Kompozitorius Vladas Jakubėnas  
   
NAUJIENOS
MOKYKLA
Kontaktai
Mokyklos darbuotojai
Mokyklos taryba
Ko mokome
VEIKLA
Programa
Finansinės atskaitos
Atlyginimai
Viešieji pirkimai
RENGINIAI
Konkursai
Seminarai
Kūrybinės stovyklos
Koncertai, šventės
ARCHYVAS
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2008 - 2012 metai
FOTOGALERIJA
DAILĖS SKYRIUS
Parodos
NUORODOS

RENGINIAI Koncertai, šventės  

Koncertai

„Dainų dainelė“ tai vienas unikaliausių ir daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių projektų.
2020 m. sausio 22 d. Pasvalio muzikos mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ II etapo koncertas.

Jūratės Duderienės mergaičių ansamblis Hilarija Čeponytė

III etapas, kuris vyks LRT studijoje pateko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės mergaičių ansamblis ir mokytojos Ievos Morkūnaitės solistė Hilarija Čeponytė.

Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Bauskės muzikos ir meno mokyklos bendruomene. Kartu rengia bendrus koncertus tiek Bauskėje, tiek Biržuose.
2020 m. sausio 22 dieną Biržų kultūros centre įvyko bendras abiejų mokyklų mokinių koncertas „Draugystės tiltai“. Taip pat buvo atidaryta Bauskės ir Biržų jaunųjų dailininkų paroda.
Koncerto dalyvius pasveikino Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, linkėdama, kad muzika neturėtų sienų, vienytų jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus.

Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Užsimezgusi draugystė suteikė galimybę mokyklos mokiniams dalyvauti įvairiuose bendruose projektuose, konsultuotis su akademijos dėstytojais bei tęsti muzikos mokslus akademijoje. Karolis Variakojis baigė dirigavimą pas prof. Juozą Domarką ir šiuo metu itin dažnai kviečiamas diriguoti šiuolaikinę muziką įvairiuose festivaliuose, dirba Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro vadovu. Baigę Muzikos akademiją Mantas Pilvelis, Donatas Butkevičius, Mantas Makrickas groja įvairiuose ansambliuose bei orkestruose. M. Makrickas dirba ir pedagoginį darbą Karoliniškių muzikos mokykloje. Vargonus muzikos akademijoje baigusios Ieva Morkūnaitė aktyviai įsijungė į mūsų miesto muzikinį gyvenimą, dirba pedagoginį darbą Biržuose ir Panevėžyje, Rūta Striškaitė dirba Elektrėnų muzikos mokykloje, Aušra Pačegonytė dirba Vilniuje. LMTA baigusi kanklininkė Eglė Stuokaitė dirba Vilniaus N. Vilnios muzikos mokykloje. Aušra Trapulionytė – Butkauskienė Muzikos akademijoje baigė etnomuzikologiją, dirba folkloro ansamblių vadove, pedagoginį darbą.
Tęsdami bendravimą pakvietėme LMTA studentus atvykti į Biržus, susipažinti su koncertinėmis erdvėmis, kurias nuolat giria žymūs atlikėjai, ir prisistatyti biržiečiams. Ši idėja patiko profesorei, dainavimo katedros vedėjai, biržiečiams gerai pažįstamai dainininkei Astai Krikščiūnaitei. Praeitą savaitę biržiečiams koncertavo Muzikos akademijos dainininkės, profesorės Astos Krikščiūnaitės studentės Emilė Elena Dačinskaitė, Eglė Radavičiūtė, daug aplodismentų ir dėmesio sulaukusi Monika Junkerytė. Klausytojus žavėjo ir prof. A. Januto sudentas Dominikas Urba, kanklininkės A. Ulinskaitė bei V. Gečaitė, džiazo pianistas Raigardas Draganas. Studentams akompanavusi dėstytoja Raminta Gocentienė džiaugėsi jaunųjų atlikėjų prisistatymu biržiečiams.

