MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2021 metai  
Kalėdų rytą stebuklingą...

Franz Xaver Gruber. „Tyli naktis“. Gieda Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras.
Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė. Koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė.
https://youtu.be/334IFdM--_I

ABBA grupės daina „Happy New Year“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno mokyklos fortepijoninis duetas Lauryna ir Teresė Bukytės.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
https://youtu.be/Z2cxyFJJZfU

Larry Moore. „Pachelberio Kalėdos“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis.
Vyresnioji mokytoja Rima Venskienė ir mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.
https://youtu.be/uQZTjZIqnus

S. Rachmaninovas. ITALIŠKA POLKA. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Lauryna ir Teresė Bukytės.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
https://youtu.be/xWxsDHFqHjk

A.Himeris. „Kregždė“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos saksofonininkas Eimantas Masis.
Mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.
https://youtu.be/t0OC9WsfKCU

F. Knittel. SAMBA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkų kvartetas.
Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.
https://youtu.be/Yk53fPh3mAk

Muzika iš kino filmo „Vilkas ir septyni ožiukai“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Justas Čeponis, eufonija.
Mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.
https://youtu.be/sk7Alz07CVQ

Tradicinė anglų liaudies daina „Novelė“, aranžuotė A. Himerio. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitininkė Viktorija Dicytė.
Vyresnioji mokytoja Rima Venskienė.
https://youtu.be/dsXuKW0ehqw

Astor Piazzolla. LIBERTANGO. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Kasparas Klungis.
Mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.
https://youtu.be/z-eB61cmUsQ

Jam Hansson. STRAIGHT ROCK. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkų kvartetas.
Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.
https://youtu.be/GkmCcp8cDQE


ADVENTO KALENDORIUS. KŪČIOS

Francas Gruberis. „Tyli naktis“. A. Himerio aranžuotė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Sofija Stambrauskaitė, Gustė Varžinskaitė, Eimantas Masis.
Vyresnioji mokytoja Rima Venskienė ir mokytojas-metodininkas Gitas Korsakas.
Erik Satie. „Trois gnossiennes“: Gnossienne No. 1. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistė Teresė Bukytė.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokymo mokinio Dominyko atvirukas.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/Ba05PEQiRxM

https://youtu.be/-nL0HZopRS8


ADVENTO KALENDORIUS. 26-oji diena.

Mykola Leontovych. VARPŲ GIESMĖ. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitų ansamblis.
Vyresnioji mokytoja Rima Venskienė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokymo mokinių Dorotėjos ir Gretos kurti atvirukai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/TBZ0juh5WRc 


ADVENTO KALENDORIUS. 25-oji diena.

Hazel Cobb. TERESITA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Viktorija DEGUTYTĖ.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokymo mokinių Augustės ir Austėjos kurti atvirukai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/ovwsPMfyTdc


ADVENTO KALENDORIUS. 24-oji diena.

Lasse Eerolla. KIERUMATARA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Eimantas Zujus.
Mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokymo mokinių Karilės, Džesikos ir Gabijos kurti atvirukai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/Jw1GmPPD6Yg


ADVENTO KALENDORIUS. 23-ioji diena.

L. van Bethoven. „Elizai“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Viltė Graičiūnaitė.
Vyresnioji mokytoja Dalia Šimbelienė.
„Iš močiutės skrynios“. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokinio Justo aliejinė pastelė.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

https://youtu.be/5Zo83UjB1Y4


ADVENTO KALENDORIUS. 22-oji diena.

Balys Dvarionas. „Prieblanda“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai Karolis Flenderis ir Elinga Fergizaitė.
Mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė. Koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.
KALĖDINIAI ATVIRUKAI. Atvirukus kūrė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/Ajr1W9wzsss


ADVENTO KALENDORIUS. 21-oji diena.

Jin (BTS) Ar. Cdn Nightmare „Epiphani“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Miglė Fergizaitė, pirmi mokymo metai.
Mokytoja metodininkė Virginija Romualda Butkevičienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų keramikos darbai.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

https://youtu.be/Pp0TcQjt4L4


ADVENTO KALENDORIUS. 20-oji diena.

