MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MUZIKOS RAIŠKA Geroji patirtis  


SKAITĖ PRANEŠIMĄ TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE

Ugniaus Bagdonavičiaus nuotrauka

2023 m. lapkričio 25 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose, vyko XIII tarptautinis edukacinis Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalis. Valdovų rūmų muziejuje šiemet kviečia užsienyje gyvenančius ir studijuojančius jaunuosius senosios muzikos specialistus sugrįžti į Lietuvą ir pasidalyti savo patirtimi su Lietuvoje muziką studijuojančiu jaunimu bei senosios muzikos bendruomene.
Šių metų festivalio tema – „Jaunystėje atgimusi senoji muzika“. Ją išskleidė ir į kartų dialogą pakvietė keturi jaunieji senosios muzikos atlikėjai, prestižinio senosios muzikos instituto „Schola Cantorum Basiliensis“ (Bazelis, Šveicarija) alumnai – Emilė Ribokaitė (Lietuva), Indrė Kučinskaitė (Lietuva), Vojtěch Jakl (Čekija), Filip Hrubý (Čekija), susibūrę į senosios muzikos ansamblį „Acacia“.
Festivalis ne tik tęsia senosios muzikos pažinimo tradiciją, organizuodamas edukacinius užsiėmimus ir koncertus Valdovų rūmų muziejuje, bet ir kviečia į pirmąją Lietuvoje tarptautinę senosios muzikos edukacijos konferenciją. Šioje konferencijoje pranešimą „Senoji muzika Biržų pilies rūmuose“ skaitė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Romualda Butkevičienė. Pranešime atskleistos istorinės prielaidos, sudariusios sąlygas Biržų pilies rūmuose skambėti Baroko epochos muzikai, ir supažindinama su vieno instrumento atsiradimo istorija. Ši istorija davė pradžią edukacinėms veikloms, iš kurių gimė idėja auginti jaunuosius muzikus festivalyje „Baroko pavasaris Biržuose“. Festivalis jau devynerius metus iš eilės kviečia jaunuosius senosios muzikos profesionalus iš visos Europos dalytis šios muzikos paslaptimis, buria Biržų ir Lietuvos muzikos bei meno mokyklų mokinius gilesniam šimtmečių senumo muzikos pažinimui.
Išsamiau pristatyta festivalio idėja ir išskirtinumas, aptartas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos indėlis organizuojant senosios muzikos meistriškumo kursus, kūrybines dirbtuves.

Muzikinės pedagoginės veiklos jubiliejus – dar vienas laiptelis siekti tobulėti ir augti