Nuotrauka Editos Mikelionienės („Biržiečių žodis“)

2019 m. gruodžio 7 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai vyko į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Prano Dapšausko, dalyvavo respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Vilniaus fanfaros“ Muzikos akademijoje. Festivalyje dalyvavo 15 kolektyvų. Vilniečių fleitininkų orkestras bei biržiečių varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis buvo vieni didžiausių kolektyvų. Festivalyje dalyvavo vilniečiai, Pabradės meno mokyklos kolektyvas, kuris apdovanotas Didžiuoju prizu (Grand Pri), ir biržiečiai. Mokytojas Pranas Dapšauskas džiaugėsi savo mokinių pasirodymu, kurie, apjungę savo programoje muziką, šokį ir vaidybą, buvo apdovanoti specialiu prizu už artistiškumą. Festivalio dalyviai, tame tarpe ir biržiečiai, turėjo galimybę išgirsti profesionalių kolektyvų „Amber brass“ bei „Brass spalvos“.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė PetronytėBIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS SALĖJE
2019 m. spalio 7 d.

KONCERTAS
„Amžių kaita“


Andrius Vasiliauskas
(fortepijonas)

PROGRAMOJE:
Maurice Ravel (1875-1937)
Juliaus Juzeliūno (1916-2001)
Tomo Juzeliūno (1964) kūriniai


Andrius Vasiliauskas gimė 1954 m. Vilniuje, muzikų šeimoje. 1973 m. baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Studijavo Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijoje fortepijoną (daugiau).2019 m. liepos 23 d.
Biržų pilies rūmų menėje

„Vasaros muzika Biržuose…“

Edita Orlinyte, smuikas
– studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas prof. Raimondą Katilių. Baigusi studijas grojo Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre, rengė solinius kamerinius vakarus. Nuo 1996 metų gyvena JAV. 2008 m. debiutavo Carnegie Hall. Kaip solistė smuikininkė grojo su Gateway ir Greenwich simfoniniais orkestrais.

Rimantas Vingras, fortepijonas
– baigė Maskvos konservatoriją. Dirbo Sinsinačio universitete JAV. Nuo 2005 metų gyvena Londone, organizuoja įvairius projektus. Jo iniciatyva Londone skambėjo kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūriniai atliekami Sonatos ir Roko Zubovų, kitų atlikėjų. Rimantas Vingras koncertuoja kaip solistas, kamerinės muzikos atlikėjas ir akompaniatorius. Kaip solistas grojo su LMTA kameriniu ir London Mozart Players orkestrais.


2019 m. Biržų ev. reformatų bažnyčia. „Vargonų muzikos valandėlė“
Vargonuoja mokytojos metodininkės Inos Valotkienės mokiniai
Išsaugojęs tautinę pagarbą
Vladas Jakubėnas Stasio Vainiūno namuose

Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namai besibaigiantį 21-ąjį sezoną klausytojus džiugino prasmingais muzikiniais, poetinio žodžio, dailės renginiais. Ypatingą dėmesį skiriantys jaunajai muzikų kartai, Namai buvo atviri ne tik Vilniaus muzikiniam atžalynui. Čia koncertavo ir savo muzikines galias demonstravo Vilniaus rajono Pagirių meno mokyklos auklėtiniai, vadovaujami mokytojos Juditos Ušinskaitės parodę prasmingą koncertą Teatro dienai, nusilenkdami profesoriaus Sauliaus Sondeckio atminimui savo jaunuosius smuiko talentus iš Šiaulių atvežė mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė, pagerbdami kompozitoriaus Stasio Vainiūno atminimą muzikavo Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos auklėtiniai. O kur dar arfininkės Valerijos Baranauskienės parodytas Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokinių koncertas, taip pat pusės amžiaus kelią nuėjusio liaudiškos muzikos ansamblio „Kankleliai“ (vadovė Daiva Čičinskienė) programa, vakarai, skirti muzikui ir poetui Petrui Juodelei, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistei ir poetei Violetai Sagaitytei, Rozalimo kultūros namų moterų chorui „Gaudulė“ (vadovė Jūratė Skorupskienė), savitai režisieriaus Valiaus Staknio kūrybai...
Štai tokioje renginių tėkmėje sulaukėme ir tradicinio, kasmetinio Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncerto su šios mokyklos dailės skyriaus mokinių piešinių ir keramikos darbų paroda (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė). Nuoširdžiai ir dalykiškai bendradarbiaujant su mokytoja metodininkė Ramute Petronyte, ant kurios ištvermingų pečių dabar gula ir vadovavimas Biržų muzikos mokyklai, jau daugelį metų, kiekvieną gegužės mėnesį pajuntame biržiečių meno pulsą, kuris primena ir iš Biržų kilusį pianistą, muzikologą, kompozitorių Vladą Jakubėną. Šių metų susitikimas – ypatingas, nes sutapo su jo gimimo 115-osiomis metinėmis. Labai praretėjo gretos tų žmonių, kurie jautė jo ypatingą talentą. Tad galime tik didžiuotis, kad jo vardu pavadinta Biržų muzikos mokyklą uoliai skleidžia jo talento šviesą, kurią junta ir jaunieji Biržų krašto muzikai. Ir ne tik jie. Jei į Biržus atvažiuoja kaimyninės Latvijos, kitų Lietuvos vietovių jaunieji atlikėjai ir dalyvauja V. Jakubėno pianistų konkursuose – tai jau gražus žingsnis į ateitį, puoselėjant V. Jakubėno muzikinį palikimą.
Šiais metais V. Jakubėnas buvo minėtas ne tik Biržuose, bet ir Vilniuje, Lietuvos kompozitorių sąjungoje, M. K. Čiurlionio namuose, o gegužės 22-osios pavakarę Stasio Vainiūno namuose skambėjo ne tik jubiliato muzika, bet ir mintys apie šią iškilią asmenybę, juolab kad prie šio vakaro „Išsaugojęs tautinę pagarbą“ jungėsi Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, Vilniaus biržiečių klubas „Krivulė“ ir Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija. Tad po įžanginio žodžio kalbėjo muzikologė Beata Baublinskienė, kuri praėjusiais metais buvo išrinkta Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos pirmininke ir jau spėjusi įsigyventi į šį „vaidmenį“, nes teks burti V. Jakubėno kūrybos bičiulius, kurie po buvusios pirmininkės I. Skomskienės išėjimo Amžinybėn, buvo praradę viltį, kad draugija gyvuos. Malonu, kad vakare dalyvavo ir žodį tarė vienas šios Draugijos sergėtojų profesorius Petras Kunca, praeityje nemažai nuveikęs garsindamas V. Jakubėno muzikinį palikimą. Nemaža jaudinančių momentų prisiminė ir muzikologė Rita Nomicaitė, ne vieną dešimtmetį einanti su šia draugija. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas taip pat džiaugėsi, kad į V. Jakubėno kūrybinio palikimo puoselėjimą jungiasi talentingas jaunimas. Tai graži viltis, kuri neturėtų blėsti. R. Petronytė, labai išmoningai „sustygavusi“ koncerto programą, apibendrino ir mokyklos siekius, tikėdama, kad V. Jakubėno vardo ir kūrybos puoselėjimas neblės ir ateityje, o dialogas su Stasio Vainiūno namais taip pat plėtosis, nes V. Jakubėnas ir S. Vainiūnas buvo ne tik studijų draugai Rygos konservatorijoje, bet ir muzikinio kelio bendrakeleiviai.