J. S. Bach. MENUETAS. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Kasparas KLUNGIS. Fortepijonas – antrasis instrumentas.
Vyresnioji mokytoja Rita Vaičiulėnienė.
KALĖDINIAI ATVIRUKAI. Atvirukus kūrė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/5Y4PkRWqsHU

ADVENTO KALENDORIUS. 19-oji diena.

„Katinas ir pelė“. Lietuvių liaudies daina. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkė Elzė Maskoliūnaitė, II klasė.
Mokytoja metodininkė Ramutė Petronytė.

https://youtu.be/PAWHiaN87jE 

ADVENTO KALENDORIUS. 18-oji diena.

Operėlė EŽIO NAMAS. Ištrauka. Muzika Indros Mažuikaitės-Kubilienės, eilės Martyno Vainilaičio. Dainuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras, mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė. Koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė.

https://youtu.be/SywhCelptP8 

ADVENTO KALENDORIUS. 17-oji diena.

A.Ivanovas. POLKA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Petras JANULIS, III klasė.
Mokytoja metodininkė Violeta Čėrkienė.
SUTARTINĖS. Akmens masė, baltas molis, aukštas ir raugo degimai.
Autorė Gražina Visockienė, keramikė, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytoja metodininkė.

https://youtu.be/DWqAJhszYxc

ADVENTO KALENDORIUS. 16-oji diena: VLADUI JAKUBĖNUI ATMINTI.

Gruodžio 13-ąją minime 45-ąsias kompozitoriaus, pianisto, muzikologo, muzikos pedagogo Vlado Jakubėno mirties metines. Keletas biografijos faktų. Vladas Jakubėnas gimė 1904 m. gegužės 15 d. Biržuose. 1920 m. atvyko į Kauną, fortepijono ir harmonijos mokėsi J. Naujalio muzikos mokykloje. Studijas tęsė Rygoje ir Berlyne. Dėstė Kauno konservatorijoje. Kaip pianistas koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. V. Jakubėnas dalyvavo tarptautiniuose muzikos festivaliuose: Paryžiuje (1937), Londone (1938), Varšuvoje (1939). 1940–1941 m. dirbo Kompozitorių sąjungos organizacinio komiteto atsakinguoju sekretoriumi.
Sukūrė baletą „Vaivos juosta“ (1944, klavyras), 3 simfonijas (1932, 1939, 1942), rapsodiją simfoniniam orkestrui (1937), preliudą ir fugą (1929), styginių kvartetą (1930), sonatą, dvi rapsodijas fortepijonui, serenadą violončelei ir fortepijonui (1936), poemą solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui „Mano pasaulis“ (V. Mykolaičio-Putino ž., 1944), instrumentinių pjesių, chorų, dainų, romansų. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas, giesmes. Daugiausia solinių dainų parašė dirbdamas Kaune. Rašė muzikos kritikos ir publicistikos straipsnius bei recenzijas periodiniams leidiniams „Lietuvos aidas“, „N. Romuva“, „Vairas“ ir kt. 1939 m. buvo apdovanotas Latvijos Trijų žvaigždžių 4-ojo laipsnio ordinu.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. – į JAV.
V. Jakubėno atminimą puoselėja 1993 m. Lietuvoje įsteigtas Vlado Jakubėno draugijos (įkurtos 1981 m. Čikagoje) Lietuvos skyrius. Jo muzikinis palikimas itin aktualus mums, biržiečiams.
2002 m. kovo mėn. Biržų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą suteikti Vlado Jakubėno vardą Biržų muzikos mokyklai.

https://youtu.be/xMioFsVEpTc https://youtu.be/kuOxPsGXVOY https://youtu.be/0Q41toFzJLI
Vladas Jakubėnas. „Tyloj Tu švenčiamasis“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta STANIULYTĖ. Vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė. Vladas Jakubėnas. „Svyruoj, linguoj paukštelis“. Lygiems balsams pritaikė Viktorija Morkūnienė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos merginų ansamblis. Mokytoja metodininkė V. Morkūnienė. Vladas Jakubėnas. PASTORALĖ. Atlieka Ieva MORKŪNAITĖ, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja.

ADVENTO KALENDORIUS. 15-oji diena

M. K. Čiurlionis. FUGATO. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Meira Rudelytė.
Vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.
„Angelas su kėde“. Vidmanto JAŽAUSKO, dailininko, dailės mokytojo metodininko tapybos darbas.

https://youtu.be/LtQ6Eccs244


ADVENTO KALENDORIUS. 14-oji diena.