Kaip pavasarį parskrenda paukščiai į gimtuosius namus ir pradžiugina visus savo giesmelėmis, taip Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenę ir biržiečius klausytojus balandžio 5 dienos vakarą pradžiugino šios mokyklos absolventė ir buvusi mokytoja pianistė Rasa Paliulienė, kuri minėjo savo muzikinės pedagoginės veiklos 30-metį.
Sumanymas surengti jubiliejinį susitikimą-koncertą buvo brandintas ilgai. Jau metų pradžioje tokio renginio vizija – muzikavimas kartu su mokyklos mokytojais – realiai susidėliojo per repertuaro parinkimą, tokio susitikimo formato kūrimą, kolegos vedėjo vaidmenį ir muzikuojančių, gebančių koncertuoti mokytojų galimybes.
Labai džiugu, kad Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla turi ne tik vaikus mokančius muzikos atlikimo paslapčių pedagogus, bet ir tobulinančius savo įgūdžius atlikėjus, koncertų vedėjus.
Koncerto-susitikimo vedėjo pareigos buvo patikėtos chorinio dainavimo mokytojai Ievai Morkūnaitei. Mokytoja lanksčiai ir subtiliai vingiavo per kolegės Rasos Paliulienės biografijos momentus, perpindama savo prisiminimais iš vaikystės dienų Muzikos mokykloje, užmegzdama dialogą su jubiliate. I. Morkūnaitė piešė R. Paliulienės paveikslą kaip be galo atkaklios, darbščios ir veiklios asmenybės. Po mokslų Panevėžio Jono Švedo pedagoginėje mokykloje, Rasa Paliulienė 18 metų darbavosi Biržų muzikos mokykloje mokydama vaikus fortepijono paslapčių, akompanuodama chorams, ansambliams, dalyvaudama metodinėje veikloje ir įvairiuose koncertuose.
Pastaruosius 12 metų Rasa gyvena ir dirba Norvegijoje. Dar prieš išvykdama į šią šalį, Rasa puikiai išmoko norvegų kalbą, o tai leido darbuotis Norvegijos švietimo sistemoje. Buvusi kolegė drąsiai įsitraukė į projektines veiklas Norvegijoje, nenutraukdama ryšių su gimtaisiais Biržais. Į tarptautinį muzikos ir meno projektą „Crossing borders“ 2018 m. buvo įtraukti ir biržiečiai mokytojai, kurie atliko norvegų kompozitoriaus kūrinį fortepijonui 6 atlikėjams. Lapkričio mėnesį Pilies rūmų salėje vykusiame šio projekto renginyje skambino mokytojai Dalia Bukienė (Rasos pirmoji fortepijono mokytoja), Jūratė Duderienė, Viktorija Morkūnienė, Ieva Morkūnaitė, Romualda Butkevičienė ir Rasa Paliulienė. Gražus bendradarbiavimas tęsėsi ir 2019 m., kai būrelis mokytojų jau su savo mokinukais išvyko į Norvegiją koncertuoti keliose Norvegijos kultūros mokyklose (taip vadinamos muzikos mokyklos), kuriose Rasa Paliulienė dirba fortepijono mokytoja. Buvusios kolegės veikla neapsiriboja pedagoginėmis pamokomis, Osle ji pabaigė muzikos akademiją ir įgijo pianistės kvalifikaciją. Šiais laimėjimais Rasa visada pasidalina Biržuose, koncertuodama biržiečiams.
Jubiliejinis koncertas-susitikimas prasidėjo ypatingai šventiška nuotaika ir savotišku jauduliu, nes ne taip dažnai tenka mokytojams tapti koncertuojančiais atlikėjais. Koncerto pradžioje Rasa paskambino solo fortepijonui kūrinį C.Velasquez „Besame mucho“, vėliau norvegiškai muzikai Chr. Sinding Valsui ir E.Grieg Norvegiškam šokiui atlikti fortepijonu 4 rankoms prisijungė mokytoja Romualda Butkevičienė. Koncerte skaidriai, šviesiai nuskambėjo mokytojos Vigilijos Macienės atliekamos M. Noviko dainos „Vyšnių pūga“ ir „Vaivorykštė“, Rimos Venskienės fleitos melodijos, kurioms akompanavo nemažą koncertmeisterės praktiką turinti renginio sumanytoja. Rasa Norvegijoje akompanuoja pučiamiesiems instrumentams, tad repertuaras buvo parinktas iš to, kas populiaru norvegiškoje muzikinėje terpėje. Profesionaliai mokytojo Prano Dapšausko trombonu atliekamas kūrinys užpildė Muzikos mokyklos salę. Koncerto vedėja Ieva pažadėjo ir siurprizų. Vienas iš jų – tai nepaprastai sudėtinga techniška atlikti G.Gershwin Rhapsody in Blue solo fortepijonui su orkestru. Orkestro partiją atlikti antruoju fortepijonu pasiryžo fortepijono mokytoja Romualda Butkevičienė. Pats didžiausias iššūkis buvo per 2 repeticijas šį populiarų nuostabaus grožio kūrinį „sulipdyti“ į vieną visumą. Antrasis siurprizas koncerto pabaigai – A. Piazzolla Liebertango, kurį atliko mokytojų instrumentinis ansamblis: Rima Venskienė (fleita), Ala Fetingienė (akordeonas), Rasa Paliulienė (fortepijonas). Po šio įspūdingo pabaigos akordo – audringi plojimai, nuoširdūs kolegų, artimųjų, bičiulių sveikinimai.
Po nuskambėjusio koncerto kolegos muzikantai, ištikimiausi gerbėjai muzikos klausytojai prie arbatos puodelio dalinosi patirtais įspūdžiais. Kalba nejučiom pakrypo į dviejų šalių, Lietuvos ir Norvegijos, muzikinio ugdymo bendrumus ir skirtumas, muzikos mokytojui keliamus iššūkius praeityje ir dabar. Ir, aišku, prisiminimai... Tai buvo lyg tęsinys paskaitos „Socialinės aplinkos įtaka vaiko auklėjimui lietuvių šeimoje XX a. vid. – XXIa.pr.“, kurią Rasa skaitė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje dieną prieš koncertą. Reikia paminėti, kad buvusi kolegė šiuo metu nuotoliniu būdu studijuoja VDU humanitarinių mokslų fakulteto lyginamųjų kultūros studijų magistratūroje.
Kelių dienų Rasos Paliulienės viešnagė Biržuose sukėlė daug inspiracijų: kaip atkaliai siekti užsibrėtų tikslų, nuolatoa tobulėti, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, mokėti organizuoti ir dalintis, patirti kūrybinio džiaugsmo pilnatvę.

Romualda Butkevičienė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė


Pristatytas metodinis leidinys apie Vlado Jakubėno kūrybą

2022 m. birželio 2 d. Biržų pilies didžiojoje menėje buvo pristatytas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės metodinis leidinys „Kompozitoriaus Vlado Jakubėno chorinės kūrybos sklaida“. Renginį vedė Rima Zuozienė, buvusi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė.
Apie leidinio reikšmę Biržams ir lietuvos kultūrai kalbėjo jo konsultantas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas.
Leidinio autorė V. Morkūnienė pasakojo apie domėjimąsi ir žavėjimąsi V. Jakubėno asmenybe ir kūryba, knygos idėją ir darbą su leidiniu.
Autorę su reikšmingu darbu sveikino jos vadovaujamų chorų atstovai, rajono Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė, Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius, kolegos.
Renginio metu Vlado Jakubėno muziką atliko Mokyklos mokiniai Meira Rudelytė, Ilja Šakuro, Milginta Staniulytė ir Mokyklos jaunių choras (vadovė V. Morkūnienė).

