MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2015 metai  2015 m. gruodžio 22 d. neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programos „Senosios muzikos grupė“ surengė edukacinę pamoką, kurioje apibendrino 3 mėnesių (spalio, lapkričio, gruodžio) veiklą.
Pamokos metu kalbėjomės apie senuosius muzikos instrumentus, muzikos rašto gimimą, rankraštinius leidinius (faksimiles) ir istoriškai pagrįstą interpretaciją, atlikome kūrinius iš vėlyvojo renesanso ir baroko epochų.
Šis etapas buvo pradinis, skirtas pasiruošti „Baroko pavasaris Biržuose“ renginiams. Nuo 2016 m. vasario mėn. 1 d. programa tęs veiklą ir dalyvaus senosios muzikos festivaliuose Vilniuje ir Biržuose.
Nuotraukose (iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn):
1. Fleitininkė Indrė Kučinskaitė pasakoja apie išilgines fleitas, senąją notaciją ir patirtį, grojant iš faksimilinių leidinių.
2. Smuikininkės Silvija Lapėnaitė ir Danielė Virinaitė atlieka A.Vivaldi „Žiemą“.
3. Agnė Flenderytė demonstruoja kūrinį iš „Fitzwiliam Virginal Book“.
4. Išilginės fleitos ir klavesino duetas (Indrė Kučinskaitė ir Roma Butkevičienė). G. F. Handel Sonate F-dur.
5. Gabija Malinauskaitė ir Ieva Bankauskaitė, pradėjusios pažintį su muzika „Senosios muzikos grupėje“.
6. Pijus Gurskas atlieka senovinį šokį.
7. Lauryna Šukevičiūtė stengiasi pajusti instrumento galimybes.
8. Saulė Lansbergaitė jau turi nemažą patirtį groti klavesinu.
9. Meda Niauraitė demonstruoja klavesino liutnės registrą.
10. Programos dalyvės atlieka itališką madrigalą Filipo Azzaiolo „Ti partir cor mio caro“.

Programos vadovė mokytoja Romualda Butkevičienė


Kamerinės muzikos koncertas „Nurimk, širdie...“
2015 m. lapkričio 11 d., 17.30 val.
Biržų pilies menėje

Dainininkės Ernestos Juškaitės, klarnetininko Vytauto Giedraičio ir pianistės Daivos Stulgytės atliekama programa „Nurimk, širdie...“ sugrąžins klausytojus į romantizmo epochą, jausmo, idealų, ilgesio, neišsipildžiusių svajonių ir asmenybės klestėjimo laikmetį. Koncerte skambės Roberto Schumanno, Luis Spohro, Ernesto Chaussono kūriniai balsui, klarnetui ir fortepijonui, o taip pat žėrinti Alexandro Rosenblatto fantazija J. Bizet operos „Karmen“ temomis.
Ernesta Juškaitė – tarptautinių konkursų lauretė, penkiuose konkursuose laimėjusi pirmąsias vietas. Baigė LMTA bei Hamburgo aukštąją muzikos ir teatro mokyklą, jos koncertiniai turai tęsiasi nuo Europos iki Kinijos ir Japonijos. Šiuo metu Ernesta dėsto dainavimo meną LMTA.
Vytautas Giedraitis – 14 tarptautinių konkursų laureatas, mokęsis Paryžiuje bei Danijos karališkoje akademijoje, LMTA doktorantas, nuolat koncertuojantis kaip solistas su įvairiais Lietuvos bei užsienio orkestrais bei įvairiais kameriniais ansambliais. Apdovanotas specialia Prezidento Valdo Adamkaus premija.
Daiva Stulgytė – LMTA koncertmeisterė-asistentė, bendradarbiaujanti su įvairias Lietuvos orkestrais, kameriniais ansambliais, chorais, koncertuojanti kaip solistė bei daugybės kamerinės muzikos programų atlikėja Lietuvoje bei užsienio šalyse.


V Tarptautinė kūrybinė – edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2015“

Rugsėjo 3 d. (ketvirtadienis)
15.30 val. – Metodinė konferencija Biržų pilies kunigaikščių menėje (Radvilų g. 3)
19.00 val. – Stovyklos atidarymo koncertas Biržų pilies koncertų salėje (Radvilų g. 3)
Rugsėjo 4 d. (penktadienis)
9.00 – 10.30 val. – Dalyvių registracija Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6)
10.30 – 13.00 val. – Meistriškumo pamokos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje
13.00 – 14.00 val. – Pietų pertrauka
14.00 – 17.30 val. – Meistriškumo pamokos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje
18.00 val. – Tarptautinės kūrybinės edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ dalyvių koncertas Biržų pilyje
Rugsėjo 5 d. (šeštadienis)
9.00 – 12.00 val. – Meistriškumo pamokos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje
12.00 – 13.00 val. – Pietų pertrauka
13.00 – 16.30 val. – Meistriškumo pamokos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje
17.00 val. – Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ dalyvių koncertas evangelikų reformatų bažnyčioje.
Po koncerto visi dalyviai bendrauja evangelikų reformatų bažnyčios klebonijoje.
Rugsėjo 6 d. (sekmadienis)
10.00 val. – Stovyklos uždarymas. Diskusijos.
Viešbutyje „Tyla“ (Tylos g. 2, Biržai)


