MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2014 metai  


2014 m. gruodžio 4 d. 18.30 val. Lietuvos valstybinio rusų dramos teatro salėje iš Biržų krašto kilusio kompozitoriaus Vlado Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ premjera. Pastatymas skiriamas kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110-osioms gimimo metinėms.
Apie pastatymą daugiau.

2014 m. lapkričio 22 d. Valdovų Rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje koncertavo:
Gabrielė Čeponytė (klavesinas), Saulė Lansbergaitė (klavesinas)[mokytoja Roma Butkevičienė], Vita Džiulna (vokalas) [mokytoja Viktorija Morkūnienė] ir vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis [mokytoja Jūratė Duderienė].

Jauniesiems atlikėjams į Renesanso ir Baroko muzikos atlikimo paslaptis padėjo gilintis profesionalūs senosios muzikos atlikėjai Rūta Vosyliūtė (barokinis vokalas), Vilimas Norkūnas (klavesinas) ir Ieva Baublytė (išilginės fleitos).
Jie spalio ir lapkričio mėnesiais Valdovų rūmuose vedė meistriškumo pamokas.Lietuvos profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio festivalis – koncertas

2014 m. lapkričio 9 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos salėje vyko III-asis Lietuvos profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis – koncertas. Klausytojus bei atlikėjus, susirinkusius iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, pasveikino šio festivalio organizatoriai: Nacionalinio M. K. Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė.
Gabiausi mokiniai į renginį atvyko iš Marijampolės, Alytaus, Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudolfo Lymano, Utenos, Kelmės, Vilniaus muzikos mokyklų. Koncerto programa buvo ypač spalvinga – skambėjo įvairių šalių, stilių ir epochų kompozitorių, taip pat ir lietuvių, kūriniai. Kūrinius mokiniai puikiai atliko fortepijonu, smuiku, violončele, fleita, klarnetu, birbyne, akordeonu, trimitu, kanklėmis.
Biržietė pianistė Lauryna Bukytė (mokytoja-metodininkė Dalia Bukienė) paskambino F. Šopeno „Valsas a-moll“. Pianistas Pijus Valotka (mokytoja-metodininkė Ina Valotkienė) paskambino D. Aleksanderio „Briliantinė tokata“.
Puikus renginys pateisino pagrindinį tikslą – pedagogams, tėveliams, pačioms meninio ugdymo įstaigoms – sugebėti atskleisti ir ugdyti gabiausius Lietuvos vaikus, sudarant sąlygas jų tobulėjimui, koncertinei patirčiai, daugeliui iš jų ruošiantis profesionalaus muziko keliui.
Mokiniai ir klausytojai patyrė daug džiaugsmingų akimirkų, spalvingų emocijų, jaudulio bei iškilmingos nuotaikos.

Jaunieji pianistai Lauryna Bukytė ir Pijus Valotka


Muzikos dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai pažymėjo koncertinėmis kelionėmis į Vilnių ir Telšius

Spalio 1 d., Lietuvos Muzikų sąjungos kvietimu Muzikos mokyklos atstovai dalyvavo Muzikos dienos šventiniame renginyje Vilniuje, Gedimino prospekte, prie Žemaitės paminklo. Skambant nuotaikingai muzikos mokyklų pučiamųjų orkestrų muzikai buvo dalinami „Muzikos barų“ žurnalai bei kviečiama atvykti į „Didžiojo jaunųjų muzikų parado“ koncertą, kuris vakare vyko Vilniaus Rotušėje. Čia sutikome buvusius Biržų muzikos mokyklos auklėtinius, dabar studijuojančius Vilniuje, bendravome su Biržų IV Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ dėstytojais: klavesinistu Vilimu Norkūnu, profesoriumi Petru Kunca, Muzikų sąjungos prezitente Audrone Žygaityte Nekrošiene, Seimo nariu Vytautu Juozapaičiu ir kt.
Tokį renginį Muzikų sąjunga organizuoja jau trečią kartą. „Didžiojo jaunųjų muzikų parado“ idėja išsirutuliojo po I-osios Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ 2011 metais Biržuose. Muzikų sąjungos prezidentė Audronė Žygaitytė Nekrošienė pakvietė Biržų stovyklos dalyvius dalyvauti Vilniuje vyksiančiame „Didžiajame jaunųjų muzikų parade“. Šiemet jauniesiems Biržų muzikams atstovavo mokyklos fortepijoninis kvartetas Gabija Laumytė, Milda Variakojytė, Pijus Valotka, Ignas Šakuro (mokytojos metodininkės Ina Valotkienė, Rima Zuozienė). Aštuoniomis rankomis dviem fortepijonais atliktas kompozitoriaus A. Grečianinovo „Gavotas“ po Rotušės skliautais nuskambėjo ypač pakiliai.