Seminaras mokytojams

Paskutinę moksleivių rudens atostogų dieną, 2021 m. lapkričio 9-ąją, Vlado Jakubėno muzikos mokykloje įvyko seminaras muzikos pedagogams, kurį vedė Kėdainių muzikos mokyklos dainavimo ir solfedžio mokytoja metodininkė Neringa Prascevičienė.
Seminaro tema – „Šiuolaikiška muzikos mokykla. Skaitmenizuotas ugdymo turinys – kokybiškos mokinio saviruošos solfedžio pamokoms galimybė“. Seminaro dalyvius pasveikino ir sėkmingo darbo linkėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė.

Seminaras apie Vlado Jakubėno kūrybą

2021 m. lapkričio 3 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko mokymai „Vlado Jakubėno chorinė kūryba ir jos pritaikymas lygių balsų chorams“. Juos vedė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė.
V. Morkūnienė apžvelgė Vlado Jakubėno biografiją, svarbiausius kūrybos etapus, V. Jakubėną pristatė kaip įvairiapusį muzikos pasaulio žmogų – kompozitorių, koncertmeisterį, muzikos kritiką, pedagogą, chorų vadovą.
V. Jakubėno kūrinius atliko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė ir mokiniai.
V. Morkūnienė akcentavo chorinę V. Jakubėno kūrybą ir pristatė jos pačios ygių balsų chorui pritaikytą V. Jakubėno dainą „Svyruoj, linguoj paukštelis“. Dainą atliko vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis, mokytoja V. Morkūnienė.

Naujos patirtys meniniame ugdyme

Nuotolinis ugdymas Vlado Jakubėno muzikos ir dailės mokytojams buvo nauja patirtis, suteikusi paskatų ieškoti ir atrasti daug kitų ugdymo formų galimybių. Mokytojai ir mokiniai jau turėjo patirties darant įrašus, juos analizuojant, siunčiant įvairiems konkursams, bet sisteminis pamokų vedimas nuotoliniu būdu buvo naujas iššūkis.
Su mokiniais jau buvo naudojama komunikacinė virtuali erdvė, tad liko ja pritaikyti pamokų organizavimui ir pravedimui. Patirčių būta įvairių.
Jaunučių choro mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė akcentavo, jog pagrindinė iš jų – galimybė tobulėti. Šiais metais mokytoja su jaunučių choru praėjo moksleivių Dainų šventės apžiūrą, su vokaliniu ansambliu dalyvavo daugelyje konkursų, o vasario mėnesį dalyvauta ir televizijoje konkurse „Dainų dainelė“. Prasidėjus nuotoliniam darbui, išklausė seminarą „Darbas su choru nuotoliniu būdu“, kurį organizavo LLKC. Išklausiusi nemažai video meistriškumo pamokų, šia medžiaga pasidalino su mokiniais.
Pamokų formų įvairovę taikė ir kiti mokytojai. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, paruošusi jaunių chorą moksleivių Dainų šventei, su choru dirbdama nuotoliniu būdu paruošė naują repertuarą ir pasidžiaugė baigiančiaisiais mokiniais. Šiais metais, pasitarus su regiono muzikos ir meno mokyklomis, baigiamuosius muzikos ir dailės egzaminus buvo nutarta vykdyti nuotoliniu būdu. Muzikos skyriaus mokiniai pateikė video ir audio įrašus. Dailės skyriaus baigiančiųjų mokinių darbus galima apžiūrėti rajono savivaldybės pirmame aukšte, po to jie bus eksponuojami Vaikų galerijoje.
Mokytojai tobulino savo darbą įvairiose srityse. Fortepijono mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė paruošė metodinį pranešimą „Mokinio muzikiniai gabumai ir jų lavinimas“, ruošė „Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programą fortepijonui“, kaip praktinės veiklos vertintoja stebėjo ir vertino kitų mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto kvalifikaciją, praktinę veiklą.

Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Grupinis pokalbis Agota
Jokūbėlis Julija Marija Marija Medeina

Vaizdo įrašai (mp4 formatas):
Julija. Skanduotė (2 MB);
Liepa. Strazdas (8,3 MB);
Marija. Ant palangės tupi katinėlis (27 MB);
Marija. Tau, mano mamyte (13,5 MB);
Viktorija. Mėlynas autobusiukas (4 MB).

Nuotoliniu būdu individualus darbas su mokiniais buvo aktyvus ir tai akcentavo beveik visi mokytojai. Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė džiaugėsi savo mokinių pažanga. Akordeono mokytoja ekspertė Ala Fetingienė su mokiniu N. Lapėnu dalyvavo I jaunųjų muzikantų konkurse nuotoliniu būdu „Muzika @“ ir laimėjo II vietą. Sveikiname juos.
Fortepijono mokytojos metodininkės Dalia Bukienė ir Ina Valotkienė apgailestavo, jog mokiniai negalėjo dalyvauti suplanuotuose konkursuose, festivaliuose bei koncertuoti Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Muzika yra itin subtilus menas, reikalaujantis ir tiesioginio bendravimo emocijos, tad norisi tikėtis, kad visa tai greitai sugrįš. To ir linkime visiems.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigasStovyklos tarp karantinų „Skambančių spalvų istorijos“, „Muzikuokime ir keliaukime“. Metraštis