Biržiečiai muzikantai Valdovų rūmuose ir šv. Kotrynos bažnyčioje

2015 m. balandžio 18 dieną pilnas autobusas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių ir jų mokytojų išvyko į Vilnių dalyvauti koncerte – edukaciniame užsiėmime Valdovų rūmuose ir „Dainų mozaikoje“ šv. Kotrynos bažnyčioje.
Seniai užsimezgęs bendradarbiavimas su nacionaliniu muziejumi LDK Valdovų rūmų edukacinių programų sumanytojais leidžia mūsų mokyklos mokiniams ir mokytojams gilinti žinias ir turtinti patirtį senosios muzikos lobyne. Mus pasitiko edukatorės Ieva Baublytė ir Daiva Tuinylienė. Pradėjome kelionę po didžiulius rūmus. Grodama senovine fleita mus vedžiojo Ieva Baublytė. Keliaudami prašmatniomis menėmis gėrėjomės nepaprastai gyvu rūmų gyvenimu. Daugelyje salių vyko polonezo šokių pamokos, vaikščiojo pasipuošusios kilmingos damos, jaunikaičiai, netgi juokdarys bandė prajuokinti visas rimtuoles.
Pažintis su rūmais prasidėjo gotikinėje menėje. Čia mokyklos vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis (mokytoja Viktorija Morkūnienė) išbandė akustines galimybes, padainuodamos viduramžių piligrimų giesmę. Toliau kilome į trečiajį rūmų aukštą, kur ilgėliau stabtelėjome ankstyvojo baroko salėje prie Lionelio Spados paveikslo „Liudovizio koncertas“. Kartu su edukatore aiškinomės senuosius instrumentus, įvairiausias istorijas, kurias galima išskaityti šiame paveiksle. Fleitos garsai mus atvedė į menę, kurioje stovi klavesinas ir mes pradėjome ruoštis koncertui: klavesinu grojantys vaikai norėjo bent prisiliesti prie šio instrumento, smuikininkės ir fleitininkės derino savuosius instrumentus, dainininkės ruošė balsus pasirodymui. Buvo nemažai jaudulio, bet jautėmės drąsiai, nes jau namuose per baroko muzikos meistriškumo kursus buvome padirbėję.
Mokyklos jaunosios pianistės Enrika Lengvinaitė, Laura Zemlickaitė (mokytoja I. Valotkienė), Saulė Pleirytė (mokytoja D. Šimbelienė), Teresė Bukytė (mokytoja D. Bukienė), Hilarija Čeponytė, Saulė Lansbergaitė (mokyoja R. Butkevičienė) bandė klavesiną prakalbinti šokio ritmu. Smuikininkės Mintarė Makrickaitė, Danielė Virinaitė, Gabija Balčiūnaitė, Silvija Lapėnaitė (mokytoja V. Sabonienė) pradėjo savo pasirodymą M. Gomulkos kūriniu „Garbinkite galingieji“. Anot Ievos Baublytės, kompozitorius M. Gomulka dirbo Žygimanto Augusto dvare ir jo muzika skambėjo šiuose rūmuose. Ypatingai subtiliai muzikavo mūsų mokyklos fleitininkės Simona Čyžiūtė ir Indrė Kučinskaitė (mokytoja R. Venskienė) ir čia pat galėjo pabandyti išpūsti išilginę fleitą. Nuoširdumu ir vaikiškumu pasižymėjo smuiko ir klavesino duetai: Austėja Lapėnaitė (smuikas), Viktorija Dicytė (klavesinas) ir Agnė Flenderytė (smuikas), Gabrielė Čeponytė (klavesinas). Koncerte skambėjo ir Vitos Džiulnos (mokytoja V. Morkūnienė) atliekamos barokinės dainos. Mūsų pasirodymą užbaigė mergaičių ansamblis (mokytoja J. Duderienė) su itališku madrigalu, ir neatsitiktinai, nes daug italų muzikantų šiuose rūmuose muzikavo. Mokyklos dainininkės Valdovų rūmuose – ne naujokės. Jos savo jėgas jau išbandė šv. Cecilijos festivalyje. Visą mūsų koncertą kuravo, padėjo susigaudyti įvairiose situacijose, drąsino muziejaus muzikinės edukacijos vadovė Ieva Baublytė ir jos kolegė Daiva Tuinylienė. Buvo be galo malonu, kad mus, „atvykusius iš kito Lietuvos didžiosios kunigaikštystės krašto“, pasveikino Valdovų rūmų direktorius Vydas Dolinskas ir perdavė linkėjimus, kuriuos parvežėme į Biržus. Patyrėme pačius geriausius įspūdžius ir buvome apdovanoti mažomis dovanėlėmis.


Merginų choras šv. Kotrynos bažnyčioje


Viena koncertinė dalis Vilniuje baigėsi. Mūsų laukė kita dalis – respublikinis moksleivių chorų festivalis „Dainų mozaika“ šv. Kotrynos bažnyčioje. Tai ilgiausias Lietuvos istorijoje vaikų chorų koncertas, kuriame dalyvauti pasiryžo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos merginų choras, vadovaujamas mokytojos Viktorijos Morkūnienės. Mergaitėms teko nemažas iššūkis pasirodyti šalia tokių kolektyvų, kaip Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorijos vaikų choras „Ugnelė“ ir kitų stiprių chorų. Mūsų merginų choras dainavo puikiai, sulaukė didelio klausytojų įvertinimo dėl nuotaikingo pasirodymo ir sumaniai parinkto repertuaro. Beje, šis ilgiausias vaikų chorų koncertas buvo tiesiogiai transliuojamas internetu ir norintys galėjo stebėti visų chorų pasirodymą. Puikiai organizuotas renginys padėjo mums patirti muzikavimo džiaugsmą ir net pajausti tam tikrą „aurą“ per repeticiją, nes mums buvo paskirta „Ąžuoliuko“ choro didžioji repeticijų studija. Visoje studijoje eksponuojami senieji koncertų skelbimai, kurių dėka galima skaityti šio choro istoriją. Galbūt čia tvyrojusi aplinka leido mums įveikti sceninį jaudulį ir drąsiai jaustis vienoje iš geriausių Vilniaus koncertinių salių – šv. Kotrynos bažnyčioje.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja – metodininkė Roma Butkevičienė


Rokiškio krašto muziejaus menėje vyko II Aukštaitijos regiono muzikos bei meno mokyklų profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis - koncertas „Aukštaitijos talentai – 2015“. Festivalio organizatoriai Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pavaduotoja Nijolė Mateikienė ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis džiaugėsi dalyvių profesionalumu bei regiono aktyvumu. Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Pijus Valotka (mokytoja Ina Valotkienė) ir Nerūnas Lapėnas (mokytojas Vytautas Kavaliauskas) bei Ignalinos, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio muzikos bei meno mokyklų mokiniai. Festivalio dalyviai buvo apdovanoti diplomais, apžiūrėjo Rokiškio muziejų.