Spalio 2 d. 40 jaunųjų Biržų Valdo Jakubėno muzikos mokyklos muzikos ir dailės skyriaus mokinių su mokytojais viešėjo Telšiuose. Į koncertinę-pažintinę kelionę muzikos mokyklos atstovus pakvietė Telšių muzikos mokyklos bendruomenė. Po priėmimo pas Telšių miesto savivaldybės merą Vytautą Kleivą mokiniai apžiūrėjo miesto istorinius pastatus, susipažino su miesto istorija bei įgyvendinamais naujais projektais. Dailės skyriaus mokytojai Gražina Visockienė, Irena Vegienė, Sandra Sukarevičiūtė bei jų mokiniai lankėsi Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetuose, Telšių dailės mokykloje. Muzikos skyriaus mokiniai koncertavo Telšių muzikos mokykloje, susipažino su mokyklos veikla bei laimėjimais. Koncertą pradėjo vyresniųjų klasių mergaičių vokalinis ansamblis (mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, akompaniatorė Vijolė Eidukaitė) bei Milana Žadeikaitė paskambinusi Vlado Jakubėno „Rudens ūpą“. Koncertavo instrumentinis ansamblis, kurį paruošė mokytojas metodininkas Gitas Korsakas bei mokytoja metodininkė Ramutė Petronytė. Savo senelio gimtinėje mielai grojo Teresė ir Lauryna Bukytės, džiazo improvizacijomis sužavėjo publiką Pijus Valotka. Pijaus mokytoja metodininkė Ina Valotkienė, o Milaną, Teresę ir Lauryną paruošė mokytoja metodininkė Dalia Bukienė. Direktorės pavaduotoją Ramutę Petronytę, dirbusią Telšių muzikos mokykloje, maloniai nustebino atvykę paklausyti koncerto buvę jos mokiniai.


Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, būdama Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) nare, aktyviai dalyvauja asociacijos veikloje, nuolat vykdo kamerinio muzikavimo sklaidą, bendradarbiauja su kitomis ECMTA narėmis - Lietuvos Muzikų sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kitomis muzikos institucijomis bei muzikos mokyklomis. Pažintys su įžymiais muzikos pasaulio atstovais plečia mokinių bei mokytojų akiratį, sudaro sąlygas išgirsti koncertuojančius ryškiausius jaunuosius muzikantus bei patiems koncertuoti savo bendraminčiams.

Kauno krašto XIV respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-maratonas
(Kauno Juozo Gruodžio konservatorija)
IV Tarptautinė kūrybinė – edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2014“

KONCERTAI
Vilimo Norkūno grupės koncertai


Rugsėjo 5 d. 18.00 val.
Biržų pilies salėje
Dalyvauja Vilimas Norkūnas (klavesinas)
Rugsėjo 6 d. 17.00 val.
Evangelikų reformatų bažnyčioje
Dalyvauja ansamblis
„Regnum muzicale“
Rengėjai:
Lietuvos muzikų sąjunga, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

IV Tarptautinės kūrybinės - edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ darbo eiga
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, Kęstučio 6

Rugsėjo 5 d. (penktadienis)
8.30 – 10.30 val. – Dalyvių registracija
10.30 – 11.00 val. – Stovyklos „Muzikuokime drauge“ dėstytojų pristatymas
11.00 – 13.00 val. – Meistriškumo pamokos
13.00 – 14.00 val. – Pietų pertrauka
14.00 – 17.30 val. – Meistriškumo pamokos
18.00 val. – Tarptautinės kūrybinės edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ atidarymo koncertas Biržų pilyje
Dalyvauja Vilimas Norkūnas (klavesinas)
Rugsėjo 6 d. (šeštadienis)
9.00 – 12.00 val. – Meistriškumo pamokos
12.00 – 13.00 val. – Pietų pertrauka
13.00 – 16.30 val. – Meistriškumo pamokos
17.00 val. – Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ dalyvių koncertas evangelikų reformatų bažnyčioje
Dalyvauja ansamblis „Regnum muzicale“
Po koncerto visi dalyviai bendrauja evangelikų reformatų bažnyčios klebonijoje.
Rugsėjo 7 d. (sekmadienis)
9.00 val. – viešbutyje „Tyla“ (Tylos g. 2, Biržai) seminaras
„Mokyklos instrumentinis ansamblis ir informacinės komunikacinės technologijos: dialogas, iššūkiai, lyderistė“