Pirmoji stovykla „Skambančių spalvų istorijos“ pradžiugino dalyvius vasaros spalvomis, džiaugsmais, pažinimo malonumais. Po neįprasto pavasario, nežinomo viruso ir jo paskleistos baimės, norėjosi išsiveržti. Supratę nuotolinio darbo sudėtingumą, prikaupę idėjų įvairiausioms veikloms, dailės ir muzikos mokytojos susijungė bendroms veikloms. Kruopščiai sudėliota penkių dienų stovykla, kurioje užimtumas derėjo su kūrybine laisve, išmokimas naujų, dar neatrastų dalykų – su poilsiu, atsipalaidavimu ir naujų draugysčių gimimas. Stovyklos moto – muzikos ir dailės mokytojų bendradarbiavimas. Dailės skyriaus mokytojos Gražina Visockienė ir Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė pasiūlė labai daug įvairiausių šviečiamojo pobūdžio veiklų, o muzikos mokytojos Romualda Butkevičienė, Rūta Degutienė, Vigilija Macienė, Eglė Jažauskienė papildė stovyklą veiklomis, kurios buvo numatytos dar pavasario atostogoms ir kurios dėl pandemijos persikėlė į vasarą.


Pirmoji stovyklos diena. Porceliano dekoravimas ir kelionė į avininkystės ūkį.

Visi renkasi į salę. Pradžiai laikas skirtas susipažinti, veikloms pristatyti. Dailės mokytojų iniciatyva stovyklos dalyviai, pažaidę keletą susipažinimo žaidimų, imasi veiklos. Paruoštos priemonės: porceliano puodukai, lėkštutės ir specialūs rašikliai, kuriais galima piešti įvairius ornamentus. Visi vaikai uoliai griebiasi darbo. Gražu buvo stebėti, kaip jie susikaupę, atsakingai piešia įvairiausius simbolius, pamėgtas figūras, dalijasi patirtimi ir gimstančiais mažaisiais meno kūriniais. Nuostabu, kad didelių barjerų dėl amžiaus, gebėjimų ir polinkių net nepajutome. Po pietų – išvyka į K. ir J. Milišiūnų ūkį, ten laukia programa „Avis pamaitins ir aprengs“. Ypatingai karšta vasaros diena nebuvo kliūtis edukacinėms veikloms – jurtoje švelnūs ir mieli daikčiukai iš avies vilnų, kuriuos stengiasi padaryti kuo dailesnius, nes po kelių dienų jie puikuosis stovyklos parodoje. Visa popietė alsuoja gerų atostogų nuotaika.


Antroji stovyklos diena. Tapyba ant šilko. Muzikinio rašto pradžia. Ekskursija į Papilį.

Stovyklautojai pasidalina į dvi grupes. Dailininkų grupė dirba prie eskizų šilko tapybai. Muzikantų grupė sulaukia lektorės iš Vilniaus – Viktorijos Silenkovaitės. Lektorė – dažnas svečias Biržų padangėje, nes ją sieja giminystės ryšiai su knygnešiu Jurgiu Bieliniu (provaikaitė). Viktorija Silenkovaitė yra profesionali chorvedė, baigusi Paryžiaus grigališkojo choralo mokyklą. Šiuo metu dirba Vilniuje, Naujosios Vilnios muzikos mokykloje teorinių disciplinų mokytoja. Mūsų vaikus ji pasirengusi mokyti grigališkojo choralo – vienbalsio viduramžių katalikų liturginio giedojimo lotynų kalba. Grigališkojo choralo giesmės užrašomos neumomis ant keturių linijų. Tai tokia paslaptinga, nelabai žinoma muzikinio rašto pradžia. Tačiau jaunųjų giedotojų tai negąsdina, jie pasineria į viduramžių lobyną. Pirmoji išmoktų giesmių repeticija – jau Papilyje. Šiame nedideliame miestelyje yra net dvi bažnyčios. Dailininkai nukeliauja į Evangelikų reformatų, o muzikantai repetuoja Katalikų bažnyčioje. Suskamba pirmosios giesmės Kyrie, Gloria lotynų kalba. Pertraukos metu giedotojai patraukia pažiūrėti, kaip sekasi dailininkams. Net keliaujant Papilio gatvelėmis nenutyla giesmių melodijos. Prie Evangelikų reformatų bažnyčios pasitinka mokytoja Vigilija Macienė, kuri šioje bažnyčioje vargonuoja pamaldose. Pertrauka užsipildo truputėliu istorijos, piešinių apžiūrėjimu, vargonų išbandymu. Grįžus po pertraukos į Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčią tęsiama giedojimo praktika. Repeticijų susižavėjęs klauso klebonas Vidmantas Kareckas. Po visų veiklų stovyklautojai iš kunigo gauna dėžę ledų, kaip paskatinimą, kurie atgaivina ir suteikia energijos ekskursijai po Papilį. Pažintis su Kaziu Binkiu senojoje mokykloje, kuri nepakartojama su Edita Lansbergiene, toliau Kazio Binkio tėviškė, kur tik akmuo belikęs, Papilio dvaro komplekso griuvėsiai ir išlikusių pastatų istorijos. Papilio apžiūrėjimas baigiamas Zomkelyje, Radvilų piliavietėje. Vaikai išsisklaido, ilsisi, kas turi energijos dar bėgioja, o dar kiti susėdę ant lieptelio vaikiškai kojomis tabaluodami, savarankiškai gieda lotyniškas giesmes... Mokytoja Viktorija iš šono žiūri ir negali atsistebėti, kaip giliai šios giesmės gali per vieną dieną „užkabinti“.