W. A. Mozart. LEPORELO ARIJA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Almantas Vaitkevičius, V klasė.
Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas.
RUDENS ORNAMENTAI. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/Z2pXNxmLebo


ADVENTO KALENDORIUS. 13-oji diena.

„Šarkelė šoka“. Lietuvių liaudies daina. Groja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkė Elzė Maskoliūnaitė, II klasė.
Mokytoja metodininkė Ramutė Petronytė.
IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS. Aliejines pasteles kūrė IV klasės dailininkės Eva ir Gabija.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

https://youtu.be/nw57ouEnf7E


ADVENTO KALENDORIUS. 12-oji diena.

Jean Crenn pjesė „Grįžimas namo“. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VII klasės mokinė Simona Krušinskaitė. Fortepijonas – antrasis instrumentas.
Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VI klasės dailininkų grafikos darbai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/oIQZSjdgM3Q


ADVENTO KALENDORIUS. 11-oji diena.

Stasio Šimkaus kanonas „Saulutė tekėjo“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių mergaičių kvartetas: Žiedė, Austėja, Emilia, Jorūnė.
Vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

https://youtu.be/MfaexIbI5y0


ADVENTO KALENDORIUS. 10-oji diena.

Edvardas Grygas. KALNŲ KARALIAUS OLOJE. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Adas Bagdonas, VI klasė, althornas.
Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas.
NATIURMORTAS, guašas. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailininkės Domilės piešinys.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

https://youtu.be/eqjEo8-QS7w


ADVENTO KALENDORIUS. 9-oji diena.

Ludovico Einaudi „Experience“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elinga Fergizaitė, VI klasė.
Mokytoja metodininkė Virginija Romualda Butkevičienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VI klasės dailininkų grafikos darbai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/HePlAk4eIf4


ADVENTO KALENDORIUS. 8-oji diena.

Muzika R. Martinkėno, žodžiai J. Tumėnaitės. BŪK PASVEIKINTA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras.
Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė.
TARP DANGAUS IR ŽEMĖS. Vidmanto JAŽAUSKO, dailininko, dailės mokytojo metodininko tapybos darbas.

https://youtu.be/wNQnzDyQfH8


ADVENTO KALENDORIUS. 7-oji diena.

J. Davis Conichele. „Tu mano saulės spindulys“. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos VI klasės mokinys Liutauras Miežiūnas, tūba.
Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas.
Kopijuojame Vincentą van Gogą. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos IV klasės dailininkų Justo, Domilės, Evos darbai.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

https://youtu.be/1SEYXcw_GF8


ADVENTO KALENDORIUS. 6-oji diena.

L. Žiuljeva. Variacijos F. Šopeno tema „Šuniukų valsas“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Lukrecija Ambrazevičiūtė ir Lėja Zemlickaitė.
Mokytoja ekspertė Ina Valotkienė.
SNAIGĖS, monotipija. Sukūrė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkės Adrijana ir Meida.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

https://youtu.be/X5pQMNNhnrE

ADVENTO KALENDORIUS. 5-oji diena.

„Žiemos eskizai“. Muzikos istorijos pamokų mokinių darbas.
Mokytoja metodininkė Vigilija Macienė.

https://youtu.be/QhgmCFThizc

ADVENTO KALENDORIUS. 4-oji advento diena.

Martynas Lapienė. PJESĖ. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kanklininkė Rūta Juknytė.
Mokytoja Eglė Jažauskienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos IV klasės dailininkų darbai „Žiema“.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
https://youtu.be/YWrrvvAOsTk


ADVENTO KALENDORIUS. 3-ioji advento diena.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II klasės dailininkų darbai „Spalvotas miestas“.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. 2-oji advento diena.

J. S. Bach-Ch. Gounod. AVE MARIA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai Pijus Striška, Konstantas Vaitiekūnas ir mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/cSiynWv3TYQ

ADVENTO KALENDORIUS. 1-oji advento diena.