Pranešėjai: doc. dr. Remigijus Vitkauskas, doc. Audronė Žygaitytė-Nekrošienė
Diskusijos: profesorius Petras Kunca, pianistė Gunta Melbardė

Meistriškumo kursų dėstytojai:
Evan Rothstein (Didžioji Britanija)
Londono Guildhall Music School profesorius, smuikininkas, Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) prezidentas
Gunta Melbarde (Latvija)
Latvijos Fondo „Muzicėjam kopa ar draugiem“ (We play with friends) steigėja ir vadovė, Rygos J. Medinšo I-sios muzikos mokyklos mokytoja, pianistė, ECMTA narė
Antanas Ladyga (Lietuva)
ECMTA narės Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėjas, tūbininkas
Petras Kunca (Lietuva)
LMTA profesorius, smuikininkas, Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) valdybos narys
Kadri Leivategija (Estija)
ECMTA narės Tartu H. Ellerio muzikos mokyklos direktorė, pianistė
Ramutė Kalnėnaitė (Lietuva)
ECMTA narės Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė


Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2014“

Gegužės 16 d. 18.00 val. Biržų pilies rūmų menė
Pradedamasis koncertas
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110-osioms metinėms
Kauno valstybinis choras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

Gegužės 22 d. 18.00 val. Biržų pilies rūmų menė
„Neužmirštamos akordeono melodijos“ Algirdo Ločerio atminimui
Genadijus Savkovas (akordeonas), Tomas Leiburas (fortepijonas),
Eugenijus Mikšys (bosinė gitara), Marius Leiburas (mušamieji)

Gegužės 30 d. 18.00 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčia
Baltijos gitarų kvartetas: Zigmas Čepulėnas, Sergej Krinicin,
Saulius S. Lipčius, Chris Ruebens

Birželio 7 d. 18.30 val. Biržų pilies rūmų II aukšto arkada
„Džiazuojančios stygos“
Archi quartett: Vitalija Makrickienė (smuikas), Enrika Ūselytė (smuikas),
Mantas Makrickas (altas), Mykolas Rutkauskas (violončelė)

Birželio 13 d. 16.30 val. Biržų pilies rūmų menė
Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Čiurlionio kvartetas
Viktoro Gerulaičio knygos „Kupe su Johannu Straussu“ sutiktuvės

Birželio 18 d. 18.00 val. Biržų pilies rūmų menė
„Jūra miške“
Liudas Mockūnas (saksofonas), Petras Geniušas (fortepijonas)

Birželio 21 d. 15.00 val. Biržų pilies rūmų menė
„Klasikinė, romantinė muzika ir poezija“
Juozas Malikonis (bosas), Virginija Daugirdienė (fortepijonas),
Petras Venslovas (aktorius)

Birželio 27 d. 18.00 val. Biržų pilies rūmų menė
„Muzikinių miniatiūrų vakaras“
Ramutė Kalnėnaitė (violončelė), Sonata Alšauskaitė (fortepijonas)

Liepos 4 d. 18.00 val. Biržų pilies rūmų menė
Baigiamasis koncertas
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Gleb Pyšniak (violončelė)
Meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus

Programą parengė projekto vadovė Ramutė Petronytė


Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Aukštaitijos dūdų fiesta - Biržai 2014“7-asis Lietuvos jaunųjų pianistų Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalis PARADAS 2014

Laura ir Deividas Zemlickai


Fortepijoninės muzikos festivalis „Lietuviška Gaida“

Fortepijoninės muzikos festivalis „Lietuviška Gaida“ Kauno Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje. Išskirtinys dėmesys buvo skirtas kompozitoriui Vladui Jakubėnui, kurio 110-ąsias gimimo metines minime.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Milana Žadeikaitė, Paulina Stačkūnaitė ir Ignas Šakuro atliko Vlado Jakubėno kūrinius „Rudens ūpas“ ir „Miškinis šoka“ iš baleto „Vaivos juosta“ (mokytojos dalia Bukienė, Romualda Butkevičienė, Rima Zuozienė).