Maloniai nuteikė klausytojus visi koncerte dalyvavusieji atlikėjai iš Vilniaus, Kauno ir Biržų, pažėrę klausytojams žavių fortepijoninių miniatiūrų. O jį pradėjo biržietės Karina Morkūnaitė ir Saulė Pleirytė (vyresn. mokytoja Dalia Šimbelienė), atlikusios Pirmąjį žaidimą iš baleto „Vaivos juosta“. Šis fragmentas, kaip ir kiti šio baleto šokiai yra tilpę leidinyje „Vladas Jakubėnas. Pjesės fortepijonui“, kurį 2013 metais išleido Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, parengė Rokas Zubovas ir Sonata Zubovienė, o idėjos autorė ir iniciatorė – Ramutė Petronytė. Nuskambėjus fortepijoninio dueto atliktai miniatiūrai, buvo pasidžiaugta, kad prieš porą metų Stasio Vainiūno namuose koncertavusiam duetui „Clementi Duo“, lietuvaitei Alvydai Zdanevičiūtei ir korėjiečiui DongJoohn Lee, gyvenantiems Vokietijoje, buvo įteiktas šis leidinys. Ir kaip maloniai nustebino šie atlikėjai, šių metų tarptautiniame muzikos festivalyje „Sugrįžimai“ (IV. 9) paskambinę visą pluoštą fragmentų iš baleto „Vaivos juosta“.
Šiame Trečiadienio koncerte Stasio Vainiūno namuose ryškų įspūdį paliko taip pat biržietis Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė), temperamentingai atlikęs „Kaimiečių šokį“. Pijus žibėjo atliekant ir „Miško būtybių šokį“ kartu su Kotryna Mordaite iš Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos (mokytoja ekspertė Liuba Vilutienė). Pianistų neretai skambinamą „Rudens ūpą“, kompozitoriaus dedikuotą režisieriui Borisui Dauguviečiui, subtiliai atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Ugnė Kaušiūtė (profesorės Aleksandros Žvirblytės klasė).
Kad V. Jakubėno kūryba fortepijonui domina ne tik jaunuosius pianistus, įrodė puikią muzikinę patirtį turintis pianistas, tarptautinio konkurso laureatas Andrius Vasiliauskas, kuris puikia, blizgančia technika pažėrė tris opusus: „Iš pasakų krašto“, „Legendą“ ir „Rapsodiją Nr. 2“. Jo klausantis visi galėjo žavėtis V. Jakubėno kūrybiniu braižu, kuris nenutolo į praeitį, bet skamba nūdieniškai ir gaiviai.
Šis V. Jakubėno paminėjimas-koncertas visiems priminė, kad Biržų kraštas turi ryškią muzikinę asmenybę, kurią verta nuolat minėti, ją garsinti, studijuoti, kad apie ją žinotų kiekvienas šio krašto gyventojas. Todėl maloniai galiu dėkoti šio vakaro sumanytojai Ramutei Petronytei, kuri į Stasio Vainiūno namus suvedė įvairių muzikos mokyklų, o ir kartų atlikėjus, kad čia galėjome džiaugtis ne tik puikiu muzikavimu, bet ir šios mokyklos jaunųjų dailininkų piešiniais bei keramikos darbais.

Vakarą vedęs muzikologas Vaclovas Juodpusis

Gegužės 22 d. Stasio Vainiūno namuose minint kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo 115-ąsias metines, atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešinių ir keramikos darbų paroda (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė).
Piešinių paroda veikė iki birželio 5 d.


2019 m. birželio 2 d. 12.20 val.
Biržų ev. reformatų bažnyčioje
VARGONŲ MUZIKOS VALANDĖLĖ