Vilniuje, Stasio Vainiūno namuose - muziejuje vyko kompozitoriui, muzikologui Vladui Jakubėnui skirtas atminimo vakaras „Negailėjęs Saulės spindulių“. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla nuolat palaiko ryšius su buvusiais mokiniais tad ir šiame vakare kartu su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniais ir mokytojais dalyvavo muzikai Mantas Makrickas bei Vitalija Makrickienė. Veikė buvusios Muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinės Birutės Želvytės, šiuo metu besimokančios M. K. Čiurlionio menų mokykloje, darbų paroda. Direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė džiaugėsi gražiu bendravimu su Stasio Vainiūno namais bei jo direktoriumi, muzikologu Vaclovu Juodpusiu kasmet pažymint iškilaus muziko Vlado Jakubėno gimtadienį. Prie šio vakaro organizavimo prisijungė ir Lietuvos reformacijos istorijos bei kultūros draugija su jos pirmininku Donatu Balčiausku bei biržiečių klubas „Krivulė“. Po koncerto visi dalinosi įspūdžiais, prisiminimais apie Vladą Jakubėną, domėjosi Biržų naujienomis ir dėkojo už dovanas – organizatorių rūpesčiu atvežtus „Biržiečių žodžio“ laikraščius.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla aktyviai dalyvauja Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos veikloje. Gegužės pabaigoje Rygos Jazepa Medina muzikos mokykloje vyko asociacijos narės Guntos Melbardės organizuojamas festivalis „Muzikuokime visi kartu“. Festivalio koncerte dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis (mokytojas Gitas Korsakas) bei jungtinis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis. Šis ansamblis (vadovės mokytojos Ramutė Petronytė ir Laima Kanopinė) neseniai koncertavo Biržų pilyje ir Rokiškio Muzikos mokykloje vykusiame ansamblių festivalyje „Muzikuokime drauge“.

Laurynos ir Teresės Bukyčių sėkmė jaunųjų pianistų konkurse Muzica amabile

2015 m. gegužės 5 - 7 dienomis Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko IV-asis Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Musica amabile“. B. Dvariono mokyklos salėje varžėsi net 108 jauni pianistai iš visos Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės, Raseinių, Biržų ir kitų miestų. Konkurso vizitine kortele nuo seno yra tapęs anonimiškumas – publika ir vertinimo komisijos nariai konkurso metu yra supažindinami tik su atlikėjo amžiumi ir grojimo programa. Nei mokytojo autoritetas, nei „geografiniai“ sumetimai negali turėti įtakos komisijos vertinimui.
Komisijos sprendimu ryškiausi konkurso dalyviai buvo apdovanoti prizais – knygyno dovanų čekiais. Per prizų įteikimo ceremoniją buvo pristatomi visi nugalėtojai ir pagerbiami jų mokytojai, o konkurso anonimiškumas palengvino pralaimėjimo kartėlį.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės Teresė ir Lauryna Bukytės dalyvavo konkurso A grupėje tarp 53 to paties amžiaus atlikėjų. Tuoj po pasirodymo kitų dalyvių mokytojai ėmė klausinėti: iš kur atvykote, nuo kelių metų grojate, nes viskas užslaptinta, atlikėjai pažymėti tik numeriu ir tikslia gimimo data. Mergaitės dar jaunutės, o gerai atliko pagal savo amžių sudėtingą programą. Ir jas lydėjo sėkmė. 9 metukų Lauryna tapo laureate, jai suteikta III vieta, o 7 metukų Teresė – diplomante. Džiaugiamės mergaičių pasiekimais ir tikimės tolimesnių pergalių.
Nemažai šio renginio konkursantų jau yra „išaugę“ kartu su šiuo konkursu: net ir vertinimo komisijos narių kėdėse sėdėjo buvę „Musica amabile“ laureatai.


„Kultūra yra žmogaus veikla. Muzikinis lavinimas labai prisideda prie įvairių asmenybės galimybių plėtimo netgi tolimose nuo muzikos srityse. Tą liudija daugelis muzikos mokyklos auklėtinių“, – teigia Balio Dvariono muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė.

Profesorės Ramintos Lampsatytės „Palmyros“ premijos konkurso,
įvykusio 2015 m. balandžio 28 d., laimėtojai:

I premija - Pijus Valotka (mokytoja I. Valotkienė),
II premija – Lauryna Bukytė (mokytoja D. Bukienė),
III premija – Nerūnas Lapėnas (mokytojas V. Kavaliauskas).

Paskatinamosios premijos:
Visanta Sinicaitė (mokytojas V. Kavaliauskas),
Agnė Flenderytė (mokytoja V. Sabonienė),
Indrė Kučinskaitė (mokytoja R. Venskienė),
Karolis Burčikas (mokytoja V. Čėrkienė).

