MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


MUZIKOS RAIŠKA Koncertai, šventės  


PREMJERA: operytė „Ežio namas“

2022 m. birželio 3 d. Biržų pilies didžiojoje menėje įvyko operytės „Ežio namas“ premjera. Visus mokslo metus mokytojos Jūratės Duderienės vadovaujamas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras mokėsi, repetavo. Susitiko su operytės autore kompozitore Indra Mažuikaite, dalyvavo jos pamokose. Dainininkai gilinosi į muziką, puikiai išmoko žodžius (eilės Martyno Vainilaičio), repetavo judesius.
Pirmąją premjerą panoro pamatyti daugiau žiūrovų (artistų mamyčių, tėvelių, močiučių ir senelių, sesių ir brolių), nei didžiojoje Pilies salėje buvo vietų. Kas nerado atsisėsti, stovėjo, klausėsi, grožėjosi jaunaisiais puikiai dainuojančiais artistais.
Po premjeros žiūrovai ir patys artistai gėlėmis apdovanojo vadovę ir dirigentę J. Duderienę, koncertmeisterę Vijolę Eidukaitę. Abejingų muzikinei „Ežio namo“ pasakai nebuvo.

Tarptautinę vaikų gynimo dieną – chorų dainos

2022 m. birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Biržų pilies didžiojoje menėje skambėjo įspūdingos dainos. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kvietimu, mokytojos Viktorijos Morkūnienės iniciatyva, į Biržus koncertuoti atvyko Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choras (vadovė Jurgita Dirgėlaitė, mokytoja Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, koncertmeisterė Sigita Dudėnienė). Su choru susitiko ir bendroms dainoms repetavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras (vadovė mokytoja Viktorija Morkūnienė). Koncertą ir pradėjo biržietės, padainavusios dvi dainas. O paskui su daina į sceną suėjo gausus „Liepaičių“ kolektyvas.
V. Morkūnienė pristatė chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“, jos nuopelnus Lietuvos muzikai, o po to skambėjo dainos, palydimos nuoširdžių plojimų. Tris dainas atliko abu kolektyvai, jiems dirigavo V. Morkūnienė ir J. Dirgėlaitė. Kai jungtinis choras užgiedojo „Lietuva brangi“, visi klausytojai atsistojo ir giesme tapusią dainą išklausė pagarbiai stovėdami.
Po koncerto choristes ir jų vadoves sveikino Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė ir Seimo narys Valdemaras Valkiūnas. Visi linkėjo jaunosioms dainininkėms sėkmės, džiaugtis dainavimu ir tobulėti.

Paskutinis skambutis baigiantiesiems

2022 m. gegužės 26 dieną „Paskutinio skambučio“ šventė sukvietė devyniolika Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių, 62-osios laidos absolventų. Ir šios laidos abiturientai tęsė tradiciją atsisveikinti muzikuojant. O koncerto pradžioje – trumpos sveikinimo kalbos. Direktorė Edita Timukienė džiaugėsi absolventais, jų santykiu su muzika. Direktorė dėkojo visai Mokyklos bendruomenei, kuri rūpinosi, kad mokinių mokymasis ir buvimas mokykloje būtų jaukus ir saugus, tėveliams, kurie skatino vaikus, negailėjo savo laiko lydėdami mokinius į pamokas ar koncertus. Šios laidos absolventai ir jų mokytojai patyrė, ką reiškia mokytis muzikos telefonu, kompiuteriu, bet rezultatai, sėkmė konkursuose, festivaliuose, koncertuose liudija puikius mokymo ir mokymosi rezultatus.
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius pasidžiaugė kantriais ir profesionaliais mokytojais, absolventams linkėjo nepamesti muzikos. Skyriaus padėkos raštus už puikų mokymąsi, dalyvavimą koncertuose, konkursuose ir rajono vardo garsinimą vedėjas įteikė smuikininkams Pijui Striškai ir Konstantui Vaitiekūnui, chorinio dainavimo absolventėms Irenai Visockaitei, Saulei Mickevičiūtei ir Godai Čirvinskaitei bei akordeonininkui Erikui Bogdanui. Daugumai absolventų buvo įteikti Muzikos mokyklos padėkos raštai.
Mokslo baigimo pažymėjimai buvo įteikti: Erikui Bogdanui (akordeonas), Adrijui Bulkei (fleita), Godai Čirvinskaitei (chorinis dainavimas), Viktorijai Dicytei (fleita), Juliui Greviškiui (fleita), Marijai Indrašiūtei (akordeonas), Kasparui Klungiui (saksofonas), Emilijui Mažeikai (smuikas), Saulei Mickevičiūtei (chorinis dainavimas), Mėjai Simėnaitei (fortepijonas), Lukai Stakelytei (fortepijonas), Pijui Striškai (smuikas), Ivetai Šakuro (saksofonas), Paulinai Šataitei (chorinis dainavimas), Eglei Undzėnaitei (fortepijonas), Žygimantui Varekojui (fortepijonas), Ernai Variakojytei (akordeonas), Konstantui Vaitiekūnui (smuikas) ir Irenai Visockaitei (chorinis dainavimas).
Absolventus sveikino mokytojai, tėvai, draugai. Muzika, gražūs žodžiai ne vieną privertė slėpti išsiskyrimo ašarą, o po koncerto dar kartą dėkoti, fotografuotis prisiminimui. Aštuonerius metus vedę mokinius muzikos keliu mokytojai galėjo džiaugtis matydami, kaip užaugo, subrendo, kokias gyvenimo pamokas per muziką gavo jų mokiniai.

Vlado Jakubėno sukviesti

2022 m. gegužės 23 d. Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose, vyko koncertas-susitikimas „Vlado Jakubėno sukviesti“. Bendrystės koncerte dalyvavo buvę Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, dabar mokytojai Mantas Makrickas (Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla) ir Eglė Stuokaitė (Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla) su savo mokiniais. Koncerte taip pat dalyvavo Panevėžio muzikos mokyklos ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai. Koncerte grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistė Medeina Duderytė (mokytoja Gražina Beleckienė).
Stasio Vainiūno namų vadovas muzikologas Vaclovas Juodpusis parengė leidinių parodą ir ją pristatė. Buvo aptarti Vlado Jakubėno draugijos veiklos klausimai. Apie Vlado Jakubėno muzikos mokyklos iniciatyvas visuomenei pristatant Vlado Jakubėno kūrybą, jo pedagoginę, muzikos kritiko veiklą, kalbėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė.