Dūdų fiesta 2019

2019 m. gegužės 25 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Prano Dapšausko, dalyvavo Rokiškyje vykusiame tarptautiniame pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalyje „Dūdų fiesta – 2019“. Festivalyje taip pat dalyvavo Pasvalio muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „RaSKim“ (vadovas Evaldas Kondrotas), Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Eugenijus Gudonis), Cesio Alfredo Kalninio muzikos vidurinės mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Aivars Radzinš) bei Rokiškio choreografijos mokyklos šokėjai, kurių vadovės Snieguolė Skardžiuvienė ir Rima Bielovienė.
Iš Biržų į festivalį Rokiškyje išvyko 25 Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai bei jų mokytojai: Pranas Dapšauskas, Rima Venskienė, Gitas Korsakas. Rokiškio Tyzenchauzų dvaro fasade įsitaisė 125 moksleiviai, grojantys pučiamaisiais instrumentais. Tokį būrį pučiamaisiais instrumentais grojančių muzikantų grojant kartu retai galima pamatyti ir išgirsti. Kiekvienas pučiamųjų orkestras, taip pat ir biržiečiai, buvo paruošę po tris kūrinius. Šiuos kūrinius dirigavo orkestrų vadovai.Festivalio pabaigoje visi orkestrai atliko bendrus kūrinius, kuriems pasikeisdami dirigavo kolektyvų vadovai. Skambėjo pučiamųjų orkestrų atliekamos klasikinės bei populiarios melodijos, tad žiūrovai buvo kviečiami dainuoti, šokti, ploti drauge.
Tai jau 12-asis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta“, kuris vyksta Biržuose, Pasvalyje, Rokiškyje ir kasmet rengiamas vis kitame mieste. Renginio metu pagerbtas festivalio iniciatorius ir organizatorius, orkestrų vadovas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojas Gitas Korsakas bei daugelio festivalių organizatorė, taip pat pučiamųjų instrumentų orkestro vadovė mokytoja Rima Venskienė. Ateinančiais metais pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Dūdų fiesta“ lauksime Biržuose.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Rima Venskienė

Dainuojantys Biržai

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose bei renginiuose respublikoje ir už jos ribų. Noras skatinti jaunučių chorų judėjimą bei populiarinti jį visuomenėje paskatino ir Biržuose suorganizuoti II tarptautinį jaunučių chorų festivalį „Dainuojantys Biržai“. Festivalio sumanytoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choro vadovė Jūratė Duderienė sukvietė į Biržus Lietuvos bei Latvijos chorus. Gegužės 24 dieną chorų festivalyje „Dainuojantys Biržai“ dalyvavo jaunučių chorai iš Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudofo Lymano muzikos mokyklų, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bei Salgales muzikos mokyklos jaunučių chorai. Biržiečių jaunučių choras atliko 4 dainas. M. Tamošiūno dainą „Tu numegzk man mama kelią“ choras atliko kartu su Leonidu Čiudaru. Skambėjo Algimanto Raudonikio Stasio Žlibino žodžiais „Saulutės laiškas“, muzika ir žodžiai Kristinos Vasiliauskaitės „Missa De Angelis“ I dalis „Kyrie“, muzika Algimanto Bražinsko, žodžiai Vytauto Barausko „Pi – pi, ri –pi, bom“. Jaunučių choro vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.


Festivalio pabaigoje skambėjo dvi bendros jaunučių chorų atliekamos dainos.
D. Pulausko aranžuotą liaudies dainą „Už žalių miškelių“ dirigavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja, jaunučių choro vadovė Saulė Kriščiūnaitė. I. Šeduikienės dainą „Svarbiausi žodžiai“ dirigavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos choro vadovė Silvija Tamoliūnienė.
Po koncerto visi dalinomės kūrybine patirtimi. Mokytojai aptarė jaunučių chorų repertuaro problemas, metodikos ypatumus. Mokiniai džiaugėsi kolektyvinio muzikavimo patirtimi. Pakeliui į namus chorai aplankė Biržų Radvilų tvirtovę, lankėsi Kirkilų apžvalgos bokšte.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė


RENGINIAI, SKIRTI MUZIKOLOGO, KOMPOZITORIAUS VLADO JAKUBĖNO
115-osioms GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