Dailės skyriaus mokiniams paskatinamosios premijos:
Gabrielė Gokaitė (mokytojas V. Jažauskas),
Viktorija Visockaitė (mokytoja G. Visockienė),
Rugilė Titaitytė (mokytoja I. Vegienė),
Neda Morkūnaitė (mokytojas V. Jažauskas),
Meda Morkūnaitė (mokytoja I. Vegienė).


2015 m. balandžio 28 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko tradicinis prof. Ramintos Lampsatytės „Palmyros“ premijos konkursas, kuriame dalyvavo muzikos ir dailės skyriaus mokiniai.

2015 m. balandžio 24 d. Rokiškyje vyko Tarptautinis vokalinės muzikos konkursas „Lėkime dainų sparnais“, kuriame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo vyresniųjų klasių vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Jūratės Duderienės. Konkurso organizatoriai siekė ugdyti dainuojančių vaikų ir jaunimo kūrybinę saviraišką bei sceninę patirtį, priartinant juos prie liaudies ištakų. Konkurso dalyviai privalėjo atlikti liaudies dainą akapella (be pritarimo) bei laisvai pasirinktą dainą. Biržiečiai atliko Lietuvių liaudies dainą, harmonizuotą Aloyzo Žilio, „Ar aš ne vyšnelė“ ir Vladimir Šainskyj „Linksmąją fugą“. Ansamblis laimėjo II-ą vietą. Konkurse vokaliniam ansambliui akompanavo Vijolė Eidukaitė. Šis ansamblis neseniai vykusiame vokalinių ansamblių konkurse Kupiškyje „Pasiimsiu paukščio balsą“ tapo laureatu, III vietos laimėtoju.

2015 m. balandžio 22 d. pianistas Pijus Valotka dalyvavo III respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Čiurlionio muzika“ Radviliškio muzikos mokykloje. Konkurso tikslas – propoguoti klasikinę lietuvišką muziką. Kiekvienas konkurso dalyvis privalėjo atlikti vieną M. K. Čiurlionio kūrinį, kitą kūrinį jaunieji pianistai galėjo pasirinkti patys. Pijus šiame konkurse atliko M. K. Čiurlionio Preliudą F-dur ir L. Povilaičio Sonatiną. Savo amžiaus kategorijoje Pijus Valotka laimėjo aukščiausią konkurso apdovanojimą GRAND PRIX. Taip pat Pijui buvo įteiktas diplomas – nominacija už geriausią lietuviško kūrinio interpretaciją. Pijaus mokytoja Ina Valotkienė džiaugėsi šiuo gražiu savo mokinio laimėjimu. Konkurso komisijos pirmininkė Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė Irina Kudikova pristatė konkurso dalyviams M. K. Čiurlionio kūrybos gaires, skatino plėsti koncertinę veiklą, propoguojant lietuvišką muziką.

2015 m. balandžio 21 d. Daugpilyje (Latvija) vyko XIII Tarptautinis akordeonininkų – solistų konkursas „Naujiene 2015“. Į šį konkursą vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkai Nerūnas Lapėnas, Visanta Sinicaitė bei jų mokytojas Vytautas Kavaliauskas. Jaunuosius atlikėjus lydėjo sėkmė. Nerūnas savo amžiaus kategorijoje tapo II vietos laimėtojas, Visanta – III vietos laimėtoja.


Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) suvažiavimas
Rygos Jazepa Vitola muzikos akademijoje

2015 m. balandžio 10 – 12 dienomis Latvijoje, Rygos Jazepa Vitola muzikos akademijoje vyko Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos pavasarinis suvažiavimas. Tuo pačiu metu Latvijos muzikos akademijoje vyko tarptautinis Baltijos šalių studentų kamerinės muzikos festivalis. Šalia meistriškumo kursų vyko asociacijos narių prisistatymai, pasisakymai, pranešimai. Profesorius Petras Kunca šalia kitų Lietuvos renginių pristatė ir Biržų tarptautinę edukacinę-kūrybinę stovyklą „Muzikuokime drauge“. Suvažiavimo dalyviams buvo išdalinti lankstinukai apie Biržus ir informacija apie edukacinę-kūrybinę stovyklą. Savo darbą kamerinės muzikos srityje pristatė ir kiti pranešėjai iš Estijos, Latvijos, Kipro, Lenkijos, Italijos ir kitų šalių. Savo pedagogine patirtimi, pravesdami meistriškumo kursus, dalinosi Maskvos konservatorijos, Lisabonos aukštosios muzikos mokyklos, Šopeno muzikos universiteto ir kiti dėstytojai. Lietuvai atstovavo profesorius Petras Kunca, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos smuikininkė Ilona Klusaitė, M. K. Čiurlionio menų mokyklos pianistė Indrė Baikštytė, Muzikos akademijos dėstytoja Dalia Balsytė. Šiuo metu Lietuvai šioje asociacijoje atstovauja 6 mokymo institucijos, tame tarpe ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla. Pagrindinį pranešimą suvažiavime apie konkursų bei festivalių organizavimą skaitė atstovė iš Prancūzijos Francesca Zini. Kiekvieną vakarą Muzikos akademijos didžiojoje salėje suvažiavimo dalyviai klausėsi meistriškumo kursų dalyvių koncertų. Visus sužavėjo nuolatinio Biržų edukacinės-kūrybinės stovyklos dėstytojo, ECMTA prezidento, Londono Guildhall muzikos ir teatro mokyklos dėstytojo Evano Rothsteino paruoštas styginių kvartetas, dalyvavęs ir improvizacijos seminare (prof. David Dolan). Šio suvažiavimo darbe dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė, direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė, mokytojos metodininkės Ina Valotkienė ir Jūratė Duderienė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, aktyviai dalyvaudama ECMTA veikloje, stengiasi populiarinti ir skatinti mokinių ansamblinį muzikavimą suburdama savo regiono mokyklas į bendrus kamerinio muzikavimo renginius, festivalius, stovyklas bei dalyvaudama kitų mokyklų organizuojamuose renginiuose. Aktyviai į šį judėjimą yra įsijungę Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos ir Panevėžio muzikos mokyklos jaunieji muzikantai. Jaunieji smuikininkai ir instrumentinis ansamblis dalyvavo IX-me Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos festivalyje „Muzikuokime drauge“. Balandžio 13 d. trys Biržų muzikos mokyklos ansambliai dalyvavo tradiciniame XI muzikos festivalyje „Muzikuokime drauge“ Panevėžio muzikos mokykloje.
Biržiečiai pakvietė visus dalyvauti V-ojoje Biržų tarptautinėje edukacinėje-kūrybinėje stovykloje „Muzikuokime drauge“ pirmąjį rugsėjo savaitgalį.

