MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA Vidaus tvarkos dokumentai  


BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SUMAŽINIMO

MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS PROGRAMAS, LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS (VK-78, 2020-12-31)

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE REKOMENDACIJŲ TVARKOS APRAŠAS (VK-8, 2021-01-20)
Pranešimo apie patyčias forma

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (V-504, 2020-04-02)

MOKYTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

PAREIGYBĖS

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATRANKOS IR PRIĖMIMO Į PAREIGAS BEI ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA – SERTIFIKUOTA JST PROGRAMOS DALYVĖ. LAUKIAME SAVANORIŲ
Sprendimo dėl paraiškos akreditacijai gauti lapo forma

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931