Muzikinė puokštė Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms

2019 m. gegužės 10 dieną Biržų pilies menėje buvo paminėtas kompozitoriaus, muzikologo, pianisto Vlado Jakubėno gimtadienis. Šiai šventei ruošėsi kompozitoriaus vardu pavadinta Biržų muzikos mokykla ir Biržų krašto muziejus „Sėla“, saugantis čia gimusio ir vaikystę praleidusio muziko atminimą. Sulaukta svečių iš Vlado Jakubėno draugijos.
Minėjimą pradėjo laikinai einanti Muzikos mokyklos direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė, primindama, kaip Vl. Jakubėnas sugrįžo į Biržus. Muzikinę puokštę išskleidė mokyklos auklėtiniai, atlikdami kompozitoriaus kūrinius. Pirmiausiai į sceną suėjo vyresniųjų klasių choras ir ypatingai profesionaliai atliko Vlado Jakubėno harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Svyruoj, linguoj paukštelis“, kurią jaunių chorui pritaikė choro vadovė Viktorija Morkūnienė. Koncertas toliau skleidėsi fortepijoninės muzikos opusais. Pačios mažiausios atlikėjos antrokės Karolinos Rupkutės pirštukai skambino pjesę „Žygiuojame“, o jau patyrusi 7 kl. pianistė Lauryna Bukytė subtiliai pagrojo „Rudens ūpą“, kurį išmokti svajoja dauguma mokyklos auklėtinių. Ryžtingai suskambo „Kaimiečių šokis“ iš baleto „Vaivos juosta“ partitūros, atliekamas 8 kl. mokinio Pijaus Valotkos. Su šiuo baleto epizodu jaunasis pianistas dažnai reprezentuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą. Kiti baleto „Vaivos juosta“ partitūros puslapiai buvo atlikti keturiomis rankomis. Tokiam atlikimui nemažą dalį partitūros pritaikė pianistas Rokas Zubovas. Klausytojai išgirdo I žaidimą, kurį atliko Emilija Mikalauskaitė su Hilarija Čeponyte, ir „Miškinis šoka“, paskambintą Viktorijos Dicytės ir Gabrielės Čeponytės. Ansamblių pasirodymus tęsė mokytojos Ievos Morkūnaitės ir Romualdos Butkevičienės duetas, paskambinęs „Tris Perkūno dovanas“.
Mokytojos daug dėmesio skiria šiems baleto perdirbimams, gilinasi į interpretacijas, kad galėtų skatinti, uždegti šia patirtimi mokyklos ugdytinius ir tokiu būdu propaguoti Vlado Jakubėno kūrybą. Koncertą vainikavo muziejaus iniciatyva pakviestas pianistas Andrius Vasiliauskas. Gilus ir analitinis atlikėjo požiūris atsiskleidė pjesėse „Iš pasakų krašto“, „Legendoje“ (1927 m.) ir karo nuotaikomis persmelktoje Rapsodijoje Nr. 2 (1940 m.) Sudėtinga, moderniai savo laikmetį atspindinti Vlado Jakubėno kūryba patvirtina jo, kaip muzikologo, mintį: „Šiuolaikinis menas yra realybė, kurioje mes gyvename“.Nuotraukose (iš kairės į dešinę, iš viršaus žemyn):
1. Jaunių choras, vadovė Viktorija Morkūnienė.
2. Karolina Rupkutė, 2 kl., paskambinusi pjesę „Žygiuojame“.
3. Lauryna Bukytė, 7 kl., atlikusi „Rudens ūpą“.
4. Emilija Mikalauskaitė, 5 kl. ir Hilarija Čeponytė, 6 kl. grojo I žaidimą iš baleto „Vaivos juosta“.
5. Viktorija Dicytė, 5kl. ir Gabrielė Čeponytė, 7kl. skambino „Miškinis šoka“ iš baleto „Vaivos juosta“.
6. Pijus Valotka atliko „Kaimiečių šokį“ iš baleto „Vaivos juosta“.
7. Mokytojų Ievos Morkūnaitės ir Romualdos Butkevičienės fortepijoninis duetas.
8. Pianistas Andrius Vasiliauskas.
9. Kunigas Rimas Mikalauskas pasakojo apie kompozitoriaus vaikystę.
10. Vl. Jakubėno draugijos pirmininkė Beata Baublinskienė.
11. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė pristato parodą.
12. Pianistas Andrius Vasiliauskas išbando eksponatą – Jakubėnų šeimos fortepijoną.