Ramutė Petronytė
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos
Direktorės pavaduotoja


Pažintis stovyklaujant

Grupelė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių vasaros atostogų tris dienas skyrėme savo krašto kompozitorių ir muzikinio gyvenimo pažinimui. Šias tris dienas pavadinome mobilia stovykla, nes kiekviena diena iš šios trijų dienų pažintinės kelionės vyko skirtingose vietose.
Pimoji stovyklos diena kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimtuosiuose namuose.
Biržuose, ant Širvėnos ežero kranto, mūrinėje reformatų klebonijoje, kurią vadindavo „mūreliu“, evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento kunigo profesoriaus Povilo Jakubėno šeimoje gimė ir užaugo Vladas Jakubėnas. Norėjosi sužinoti, pamatyti ir pajausti tą aplinką, kurioje prabėgo Vladuko vaikystė. Mums labai pasisekė, nes šiuo metu ten gyvena mūsų mokyklos mokiniai Emilija ir Lukas Mikalauskai, tad gera proga vasarą aplankyti draugus ir pas juos pasisvečiuoti.
Atvykome jau su savo žiniomis apie kompozitorių, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla, ir buvome labai nustebinti, nes vaikų tėveliai buvo paruošę mums daug įvairiausių prisiminių, pasakojimų iš Vladuko vaikystės. Kalbėjomės, dalinomės savo žiniomis ir patirtimi, tarsi nupiešėme Jakubėno gyvenimo paveikslą, apipindami muzikos klausymu ir grojimu, per vasarą išmoktais ir praėjusių mokslo metų pakartotais kūriniais. Po rimto pasibuvimo pasklidome į kiemą, žaidėme įvairiausius žaidimus. Tik į lazdyną nelipome, kuriame sėdėdavo mažasis Vladukas ir imituodavo grojimą fortepijonu (vietiniai žmonės anuo metu kalbėjo „gal tam vaikui negerai...“). Už šią puikią dieną ir nepakartojamus įspūdžius mes labai dėkingi kunigui Rimui Mikalauskui – Biržų ev. ref. parapijos klebonui.
Antroji stovyklos diena Papilyje.
Papilyje lankėme ir svečiavomės pas kitas dvi mūsų mokyklos mokines – Kamilę Macytę ir Saulę Lansbergaitę. Po trumpo pasigrojimo Kamilės namuose, išėjome į Papilio ev. ref. bažnyčią, kurios vargonininkė - Kamilės mama. Turėjome unikalią galimybę išbandyti fisharmoniją, instrumentą kuriuo groja pamaldų metu ir susipažinti su šios bažnyčios istorija. Toliau keliavome per Papilį lydimi Saulės mamos ir klausydamiesi šio miestelio istorijos. Pasiekėme „Pakalnynę“, buvusią Papilio mokyklą, kurioje mokytojavo poetas Kazys Binkis. Šiuo metu čia gyvena Saulė, tad mums buvo įdomu, kaip tas gyvenimas beveik kaip muziejuje. Na iš tikrųjų šis pasisvečiavimas, dėka Editos Lansbergienės (Saulės mamos) didelio kūrybiškumo ir savo dalyko išmanymo, virto be galo įdomiomis ir nuotaikingomis pamokomis. Pabuvoję poeto kambarėlyje, sužinojome ir muzikinių dalykų, pvz. apie Kazio Binkio ir Kipro Petrausko draugystę. Ir kaip operos solistas pateko į Kazio Binkio poemą „Kiškių sukilimas“ (visai ne teigiamu personažu). Nepaprastai gražiame gamtos prieglobstyje šalia buvusios mokyklos atkakliai ieškojome įkvėpimo poezijai – trioletų kūrimui (taip vadinasi griežtos sandaros lyrikos žanras). Poezijos eiliavimai, skaitymai leido mums pasijusti tikrais poetais, bandančiais „pranokti“ patį Kazį Binkį. Labai įdomi pažintis su įvairiais senoviniais daiktais, jų paskirtimi, lino kelio pamoka ir ypač mergaites sudominęs audimo pradžiamokslis, galimybė ne tik pasėdėti tikrose staklėse, bet ir austi.
Trečioji stovyklos diena Pabiržėje kompozitorių Budriūnų gimtinėje.
Kelionę pradėjome Biržų krašto muziejuje „Sėla“, nes norėjome sužinoti kokią medžiagą apie brolius Budriūnus turi mūsų muziejus. Apie šiuos tris iš mūsų krašto kilusius muzikus pasakojo Agnės mama Džiuljeta Flenderienė (dirbanti muziejuje gide). Neliko užmiršta senųjų lietuvių liaudies instrumentų salė, kurioje apžiūrėjome ekspoziją ir išbandėme įvairiausius piemenų instrumentus, kuriuos atsinešė mokytoja etnomuzikologė Aušra Butkauskienė. Dalis vaikų jau turi patirtį groti liaudies instrumentais ir muzikavo su savaisiais, tad suskambus kapelos garsams atrodo atgijo visa salė ir josios instrumentai. Ilgai čia neužsibuvome, nes laukė kelionė į Pabiržę. Kuklaus gimtojo Budriūnų namo kieme jau laukė kompozitorių dukterėčia Bronė Dilienė. Garbaus amžiaus moteris stengėsi kuo išsamiau papasakoti apie brolių kelius į muziką, tą aplinką, kuri išugdė juos, aktyvius muzikinės visuomenės veikėjus, o mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimo, per rankas keliavo nuotraukos iš giminaitės seno albumo. Pajutome sustojusį laiką, kai į rankas pakliuvo ta nuotrauka, kurioje pamatėme tą pačią vietą kur sėdime, kur daugiau nei prieš 70 metų čia šnekučiavosi ši garsi šeima. Mes su pasididžiavimu galim kalbėti, kad čia greičiausiai ir gimė idėja leisti tokį svarbų muzikantams leidinį „Muzikos barai“.
Mobilioji stovykla, o kartu ir vasaros paskutinės akimirkos baigėsi vakare prie laužo su vaišėmis, pasikalbėjimais apie prabėgusias atostogas ir ateinančius naujuosius mokslo metus, įvairiais žaidimais, pasijodinėjimu su arkliuku poniu ir kitomis pramogomis.Nuotraukose:
1. Prie Vl. Jakubėno gimtojo namo su kunigu Rimu Mikalausku.
2. Jaunosios pianistės šalia Vl. Jakubėno fortepijono Biržų ev. ref. bažnyčioje.
3. Papilio ev. ref. bažnyčioje giedame kartu su vargonininke Vigilija Maciene.
4. Kazio Binkio kambaryje Edita Lansbergienė skaito ištrauką iš poemos „Kiškių sukilimas“ (kiškiai liepia Kiprui važiuoti dainuoti į savo „Traviatą“ ir juos palikti ramybėje – nebe šaudyti :)).
5. Audimo pradžiamokslis.
6. Biržų krašto muziejus „Sėla“, muzikos instrumentų salė. Etnomuzikologė Aušra Butkauskienė supažindina su instrumentais.
7. Kompozitorių Budriūnų kiemelyje prisiminimais dalijasi dukterėčia Bronė Dilienė.
8. Pabiržė. Muzikos mokyklos mokiniai su Brone Diliene prie jos gimtojo namelio.