Skambantis pavasaris Kelmėje ir Vilniuje

2022 m. gegužės 8 dieną didelė grupė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių buvo išvykę į Kelmę. Čia vyko Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninio orkestro koncertas „Skambantis pavasaris“. Tokius projektus Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninis orkestras rengia nuo 2017 m. Kasmet dalyvauti koncertuose kviečiami draugai, o koncertai vyksta ne tik Vilniuje. Pirmas šių metų projekto koncertas vyko Kelmėje, dalyvauti koncerte buvo pakviesti jaunieji atlikėjai iš Kelmės Algirdo Lipeikos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos. Beje, Karoliniškių muzikos mokyklos simfoniniam orkestrui vadovauja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos absolventas Mantas Makrickas, diriguoja Kęstutis Lipeika, kurio tėvo vardu pavadinta Kelmės muzikos mokykla.
Koncerte grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos medinių pučiamųjų ansamblis (mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė). Su Karoliniškių muzikos mokyklos choru „Cantica“ dainavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras (vadovė Viktorija Morkūnienė, chormeisterė Ieva Morkūnaitė). Jungtiniame simfoniniame orkestre grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai ir jų mokytoja Violeta Sabonienė bei varinių pučiamųjų atlikėjai ir mokytojas Pranas Dapšauskas.
Koncertas vyko Kelmės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Biržiečiai džiaugėsi šiltu priėmimu, gražiu bendravimu, turėjo laiko apžiūrėti Kelmę.
Sekmadienį, gegužės 15 dieną, antras projekto „Skambantis pavasaris“ koncertas įvyks „Avia solution group“ arenoje Vilniuje. Jame taip pat dalyvaus biržiečiai jaunieji atlikėjai.

„Pavasaris Šemberga“

2022 m. gegužės 6 d. Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurinė mokykla pakvietė į daugiau negu 20 metų pirmąją gegužės savaitę vykstantį tradicinį dainų ir šokių festivalį „Pavasaris Šemberga“.
Po dvejų metų pertraukos šventėje dalyvavo daugiau kaip 200 dainininkių ir šokėjų ne tik iš Latvijos, bet ir iš Lietuvos: šokių ir dainų kolektyvai iš Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bei Panevėžio „Beržų“ progimnazijos, pirmą kartą šioje šventėje dalyvavo ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos Jūratės Duderienės.
Šventė prasidėjo tradicine dalyvių eisena Skaistkalnės miestelio gatvėmis, o meninė programos dalis tęsėsi vasaros estradoje. Pradėdama šventę, Skaistkalnės mokyklos direktorė S. Vaverniece džiaugėsi, kad pagaliau po dvejų metų pertraukos galime vėl susitikti tradicinėje vietoje su draugais, mylinčiais šokį ir dainą.
Nors saulę keitė lietaus debesėliai, nuotaiką gerino ne tik atlikėjai, bet ir smagūs renginio vedėjai – princas ir kaprizingos princesės.
Mūsų mokyklos jaunučių choras pasveikino šeimininkus dainomis „Saulutės laiškas“ ir „Vaikai po lelijomis“.
Mokyklos direktorė Edita Timukienė, sveikindama skaistkalniečius su pavasariu, džiaugėsi švente ir linkėjo, kad draugystė tęstųsi ilgus metus.

Akordeono muzikos šventė

2022 m. gegužės 3 dieną Biržų pilyje vyko akordeono koncertas. Jis buvo skirtas iš Biržų krašto kilusio akordeono muzikos riterio Algirdo Ločerio gimtadieniui (A. Ločeris gimė gegužės 2 d.) ir Pasaulinei akordeono dienai (ji minima gegužės 6 d.). Į šventinį koncertą regiono muzikos ir meno mokyklų akordeonininkus pakvietė Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir šventės sumanytoja mokytoja Ala Fetingienė.
Į šventę atvyko Pasvalio muzikos, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos, Panevėžio rajono muzikos ir Panevėžio muzikos mokyklų, Kupiškio meno mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos akordeonininkai. Grojo solistai, nuotaikingi ansambliai, ir net orkestras, atvykęs iš Panevėžio rajono muzikos mokyklos. O šiam orkestrui dirigavo buvusi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Diana Venckienė (groti akordeonu Biržų muzikos mokykloje ją mokė mokytoja Violeta Čėrkienė).
Šventiniame koncerte grojo ir šeimininkai biržiečiai: solistas Osvaldas Mištautas ir akordeonų ansamblis (Erikas Bogdanas, Marija Indrašiūtė, Osvaldas Mištautas ir Benas Noreika) papildė Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos akordeonininkės.
Po koncerto Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė padėkojo visiems jauniesiems atlikėjams, jų mokytojams, ir visiems įteikė padėkos raštus.

SAUSIO 13-OJI. PRISIMENAME LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJUS

2022 m. sausio 13-ąją 8 valandą ryto visuose Vlado Jakubėno muzikos mokyklos languose užsidegė atminimo akcijos liepsnelės. Plevenanti žvakių liepsna liudijo: prisimename ir gerbiame žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.
Pavakare Pilies salėje vyko „Dainų dainelės“ konkurso dalyvių koncertas, kuriame dainavo keliolika Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių. Koncertą vedė mokytoja Jūratė Duderienė. Įžangos žodį tarė rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, prisiminusi pačios išgyventą sausio 12-osios ir 13-osios naktį prie Seimo.


Koncertą pradėjo mažiausios Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dainininkės: pradinio dainavimo mokinės Junė, Gustė ir Smiltė (mokytoja J. Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė), „Genio“ darželio solistė Urtė Mašėnaitė (vadovė Alina Mitrochinienė, koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė), Vlado Jakubėno muzikos mokyklos solistė Liepa Pačešiūnaitė (mokytoja J. Duderienė, koncertmeisterė V. Eidukaitė), Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis (vadovė Viktorija Morkūnienė, „Saulės“ gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Danguolė Kazakevičienė, koncertmeisterė Regina Baronienė). Už nuoširdų koncertą dainininkams ir jų mokytojams dėkojo rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė ir linkėjo sėkmingo pasirodymo „Dainų dainelės“ konkurso regiono ture.

Dvidešimtasis sakralinės muzikos koncertas

Lapkričio 22 dieną minima Šv. Cecilijos, muzikos globėjos, diena. Šią dieną jau dvidešimtą kartą švenčia Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai bei jų mokytojai: šventės išvakarėse Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje surengia sakralinės muzikos koncertą.
2021 m. lapkričio 18 d. sakralinės muzikos koncertas vyko dvidešimtą kartą. Koncerto dalyvius mokinius ir jų mokytojus pasveikino Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Jonas Morkvėnas, primindamas šv. Cecilijos gyvenimo kelią, linkėdamas, kad bažnyčioje nuolatos skambėtų jaunųjų atlikėjų atliekama muzika. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė pasidžiaugė, kad tęsiama sakralinės muzikos koncertų tradicija, dėkojo jauniesiems atlikėjams, jų mokytojams ir klebonui, kad suteikia erdvę mokinių koncertams.
Šv. Cecilija vaizduojama grojanti arfa, todėl įžanga į koncertą buvo arfų trio atliekama muzika. Arfomis grojo mokytojos Eglė Jažauskienė, Romualda Butkevičienė ir mokyklos absolventė Vaida Kvedarienė.
Valandą trukusiame koncerte pasirodė gausus būrys Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių. Skambėjo jaunučių (mokytoja Jūratė Duderienė) ir jaunių (mokytoja Viktorija Morkūnienė) chorų atliekamos giesmės ir dainos. Koncerte grojo fleitų, medinių pučiamųjų instrumentų, saksofonų ir klarnetų ansambliai (vadovai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė). Jauniesiems atlikėjams akompanavo R. Butkevičienė ir Ieva Morkūnaitė.
Koncerte labai svarbi buvo muzikinė mokytojų ir mokinių bendrystė. Smuikų trio grojo ir mokytoja Violeta Sabonienė. Klarnetų duete mokytojas G. Korsakas grojo su mokiniu Eimantu Zujumi. Prie vargonų atsisėdo ir šį sudėtingą instrumentą prakalbino I. Morkūnaitės ir V. Morkūnienės mokinės Meira Rudelytė ir Saulė Mickevičiūtė. Koncerto pabaigoje skambėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos absolventės Gabrielės Čeponytės ir mokytojos I. Morkūnaitės atliekamas kūrinys vargonams keturiomis rankomis.
Už gražų koncertą ir šiltą priėmimą dėkojo koncerto idėjos autorė mokytoja V. Morkūnienė. Ir atsisveikino iki kitų metų koncerto – tradicija turi būti tęsiama. Tik pernai toks koncertas neįvyko dėl pandemijos suvaržymų.