Antroje minėjimo dalyje Biržų reformatų evangelikų kunigas Rimas Mikalauskas vaizdingai kalbėjo apie kompozitoriaus vaikystę ir ištakas, kurios suformavo tokią iškilią asmenybę. Greičiausiai, anot kunigo, mažai kas pasikeitė šalia ežero įsikūrusioje klebonijoje, kurioje savo vaikystę leido evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento, visuomenės veikėjo profesoriaus Povilo Jakubėno sūnus Vladas. Vėliau Vl. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ ištraukas pristatė, demonstravo ir komentavo Vlado Jakubėno draugijos pirmininkė muzikologė Beata Baublinskienė, atvykusi kartu su draugijos nariais profesoriumi Petru Kunca ir muzikologe Rita Nomicaite.
Pats reikšmingiausias renginio momentas – parodos, skirtos Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms, pristatymas Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Svarbiausias parodos akcentas – autentiškas Jakubėnų šeimos fortepijonas, kuris į muziejų šia proga atkeliavo iš Biržų evangelikų reformatų bažnyčios. Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, pristatydama parodą, atskleidė, kodėl būtent muziejaus salė, pasakojanti apie apšvietimo priemonių evoliuciją, pasirodė labiausiai tinkanti atskleisti Vlado Jakubėno gyvenimo, kūrybos ir veiklos etapus. Didelę eksponavimo patirtį turinčiai muziejininkei-emeritei Jadvygai Kriščiūnienei parinkus tinkamiausią vietą fortepijonui, pavyko sukurti jaukų interjero kampelį, kur patekęs gali pasijusti, lyg esąs XX a. pradžios Biržų ev. reformatų bažnyčios klebonijoje, kur ypatingai akį traukia ir vilioja Vienoje XIX a. viduryje pagamintas fortepijonas. O nuotraukų albumo atėjusiam lankytojui vartyti nereikia, jis verčiasi pats, pristatydamas svarbius kompozitoriaus gyvenimo ir kūrybos momentus.
Muziejaus nakties renginių metu (gegužės 18 d.) muziejininkai žada šią erdvę paversti mini kino-teatro sale, kur užėjusieji galės stebėti Vl. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ įrašą.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=873225773028951&id=100010246087896&sfnsn=mo


BIRŽŲ PILIES SALĖJE
2019 m. gegužės 2 d.
KONCERTAS
profesorė Raminta Lampsatytė
pristato
Vaida Butautaitė
(sopranas, Lietuva)
Ceren Aydin Akkoç
(sopranas, Turkija)
Roberto Hernán Berner Rodríguez
(tenoras, Čilė)
Raminta Lampsatytė
(fortepijonas, Vokietija)

PROGRAMOJE
G.F.Händel, C.W.Gluck, W.A.Mozart, G.Donizetti, V.Bellini, G.Verdi, G.Puccini operų arijos, C.Schumann, K.Brundzaitės dainos, Turkijos, Čilės autorių vokaliniai kūriniai.


„Fortepijoninė pavasario garsų paletė“

2019 m. balandžio 19 d. Biržų pilies rūmų menėje skambėjo „Fortepijoninė pavasario garsų paletė“.


Jaunuosius pianistus koncertui parengė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono specializacijos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos fortepijono specializacijos mokytoja ekspertė Liuba Vilutienė.

„Pavasario muzikos karuselė“

2019 m. balandžio 3 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko fortepijono klasės mokinių koncertas.


Dalyvavo gausus būrys jaunųjų pianistų. Mokinius koncertui parengė fortepijono mokytojos: Dalė Šimbelienė, Dalia Bukienė, Romualda Butkevičienė ir lna Valotkienė. Koncertą organizavo ir vedė mokytoja Ina Valotkienė.