Ši mobili trijų dienų stovykla mums buvo be galo naudinga įvairiais aspektais. Pirma, tai muzikos pagalba galimybė bendrauti neformalioje aplinkoje, pažinti draugus ir pamatyti kaip jie gyvena užvėrus mokyklos duris, kokiais instumentais groja namuose, kaip mokosi ir leidžia laisvalaikį. Antra, pamatėme kokį didelį įnašą į savo žinių bagažą gavome iš tėvelių, kaip jie ruošėsi šitiems susitikimams, aktyviai dalyvavo ir tokiu būdu skatino savo vaikų žingeidumą. Pats vertingiausias - pažadinti norą mylėti muziką, mokinti pažinti, vertinti ir siekti patiems domėtis jos atlikimu, įvairiapusiška sklaida tarp savo bendraamžių.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Romualda ButkevičienėMuzikinio teatro „Tarp natų“ programa „Affetti musicali“ (2015 m. kovo 26 d.)


Baroko pavasaris Biržuose (2015 m. kovo 26 d. - balandžio 26 d.)


Baroko muzikos meistriškumo kursai (2015 m. kovo 27-29 d.)


Baroko muzikos aistros muzikinio teatro „Tarp natų“ spektaklyje „Affetti musicali“
Vilimas NORKŪNAS. Viena meilės senajai muzikai istorija


2015 m. kovo 27 d. Panevėžyje vyko konkurso „Tramtatulis 2015“ Aukštaitijos turas, kuriame laureatais tapo: folklorinio ansamblio „Untytė“ švilpininkė Gabrielė Čeponytė, kanklininkas Ignas Šakuro (mokytoja Aušra Butkauskienė), ragų pūtėjai – Karolis Parčiauskas, Deivydas Krisiukėnas, Nojus Nebilevičius, Kajus Nebilevičius, Salvijus Lansbergas (mokytojas Aurimas Puluikis).

Jaunųjų pianistų varžytuvės

2015 m. kovo 26 d. Kupiškyje III-jo respublikinio vaikų ir jaunimo vokalinių ansamblių konkurse „Pasiimsiu paukščio balsą“ mokytojos Jūratės Duderienės vyresniųjų mergaičių ansamblis tapo lauretėmis, o mažųjų dainininkių ansamblis – diplomantėmis.

Biržietiški „Sąskambiai“ Vilniuje

2015 m. kovo 20 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje įvyko VIII tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis - konkursas „Sąskambiai 2015“. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Milda Variakojytė, Pijus Valotka, Gabija Laumytė (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė), Ignas Šakuro (mokytoja metodininkė Rima Zuozienė).