Paulina Stačkūnaitė ir Ignas Šakuro mokytojos Rima Zuozienė ir Romualda Butkevičienė Paulina Stačkūnaitė, Milana Žadeikaitė, Ignas Šakuro su prof. Giedriumi Kuprevičiumi
Nuotraukose: mokiniai su kompozitoriumi Giedriumi Kuprevičiumi, savo mokytojomis ir kitais atlikėjais.


Senosios muzikos ir klavesino meistriškumo kursai

Atlikėjas ir pedagogas Vilimas Norkūnas
II sesija vyko 2014 m. kovo 21 – 23 dienomis


2014 metų konkursai


Nuotraukose (iš viršaus į apačią, iš kairės į dešinę):
1 - Elektrėnų XIV respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas-festivalis „Skambinu su draugu“. DIPLOMANTAI - Milda Variakojytė, Gabija Laumytė, Pijus Valotka, Ignas Šakuro (mokytojos I. Valotkienė, R. Zuozienė);
2 - Elektrėnų 7-asis Lietuvos jaunųjų lengvosios džiazo muzikos atlikėjų konkursas „Elektrėnų žiburiukai 2014“. Laureatas Pijus Valotka su mokytoja I. Valotkiene;
3 - „Elektrėnų žiburiukai 2014“. Laureatas Pijus Valotka;
4 - Pijus Valotka su komisijos nariu Romualdu Milašiumi;
5 - XXVIII Nacionalinio Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso diplomantė Lauryna Bukytė (mokytoja D.Bukienė);
6 - Valtidonės (Italija) tarptautinis pianistų konkursas. Martyna Binkytė, mokytoja I. Valotkienė, Žaneta Murauskaitė;
7, 8 - Lietuvos vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių instrumentų „Tirlytis“ (Panevėžys) II laipsnio diplomas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblis „Untyrė“ (vadovė A. Butkauskienė);
9 - Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos III-sis respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-konkursas „Judančio pasaulio ritmais“. Laureatas Pijus Valotka su mokytoja I. Valotkiene;
10 - tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai 2014“ (Utena). Diplomantas Pijus Valotka su mokytoja I. Valotkiene;
11 - VIII Leono Povilaičio nacionalinis šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas Vilniuje. Diplomantas Pijus Valotka ir Gabija Laumytė su mokytoja I. Valotkiene.


2014 m. „Dainų dainelė“Įprasminame kompozitoriaus Vlado Jakubėno atminimą

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla puoselėja savo kraštiečio kompozitoriaus Vlado Jakubėno atminimą, saugodama jo kūrybinį palikimą, populiarindama kompozitoriaus kūrybą, jo kultūrinę veiklą. Kiekvieną pavasarį minime kompozitoriaus gimtadienį, rengdami kamerinės muzikos festivalius, koncertus, konferencijas. Dalyvaujame Vlado Jakubėno draugijos renginiuose.

2004 metais, minint kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo 100-asias metines gimė idėja rengti kompozitoriui skirtą jaunųjų pianistų konkursą. Konkurse dalyvauja jaunieji muzikantai iš Latvijos ir Lietuvos muzikos mokyklų. Konkurso idėją mielai palaiko ir vertimo komisijos darbe dalyvauja profesorius Jurgis Karnavičius, kompozitorius, profesorius Mindaugas Urbaitis, pianistas, profesorius Rokas Zubovas. Konkurso nugalėtojai yra kviečiami koncertuoti Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose. Konkurso tikslas yra supažindinti jaunuosius atlikėjus su kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūryba bei paskatinti juos atlikti ne tik šio, bet ir kitų šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinius. Todėl į privalomą konkurso programą, be tradicinio klasikinės muzikos kūrinio, buvo įtraukti Vlado Jakubėno bei laisvai pasirinkti šiuolaikinių kompozitorių kūriniai. I-asis respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – konkursas ir buvo skirtas kompozitoriaus atminimui. Jame dalyvavo atlikėjai iš Biržų, Kauno, Pasvalio, Panevėžio, Molėtų, Šiaulių, Vilniaus muzikos bei meno mokyklų. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla randa rėmėjų konkursų organizavimui. Prizus konkursui yra įsteigę: Vlado Jakubėno dukterėčia Erika Brooks, gyvenanti Čikagoje, Seimo narys Aleksandras Zeltinis, Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės Švietimo skyrius, Valdemaras Valkiūnas, Vilniaus biržiečių klubas „Krivulė“.

