MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


DAILĖS RAIŠKA Parodos  


LIKĖNŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE – JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA IR KONCERTAS

2023 m. sausio 19 d. Likėnų reabilitacijos ligoninėje, biuvetėje „Vilties angelas“, buvo atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų, mokytojų Gražinos Visockienės ir Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės, paroda. Jaunuosius dailininkus ir muzikantus pasveikino, gražiu bendradarbiavimu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla džiaugėsi Likėnų reabilitacijos ligoninės administratorė Lina Meškauskienė.
Renginyje grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai (mokytojai Rima Venskienė, Gražina Beleckienė, Dalia Šimbelienė, Gitas Korsakas, Liudmila Ross).

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODOS

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje veikia trys Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės raiškos mokinių darbų parodos.
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirta paroda „Knygose slypi ir turtai, ir burtai“ (mokytoja ekspertė Gražina Visockienė ir mokytoja metodininkė Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
Keramikos paroda „Ką pažadino pavasaris“ atspindi jaunųjų kūrėjų pavasarines nuotaikas (mokytoja metodininkė G. Visockienė).
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai aktyviai dalyvavo bendrame projekte su Bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi „Te šaltis niekad nepalies Alisos pasakų šalies“. Vaikų literatūros skyriuje eksponuojami šio projekto darbai (mokytoja ekspertė Gražina Visockienė ir mokytoja metodininkė Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).

PARODA BIBLIOTEKOJE

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Leliūnų padalinyje eksponuojama Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė). Šie darbai neseniai buvo eksponuojami Utenos miesto centre, stiklo kubuose. Paroda Leliūnų bibliotekoje veiks visą vasarą.

Utenos Lauko galerijoje – jaunųjų dailininkų darbai

2021 m. kovo 15 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla Utenos Lauko stiklo galerijoje atidarė keramikos darbų parodą. Joje eksponuojami 2014–2020 metais sukurti dailės ugdymo mokinių ir mokytojos metodininkės Gražinos Visockienės darbai.
Praėjusį rudenį vykusiame respublikiniame „Molinuko“ konkurse Vlado Jakubėno muzikos mokyklos keramikai buvo apdovanoti Utenos kraštotyros muziejaus prizu „Už laisvę kūryboje“ – surengti keramikos darbų parodą Utenoje, Lauko stiklo galerijoje. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla džiaugiasi galimybe savo mokinių kūrybą pristatyti Utenos krašto žmonėms.
Parodos atidaryme dalyvavo ir biržiečių darbais grožėjosi Utenos rajono savivaldybės darbuotojai.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

MŪSŲ KŪRYBA. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų nuotolinio mokymo virtuali parodaVIRTUALI JAUNŲJŲ DAILININKŲ DARBŲ PARODABiržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus I–VI klasių mokinių darbai, sukurti nuotolinio mokymo metu.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė ir vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

Apdovanojimus Aizkrauklės mokytojams papuošė biržiečių tapybos darbai

Aizkrauklės (Latvija) meno mokykloje eksponuojama Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda. Tarptautinės Mokytojo dienos proga šioje mokykloje Aizkrauklės savivaldybės meras Leons Lidums apdovanojo geriausius Aizkrauklės mokytojus, o apdovanojimai vyko prie biržiečių mokinių tapybos darbų.


Meno mokyklos direktorė Inese Dembovska persiuntė šių iškilmių nuotraukas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokytojai Gražinai Visockienei, linkėdama geriausios sėkmės jauniesiems dailininkams ir jų mokytojams.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

DAILININKŲ PARODA

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pagrindinių rūmų salėje veikia Dailės skyriaus mokinių darbų paroda. Paroda eksponuota Pasaulinę muzikos dieną, bet jaunieji dailininkai savo darbais norėjo pradžiuginti ir mokytojus būsimos jų šventės proga.Parodoje darbus eksponuoja 14 jaunųjų dailininkų: Rusnė Čepaitytė (diplominis darbas), Greta Venckutė, Džesika Ambraziūnaitė, Alba Marija Atvood, Adas Samušis, Vesta Stapulionytė, Gabrielė Strautnikaitė (mokytoja Gražina Visockienė); Gabrielė Likaitė (diplominis darbas), Unė Pugžlytė, Meda Vėžytė, Roberta Šimėnaitė (diplominis darbas), Emilė Naudžiūtė (diplominis darbas), Gelmina Ambrazevičiūtė (mokytojas Vidmantas Jažauskas); Orinta Juodgudytė (diplominis darbas), mokytoja Jurgita Narvidaitė – Varžinskienė.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Paroda Aizkrauklėje

Aizkrauklės meno mokyklos salėje kiekvieną dieną nuo 11 iki 14 valandos galima aplankyti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus 1 - 6 klasių mokinių darbų parodą.
Parodoje eksponuojami piešimo, tapybos, kompiuterinės grafikos darbai.
Mokytojai: Gražina Visockienė, Jurgita Narvidaitė – Varžinskienė, Goda Balbieriūtė, Vidmantas Jažauskas.