TESUSKAMBA DAINOS

2021 m. lapkričio 25 d. Pasvalio muzikos mokykloje vyko draugystės koncertas „Tesuskamba dainos“. Koncerte dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras, mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė; Pasvalio vaikų muzikos mokyklos jaunių choras, mokytoja Rasa Andžiuvienė, koncertmeisterė D. Dulevičiūtė. Tai prasmingas sumanymas gaivinti ir propaguoti chorinę muziką artėjant 2022 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei.

Mokyklos svečiai

2020 m. spalio 21 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi grupė Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinukų su savo mokytoja Inga Jukniene.


Svečiai dalyvavo edukacinėje pamokėlėje, susipažino su galimybėmis mokytis muzikos ir dailės Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, klausėsi mokinių koncerto.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Profesorės Ramintos Lampsatytės dovanos

2020 m. spalio 15-osios vakarą Vlado Jakubėno muzikos mokykloje koncertą surengė mokyklos bičiulė profesorė Raminta Lampsatytė (Vokietija). Profesorė į Biržus atvyko pagerbti neseniai mirusio dailininko Osvaldo Juškos atminimo. Prieš koncertą „Portfolio“ meno galerijoje buvo uždaroma O. Juškos darbų paroda, dalinamasi prisiminimais.
Viena iš O. Juškos pagerbimo iniciatorių buvo profesorė Raminta Lampsatytė. Anot profesorės, jos susidomėjimas šiuo dailininku kilo pamačius jo paveikslą Vlado Jakubėno muzikos mokykloje. Koncerto metu salėje ir buvo eksponuojamas šis tapybos darbas.


Prieš koncertą prof. R. Lampsatytė padėkojo visiems biržiečiams, kurie vertina dailę ir muziką. Ir padovanojo koncertą. Skambėjo retai atliekami Clara Schumann, Lili Boulanger, J. L. Dussek kūriniai fortepijonui.
Šie kūriniai bus pasiekiami ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniams bei mokytojams: prof. R. Lampsatytė mokyklai atvežė ir padovanojo keliolikos kūrinių natas.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Šventinė muzikos pamoka su žaidimais ir dainomis

Pasaulinę muzikos dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai šventė linksmai ir žaismingai. Ritmo, vokalo, muzikos teorijos pamokas mokytojos Vigilija Macienė, Romualda Butkevičienė ir Jūratė Duderienė surengė per vieną akademinę valandą.
Muzikos istorijos mokytoja V. Macienė pasveikino mokinius ir mokytojus Pasaulinės muzikos dienos proga ir pakvietė švęsti smagiai.
Gyventi su muzika, sėkmingai mokytis linkėjo šventę aplankęs Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Valkiūnas.
Ilgų kalbų nebuvo, nes pamoka žadėjo būti žaisminga, linksma ir turininga. Mokytoja V. Macienė vaikus pakvietė pirmajai dainelei su žaisliukais ir visi noriai ją dainavo.
Mokytoja R. Butkevičienė surengė viktoriną, kurioje mokiniai atsakinėjo į vieni kitų klausimus ir greitai pakartojo muzikos teorijos, istorijos dalykus.Mokiniai su mokytoja V. Maciene savaip praturtino J. Bizet „Karmen“ siuitą, grodami stiklinaitėmis, o mokytoja R. Butkevičienė visiems pasiūlė judesiais atsakyti į jos grojamų kūrinių ritmą. Kam nebuvo drąsu dalyvauti muzikinėse užduotėlėse, padėjo mokytojos.
Šventinės pamokos pabaigoje visi, ir vaikai, ir mokytojai bei svečiai, mokėsi dainuoti Z. Bružaitės „Himną muzikai“ ir beveik išmoko.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija


Grojo koncerte-maratone „Beethoveno efektas“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuojama stovykla „Muzikuokime ir keliaukime“ paskutinį 2020 m. rugsėjo savaitgalį praleido Vilniuje, „Kultūros naktyje“.
Rugsėjo 25 dieną Vilniuje vyko „Kultūros naktis“, gausi įvairių renginių ir reginių. Vienas iš jų – Lietuvos Muzikų sąjungos organizuotas koncertas-maratonas „Beethoveno efektas“, skirtas kompozitoriaus 250-osioms gimimo metinėms. Jame buvo pakviesti dalyvauti įvairių šalies meno mokyklų jaunieji atlikėjai. Koncerte buvo atliekami tik Ludvigo van Beethoveno kūriniai.


Koncerte-maratone dalyvavo 32 jaunieji atlikėjai, moksleiviai ir studentai, iš Lietuvos ir Vokietijos, Ukrainos. Tarp jų – keturi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Danielė Vaitužytė (mokytoja Romulda Butkevičienė), Luka Stanelytė (mokytoja Dalia Bukienė), Lauryna Bukytė (mokytoja D. Bukienė) ir Pijus Valotka (mokytoja Ina Valotkienė).
Prieš koncertą moksleiviai repetavo Lietuvos Muzikų sąjungos svetainėje, o paskui šioje erdvėje nuo 18 val. iki vidurnakčio vyko koncertas. D. Vaitužytė ir L. Stanelytė duetu atliko Gavotą, L. Bukytė – 6 Kontradansus, o P. Valotka – pirmąją „Mėnesienos“ sonatos dalį. Visiems biržiečiams sekėsi puikiai.
Organizatoriai sudarė galimybę koncerto klausytis šimtams žmonių, nes jis buvo transliuojamas į Gedimino prospektą.
Koncerto dalyvius pasveikino Lietuvos muzikų sąjungos vadovė Audronė Nekrošienė. Atlikėjai buvo apdovanoti „Muzikos barų“ žurnalais, kompaktinėmis plokštelėmis, šokoladais. O svarbiausia – visi turėjo galimybę paklausyti vieni kitų, pamatyti nemažai įspūdingų „Kultūros nakties“ renginių.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Raudondvario rūmuose – baigiamasis „Radviliados“ festivalio koncertas

2020 m. rugsėjo 23 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai Rima Venckienė, Gitas Korsakas, Skirmantė Griciūnienė bei „Radviliados“ projekto koordinatorė, direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė dalyvavo „Radviliados“ festivalio baigiamajame koncerte Raudondvaryje (Kauno rajonas).
Kunigaikščiams Radviloms skirto festivalio renginiai tradiciškai vyksta Kėdainių miesto šventės metu, o vienas iš festivalio renginių – trijų Radvilų miestų (Kėdainių, Biržų ir Raudondvario) meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncertai – rengiami visuose miestuose. Rugsėjo 5 dieną „Radviliados“ koncertas vyko Kėdainiuose, rugsėjo 17 d. – Biržų pilyje, o trečiasis – Raudondvario rūmuose įsikūrusiame Kauno rajono muziejuje. Koncerte „Pašlovinkime Radvilas“ dalyvavo Biržų, Kėdainių, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos ir šios mokyklos Raudondvario filialo mokiniai ir mokytojai.
Raudondvaryje grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitų ansamblis: Viktorija Dicytė, Julius Greviškis ir Akvilė Jermakovaitė (mokytoja Rima Venskienė) ir medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė). Mokinių ansambliams akompanavo mokytoja Skirmantė Griciūnienė.


Jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus pasveikino festivalio organizatorius – Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis.
Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas pasveikino „Radviliados“ festivalio dalyvius, pristatė muziejaus vertybes, svečiams dovanojo šio muziejaus iniciatyva išleistą knygą „Juozas Naujalis XXI-ojo amžiaus Lietuvos kultūros kontekste“. Ji buvo ypač įdomi biržiečiams, nes J. Naujalis metus dirbo vargonininku Vabalninko bažnyčioje ir per tuos metus sukūrė gausų religinės muzikos palikimą, jo liturginės giesmės katalikų bažnyčiose giedamos ir šiandien. Kauno rajono muziejus turi turtingą J. Naujalio ekspoziciją, nes Raudondvaris – šio garsaus muziko gimtinė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai domėjosi Radvilų ir vėliau miestą valdžiusių Tiškevičių, kurių giminystės ryšiai siejasi su Biržų Tiškevičiais, istoriniu palikimu Raudondvaryje. O pietauti visi koncerto dalyviai buvo pakviesti į garsiąją Tiškevičių oranžeriją, kurioje kažkada buvo auginami egzotiški vaisiai. Tokias oranžerijas Lietuvoje turėjo ir Radvilos.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Radvilų tvirtovėje – Radvilų miesto atstovų koncertas

2020 m. rugsėjo 17 dieną į Radvilų tvirtovės didžiąją menę rinkosi Radvilų miestų atstovai. Čia vyko tradicinis festivalio RADVILIADA 2020 koncertas, kuriame dalyvavo Kėdainių ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos ir šios mokyklos Raudondvario filialo mokiniai ir mokytojai.
Koncertą pradėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitų ansamblis (mokytoja Rima Venskienė). Fleitininkai Viktorija Dicytė, Julius Greviškis ir Akvilė Jermakovaitė atliko V. A. Mocarto „Menuetą“. Akompanavo mokytoja Skirmantė Griciūnienė.


Sveikinimo žodį jauniesiems atlikėjams ir jų mokytojams tarė Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis. Kėdainių krašto muziejus jau keleri metai organizuoja Radvilų istorijai ir Radvilų laikų kultūrai skirtą festivalį „Radviliada 2020“, bent kelioms dienoms į Radvilų miestą Kėdainius grąžindami Radvilų dvasią. Tačiau šis festivalis neapsiriboja tik Kėdainiais. Tradicija tapo jungtinis Radvilų miestų meno mokyklų mokinių ir mokytojų koncertas, kuris vyksta ir kituose Radvilų miestuose: Biržuose, Raudondvaryje. R. Žirgulis dėkojo „Radviliados“ projekto draugams: Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, „Sėlos“ muziejui. Trečią kartą „Radviliados“ koncertas vyksta Biržuose. R. Žirgulis džiaugėsi kultūros ir meno įstaigų draugyste, neformaliais ryšiais ir linkėjo, kad jie nenutrūktų: „Nors dabar jaučiamės kaip Radvilų laikais, kai siautė epidemijos ir pandemijos, bet negalime leisti, kad slogios nuotaikos trukdytų mūsų gražiems darbams ir bendravimui.“


Kėdainių muzikos mokyklos mokinės Agnietė Kaciucevičiūtė (fleita), Rebeka Masandravičiūtė (violončelė) ir Rūta Masandravičiūtė (mokytojos Julija Maksimec, Zita Smikienė, Olga Lukšienė) atliko A. Vivaldi ir Ch. Danela kūrinius. Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja Gretė Jokubauskienė atliko A. Streddela „Pieta Signore“, akompanavo Aelita Petrauskienė.
Kauno rajono Garliavos meno mokyklos ir jos Raudondvario filialo mokytojos Monika Ryškutė (fleita) ir Goda Palskytė-Mineikienė (fortepijonas) atliko A. Vivaldi ir J. S. Bacho kūrinius.
Koncertą baigė gausus Vlado Jakubėno muzikos mokyklos medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė). Ansamblis atliko Henry VIII „Pastime with good company“ ir K. M. Veberio „Medžiotojų dainą“. Akompanavo mokytoja Skirmantė Griciūnienė.


Koncerto dalyviams ir jų mokytojams, Kėdainių krašto muziejaus direktoriui padėkojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė. Dovanų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorei Editai Timukienei įteikė R. Žirgulis. Jis pasveikino ir „Sėlos“ muziejaus darbuotojus bei jų vadovą Gintarą Butkevičių.
Nuolatinis Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių dalyvis rajono Savivaldybės tarybos narys Valdemaras Valkiūnas padėkojo visiems koncerto dalyviams, pasidžiaugė, kad Radvilų pilyje skamba muzika, pasveikino darbą pradėjusią Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorę Editą Timukienę.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Dalyvavo RADVILIADOS festivalyje

2020 m. rugsėjo 5 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo „Radviliados“ festivalyje Kėdainiuose. Kunigaikščiams Radviloms skirto festivalio renginiai tradiciškai vyksta Kėdainių miesto šventės metu. Projektą rengia Kėdainių krašto muziejus. Tradiciniu festivalio renginiu tapo Radvilų miestų mokinių koncertai, į kuriuos kasmet kviečiami Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai.
Kėdainių miesto šventės šeštadienį „Radviliados“ koncertai vyko Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Moksleivių koncerte „Pašlovinkime Radvilas“ dalyvavo Biržų, Kėdainių ir Raudondvario muzikos mokyklų jaunieji atlikėjai. Biržiečiai atliko tris kūrinius: du kūrinius atliko mokytojo Gito Korsako vadovaujamas instrumentinis ansamblis, vieną – mokytojos Rimos Venskienės vadovaujamas fleitininkų ansamblis.


Biržiečiai turėjo progą pabendrauti su bendraamžiais, stebėti jų repeticijas, paklausyti koncerto. Šis bendras trijų mokyklų mokinių koncertas – ne paskutinis. Rugsėjo 17 d. 17 val. Biržų Vlado Jakubėno, Kėdainių ir Raudondvario muzikos mokyklų moksleiviai koncertuos Biržų pilies menėje, po to – Raudondvaryje.
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje tą pačią dieną koncertavo profesionalūs kolektyvai: senosios muzikos ansamblis „Hortus musicus“ iš Estijos ir ansamblis „Abaronin ensemble“ iš Latvijos.


MUZIKUOJANČIOS SESĖS koncertavo Kauno filharmonijoje

2020 m. rugsėjo 5 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės seserys Teresė ir Lauryna Bukytės (fortepijonas) dalyvavo Kauno valstybinėje filharmonijoje vykusiame muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė 2020“ laureatų koncerte „Muzikuojame šeimoje“. Mergaites moko mokytoja Dalia Bukienė, jų močiutė.