RASOKIT DANGŪS. Juozo Naujalio advento giesmė, žodžiai Antano Baranausko. Gieda Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių chorinio dainavimo mokinės. Vargonuoja vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.
Mokytojos: mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/5cfMlz9TYTE

Bendradarbiavimo sutartys

2021 m. lapkričio 9 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi Panevėžio, Rokiškio Rudolfo Lymano, Pasvalio ir Kėdainių muzikos mokyklų vadovės. Šios viešnagės tikslas buvo atnaujinti mokyklų bendradarbiavimo sutartis ir padiskutuoti dėl tolesnio bendradarbiavimo. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė bendradarbiavimo sutartis pasirašė su Panevėžio muzikos mokyklos direktore Žydrūne Pilkauskiene, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktore Vilma Steputaitiene, Pasvalio muzikos mokyklos direktore Bronislava Mainoniene ir Kėdainių muzikos mokyklos Mokyklų bendradarbiavimas, socialinė partnerystė keičiantis abiem pusėms naudingomis švietimo, kultūrinėmis meninės raiškos priemonėmis.
Sutartyse numatyta bendradarbiauti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų lygiateisiškumo, abipusės naudos, pagarbos ir pasitikėjimo principus. Populiarinti Mokyklų veiklą, stiprinti kultūrinio švietimo bendradarbiavimą organizuojant bendrus renginius, mokymus, projektus, keičiantis aktualia informacija ir patirtimi. Įgyvendinti Šalių veiklos dokumentuose numatytas veiklas, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, žmogiškuosius bei kitus darbinius bei techninius išteklius.
Numatyti įsipareigojimai nuolat keistis žiniomis, aktualia darbo patirtimi ir informacija kultūrinio švietimo, mokslo, visuomeninio gyvenimo srityse; pagal galimybes inicijuoti ir įgyvendinti bendrus kultūros, švietimo, edukacinius renginius, mokymus, projektus, programas ir kitas veiklas; padėti plėtoti partneriškus ryšius tarp švietimo įstaigų, rengti mokinių susitikimus, keistis mokytojų ir mokinių delegacijomis; keistis informacija apie vykstančius renginius, apie juos skelbiant viešojoje erdvėje, Mokyklų interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, spaudoje; bendradarbiauti kitose mokykloms svarbiose veiklos srityse.

Seminaras apie Vlado Jakubėno kūrybą

2021 m. lapkričio 3 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko mokymai „Vlado Jakubėno chorinė kūryba ir jos pritaikymas lygių balsų chorams“. Juos vedė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė.
V. Morkūnienė apžvelgė Vlado Jakubėno biografiją, svarbiausius kūrybos etapus, V. Jakubėną pristatė kaip įvairiapusį muzikos pasaulio žmogų – kompozitorių, koncertmeisterį, muzikos kritiką, pedagogą, chorų vadovą.
V. Jakubėno kūrinius atliko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė ir mokiniai.
V. Morkūnienė akcentavo chorinę V. Jakubėno kūrybą ir pristatė jos pačios ygių balsų chorui pritaikytą V. Jakubėno dainą „Svyruoj, linguoj paukštelis“. Dainą atliko vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis, mokytoja V. Morkūnienė.

Biržietiški akcentai muzikinės kultūros atspindžių knygoje

2021 m. spalio 9 dieną Biržuose buvo pristatyta muzikologo Vaclovo Juodpusio trilogija „Tai buvo... Muzikinės kultūros atspindžiai“. Knygos sutiktuvėse dalyvavo ir knygą pristatė pats autorius, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bičiulis Vaclovas Juodpusis. Vlado Jakubėno muzikos mokyklai svečias padovanojo trečiąją trilogijos knygą, kurioje pateikta nemažai informacijos apie Vlado Jakubėno muzikos mokyklą, mokinių koncertus, mokyklos vadovų ir mokytojų pastangas ugdyti jaunuosius muzikos atlikėjus.
Knygoje prisimenamas 2016 m. vykęs koncertas-susitikimas Stasio Vainiūno namuose, Vilniuje, kur koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuoto tarptautinio Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkurso dalyviai.