Muzikos garsų spalvomis nupiešę „Muzikinę akvarelę“
sveikiname mokyklos Dailės skyriaus mokinius ir mokytojus
Šventės akimirkos

Folkloro ansamblis „Agluonėla“ švenčia Lietuvos šimtmetį

Projektas „Skambančių kanklelių“ kelias per šimtmečio Lietuvą“ startavo Palangos koncertų salėje 2018 m. kovo 10-ąją, iškilmingai minint Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Drauge su kanklininkais iš visos Lietuvos Palangoje grojo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ tradicinių kanklių grupė (vadovė vyresnioji mokytoja Aušra Butkauskienė).
Plėtojant vieną iš Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcijos dalių „PAŽINK“ bei mokyklai bendradarbiaujant su „Skambantys kankleliai“ projekto organizatoriais, 2018 m. gegužės 12 dieną Biržų pilies kieme buvo surengtas istorinis Lietuvos tradicinių kanklių jungtinio ansamblio koncertas „Kur aisiu aisiu…“. Vienu metu grojo daugiau kaip 100 kanklininkų.Baigiamasis projekto akordas nuskambės minint Baltų vienybės dieną rugsėjo 23 d. Užpaliuose (Utenos r.). Šventės metu bus atlikta koncertinė programa bei pristatytas DVD filmas, kuriame sveikinimą Lietuvai iš Biržų sukūrė ir „Agluonėla“.

Aušra Butkauskienė,
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ vadovėSENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS 2018
(KOVO 9 D. – GEGUŽĖS 13 D.)

Kviečia IV-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“


„100 minučių lietuviškos muzikos Lietuvos šimtmečiui“

2018 m. kovo 17 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės, dalyvavo Kėdainių šviesiosios gimnazijos bei Kėdainių muzikos mokyklos organizuotame festivalyje „100 minučių lietuviškos muzikos Lietuvos šimtmečiui“. Tai tęstinė projekto „Folkvirusas 2018“ veikla. Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė, linkėdama darnaus muzikos skambėjimo, smagaus gimnazistų šokio, sveikino visus atvykusius į Radvilų įsteigtą Kėdainių šviesiosios gimnaziją. Šventėje biržiečių ansamblis atliko „Aš ateinu, mamyte“ (muzika Indros Mažuikaitės, žodžiai Zitos Budrienės) ir lietuvių liaudies dainą „Rasodėlė“ (harmonizuota Vytauto Pučinsko).


Festivalyje dalyvavo Raseinių, Kupiškio, Panevėžio, Biržų bei Kėdainių muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų mokiniai. Po koncerto festivalio organizatoriai pakvietė visus dalyvauti viktorinoje apie lietuvišką muziką, instrumentus, atlikėjus.
Viktorinos nugalėtojų apdovanojimų metu organizatoriai pasidžiaugė mokinių žiniomis, aktyvumu, pasidalintais įspūdžiais ir savo krašto tradicijų pristatymu. Mokytojai turėjo galimybę aptarti svarbius muzikinio ugdymo klausimus, problemas, perspektyvas.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymuiBiržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas
„Lietuvos atkūrimo 100 švenčiame su draugais“


K O N C E R T A I


2018 m. vasario 9 d. 18 val. Bauskės pilyje
Koncertas-susitikimas
Dalyvauja Bauskės meno mokyklos, Biržų Vlado Jakubėno ir Kėdainių muzikos mokyklų mokiniai

2018 m. vasario 10 d. 14.00 val. Biržų Pilies menėje
Paulina Jankovskytė (smuikas), Elžbieta – Liepa Dvarionaitė (fortepijonas), Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

2018 m. vasario 27 d. 18.00 val. Biržų pilies menėje
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų koncertas

2018 m. vasario 28 d. 17.30 val. muzikos mokyklos salėje
Mokinių koncertas „Lietuviškų melodijų pynė“

2018 m. kovo 2 d. 16.00 val. Biržų pilies menėje
Bauskės meno mokyklos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos
mokyklos mokinių koncertas


2018 m. kovo 8 d. 16.00 val. Biržų kultūros centre
Baigiamasis koncertas. Dalyvauja Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Telšių muzikos mokyklų mokiniai


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931