Trečioji stovyklos diena. „Knygos menas“ ir išvyka į Nemunėlio Radviliškį.

Dailininkai trečiąją dieną veiklas tęsia Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje. Po gero pusdienio, bibliotekininkių pagalba, gimsta knygelės, kurios taip pat pretenduoja į parodą. Giesmininkams tobulintis padeda mokytojos Viktorijos sugalvoti įvairiausi žaidimai, paremti tam tikrais metodais. Pavyzdžiui „atstumo“ metodas, kai nutolstama kuo toliau vienas nuo kito. Arba giedojimas gulint „saulutės“ forma, kai garsas sklinda iki lubų ir t. t. Trečios dienos popietę išvykstam į Nemunėlio Radviliškį. Dailininkai įsikuria Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje, kur daro atspaudus ant drobinių maišelių. Muzikantai repetuoja Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Po rimtų veiklų – ekskursija po miestelį. Turime puikų gidą Evaldą Timuką, kuris pasakoja turtingą miestelio istoriją, išsamiai pristato Nemunėlio Radviliškio muziejaus „Šiaurinė santaka“ pagrindinėje mokykloje ekspoziciją, daug sužinome apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, nes miestelis ruošiasi paminėti jo eminencijos 100-ąjį jubiliejų. Laisvas laikas skirtas pabūti ypatingai gražiame gamtos prieglobstyje Nemunėlio ir Apaščios santakoje.


Ketvirtoji stovyklos diena. Parodos atidarymas. Giedojimas Mišių liturgijoje.

Ketvirtoji diena dailininkams – darbų pabaigimas, jų paruošimas parodai. Muzikantai pirmąją tos dienos pamokėlę praleidžia muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje, kur virtualiai keliauja po pasaulio vienuolynų bibliotekas, virtualiai varto rankraščius, klauso įrašų. Antroji tos dienos pamokėlė – pasirinkto grigališkojo kūrinio perrašymas – eskizo paruošimas. Po pietų muzikantų grupė tęsia grigališkojo kūrinio kopijavimą dailės skyriuje. Tuo tarpu dailininkai jau eksponuoja užbaigtus darbus Regioninio parko direkcijoje – Vaikų galerijoje. Giesmininkams puikiai sekasi, jie turi draugų dailininkų priemones ir mūzomis pripildytą auditoriją. Akvarele ir auksiniais akrilo dažais kaligrafiškai rašomi inicialai – pirmosios giesmės raidės, neumos ir lotyniškas giesmių tekstas. Šie darbai taip pat bus parodoje. Užbaigę darbus, mokiniai skuba į generalinę repeticiją su Biržų grigališkojo choralo suaugusiųjų grupe Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Po repeticijos – parodos atidarymas. Be galo smalsu, kokius darbus eksponuos dailininkai, ką jie nuveikė per kelias stovyklos dienas. Džiugu, kad ir muzikantų grupės darbai įsikomponuoja į bendrą ekspoziciją. Po parodos atidarymo giesmininkai grįžta į bažnyčią, puošiasi baltais liturginiais rūbais – albomis, ruošiasi giedojimui Šv. Mišių liturgijoje. Šis giedojimas „Mittemanumtua“ (Ištiesk savo ranką) įtrauktas į festivalio „Baroko pavasario Biržuose“ koncertus, tačiau tai ne koncertas, tai angelų balsais suskambusi malda Šv. Mišiose, suvirpinusi visų susirinkusiųjų širdis ir taip prasmingai pradėjusi Biržų miesto šventę.


Penktoji stovyklos diena. Meduoliai. Kelionė į Rokiškį.

Penktoji diena visiems stovyklautojams – saldus atokvėpis. Iki pietų visi draugiškai kepa meduolius „Aušros“ pagrindinėje mokykloje. Puikios mokytojos iš Biržų verslo ir technologijų centro kantriai aiškina visą meduolių kepimo procesą – tešlos kočiojimas (patiems užminkyti nereikėjo), įvairiausių formų išspaudimas, kepimas ir paskui jau glazūravimas, kur galėjo pasireikšti vaikų piešimo gebėjimai. Po skanių pietų, kuriuos kiekvieną dieną ruošė kavinės „Stumbras“ darbuotojos, išvykstame į Rokiškį. Pakeliui Salos, kurių pavadinimas tiksliai atspindi tai, kad iš aukštai ši vietovė panaši į tikrą salą, kurios kontūrai tokie kaip Lietuvos žemėlapyje. Apžiūrime dvarą, Salų medinę bažnytėlę, turime laiko ir gaiviam pasibuvimui prie Dviragio (Salų) ežero. Rokiškyje aplankome muziejų. Visiems atsiranda laiko pagal pomėgius ir kažkodėl neskubame palikti Rokiškio dvaro. Stovyklos paskutinės akimirkos jau Biržuose, klausant koncerto, kuriame skamba renesanso muzika. Mintys kyla Dievop, kaip padėka už taip sėkmingai ir kūrybingai praleistas stovyklos dienas. Mokytojų galvose jau kuriami nauji planai, nes akivaizdu, kokia naudinga, reikalinga šitokia bendravimo patirtis.