Knygoje spausdinamas pasakojimas apie 2017 m. gegužę Stasio Vainiūno namuose vykusį vakarą-koncertą kompozitoriui Vladui Jakubėnui paminėti. Šiame renginyje dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai. Susitikimo metu buvo prisiminti ir iš Pabiržės kilę kompozitoriai broliai Antanas, Bronius ir Motiejus Budriūnai. Į vakarą su savo mokiniais atvyko buvę Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Eglė Stuokaitė ir Mantas Makrickas, muzikos pedagogai. Koncertavo biržiečiai moksleiviai ir jų bendraamžiai iš Naujosios Vilnios, Vilniaus Karoliniškių, Panevėžio muzikos mokyklų, M. K. Čiurlionio menų gimnazijos.
Knygoje spausdinama publikacija apie 2018 m. gegužės mėnesį vykusią Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių viešnagę Vilniuje. Mokiniai lankėsi Signatarų namuose, Stasio Vainiūno namuose. Stasio Vainiūno namuose koncertavo biržiečiai mokiniai ir mokytojai. Taip pat koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuoto tarptautinio Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurso laimėtojai iš Naujosios Vilnios muzikos mokyklos.
Dar vienas pasakojimas primena 2019 m. koncertą-susitikimą Stasio Vainiūno namuose, skirtą kompozitoriui Vladui Jakubėnui, kuriame taip pat dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Knygoje spausdinamas nekrologas 2017 m. į Amžinybę išėjusiais biržietei Aleksandrai Balčiauskienei, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorei, Vlado Jakubėno draugijos valdybos narei, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narei.

PAŽINTIS SU ŽYDIŠKUOJU ŠOFARU IR PERSIŠKAIS INSTRUMENTAIS

2021 m. spalio 4 d. mokykloje lankėsi ir su jaunuoliais susitiko muzikantas iš Izraelio Yarom Cherniak ir šofaristas Tadas Daujotas iš VšĮ „Prabudimo orkestras“. Svečiai supažindino su šofaru – ritualiniu instrumentu, kuriuo senovės Izraelyje kariai buvo šaukiami į karą ir kuriuo kartą metuose grojama Sinagogoje. Taip pat pademonstravo itin seną styginį instrumentą – ratukinę rylą – kitose šalyse žinomą kaip „Hurdy-gurdy“ ir kitais pavadinimais bei juo atliko savo autorinę giesmę. Šofaru moksleiviams grojo T. Daujotas.


Svečiai išvakarėse koncertavo Biržų kultūros centre vykusiame renginyje „Simfonija iš Šiaurės Jeruzales“. Svečius mokykloje lydėjo Biržų žydų kultūros ir istorijos draugijos atstovas Merūnas Jukonis. Susitikimas vyko pagal projektą „Holokausto 80-mečio atminimo renginiai Biržų krašte, žydų kultūros ir istorijos viešinimas“, kurį finansavo Lietuvos Kultūros taryba.

TARPTAUTINĘ MOKYTOJŲ DIENĄ – GĖLĖS IR SVEIKINIMAI

Tarptautinę mokytojų dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai šventė su muzika. Mokytojams grojo jų mokiniai: pianistės Viktorija Degutytė ir Lauryna Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė), saksofonininkas Kasparas Klungis (mokytojas metodininkas Gitas Korsakas, koncertmeisterė metodininkė Skirmantė Griciūnienė), medinių pučiamųjų ansamblis (mokytojas metodininkas Gitas Korsakas, vyresnioji mokytoja Rima Venskienė, koncertmeisterė metodininkė Skirmantė Griciūnienė). Šventę vedė mokytoja R. Venskienė. Mokytojus pasveikino Mokyklos direktorė Edita Timukienė, Seimo narys Valdemaras Valkiūnas. Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė pasveikino visus mokytojus, o Mero padėkos raštą įteikė dailės mokytojui metodininkui Vidmantui Jažauskui.
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius ir vyriausioji specialistė Loreta Baronienė mokytojams linkėjo kantrybės, sėkmės, o šio skyriaus padėkos raštais už puikų darbą apdovanojo mokytojas metodininkės Jūratę Duderienę, Viktoriją Morkūnienę bei vyresniąją mokytoją Ievą Morkūnaitę.
Visiems mokytojams buvo įteikti gėlių žiedai.