Kupiškio meno mokyklos mokinių darbų paroda

Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato (Vytauto g. 38, Biržai) I aukšte eksponuojami Kupiškio meno mokyklos mokinių darbai.

Dailės skyriaus mokinių dabų paroda Bauskėje

2020 m. vasario 24 d. – kovo 31 d. Bauskės muzikos ir meno mokykloje eksponuojami Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbai.
Mokytojai metodininkai: Gražina Visockienė, Vidmantas Jažauskas, vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė – Varžinskienė, mokytoja Goda Balbieriūtė.


Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyrius vykdo bendrą kūrybinį projektą „Visi mes galime būti kūrėjais“.
Nuo 2020 m. sausio 27 d. Biržų savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje eksponuojami mokinių keramikos darbai (projekto I etapas „Mano abėcėlė“ keramikos paroda).
Parodoje eksponuojami 17 mokinių keramikos darbai.


Seime pristatyta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda

2019 m. lapkričio 19 d., antradienį, 12.30 val. Seimo II rūmų I a. galerijoje buvo pristatyta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda. Parodą atvėrė Seimo narys parodos iniciatorius Viktoras Rinkevičius.
Vlado Jakubėno muzikos mokykla vykdo meninio (muzikos ir dailės) ugdymo programas, siekia užtikrinti kuo aukštesnę ugdymo kokybę bei sudaro galimybes įgyti menines kompetencijas, užtikrinti mokinių ugdymosi, gabumo ir kūrybiškumo bei saviraiškos poreikius. Mokykla puoselėja kultūrines bei dvasines vertybes, padeda vaikui tapti sąmoninga asmenybe, suteikia meninę brandą ir laiduoja ugdymo tęstinumą aukštesnėse meninio profilio įstaigose.


Šioje parodoje galima atpažinti dvi pagrindines mokyklos mokymo kryptys – jaunesnio amžiaus (pradinis mokymas) vaikų meninis lavinimas bei vyresnio amžiaus (pagrindinis mokymas) vaikų originali meninė kūryba. Moksleivius dailės meno moko mokytojai metodininkai Vidmantas Jažauskas, Gražina Visockienė ir mokytoja Goda Balbieriūtė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda Seimo II rūmų I a. galerijoje buvo eksponuojama lapkričio 18 – gruodžio 2 dienomis.

Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja Ernesta Grubinskaitė


AIZKRAUKLĖS MENO MOKYKLOS BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PARODOS:
VAIKŲ DAILĖS GALERIJOJE
BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOJE, ROTUŠĖS G. 10


KERAMIKOS DARBŲ PARODA
Mokytoja Inguna Skuja

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE,
I AUKŠTE

TAPYBOS DARBŲ PARODA

Mokytojai
Laura Kundzina ir Ilze Možeika
Rengėjas
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyrius


Biržų kultūros centre, antrame aukšte, 2019 m. vasarą veikė tarptautinės parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ mokinių keramikos darbų paroda.
DALYVIAI:
UKMERGĖS MENO MOKYKLA, MOLĖTŲ MENO MOKYKLA, SUBAČIAUS GIMNAZIJA, UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA, BIRŽŲ SAULĖS GIMNAZIJA, BIRŽŲ AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA, KUPIŠKIO MENO MOKYKLA, PASVALIO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS, BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA, DAILĖS SKYRIUS, BAUSKĖS (LATVIJA) MUZIKOS IR MENO MOKYKLA.


Biržų kultūros centre, antrame aukšte, vyko diplominių darbų paroda. Mokytojai V. Jažauskas ir G. Balbieriūtė.


Aizkrauklėje (Latvija) istorijos ir meno muziejuje „Kalna Ziedi“ vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus buvusių mokinių keramikos darbų paroda.


Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje, Vaikų skyriuje eksponuojama Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinės Domilės Pucaitės darbų paroda. Domilės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
Paroda veikė iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.


Keramikos darbų paroda „Moliniai pokalbiai“

Biržų regioninio parko administraciniame pastate „Vaikų dailės galerijoje“ iki 2019 m. gegužės mėn. veikė ciklo „Menaspliusaš“ respublikinė moksleivių keramikos darbų paroda „Moliniai pokalbiai“. Parodoje eksponuoti Ukmergės, Kupiškio, Pasvalio, Subačiaus ir mūsų rajono moksleivių keramikos darbai.Parodos organizatorė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus dailės mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas «Menaspliusaš»

DAILĖS SKYRIUI – 30


V A I K Ų G A L E R I J O J E
(regioninio parko administraciniame pastate, III aukštas)
Dailės skyriaus draugų Ukmergės, Ramygalos, Pasvalio, Subačiaus, Kupiškio, Biržų mokyklų
mokinių keramikos
DARBŲ PARODA
„MOLINIAI POKALBIAI“


Dailės skyriaus mokinių keramikos diplominių darbų (II aukštas)
P A R O D A

Mokytoja Gražina Visockienė


Biržų rajono savivaldybėje Vytauto g. 38, 2018 m. gruodžio – 2019 m. vasario mėnesiais vyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda. Demonstruoti keramikos ir tapybos darbai (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė) bei monotipijos (mokytoja Goda Balbieriūtė).