Metų pradžioje Teresė ir Lauryna dalyvavo šio festivalio konkurse, tapo laureatėmis ir buvo pakviestos į gegužės mėnesį numatytą koncertą, deja... Dėl karantino koncertas tąsyk neįvyko, bet buvo nukeltas į naujų mokslo metų rugsėjį.
Teresė ir Lauryna, koncerto programoje pristatytos kaip „Muzikuojančios sesės“, duetu atliko Franz Schubert „Riterių maršą“, op. 51, Nr. 1, D-dur, ir Scott Joplin Regtaimą.

„Dainų dainelė“ tai vienas unikaliausių ir daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių projektų.
2020 m. sausio 22 d. Pasvalio muzikos mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ II etapo koncertas.

Jūratės Duderienės mergaičių ansamblis Hilarija Čeponytė

III etapas, kuris vyks LRT studijoje pateko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Jūratės Duderienės mergaičių ansamblis ir mokytojos Ievos Morkūnaitės solistė Hilarija Čeponytė.

Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Bauskės muzikos ir meno mokyklos bendruomene. Kartu rengia bendrus koncertus tiek Bauskėje, tiek Biržuose.
2020 m. sausio 22 dieną Biržų kultūros centre įvyko bendras abiejų mokyklų mokinių koncertas „Draugystės tiltai“. Taip pat buvo atidaryta Bauskės ir Biržų jaunųjų dailininkų paroda.
Koncerto dalyvius pasveikino Savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė, linkėdama, kad muzika neturėtų sienų, vienytų jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus.

Fleitos vyresnioji mokytoja Rima Venskienė


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla jau daug metų bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Užsimezgusi draugystė suteikė galimybę mokyklos mokiniams dalyvauti įvairiuose bendruose projektuose, konsultuotis su akademijos dėstytojais bei tęsti muzikos mokslus akademijoje. Karolis Variakojis baigė dirigavimą pas prof. Juozą Domarką ir šiuo metu itin dažnai kviečiamas diriguoti šiuolaikinę muziką įvairiuose festivaliuose, dirba Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro vadovu. Baigę Muzikos akademiją Mantas Pilvelis, Donatas Butkevičius, Mantas Makrickas groja įvairiuose ansambliuose bei orkestruose. M. Makrickas dirba ir pedagoginį darbą Karoliniškių muzikos mokykloje. Vargonus muzikos akademijoje baigusios Ieva Morkūnaitė aktyviai įsijungė į mūsų miesto muzikinį gyvenimą, dirba pedagoginį darbą Biržuose ir Panevėžyje, Rūta Striškaitė dirba Elektrėnų muzikos mokykloje, Aušra Pačegonytė dirba Vilniuje. LMTA baigusi kanklininkė Eglė Stuokaitė dirba Vilniaus N. Vilnios muzikos mokykloje. Aušra Trapulionytė – Butkauskienė Muzikos akademijoje baigė etnomuzikologiją, dirba folkloro ansamblių vadove, pedagoginį darbą.
Tęsdami bendravimą pakvietėme LMTA studentus atvykti į Biržus, susipažinti su koncertinėmis erdvėmis, kurias nuolat giria žymūs atlikėjai, ir prisistatyti biržiečiams. Ši idėja patiko profesorei, dainavimo katedros vedėjai, biržiečiams gerai pažįstamai dainininkei Astai Krikščiūnaitei. Praeitą savaitę biržiečiams koncertavo Muzikos akademijos dainininkės, profesorės Astos Krikščiūnaitės studentės Emilė Elena Dačinskaitė, Eglė Radavičiūtė, daug aplodismentų ir dėmesio sulaukusi Monika Junkerytė. Klausytojus žavėjo ir prof. A. Januto sudentas Dominikas Urba, kanklininkės A. Ulinskaitė bei V. Gečaitė, džiazo pianistas Raigardas Draganas. Studentams akompanavusi dėstytoja Raminta Gocentienė džiaugėsi jaunųjų atlikėjų prisistatymu biržiečiams.

Nuotrauka Editos Mikelionienės („Biržiečių žodis“)

2019 m. gruodžio 7 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai vyko į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Prano Dapšausko, dalyvavo respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Vilniaus fanfaros“ Muzikos akademijoje. Festivalyje dalyvavo 15 kolektyvų. Vilniečių fleitininkų orkestras bei biržiečių varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis buvo vieni didžiausių kolektyvų. Festivalyje dalyvavo vilniečiai, Pabradės meno mokyklos kolektyvas, kuris apdovanotas Didžiuoju prizu (Grand Pri), ir biržiečiai. Mokytojas Pranas Dapšauskas džiaugėsi savo mokinių pasirodymu, kurie, apjungę savo programoje muziką, šokį ir vaidybą, buvo apdovanoti specialiu prizu už artistiškumą. Festivalio dalyviai, tame tarpe ir biržiečiai, turėjo galimybę išgirsti profesionalių kolektyvų „Amber brass“ bei „Brass spalvos“.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas Ramutė PetronytėBIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS SALĖJE
2019 m. spalio 7 d.

KONCERTAS
„Amžių kaita“


Andrius Vasiliauskas
(fortepijonas)

PROGRAMOJE:
Maurice Ravel (1875-1937)
Juliaus Juzeliūno (1916-2001)
Tomo Juzeliūno (1964) kūriniai


Andrius Vasiliauskas gimė 1954 m. Vilniuje, muzikų šeimoje. 1973 m. baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Studijavo Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijoje fortepijoną (daugiau).2019 m. liepos 23 d.
Biržų pilies rūmų menėje

„Vasaros muzika Biržuose…“

Edita Orlinyte, smuikas
– studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas prof. Raimondą Katilių. Baigusi studijas grojo Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre, rengė solinius kamerinius vakarus. Nuo 1996 metų gyvena JAV. 2008 m. debiutavo Carnegie Hall. Kaip solistė smuikininkė grojo su Gateway ir Greenwich simfoniniais orkestrais.

Rimantas Vingras, fortepijonas
– baigė Maskvos konservatoriją. Dirbo Sinsinačio universitete JAV. Nuo 2005 metų gyvena Londone, organizuoja įvairius projektus. Jo iniciatyva Londone skambėjo kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūriniai atliekami Sonatos ir Roko Zubovų, kitų atlikėjų. Rimantas Vingras koncertuoja kaip solistas, kamerinės muzikos atlikėjas ir akompaniatorius. Kaip solistas grojo su LMTA kameriniu ir London Mozart Players orkestrais.