LAUKIAME BALSUOJANČIŲJŲ UŽ MŪSŲ PROJEKTĄ

X FAKTORIUS ir NORFA visus, mylinčius muziką, kviečia dalyvauti socialinėje akcijoje „Muzika suartina“ ir laimėti paramą savo įstaigai ar kolektyvui.
Vlado Jakubėno muzikos mokykla akcijai pristatė savo projektą „Statom operą? Esam maži – bus operėlė!“
Kviečiame visus susipažinti su mūsų projektu ir balsuoti už mus!
JŪSŲ BALSAS MUMS LABAI SVARBUS!
Balsavimas internete...
Dailininkai lankėsi muziejuose

2021 m. rugsėjo 15 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo programos mokiniai buvo išvykę į Vabalninką ir aplankė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus naują ekspoziciją „Vieno namo pasakojime – XX a. Lietuvos istorijos lūžiai“. Po to mokiniai vyko į Utenos kraštotyros muziejaus padalinį – Vytauto Valiušio keramikos muziejų. Puodžius ir muziejaus įkūrėjas supažindino mokinius su puodžiaus amatu: vyko edukacinė žiedimo pamokėlė, mokiniai klausėsi įdomaus pasakojimo apie muziejų, apžiūrėjome ekspoziciją.

65-asis mūsų rugsėjis

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenė savo 65-ąją rugsėjo pirmąją šventė Kultūros centre, nes patalpų, kuriose saugiai galėtų švęsti mokiniai, mokytojai ir tėveliai, mokykla neturi. Šventę pradėjo mokytojų Rimos Venskienės ir Aušros Butkauskienės, fleitos ir kanklių, duetas. Direktorė Edita Timukienė pasveikino sugrįžusius ir tik pradedančius lankyti mokyklą mokinius, priminė, kad mokykla pradeda jubiliejinius metus, o dailės joje mokoma trisdešimt treti metai. Direktorė pasidžiaugė darnia mokyklos bendruomene, pristatė mokytojus (šiuo metu mokykloje dirba 25 mokytojai, mokytojų kaitos nėra). E. Timukienė kalbėjo apie naujųjų mokslo metų naujovę – elektroninį dienyną, kuriuo teks išmokti naudotis mokytojams, mokiniams ir tėveliams. E. Timukienė kalbėjo apie tai, kaip mokykloje bus rūpinamasi saugiu mokymu, vaikų sveikata, ir baigė su šypsena: „Tikiuosi, kad gyvensime kaip pasakoje – ilgai ir laimingai.“
Mokslo metų pradžios proga mokinius, tėvelius, mokytojus pasveikino Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Astra Korsakienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius ir vyriausioji specialistė Loreta Baronienė. Visi svečiai linkėjo, kad ši mokykla toliau puoselėtų kultūros vertybes, kurios jaunam žmogui padeda užaugti sėkmingu žmogumi. Savivaldybės administracijos dovana mokyklai – kopijavimo aparatas ir kvietimas persikelti į naujas patalpas pučiamųjų instrumentų ir akordeono mokytojams bei mokiniams.
Po sveikinimų koncertavo mokiniai ir mokytojai: pianistės Teresė ir Lauryna Bukytės (mokytoja Dalia Bukienė), medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė) ir varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis (mokytojas Pranas Dapšauskas).

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2021“ laukia klausytojų

Rugsėjo 5 dieną Biržuose prasidės ir įvairiose koncertų erdvėse visą mėnesį vyks tarptautinis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2021“.
Viena iš šio festivalio organizatorių – Vlado Jakubėno muzikos mokykla – šiemet švenčia savo 65-ąjį gimtadienį, kuriam bus skiriama nemažai renginių. Prie gimtadienio šventimo prisidės ir tarptautinis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „Biržai 2021“. Muzikos festivalius „Biržai“ Vlado Jakubėno muzikos mokykla pradėjo rengti 1998 metais, o dabar festivalio organizacinius rūpesčius yra perėmęs ir šios mokyklos absolventas, koncertuojantis altininkas, pedagogas Mantas Makrickas, VšĮ „Meno manija“ vadovas.
Šių metų festivalyje – klausytojų susitikimai su ištikimais festivalio bičiuliais, profesionaliais atlikėjais tapusiais Vlado Jakubėno muzikos mokyklos absolventais ir jų draugais bei Biržuose dar nekoncertavusiais atlikėjais.