Konkurse dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, Latvijos jaunieji atlikėjai. Didžiąją konkursantų dalį sudarė puikiai pedadgogų parengti mokiniai iš Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos.
Prieš prasidedant konkursui, vyko metodinis seminaras, kurį vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Indrė Baikštytė, džiazo katedros lektorius Jonas Rimša. Jaunųjų muzikų pasirodymą vertino autoritetinga žiuri iš LMTA: profesoriai Julius Andrejevas, Valentinas Gelgotas, mokytoja ekspertė Jūratė Bundzaitė. Konkurso dalyviai atliko du laisvai pasirinktus kūrinius. Skambėjo įvairios ansamblių sudėtys – duetai, trio, kvartetai.
Biržiečiai pianistai skambino dviem fortepijonais, aštuoniomis rankomis. Fortepijoninis kvartetas atliko A. Grečaninovo „Gavotą“ ir W. Gillock „Šampaninę tokatą“. Mokiniai, besirengdami konkursui, negailėjo savo laisvo laiko ir ne vieną savaitgalį praleido mokykloje repetuodavo kūrinius. Pianistų pastangos nenuėjo veltui – jie tapo konkurso „Sąskambiai“ diplomantais. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais bei specialiais prizais, o mokytojams įteikti padėkos raštai.
Biržiečių fortepijoninis ansamblis – tai kūrybiškas, dinamiškas mokymo procesas, kuriame svari darbo atmosfera, skatinanti valią ir saviraišką. Ansambliškumas skatina mokinius girdėti bendrą visumą, ugdo daugelį svarbių atlikėjo savybių. Muzikuodami drauge mokiniai patiria daug teigiamų emocijų – didžiulį sėkmės garantą vėl ir vėl mokytis skambinti fortepijonu. O mūsų fortepijono mokytojų pagrindinis tikslas – ugdyti tikrą meno mylėtoją.
Turininga jaunųjų pianistų veikla nesibaigia. Mokiniai rengiasi dalyvauti dar ne viename pavasariniame renginyje.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ina Valotkienė

2015 m. vasario 26 d. į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salę rinkosi fortepijono skyriaus moksleiviai, jų mokytojai, tėveliai ir draugai. Čia buvo rengiamasi gamų varžyboms. Gamas vaikai groja kasdien, bet jos dažnai tampa ne itin maloniu užsiėmimu. Todėl šis renginys buvo skirtas pažaisti su gamomis, pagilinti teorines žinias, lavinti reakciją, padėti draugui, tartis, bendrai ir kolektyviai dirbti komandoje, pajausti žaidimo azartiškumą.
Varžybos prasidėjo komandų ir jų kapitonų prisistatymu. „Grynosios kvartos“ komandai vadovavo Paulina Stačkūnaitė (7 kl.), o „Grynosios kvintos“ – Ignas Šakuro (7 kl.). Varžytuves stebėjo ir vertino komisija: pavaduotoja Ramutė Petronytė, solfedžio mokytojos Rūta Degutienė ir Rita Vaičiulėnienė.
Pirmoji dalis – viktorina – teorinės užduotys. Jas parengė mokytojos Rūta Degutienė ir Roma Butkevičienė. Atsakymus į klausimus komandos pasitarę turėjo pateikti per skirtą laiką, vertinimo komisija už šias užduotis skyrė taškus. Ši varžybų dalis turėjo padėti lengviau ir greičiau atlikti praktines užduotis.
Antroji dalis – estafetė – praktinės užduotys. Šios rungties pradžioje kapitonai burtų keliu ištraukė komandos pasirodymo pirmumo eilę. Prasidėjus šiai varžytuvių daliai, buvo įjungtas chronometras, kuris fiksavo visą komandos pasirodymo laiką. Estafetės dalyviai ekrane matė savo užduotį, kurią tuo metu turi atlikti. Įvairiausios užduotys iš gamų, arpedžio, akordų keitė viena kitą, o žaidėjai turėjo greitai susiorientuoti ir kokybiškai jas atlikti. Mokiniams buvo smagu rungtyniauti, nes su jais kartu, o ne prieš juos, varžėsi ir mokytojai. Visus vienijo komandinio bendrumo jausmas.
Trečioji dalis – skaitymas iš lapo. Šiai daliai buvo pasirinkta C. P. E. Bach „Machine“. Tai puiki metodinė priemonė, kai sukinėjant ratukus, galima pasirinkti įvairiausias besikeičiančias kombinacijas. Vertinimo komisija parinko vienodus variantus abiems komandoms. Komandų kapitonai išrinko iš savo komandų po du dalyvius, kurie turėjo paskaityti pateiktą variantą. Varžybų stebėtojus džiugino komandinis moksleivių pasiruošimas paskutinės užduoties atlikimui. Tai buvo ansamblinis atlikimas, nes vienas grojo dešinės rankos, kitas – kairės rankos partiją, o visa komanda taisė klaidas, teikė pastabas ir linksmai pritarė plojimais.


Nepaisant nuovargio po ilgos praktinės dalies, nuotaika buvo puiki ir visi laukė rezultatų paskelbimo. Prieš paskelbiant rezultatus direktorės pavaduotoja įteikė prizus – pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ kompaktinius diskus fortepijono mokytojoms ir Barborai Bimbaitei, kuri tiksliausiai atsakė į pavaduotojos Ramutės Petronytės pateiktą klausimą.
Nugalėtoja tapo „Grynosios kvartos“ komanda (kapitonė Paulina Stačkūnaitė). Abi komandos apdovanotos saldžiaisiais prizais.
Šis renginys parodė, kad žaisdami galime išmokti labai daug, kad darbas komandoje atneša puikių rezultatų, skatina kūrybines iniciatyvas. Mokiniai išsakė savo nuomonę, kad jie norėtų daugiau tokių veiklų, netgi patys jas inicijuotų. Tėveliams taip pat buvo įdomu stebėti savo vaikus „kitaip“ atsiskleidžiančius. Manau, kad ši šventė taps tradicine, tik jau kiekvieną kartą vis kitokia, naujesne, vis labiau atliepiančia jauno žmogaus poreikius.