Antroji stovykla „Muzikuokime ir keliaukime“ buvo suplanuota ilgesniam laikui – iki žiemos. Stovyklos veiklos planas sudėliotas tikslinėms 4 grupėms: I grupė choristai – Jaunių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės ir mokytojos Ievos Morkūnaitės; II grupė – jaunieji dainininkai, patys mažiausi Mokyklos dainorėliai, kuriuos ruošia mokytoja Jūratė Duderienė; III grupė – instrumentininkai, suburti mokytojų Violetos Sabonienės, Eglės Jažauskienės ir Romualdos Butkevičienės, gilinasi į renesanso muziką; IV grupė – pianistai, kurių mokytojos Dalia Bukienė, Ina Valotkienė, Romualda Butkevičienė.


I choristų grupė į dainavimo užsiėmimus pradėjo rinktis paskutinę rugpjūčio savaitę. Jaunių choro vadovės kelia labai ambicingus tikslus – sėkmingas pasirodymas konkursuose. Kad dainavimo pamokos būtų gyvos, įdomios, jos pildomos šokių ir judėjimo elementų pratimais. Merginos su entuziazmu priima profesionalios šokėjos Veronikos Morkvėnaitės užduotis. Suprantama, kaip yra reikalinga dainuojančiam scenoje kūno laisvumas ir valdymas. Ši savaitė šiai grupei puikus perėjimas iš vasaros nerūpestingumo į rugsėjo naujų mokslo metų pradžios suvokimą, todėl čia dera linksmas juokas, vasaros įspūdžiai ir atsakingas pasiruošimas konkursams, valgymo pertraukėlės, nuotaikinga kelionė į Pasvalį ir ištvermės reikalaujančios repeticijos. Antras choro susibūrimas festivalio „Šiauliai Cantat“ išvakarėse. Dėliojami paskutiniai štrichai rytdienos pasirodymui. Choristai yra parengę programą maksimum. Prieš koncertą Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios, kuriose giesmėmis šios grupės mokinės „kaip žuvys vandeny“ ir nenuostabu, nes mokytojų Viktorijos Morkūnienės ir Ievos Morkūnaitės lavinamos jos gieda ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Chorisčių vadovės dėkingos tėveliams, kad pandemijai vėl „lipant ant kulnų“, ryžosi išleisti vaikus demonstruoti įgytą patirtį. Gaila, kad planuotas konkursas perkeltas į festivalio formatą, tačiau įdėtas triūsas pasiruošimui nenueina veltui – Jaunių choras pasiruošęs virtualiam chorų konkursui Sopote (Lenkija). Šios stovyklautojų grupės sėkmę vainikuoja žinia apie laimėtą II vietą – Sidabro diplomą konkurse „Mundus Cantat Sopot“.

II jaunųjų dainininkų grupė savo veiklas pradeda spalio 23 dieną. Mažiausi mokyklos dainorėliai ruošiasi Šv.Cecilijos festivaliui, kurį tradiciškai rengia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Mūsų mokyklos vyresnieji auklėtiniai kiekvienais metais dalyvauja šio festivalio edukaciniuose renginiuose, todėl norą dalyvauti pareiškė ir mažieji. Labiausiai sudomino programa „Angelų giesmės šv. Cecilijai“, kuri kaip tik atitinka vaikų amžių, patirtį, bet kad joje dalyvautum, reikia papildomai pasimokyti. Į pirmąjį užsiėmimą pakviesta jau Biržuose gerai pažįstama grigališkojo giedojimo mokytoja Viktorija Silenkovaitė, kuri su vaikais kalbasi apie šv. Ceciliją, jos meilę Dievui ir kodėl ji yra muzikantų globėja. Jaunieji dainininkai gieda giesmeles, kuriose skamba žodžiai rūpestingumas, širdies tyrumas. Jau iš pirmųjų bandymų jaučiasi, kad vaikų balsai skambės kaip angelų. Tačiau pandemija pakoreguoja planus ir tolimesnis mokymasis vyksta per nuotolį. Žengę tokius pirmuosius žingsnelius, mažieji išsineša viltį, kad tikrai, pasitraukus virusui, giedos Valdovų rūmuose kartu su Vilniaus ir kitų miestų mažaisiais muzikos mylėtojais.