Pirmasis festivalio koncertas – pianisto Petro Geniušo, nuolatinio festivalio dalyvio, koncertas „Impresijos“, kurio programoje skambės F. Liszt ir M. K. Čiurlionio kūriniai. Šią programą pianistas rengiasi įrašyti į kompaktinę plokštelę.
Festivalio laikotarpiu Pilies rūmų arkadoje veiks grafikės Kristinos Norvilaitės darbų paroda „Tegul skamba muzika“ ir dailininko Romualdo Audrūno Kuncos (1935–2011) paroda „Natiurmortai, peizažai, portretai“.

Rugsėjo 12 dieną Biržų Nepriklausomybės aikštėje visi biržiečiai išvys dar Biržuose negirdėtą dalyką: keliaujančią ant ratų Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro komišką vienaveiksmę operą – Giovanni Battistos Pergolesi „Tarnaitė ponia“. Pirmieji šią operą ant ratų pamatė vilniečiai, birželio 4 d. Verkių rūmų parke gausiai susirinkę į premjerą, skirtą Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. Spalvingoje vilkiko priekaboje telpa viskas: ir tarnaitės Serpinos rūpestingai prižiūrimi viengungio pono Uberto namai, ir komiškos operos vyksmui pritariančių baltais perukais pasipuošusių muzikantų ložė.
„Projektą „Opera sunkvežimyje“ sukūrėme todėl, kad seniai norėjome įgyvendinti keliaujančios operos idėją. Ne visi Lietuvos gyventojai randa galimybių atvykti į Vilnių ir mūsų teatre išvysti didelės apimties operos spektaklį, tad vilkiko priekaba į miestelius atriedantis spalvingas „Tarnaitės ponios“ vaidinimas daugeliui tampa vienintele galimybe gyvai pamatyti operą. Keliaujančios operos iniciatyva jau sudomino ir tarptautinę auditoriją: pranešimas apie ją buvo sėkmingai pristatytas tarptautinės organizacijos „Opera Europa“ narių konferencijoje“, – teigia LNOBT generalinis direktorius Jonas Sakalauskas.

Rugsėjo 19 d. vakarą Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyks sakralinės muzikos valanda. Dainuos muzikos festivalio bičiulė Asta Krikščiūnaitė (sopranas), vargonuos Renata Marcinkutė Lesieur (biržietiškas akcentas – R. Marcinkutė Lesieur buvo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos Ievos Morkūnaitės vargonų mokytoja). Girdėsime J. S. Bach, G. F. Handel, G. Faure, W. Gomez, M. K. Čiurlionio, V. Bartulio kūrinius.

Rugsėjo 25 d. į „Muzikines išdaigas“ Pilies kieme arba arsenalo salėje visą šeimą kvies styginių kvartetas „Archi Quartett“: Vitalija Makrickienė (smuikas), Ginta Kriščiūnaitė (smuikas), Mantas Makrickas(altas), Mykolas Rutkauskas (violončelė) ir aktorius Tomas Dapšauskas. Nuotaikingoje programoje skambės W. A. Mozart, J. S. Bach, S. Joplin, L. Anderson ir kitų kompozitorių kūriniai.

Su „Archi Quartett“ susitiksime ir rugsėjo 25 d. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Koncerte dalyvaus solistas Vytautas Kiminius (birbynė). Koncerto „Muzikiniai atradimai“ programoje: G. F. Handel, J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Haydn, A. Dvorak kūriniai.

Rugsėjo 26 d. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje į koncertą „Metų laikai“ kvies ansamblis „Camerata Ars Lituanica“: Jonas Tankevičius (smuikas), Darius Dikšaitis (smuikas), Vitalija Makrickienė(smuikas), Ginta Kriščiūnaitė (smuikas), Gediminas Dačinskas (altas), MantasMakrickas (altas), GlebPyšniak (violončelė), Dainius Rudvalis(kontrabosas),Nijolė Dorotėja Beniušytė (klavesinas) ir solistė Dalia Dėdinskaitė (smuikas). Iš dviejų styginių kvartetų, Čiurlionio ir „ArchiQuartett“, susibūręs ansamblis ir solistė atliks A.Vivaldžio „Metų laikus“.