Pagrindiniai konkurso organizatoriai: mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė, mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė, mokyklos direktorė Rima Zuozienė.

2007 metais II-ajame tarptautiniame Vlado Jakubėno konkurse – festivalyje dalyvavo 35 jaunieji atlikėjai iš įvairių Lietuvos ir Latvijos sostinės Rygos muzikos mokyklų. Mokytojos metodininkės Romualdos Butkevičienės iniciatyva antroji konkurso - festivalio dalis buvo skirta improvizacijoms Vlado Jakubėno kūrinių tema. Buvo parengta kompaktinė plokštelė su įrašytais privalomais atlikti konkurse Vlado Jakubėno kūriniais.

2010 metais buvo surengtas III-asis tarptautinis Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursas. Jame, solistų kategorijoje, dalyvavo 27 jaunieji atlikėjai, o ansamblių kategorijoje – 10 fortepijoninių duetų. Konkurso organizatorių prašymu pianistas Rokas Zubovas paruošė Vlado Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ ištraukų adaptacijas fortepijonui keturioms rankoms. „Visų kūrinėlių adaptacijos atliktos stengiantis, kad grojantieji iš karto pajustų grojimo keturiomis rankomis savitumus ir šio puikaus žanro specifiką“ – teigia Rokas Zubovas.

Direktorės pavaduotojos Ramutės Petronytės pastangomis konkurso dalyviams buvo išleistas Vlado Jakubėno kūrinių, atliekamu jaunųjų pianistų konkurse, leidinys. Jame, šalia kūrinių yra pateikti pianisto profesoriaus Roko Zubovo išsamūs paaiškinimai apie jo parengtų Vlado Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ fragmentų 4 rankoms muzikavimo specifiką, tuo pačiu supažindinant su charakteringa bei originalia kompozitoriaus muzikine kalba. Leidinį rėmė ūkininkai Irina Šakuro, Aidas ir Stasys Vaitkevičiai.
Konkurso dalyviai turi galimybę susipažinti su aplinka, kuri supo būsimą kompozitorių, aplankyti namą (Evangelikų reformatų klebonijos pastatą), kuriame augo kompozitorius, apžiūrėti Evangelikų reformatų bažnyčioje esantį fortepijoną, kuriuo vaikystėje grojo Vladas Jakubėnas.

Konkursas įgyja pagreitį ir 2013 metais gegužės 10 d. įvyko jau IV-asis Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursas. Jis tampa tradiciniu kultūriniu reiškiniu Šiaurės Lietuvos regione, į kurį įtraukiami Lietuvos ir Latvijos jaunieji muzikantai. Vlado Jakubėno kūryba susidomi vis daugiau mokytojų ir mokinių. Praėjusio konkurso ansamblių kategorijos nugalėtojos Medeinė Mickevičiūtė ir Dominyka Malinauskaitė iš Šiaulių konservatorijos (mokytoja Marija Kaubrienė) kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrinį „Miško vienuma“ atliko Peterburge tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse „Brat i sestra“ ir tapo šio konkurso laureatėmis. Vlado Jakubėno kūrinių, atliekamų Biržų muzikos mokyklos mokinių, klausėsi ir Krokuvos (Lenkija) bei Prahos (Čekija) muzikinė visuomenė. Konkurso vertinimo komisijos narės – Rygos Jazepa Medina muzikos mokyklos mokytojos Guntos Melbarde – pastangomis į mokomąsias programas Vlado Jakubėno kūrinius įtraukia ir Rygos Jazepa Medina bei kitos Latvijos muzikos mokyklos. Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursas plačiai nušviečiamas vietinėje ir centrinėje spaudoje. Mokyklos veikla buvo pristatyta Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) susitikime Taline, Estijoje. Tad Vlado Jakubėno vardas, jo kūrybos sklaida sistemingai vyksta, plečiasi ir europiniame kontekste.

