MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
NUOTOLINIS MOKYMAS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ASMENS DUOMENŲ APSAUGA  


2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (toliau – Mokykla) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS (2021 m. kovo 3 d. Nr. VK-20)

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Mokyklą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS PRIVATUMO POLITIKA

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVARKOS APRAŠAS (2020 m. spalio 27 d. Nr. VK-54)

PRANEŠIMAS TĖVAMS (KITIEMS ĮSTATYMINIAMS ATSTOVAMS) APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (2021 m. kovo 3 d. Nr. VK-21)

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (2021 m. kovo 3 d. Nr. VK-21)

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Duomenų apsaugos pareigūnė – Birutė Pėstininkė
Tel. (8 37) 460 066, el. paštas asmensduomenys@sdg.lt
Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931