III instrumentininkų grupė jau nebe naujokai tame pačiame šv. Cecilijos festivalyje. Jie jau yra dalyvavę ne vienoje edukacinėje pasakoje, meistriškumo kursuose. 2020 metų festivalyje – renesanso muzikos meistriškumo kursai ir dalyvavimas muzikiniame pasakojime apie Barborą Radvilaitę. Instrumentininkų pasiruošimą sumanyta praturtinti įvairesniais instrumentais, tokiais kaip arfos, kurių biržiečių muzikantai turi pasigaminę nuo 2019 metų. Šiam pasiruošimui ir grojimo arfomis mokymui laukiama mokytoja ir atlikėja Veronique Musson-Goneaud iš Prancūzijos, o taip pat jos kolegė, senosios muzikos žinovė Ieva Baublytė, muzikos paslapčių mokanti Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje. Prancūzės viešnagė 2019 metų pavasarį davė naujų impulsų muzikavimui, įtraukiant į šį procesą pradedančius ir nemažai pažengusius jaunuosius muzikantus, įvairių instrumentų sujungimą bendram muzikavimui. Šie tikslai labai artimi ir šios grupės mokinių mokytojoms. Mokytojos Violetos Sabonienės mokiniai visada laukia edukacinių veiklų Vilniuje valdovų rūmuose, muzikiniuose pasirodymuose kiekvienas dalyvis gauna savo vaidmenį, kurį atlikti kuo geriau motyvacijos tikrai netrūksta. Mokytojos Eglė Jažauskienė ir Romualda Butkevičienė ieško naujų formų įvairesniam ansambliniam muzikavimui. Taigi ši instrumentininkų grupė jau turi savus tikslus ir senas tradicijas, kurios formavosi ir dalyvaujant kasmetiniuose festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ meistriškumo kursuose. Šios grupės mokiniai dėl susidariusios epidemiologinės situacijos pamokas, konsultacijas, interpretacijos ypatumus turi įsisavinti nuotoliniu būdu. Viltis yra, kad po karantino bus galima muzikuoti kartu su draugais.


IV pianistų grupė stovyklauti pradėjo rugsėjo 25 dieną išvyka į „Kultūros naktį“ Vilniuje. Pagrindinis akcentas šioje kelionėje – Lietuvos Muzikų sąjungos organizuotas koncertas-maratonas „Bethoveno efektas“ skirtas kompozitoriaus 250-osioms gimimo metinėms. Keturi šios grupės mokiniai Danielė Vaitužytė (mokytoja Romualda Butkevičienė), Luka Stakelytė (mokytoja Dalia Bukienė), Lauryna Bukytė (mokytoja Dalia Bukienė) ir Pijus Valotka (mokytoja Ina Valotkienė) dalyvavimui koncerte-maratone ruošėsi jau nuo pavasario. Ypatingas džiaugsmas groti neseniai inauguruotu Sauliaus Sondeckio fortepijonu. Muzikų sąjungos salė nedidelė, visi klausytojai tiesiog netelpa, todėl muzikos garsai transliuojami į Gedimino prospektą, leidžia mėgautis Bethoveno kūriniais visiems susidomėjusiems. Mūsų jaunuosius atlikėjus palaiko visa pianistų grupė – pilnas autobusas „sirgalių“ ir kultūros gerbėjų. Kad kelionė neprailgtų, būtų prasminga ir praturtinta naujomis žiniomis, mokytojos suorganizuoja viktoriną apie kompozitorių Liudviką van Bethoveną. Kiekvienas autobuso keleivis išsitraukia raktinius žodžius, surašytus ant mažų ir susuktų lapelių, iš kompozitoriaus biografijos. Visi mokiniai su savim turi mobiliuosius telefonus su internetu. Taigi skiriamas laikas surasti informaciją. Praėjus pusvalandžiui, autobuse buvo galima išgirsti išsamų pasakojimą apie vokiečių muziką. Pasakoja visi keleiviai paeiliui taip pildydami savo žinių bagažą. Nepaprastai šiltas, tiesiog vasariškas oras leidžia mėgautis daugeliu kultūros nakties renginių, tiesiog klajojant sostinės gatvėmis, skersgatviais, stabtelėjant prie širdžiai mielų garsų, vaizdų, instaliacijų.

Antrasis pianistų grupės susibūrimas planuotas tradiciniame pianistų respublikiniame maratone Kaune lapkričio paskutinį savaitgalį. Planuotas maratonas persikelia į nuotolinį formatą. Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos renginys atsiveria padlet platformoje. Tad mūsų mokyklos ir kitų mokyklų pianistų pasirodymus tenka stebėti per kompiuterius. Lauktas susitikimas su Kauno I muzikos mokyklos pianistais ir jų mokytojais atidėtas kitam kartui.

Stovyklos atnešė daug džiaugsmo vaikams, padėjo jiems įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, mokė prasmingai leisti laiką, susirasti naujų draugų, bendrauti ir bendradarbiauti. Pedagogams leido surasti ko iš tikrųjų reikia mokiniams, kaip juos sudominti, kaip naujai pažiūrėti į ugdymo tikslus, uždavinius ir į ateities perspektyvas.