2019 m. Biržų ev. reformatų bažnyčia. „Vargonų muzikos valandėlė“
Vargonuoja mokytojos metodininkės Inos Valotkienės mokiniai
Išsaugojęs tautinę pagarbą
Vladas Jakubėnas Stasio Vainiūno namuose

Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namai besibaigiantį 21-ąjį sezoną klausytojus džiugino prasmingais muzikiniais, poetinio žodžio, dailės renginiais. Ypatingą dėmesį skiriantys jaunajai muzikų kartai, Namai buvo atviri ne tik Vilniaus muzikiniam atžalynui. Čia koncertavo ir savo muzikines galias demonstravo Vilniaus rajono Pagirių meno mokyklos auklėtiniai, vadovaujami mokytojos Juditos Ušinskaitės parodę prasmingą koncertą Teatro dienai, nusilenkdami profesoriaus Sauliaus Sondeckio atminimui savo jaunuosius smuiko talentus iš Šiaulių atvežė mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė, pagerbdami kompozitoriaus Stasio Vainiūno atminimą muzikavo Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos auklėtiniai. O kur dar arfininkės Valerijos Baranauskienės parodytas Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokinių koncertas, taip pat pusės amžiaus kelią nuėjusio liaudiškos muzikos ansamblio „Kankleliai“ (vadovė Daiva Čičinskienė) programa, vakarai, skirti muzikui ir poetui Petrui Juodelei, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistei ir poetei Violetai Sagaitytei, Rozalimo kultūros namų moterų chorui „Gaudulė“ (vadovė Jūratė Skorupskienė), savitai režisieriaus Valiaus Staknio kūrybai...
Štai tokioje renginių tėkmėje sulaukėme ir tradicinio, kasmetinio Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncerto su šios mokyklos dailės skyriaus mokinių piešinių ir keramikos darbų paroda (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė). Nuoširdžiai ir dalykiškai bendradarbiaujant su mokytoja metodininkė Ramute Petronyte, ant kurios ištvermingų pečių dabar gula ir vadovavimas Biržų muzikos mokyklai, jau daugelį metų, kiekvieną gegužės mėnesį pajuntame biržiečių meno pulsą, kuris primena ir iš Biržų kilusį pianistą, muzikologą, kompozitorių Vladą Jakubėną. Šių metų susitikimas – ypatingas, nes sutapo su jo gimimo 115-osiomis metinėmis. Labai praretėjo gretos tų žmonių, kurie jautė jo ypatingą talentą. Tad galime tik didžiuotis, kad jo vardu pavadinta Biržų muzikos mokyklą uoliai skleidžia jo talento šviesą, kurią junta ir jaunieji Biržų krašto muzikai. Ir ne tik jie. Jei į Biržus atvažiuoja kaimyninės Latvijos, kitų Lietuvos vietovių jaunieji atlikėjai ir dalyvauja V. Jakubėno pianistų konkursuose – tai jau gražus žingsnis į ateitį, puoselėjant V. Jakubėno muzikinį palikimą.
Šiais metais V. Jakubėnas buvo minėtas ne tik Biržuose, bet ir Vilniuje, Lietuvos kompozitorių sąjungoje, M. K. Čiurlionio namuose, o gegužės 22-osios pavakarę Stasio Vainiūno namuose skambėjo ne tik jubiliato muzika, bet ir mintys apie šią iškilią asmenybę, juolab kad prie šio vakaro „Išsaugojęs tautinę pagarbą“ jungėsi Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, Vilniaus biržiečių klubas „Krivulė“ ir Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija. Tad po įžanginio žodžio kalbėjo muzikologė Beata Baublinskienė, kuri praėjusiais metais buvo išrinkta Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos pirmininke ir jau spėjusi įsigyventi į šį „vaidmenį“, nes teks burti V. Jakubėno kūrybos bičiulius, kurie po buvusios pirmininkės I. Skomskienės išėjimo Amžinybėn, buvo praradę viltį, kad draugija gyvuos. Malonu, kad vakare dalyvavo ir žodį tarė vienas šios Draugijos sergėtojų profesorius Petras Kunca, praeityje nemažai nuveikęs garsindamas V. Jakubėno muzikinį palikimą. Nemaža jaudinančių momentų prisiminė ir muzikologė Rita Nomicaitė, ne vieną dešimtmetį einanti su šia draugija. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas taip pat džiaugėsi, kad į V. Jakubėno kūrybinio palikimo puoselėjimą jungiasi talentingas jaunimas. Tai graži viltis, kuri neturėtų blėsti. R. Petronytė, labai išmoningai „sustygavusi“ koncerto programą, apibendrino ir mokyklos siekius, tikėdama, kad V. Jakubėno vardo ir kūrybos puoselėjimas neblės ir ateityje, o dialogas su Stasio Vainiūno namais taip pat plėtosis, nes V. Jakubėnas ir S. Vainiūnas buvo ne tik studijų draugai Rygos konservatorijoje, bet ir muzikinio kelio bendrakeleiviai.


Maloniai nuteikė klausytojus visi koncerte dalyvavusieji atlikėjai iš Vilniaus, Kauno ir Biržų, pažėrę klausytojams žavių fortepijoninių miniatiūrų. O jį pradėjo biržietės Karina Morkūnaitė ir Saulė Pleirytė (vyresn. mokytoja Dalia Šimbelienė), atlikusios Pirmąjį žaidimą iš baleto „Vaivos juosta“. Šis fragmentas, kaip ir kiti šio baleto šokiai yra tilpę leidinyje „Vladas Jakubėnas. Pjesės fortepijonui“, kurį 2013 metais išleido Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, parengė Rokas Zubovas ir Sonata Zubovienė, o idėjos autorė ir iniciatorė – Ramutė Petronytė. Nuskambėjus fortepijoninio dueto atliktai miniatiūrai, buvo pasidžiaugta, kad prieš porą metų Stasio Vainiūno namuose koncertavusiam duetui „Clementi Duo“, lietuvaitei Alvydai Zdanevičiūtei ir korėjiečiui DongJoohn Lee, gyvenantiems Vokietijoje, buvo įteiktas šis leidinys. Ir kaip maloniai nustebino šie atlikėjai, šių metų tarptautiniame muzikos festivalyje „Sugrįžimai“ (IV. 9) paskambinę visą pluoštą fragmentų iš baleto „Vaivos juosta“.
Šiame Trečiadienio koncerte Stasio Vainiūno namuose ryškų įspūdį paliko taip pat biržietis Pijus Valotka (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė), temperamentingai atlikęs „Kaimiečių šokį“. Pijus žibėjo atliekant ir „Miško būtybių šokį“ kartu su Kotryna Mordaite iš Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos (mokytoja ekspertė Liuba Vilutienė). Pianistų neretai skambinamą „Rudens ūpą“, kompozitoriaus dedikuotą režisieriui Borisui Dauguviečiui, subtiliai atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Ugnė Kaušiūtė (profesorės Aleksandros Žvirblytės klasė).
Kad V. Jakubėno kūryba fortepijonui domina ne tik jaunuosius pianistus, įrodė puikią muzikinę patirtį turintis pianistas, tarptautinio konkurso laureatas Andrius Vasiliauskas, kuris puikia, blizgančia technika pažėrė tris opusus: „Iš pasakų krašto“, „Legendą“ ir „Rapsodiją Nr. 2“. Jo klausantis visi galėjo žavėtis V. Jakubėno kūrybiniu braižu, kuris nenutolo į praeitį, bet skamba nūdieniškai ir gaiviai.
Šis V. Jakubėno paminėjimas-koncertas visiems priminė, kad Biržų kraštas turi ryškią muzikinę asmenybę, kurią verta nuolat minėti, ją garsinti, studijuoti, kad apie ją žinotų kiekvienas šio krašto gyventojas. Todėl maloniai galiu dėkoti šio vakaro sumanytojai Ramutei Petronytei, kuri į Stasio Vainiūno namus suvedė įvairių muzikos mokyklų, o ir kartų atlikėjus, kad čia galėjome džiaugtis ne tik puikiu muzikavimu, bet ir šios mokyklos jaunųjų dailininkų piešiniais bei keramikos darbais.

