnas šiame konkurse laimėjo II vietą (20,5 balai). Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių chorui 2020 m. birželio 25 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus įsakymu buvo suteikta I meninio pajėgumo kategorija. Choro mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931