Rima Zuozienė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorėIV tarptautinio Vlado Jakubėno konkurso prizai

Grand prix Seimo nario Aleksandro Zeltinio prizas: Emiliui Šarinskui, Panevėžio muzikos mokykla (mokyt. Gražina Beleckienė).
Biržų rajono savivaldybės prizas: už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio interpretaciją Mildai Kiškūnaitei, Šiaulių „Juventos“ progimnazija (mokyt. Aušrinė Kiškūnienė) už kūrinį Antano Rekašiaus „Delfinas“.
Biržų rajono savivaldybės švietimo skyriaus prizas jauniausiam konkurso dalyviui: Domui Gintautui, Panevėžio muzikos mokykla (mokyt. Gražina Beleckienė).
Biržų rajono savivaldybės vicemerės Stasės Eitavičienės prizas atvykusiam iš tolimiausio Lietuvos miesto: Deividui Badaugai, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla (mokyt. Vilija Mockuvienė).
Biržiečių klubo „Krivulė“ prizas geriausiai pasirodžiusiam biržiečiui:
Milanai Žadeikaitei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Dalia Bukienė).

Erikos Brooks prizai:
1. Už geriausiai atliktus Vlado Jakubėno kūrinius:
„Žygiuojame“ Gerdai Rumšaitei, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla (mokyt. Violeta Daknienė).
„Baltųjų laumių šokis“ Deimantei Urbelytei, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla (mokyt. Marija Kaubrienė).
„Rudens ūpas“ Martynai Paulauskaitei, Šiaulių I-oji muzikos mokykla (mokyt. Violeta Daknienė).
„Miškinis šoka“ Dovilei Skorulskaitei, Molėtų menų mokykla (mokyt. Rita Paurienė).
„Straublio variacija“ Gabijai Laumytei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Ina Valotkienė).

2. Už geriausiai atliktus Vlado Jakubėno kūrinius fortepijoniniam duetui:
„Miško vienuma“ – Gabrielei Puplauskaitei ir Viktorijai Gurskytei, Telšių muzikos mokykla (mokyt. Edita Gurskienė, Virginija Kontautienė).
„Miškinis šoka“ – Paulinai Stačkūnaitei ir Ignui Šakuro, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Romualda Butkevičienė, Rima Zuozienė).
„I žaidimas“ – Viktorijai Punytei ir Saulei Lansbergaitei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Romualda Butkevičienė).
„II žaidimas“ – Agnei Žilytei ir Giedrei Didzinskaitei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Dalė Šimbelienė).

Valdemaro Valkiūno prizai:
1. Jauniausiam konkurso dalyviui biržiečiui - Laurynai Bukytei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Dalia Bukienė).
2. Biržiečių ansambliams:
2.1. Viktorijai Punytei ir Saulei Lansbergaitei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Romualda Butkevičienė).
2.2. Paulinai Stačkūnaitei ir Ignui Šakuro, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Romualda Butkevičienė, Rima Zuozienė).
2.3. Agnei Žilytei ir Giedrei Didzinskaitei, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Dalė Šimbelienė).

Už geriausiai atliktą baroko epochos kūrinį:
Milanai Žadeikaitei už kūrinį Johann Sebastian Bach Invention Nr.14 B-dur, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla (mokyt. Dalia Bukienė).

Už geriausiai atliktą klasicizmo epochos kūrinį:
Ievai Kasparaitei už kūrinį Muzio Clementi Sonatina D-dur I d. op.36 Nr.6, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla (mokyt. marija Kaubrienė).

Už geriausiai atliktą romantizmo epochos kūrinį:
Sandrai Šarikovaitei už kūrinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Noktiurnas cis-moll op.6 Nr.2, Kauno I-ojo muzikos mokykla (mokyt. Violeta Jucevičienė).

Už geriausiai atliktą Baltijos šalių kompozitorių kūrinį:
Ugnei Čepkauskaitei už kūrinį Rene Bespere „Laukinė medžioklė“, Kupiškio meno mokykla (mokyt. Edita Dobrickienė).

Geriausiam ansambliui:
1. pakviestos koncertuoti birželio 2 d. Rygoje Jazepa Medina muzikos mokykloje:
Gabrielei Puplauskaitei ir Viktorijai Gurskytei, Telšių muzikos mokykla (mokyt. Edita Gurskienė, Virginija Kontautienė).
2. pakviestos koncertuoti gegužės 29 d. Vilniuje Stasio Vainiūno namuose, tradiciniame kompozitoriaus Vlado Jakubėno konkurso nugalėtojų baigiamajame koncerte: Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos fortepijoninis duetas Silvija Stukaitė ir Monika Maciūnaitė (mokyt. Asta Vagonienė).

Koncerte Vilniuje Stasio Vainiūno namuose dalyvaus ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai – konkurso prizininkai.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931