Vakarą vedęs muzikologas Vaclovas Juodpusis

Gegužės 22 d. Stasio Vainiūno namuose minint kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo 115-ąsias metines, atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešinių ir keramikos darbų paroda (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė).
Piešinių paroda veikė iki birželio 5 d.


2019 m. birželio 2 d. 12.20 val.
Biržų ev. reformatų bažnyčioje
VARGONŲ MUZIKOS VALANDĖLĖ

Dūdų fiesta 2019

2019 m. gegužės 25 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Prano Dapšausko, dalyvavo Rokiškyje vykusiame tarptautiniame pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalyje „Dūdų fiesta – 2019“. Festivalyje taip pat dalyvavo Pasvalio muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „RaSKim“ (vadovas Evaldas Kondrotas), Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Eugenijus Gudonis), Cesio Alfredo Kalninio muzikos vidurinės mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Aivars Radzinš) bei Rokiškio choreografijos mokyklos šokėjai, kurių vadovės Snieguolė Skardžiuvienė ir Rima Bielovienė.
Iš Biržų į festivalį Rokiškyje išvyko 25 Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai bei jų mokytojai: Pranas Dapšauskas, Rima Venskienė, Gitas Korsakas. Rokiškio Tyzenchauzų dvaro fasade įsitaisė 125 moksleiviai, grojantys pučiamaisiais instrumentais. Tokį būrį pučiamaisiais instrumentais grojančių muzikantų grojant kartu retai galima pamatyti ir išgirsti. Kiekvienas pučiamųjų orkestras, taip pat ir biržiečiai, buvo paruošę po tris kūrinius. Šiuos kūrinius dirigavo orkestrų vadovai.Festivalio pabaigoje visi orkestrai atliko bendrus kūrinius, kuriems pasikeisdami dirigavo kolektyvų vadovai. Skambėjo pučiamųjų orkestrų atliekamos klasikinės bei populiarios melodijos, tad žiūrovai buvo kviečiami dainuoti, šokti, ploti drauge.
Tai jau 12-asis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta“, kuris vyksta Biržuose, Pasvalyje, Rokiškyje ir kasmet rengiamas vis kitame mieste. Renginio metu pagerbtas festivalio iniciatorius ir organizatorius, orkestrų vadovas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojas Gitas Korsakas bei daugelio festivalių organizatorė, taip pat pučiamųjų instrumentų orkestro vadovė mokytoja Rima Venskienė. Ateinančiais metais pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Dūdų fiesta“ lauksime Biržuose.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja Rima Venskienė

Dainuojantys Biržai

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose bei renginiuose respublikoje ir už jos ribų. Noras skatinti jaunučių chorų judėjimą bei populiarinti jį visuomenėje paskatino ir Biržuose suorganizuoti II tarptautinį jaunučių chorų festivalį „Dainuojantys Biržai“. Festivalio sumanytoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choro vadovė Jūratė Duderienė sukvietė į Biržus Lietuvos bei Latvijos chorus. Gegužės 24 dieną chorų festivalyje „Dainuojantys Biržai“ dalyvavo jaunučių chorai iš Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudofo Lymano muzikos mokyklų, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bei Salgales muzikos mokyklos jaunučių chorai. Biržiečių jaunučių choras atliko 4 dainas. M. Tamošiūno dainą „Tu numegzk man mama kelią“ choras atliko kartu su Leonidu Čiudaru. Skambėjo Algimanto Raudonikio Stasio Žlibino žodžiais „Saulutės laiškas“, muzika ir žodžiai Kristinos Vasiliauskaitės „Missa De Angelis“ I dalis „Kyrie“, muzika Algimanto Bražinsko, žodžiai Vytauto Barausko „Pi – pi, ri –pi, bom“. Jaunučių choro vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.


Festivalio pabaigoje skambėjo dvi bendros jaunučių chorų atliekamos dainos.
D. Pulausko aranžuotą liaudies dainą „Už žalių miškelių“ dirigavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja, jaunučių choro vadovė Saulė Kriščiūnaitė. I. Šeduikienės dainą „Svarbiausi žodžiai“ dirigavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos choro vadovė Silvija Tamoliūnienė.
Po koncerto visi dalinomės kūrybine patirtimi. Mokytojai aptarė jaunučių chorų repertuaro problemas, metodikos ypatumus. Mokiniai džiaugėsi kolektyvinio muzikavimo patirtimi. Pakeliui į namus chorai aplankė Biržų Radvilų tvirtovę, lankėsi Kirkilų apžvalgos bokšte.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė


RENGINIAI, SKIRTI MUZIKOLOGO, KOMPOZITORIAUS VLADO JAKUBĖNO
115-osioms GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

Muzikinė puokštė Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms

2019 m. gegužės 10 dieną Biržų pilies menėje buvo paminėtas kompozitoriaus, muzikologo, pianisto Vlado Jakubėno gimtadienis. Šiai šventei ruošėsi kompozitoriaus vardu pavadinta Biržų muzikos mokykla ir Biržų krašto muziejus „Sėla“, saugantis čia gimusio ir vaikystę praleidusio muziko atminimą. Sulaukta svečių iš Vlado Jakubėno draugijos.
Minėjimą pradėjo laikinai einanti Muzikos mokyklos direktoriaus pareigas Ramutė Petronytė, primindama, kaip Vl. Jakubėnas sugrįžo į Biržus. Muzikinę puokštę išskleidė mokyklos auklėtiniai, atlikdami kompozitoriaus kūrinius. Pirmiausiai į sceną suėjo vyresniųjų klasių choras ir ypatingai profesionaliai atliko Vlado Jakubėno harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Svyruoj, linguoj paukštelis“, kurią jaunių chorui pritaikė choro vadovė Viktorija Morkūnienė. Koncertas toliau skleidėsi fortepijoninės muzikos opusais. Pačios mažiausios atlikėjos antrokės Karolinos Rupkutės pirštukai skambino pjesę „Žygiuojame“, o jau patyrusi 7 kl. pianistė Lauryna Bukytė subtiliai pagrojo „Rudens ūpą“, kurį išmokti svajoja dauguma mokyklos auklėtinių. Ryžtingai suskambo „Kaimiečių šokis“ iš baleto „Vaivos juosta“ partitūros, atliekamas 8 kl. mokinio Pijaus Valotkos. Su šiuo baleto epizodu jaunasis pianistas dažnai reprezentuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą. Kiti baleto „Vaivos juosta“ partitūros puslapiai buvo atlikti keturiomis rankomis. Tokiam atlikimui nemažą dalį partitūros pritaikė pianistas Rokas Zubovas. Klausytojai išgirdo I žaidimą, kurį atliko Emilija Mikalauskaitė su Hilarija Čeponyte, ir „Miškinis šoka“, paskambintą Viktorijos Dicytės ir Gabrielės Čeponytės. Ansamblių pasirodymus tęsė mokytojos Ievos Morkūnaitės ir Romualdos Butkevičienės duetas, paskambinęs „Tris Perkūno dovanas“.
Mokytojos daug dėmesio skiria šiems baleto perdirbimams, gilinasi į interpretacijas, kad galėtų skatinti, uždegti šia patirtimi mokyklos ugdytinius ir tokiu būdu propaguoti Vlado Jakubėno kūrybą. Koncertą vainikavo muziejaus iniciatyva pakviestas pianistas Andrius Vasiliauskas. Gilus ir analitinis atlikėjo požiūris atsiskleidė pjesėse „Iš pasakų krašto“, „Legendoje“ (1927 m.) ir karo nuotaikomis persmelktoje Rapsodijoje Nr. 2 (1940 m.) Sudėtinga, moderniai savo laikmetį atspindinti Vlado Jakubėno kūryba patvirtina jo, kaip muzikologo, mintį: „Šiuolaikinis menas yra realybė, kurioje mes gyvename“.Nuotraukose (iš kairės į dešinę, iš viršaus žemyn):
1. Jaunių choras, vadovė Viktorija Morkūnienė.
2. Karolina Rupkutė, 2 kl., paskambinusi pjesę „Žygiuojame“.
3. Lauryna Bukytė, 7 kl., atlikusi „Rudens ūpą“.
4. Emilija Mikalauskaitė, 5 kl. ir Hilarija Čeponytė, 6 kl. grojo I žaidimą iš baleto „Vaivos juosta“.
5. Viktorija Dicytė, 5kl. ir Gabrielė Čeponytė, 7kl. skambino „Miškinis šoka“ iš baleto „Vaivos juosta“.
6. Pijus Valotka atliko „Kaimiečių šokį“ iš baleto „Vaivos juosta“.
7. Mokytojų Ievos Morkūnaitės ir Romualdos Butkevičienės fortepijoninis duetas.
8. Pianistas Andrius Vasiliauskas.
9. Kunigas Rimas Mikalauskas pasakojo apie kompozitoriaus vaikystę.
10. Vl. Jakubėno draugijos pirmininkė Beata Baublinskienė.
11. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė pristato parodą.
12. Pianistas Andrius Vasiliauskas išbando eksponatą – Jakubėnų šeimos fortepijoną.