Vaikų galerijoje įsikūrusioje Biržų regioninio parko direkcijos III aukšte Rotušės g. 10, 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėnesiais vyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių grafikos darbų paroda „Plakatai“ (mokytoja Goda Balbieriūtė).

Renginių ciklas „Liaudies pasakų kraitė“

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo renginių ciklą „Liaudies pasakų kraitė“, kuriame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleiviai (mokytoja Gražina Visockienė).
Tikslas – per meninę raišką prisidėti prie tautinio tapatumo, vaikų kūrybiškumo, bendrųjų meninių, estetinių, kultūrinių kompetencijų ugdymo.
Siekiama, kad vaikai skaitytų pasakas, kurios yra viena iš svarbiausių vaikų skaitinių žanrų, patrauklia forma ir suprantamai perteikianti ilgaamžės tautos dvasinės kultūros, moralės bei etikos elementus, ugdanti kūrybingumą, estetinius jausmus, vaizduotę.
Renginių ciklas prasidėjo moksleivių pažintimi ir kūrybine studija su dalininke iliustratore Marija Smirnovaite.
Bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje įvyko trys edukaciniai užsiėmimai, kurių metu moksleiviai susipažino su lietuvių liaudies pasakojamąja tautosaka (pasakomis, sakmėmis), jų žanrais ir personažais. Klausėsi garsiai skaitomų pasakų, jas aptarė ir piešė eskizus.
Parengta mokinių keramikos darbų paroda „Liaudies pasakų kraitė“. Parodą galima aplankyti nuo 2018 m. gegužės 23 dienos iki rugsėjo 5 dienos.


Biržų regioninio parko direkcijoje (Rotušės g. 10, Biržai) III aukšte
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Vaikų dailės galerijoje
VšĮ „Pagalbos centro“ 2017 metais
vaikų vasaros stovykloje dalyvavusių vaikų
keramikos darbų paroda

Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato (Vytauto g. 38, Biržai) pirmame aukšte
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus pradinio ugdymo 1 – 2 grupių mokinių
grafikos, tapybos, piešimo darbų paroda

VAIKŲ DAILĖS GALERIJOJE Biržų regioninio parko patalpose
Dailės skyriaus mokinių keramikos darbų parodos. Mokytoja Gražina Visockienė

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vaikų aptarnavimo skyriuje

vyksta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleivių
keramikos darbų paroda „Visa kiškių kariauna“,
skirta Kazio Binkio „Kiškių sukilimo“ 80 - mečiui

VAIKŲ DAILĖS GALERIJA

2011 m. birželio 1 d. Biržų regioninio parko direkcijos patalpose buvo atidaryta Vaikų dailės galerija. Galerijos įkūrimo idėjos autorė ir parodų kuratorė – dailės skyriaus mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
VAIKŲ DAILĖS GALERIJOJE veikia dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda. Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.


PARODŲ LAUREATAI

Tarptautinio M. K. Sevruko vaikų plenero Baltarusijoje, Nesvyžiuje, laureatė Birutė Želvytė, 2012 m. Lietuvos istorinio mokyklų konkurso „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pilių takais“ dalyviai - laureatai, 2011 m. Lietuvos mokinių keramikos konkurso „Žaidimas“ laureatai, 2016 m. Lietuvos mokinių konkurso „Tu man viena“ laureatė Rusnė Čepaitytė, 2016 m. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“. Padėkos už dalyvavimą Kornelijai Zonytei, Augustinai Binkytei ir mokytojai Gražinai Visockienei, 2016 m.
Roberta Šimėnaite, 9 m., laureatė respublikinio mokinių konkurso „Baltų dievai ir simboliai“, 2016 m. Tarptautinio konkurso „Suraskite mitologinius lobius“ laureatės ir diplomantės Kupiškio Subačiaus gimnazijoje 2016 m. (iš dešinės) A. Binkytė, A. Ragaišytė, G. Vecelytė, K. Zonytė, R. Čepaitytė (priekyje) 2011 m. konkursas
Tautvydas Niaura, 10 m., 1-a vieta, 2013 m., III respublikinis ekslibrisų konkursas, skirtas Šiaulių saldainių fabrikui „Rūta“. Evelina Markutytė, 9 m., mokinių tapybos darbų konkurso „Gera naujiena“ diplomantė, 2015 m., mokt. S. Sukarevičiūtė Ieva Pertonytė, 14 m., mokinių tapybos darbų konkurso „Gera naujiena“ diplomantė, 2015 m., mokt. I. Vegienė Unė Pugžlytė, 9 m., Tarptautinio konkurso „Kalėdinis atvirukas“ lauretė, „Biržų pilis žiemą“. 2016 m. Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso „Laiko ženklai“ diplomančių kūriniai, 2017 Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai“, 2017

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931