Mokytoja metodininkė Roma Butkevičienė

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos etiudų koncertas „Linksmos natos“

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje 2015 metų vasario 15 dieną vyko koncertinių etiudų pasirodymas „Linksmos natos“. Į salę susirinko 4 - 5 klasių atlikėjai, jų tėveliai ir draugai.
Etiudas – tai kūrinys, skirtas pirštukų bėglumui lavinti, įvairiems techniniams įgūdžiams tobulinti. O koncertinis etiudas – tai netechninis pratimas. Jį smagu skambinti, kyla įvairių vaizduotės kūrybinių minčių.
Buvo atliekami privalomi 2 etiudai: A. Gedike (panašus į linksmą šokį) ir A. Leshorno (lyg snaigių valsas). Atlikdami ir klausydami šiuos kūrinius mokiniai galėjo savo suvoktą kūrinį palyginti su draugo interpretacija. Juk kiekvienas yra savitas, su kitokia patirtimi. Ir labai įdomu, kai tas pats kūrinys, kito atliekamas, skamba kitaip.


Koncerte dalyvavo mokyklos mokiniai: Lauryna Bukytė, Milda Gasparevičiūtė, Viktorija Čerauskaitė, Barbora Bimbaitė, Deividas Zemlickas, Laura Zemlickaitė, Meda Briedytė, Radvilė Pranciliauskaitė, Evelina Balčiūnaitė, Gabrielė Čeponytė, Kamilė Macytė, Viktorija Dicytė, Lauryna Šukevičiūtė. Juos ruošė mokytojos metodininkės R. Zuozienė, I. Valotkienė, D. Bukienė ir R. Butkevičienė.
Po koncerto skirstėmės su gera nuotaika ir noru ruošti naują programą.

Laura ir Deividas Zemlickai

Muzikos mokyklos mokiniai dalyvauja konkursuose ir koncertuoja

2015 m. kovo 26 d. instrumentinis ansamblis (vadovas Gitas Korsakas) dalyvavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje IX ansamblių festivalyje „Muzikuokime drauge“. Mūsų mokyklos mokiniai muzikavo kartu su Rokiškio muzikos mokyklos mokiniais, grojo iš anksto paruošta programą įvairių ansamblių sudėtyje.

2015 m. kovo 24 - 28 d. Vilniuje vykusiame Respublikiniame XI Lietuvos akordeonistų konkurse ir Tarptautiniame akordeonistų konkurse VILNIUS 2015 dalyvavo muzikos mokyklos mokiniai Nerūnas Lapėnas ir Visanta Sinicaitė.
Šiame konkurse dalyvavo akordeonininkai iš daugelio Europos šalių, konkursą vertino kompetentinga vertinimo komisija.
Sveikiname Respublikinio XI Lietuvos akordeonistų konkurso trečios vietos laureatą ir Tarptautinio akordeonistų konkurso VILNIUS 2015 diplomantą Nerūną Lapėną ir jo mokytoją metodininką Vytautą Kavaliauską!

2015 m. kovo 14 d. instrumentinio ansamblio nariai ir jaunieji pianistai važiavo į Vilnių. Šios edukacinės išvykos tikslas buvo susipažinti su Lietuvos nacionaline filharmonija. Jaunieji muzikantai apžiūrėjo senamiestį, filharmoniją, o vėliau jos didžiojoje salėje klausėsi pianisto Luko Geniušo ir Lietuvos kamerinio orkestro (dirigentas Georgas Markas, Austrija) koncerto. Jame skambėjo V. A. Mozart operos „Tito gailestingumas“ uvertiura, V. A. Mozart Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr.20 d-moll ir J. Haidno Simfonija Nr.103 Es-dur.

2015 m. kovo 9 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko Respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Konkursas, skatinantis ansamblinio muzikavimo įvairovę, muzikuojančių jaunuolių saviraišką, kūrybiškumą, meninę iniciatyvą, vyko jau ketvirtą kartą. Jame dalyvavo mišrūs ansambliai, instrumentiniai ansambliai, vokaliniai ansambliai. Biržus atstovavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių ansamblis (vadovė Jūratė Duderienė), instrumentinis ansamblis (vadovas Gitas Korsakas). Konkurso dalyviai buvo vertinami už ansambliškumą, intonavimą, kūrinių interpretaciją, artistiškumą, stiliaus atskleidimą, repertuaro įvairumą. Kolektyvai atliko laisvai pasirinktą programą, kurioje skambėjo ir lietuvių kompozitorių kūriniai. Jaunių ansamblis vokalinių ansamblių kategorijoje laimėjo III vietą. Ansambliui talkino akompaniatorė Vijolė Eidukaitė. Instrumentinių ansamblių kategorijoje Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis taip pat laimėjo III vietą. Ansamblį konkursui padėjo ruošti mokytojos Rima Venskienė, Violeta Čėrkienė, Ramutė Petronytė.
Konkursas, kuriame dalyvavo Biržų, Rokiškio, Panevėžio muzikos mokyklų, Kupiškio, Ukmergės meno mokyklų, Panevėžio Vytauto Mikalausko, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijų mokiniai, skatina Lietuvos meno ir muzikos mokyklų jaunuolių bei pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą.

2015 m. vasario 20 d. Kupiškio meno mokykloje vyko I tarptautinis akordeonistų konkursas „Liepsnojantys akordeonai 2015“ skirtas vasario 16-jai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojo Vytauto Kavaliausko mokiniai – jaunieji akordeonininkai Nerūnas Lapėnas (I vieta) ir Visanta Sinicaitė (III vieta).


Šie mokiniai buvo pakviesti dalyvauti ir Lietuvos akordeonistų konkurso regioniniame atrankos ture Panevėžyje. Nerūną Lapėną ir Visantą Sinicaitę lydėjo sėkmė. Jie laimėjo atranką ir kovo 24 – 28 dienomis dalyvavo Tarptautiniame akordeonistų konkurse „Vilnius 2015“, kurio metu vyko tradicinis respublikinis XI Lietuvos akordeonistų konkursas.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931