Antroje minėjimo dalyje Biržų reformatų evangelikų kunigas Rimas Mikalauskas vaizdingai kalbėjo apie kompozitoriaus vaikystę ir ištakas, kurios suformavo tokią iškilią asmenybę. Greičiausiai, anot kunigo, mažai kas pasikeitė šalia ežero įsikūrusioje klebonijoje, kurioje savo vaikystę leido evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento, visuomenės veikėjo profesoriaus Povilo Jakubėno sūnus Vladas. Vėliau Vl. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ ištraukas pristatė, demonstravo ir komentavo Vlado Jakubėno draugijos pirmininkė muzikologė Beata Baublinskienė, atvykusi kartu su draugijos nariais profesoriumi Petru Kunca ir muzikologe Rita Nomicaite.
Pats reikšmingiausias renginio momentas – parodos, skirtos Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms, pristatymas Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Svarbiausias parodos akcentas – autentiškas Jakubėnų šeimos fortepijonas, kuris į muziejų šia proga atkeliavo iš Biržų evangelikų reformatų bažnyčios. Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, pristatydama parodą, atskleidė, kodėl būtent muziejaus salė, pasakojanti apie apšvietimo priemonių evoliuciją, pasirodė labiausiai tinkanti atskleisti Vlado Jakubėno gyvenimo, kūrybos ir veiklos etapus. Didelę eksponavimo patirtį turinčiai muziejininkei-emeritei Jadvygai Kriščiūnienei parinkus tinkamiausią vietą fortepijonui, pavyko sukurti jaukų interjero kampelį, kur patekęs gali pasijusti, lyg esąs XX a. pradžios Biržų ev. reformatų bažnyčios klebonijoje, kur ypatingai akį traukia ir vilioja Vienoje XIX a. viduryje pagamintas fortepijonas. O nuotraukų albumo atėjusiam lankytojui vartyti nereikia, jis verčiasi pats, pristatydamas svarbius kompozitoriaus gyvenimo ir kūrybos momentus.
Muziejaus nakties renginių metu (gegužės 18 d.) muziejininkai žada šią erdvę paversti mini kino-teatro sale, kur užėjusieji galės stebėti Vl. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ įrašą.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė


BIRŽŲ PILIES SALĖJE
2019 m. gegužės 2 d.
KONCERTAS
profesorė Raminta Lampsatytė
pristato
Vaida Butautaitė
(sopranas, Lietuva)
Ceren Aydin Akkoç
(sopranas, Turkija)
Roberto Hernán Berner Rodríguez
(tenoras, Čilė)
Raminta Lampsatytė
(fortepijonas, Vokietija)

PROGRAMOJE
G.F.Händel, C.W.Gluck, W.A.Mozart, G.Donizetti, V.Bellini, G.Verdi, G.Puccini operų arijos, C.Schumann, K.Brundzaitės dainos, Turkijos, Čilės autorių vokaliniai kūriniai.


„Fortepijoninė pavasario garsų paletė“

2019 m. balandžio 19 d. Biržų pilies rūmų menėje skambėjo „Fortepijoninė pavasario garsų paletė“.


Jaunuosius pianistus koncertui parengė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono specializacijos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos fortepijono specializacijos mokytoja ekspertė Liuba Vilutienė.

„Pavasario muzikos karuselė“

2019 m. balandžio 3 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko fortepijono klasės mokinių koncertas.


Dalyvavo gausus būrys jaunųjų pianistų. Mokinius koncertui parengė fortepijono mokytojos: Dalė Šimbelienė, Dalia Bukienė, Romualda Butkevičienė ir lna Valotkienė. Koncertą organizavo ir vedė mokytoja Ina Valotkienė.


Muzikos garsų spalvomis nupiešę „Muzikinę akvarelę“
sveikiname mokyklos Dailės skyriaus mokinius ir mokytojus
Šventės akimirkos

Folkloro ansamblis „Agluonėla“ švenčia Lietuvos šimtmetį

Projektas „Skambančių kanklelių“ kelias per šimtmečio Lietuvą“ startavo Palangos koncertų salėje 2018 m. kovo 10-ąją, iškilmingai minint Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Drauge su kanklininkais iš visos Lietuvos Palangoje grojo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ tradicinių kanklių grupė (vadovė vyresnioji mokytoja Aušra Butkauskienė).
Plėtojant vieną iš Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepcijos dalių „PAŽINK“ bei mokyklai bendradarbiaujant su „Skambantys kankleliai“ projekto organizatoriais, 2018 m. gegužės 12 dieną Biržų pilies kieme buvo surengtas istorinis Lietuvos tradicinių kanklių jungtinio ansamblio koncertas „Kur aisiu aisiu…“. Vienu metu grojo daugiau kaip 100 kanklininkų.Baigiamasis projekto akordas nuskambės minint Baltų vienybės dieną rugsėjo 23 d. Užpaliuose (Utenos r.). Šventės metu bus atlikta koncertinė programa bei pristatytas DVD filmas, kuriame sveikinimą Lietuvai iš Biržų sukūrė ir „Agluonėla“.

Aušra Butkauskienė,
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ vadovė


Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931