Romualda Butkevičienė
Stovyklų vadovė, fortepijono mokytoja metodininkė


MOKYKLOS ABSOLVENTAI. Pirmasis altininko M. Makricko parengtas leidinys jauniesiems atlikėjams

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos absolventas, atlikėjas ir pedagogas Mantas Makrickas parengė ir išleido rinkinį „Lietuvių kompozitorių kūrinių transkripcijos altui ir fortepijonui“.
M. Makrickas teigia, kad idėja sudaryti lietuvių kompozitorių kūrinių transkripcijų rinkinį altui ir fortepijonui kilo nuolat ieškant nesudėtingo lietuviško repertuaro jaunajam atlikėjui (M. Makrickas, be koncertinės veiklos, dirba Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos alto mokytoju metodininku ir mokyklos simfoninio orkestro vadovu).
Šiuo rinkiniu siekiama praturtinti muzikos bei meno mokyklų alto repertuarą.
Į rinkinį įtraukti Balio Dvariono, Stasio Šimkaus, Juozo Gruodžio, Vytauto Klovos, Tado Šerno, Olego Bogdanovo, Eugenijaus Čiplio, Dainiaus Danilaičio kūriniai. Daugelyje kūrinių patikslinta arba naujai sužymėta aplikatūra, štrichai, dinamika, frazuotės, transkribuojant pritaikytas altui tinkamas registras ir tonacijos. Į rinkinį taip pat įtrauktos Tado Šerno pjesės altui, bei įžymaus Lietuvos altininko Jurgio Fledžinsko transkribuotos S. Šimkaus ir J. Gruodžio pjesės.


Pirmosios rinkinio pjesės pateikiamos smuiko ir alto raktuose – pritaikant jas mokiniams, kurie dar nėra susipažinę su alto raktu. Rinkinyje pateikti įvairaus sudėtingumo kūriniai. Įvairių charakterių ir skirtingo sudėtingumo kūriniai leis pedagogui parinkti tinkamiausias pjeses, atsižvelgiant į mokinio muzikinius gebėjimus ir amžių.
Šis sąsiuvinis rekomenduojamas įvairaus amžiaus muzikos ir meno mokyklų mokiniams.
Rinkinys bus naudingas ugdant jaunuosius altininkus ir praturtins muzikos bei meno mokyklų pedagoginį alto repertuarą.
Šiuo metu M. Makrickas yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoninio orkestro altininkas, styginių kvarteto „Archi Quartett“ altininkas, dalyvauja įvairiuose klasikinės muzikos projektuose kaip atlikėjas ir organizatorius, pastaraisiais metais jis buvo vienas iš pagrindinių tarptautinio muzikos festivalio „Biržai“ organizatorius.
„Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bibliotekai labai norėčiau padovanoti savo pirmąjį leidinuką su viltimi kad Biržuose kada nors bus pradėta mokyti groti altu nuo pirmos klasės“ – kalba M. Makrickas.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

ŠOKIŲ RITMAI. Pirmoji mokytojos metodininkės Inos Valotkienės knyga

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Ina Valotkienė parengė ir išleido pirmą savo knygą „Šokių ritmai“.
Šią knygą padiktavo viso gyvenimo praktika. Mokytoja įsitikinusi, kad vaikams patinka groti ansambliu, bendrauti per muziką. Ansamblinis grojimas padeda išgauti daugiau kūrinio spalvų, skatina frazavimo lankstumą, lavina mokinio kantrybę, toleranciją, draugiškumą. Grodami kartu mokiniai patiria tikrąjį muzikos džiaugsmą – o tai ir yra mokytojo misija. Kūrinių fortepijonų ansambliams, kuriuos galėtų pagroti mokiniai, nėra tiek daug. Tai mokytoją I. Valotkienę paskatino toliau puoselėti fortepijoninio dueto žanrą. Aranžuoti ji pasirinko šokių muziką: įvairių epochų kompozitorių originalius, puikių redakcijų kūrinius pritaikė fortepijonui keturioms rankoms. Tai ir rečiau girdimų kompozitorių, ir daugeliui klausytojų žinomų klasikų F. Schubert, F. List, A. Rubinstein kūrinių, vokiečių liaudies melodijos aranžuotės. Mokiniai turi galimybę ne tik susipažinti su šokių muzika nuo baroko iki šių dienų (valsai, sarabanda, menuetas, maršas, čardašas, polka, regtaimas, galopas), bet ir patys ją atlikti. „Norėjau, kad grodami mano aranžuotus kūrinius jaunieji atlikėjai iš karto pajustų grojimo keturiomis rankomis savitumus ir privalumus: plačią tempų skalę, ritmo įmantrumus, nuotaikas“, – tvirtina knygos autorė.


Knygoje taip pat pateikti patarimai mokytojui ir atlikėjui, į ką reikėtų atkreipti dėmesį atliekant kūrinį.
Knyga „Šokių ritmai“ dedikuota anūkui Pijui, kurį I. Valotkienė moko daugiau nei dešimt metų ir su juo sugrojo visas knygai sukurtas aranžuotes. I. Valotkienė tikisi, kad pasibaigus karantinui atsiras galimybė knygą pristatyti Valdo Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenei, kad šio renginio metu jos aranžuotes pagros Mokyklos jaunieji atlikėjai.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: +370 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931