Spalio 3 dieną Pilies rūmuose laukia susitikimas su Biržuosedarnegirdėtu styginių kvartetu„Mettis“: Kostas Tumosa (smuikas), Bernardas Petrauskas (smuikas), Karolis Rudokas (altas), Rokas Vaitkevičius (violončelė). Kvartetas pristatys programą „Kvarteto perlai“, kurioje skambės J. Haydn, R. Schumann, Ph. Glass kūriniai.
Styginių kvartetas „Mettis“ susibūrė 2011 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA), profesoriaus Augustino Vasiliausko kvarteto klasėje. Visi yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, nuolat koncertuojantys solo, kamerinių ansamblių bei orkestrų sudėtyje, taip pat dalyvaujantys įvairiuose muzikiniuose projektuose, meistriškumo kursuose. Tai yra vieni aktyviausių jaunosios kartos Lietuvos muzikinio gyvenimo atstovų. Nuo pat pirmųjų pasirodymų scenoje jaunas ir ambicingas kvartetas buvo pripažintas vienu perspektyviausių LMTA kolektyvų.

Spalio 6 d. festivalis pakvies į baigiamąjį koncertą „Muzikiniai šachmatai“. Programą pristatys Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica humana“, meno vadovas ir dirigentas Robertas Beinaris. Solistai: Dovilė Kazonaitė (sopranas), Robertas Beinaris (obojus), Ramunė Grakauskaitė (smuikas), Inga Aleksienė (smuikas), Vitalija Makrickienė (smuikas), Mantas Makrickas (altas), Donatas Butkevičius (kontrabosas). Programoje: A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. Bonzon, A. Piazzolla ir kt. Šiame koncerte girdėsime grojant dar vieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinį – kontrabosininką D. Butkevičių.

Iki susitikimo koncertuose. Visi festivalio koncertai nemokami. Būtinas galimybių pasas

Festivalio organizatoriai: VšĮ „Meno manija“, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla; partneriai: Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka ir Biržų krašto muziejus „Sėla“.
Informaciniai rėmėjai: LRT, laikraščiai „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“, „Orų gidas“/orai.biz
Remėjai: Lietuvos kultūros taryba, Biržų rajono savivaldybė, UAB „Lenauda“, restoranas „Pilies skliautai“, gėlių salonas „Floros natos“, UAB „Tyla“, UAB „Biržų duona“, UAB „Šiaurinis taškas“.
Daugiau informacijos apie renginius: https://www.facebook.com/birzu.muzikosfestivalis


Festivalio programa
Komiška vienaveiksmė G. B. Pergolesi opera „Tarnaitė ponia“
Festivalis „Gaidų pynė 20/21“ – Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla

2021 m. rugpjūčio 27-29 dienomis, Biržuose, jau antrą kartą vyko Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos renginiai. Festivalį organizuoja Šv. Kazimiero ordinas drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla. Mokyklos dalyviai, padedami profesionalių mokytojų, giliau pažins ansamblinio muzikavimo paslaptis, o kartu ugdys šeimos narių kūrybiškumą, puoselės šeimos kultūrines tradicijas, kaups muzikinę patirtį. Mokyklos programoje – žinomų muzikų ir pedagogų pamokos, paskaitos ir susitikimai, ekskursijos, koncertai. Festivalyje dalyvaujančioms muzikuojančioms šeimoms padės tobulėti ir konsultuos žinomi muzikai: smuikininkas, prof. Petras Kunca, pianistė doc. dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas doc. Rolandas Aidukas, dainininkė Aušra Liutkutė, kanklininkė Kristina Kuprytė. Rugpjūčio 28 d. (šeštadienį), 18 val., Biržų Pilies menė (J. Radvilos g. 3, Biržai) įvyks mokytojų koncertas visuomenei „Muzikuojantys mokytojai“. Vasaros mokyklos programoje taip pat: rugpjūčio 27 d. (penktadienį) 15 val. – doc. Rolando Aiduko kvalifikacijos tobulinimo seminaras mokytojams – „Mokytojų metodinės veiklos iššūkiai karantino laikotarpiu. Kaip pasiruošti atestacijai“; rugpjūčio 28 d. (šeštadienį) 14.30 val. – kanklininkės Kristinos Kuprytės kankliavimo pamoka Vasaros mokyklos dalyviams „Kanklės mūsų rankose“.
Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos renginius užbaigs dalyvių baigiamasis koncertas, kuris įvyks rugpjūčio 29 d. (sekmadienį) 15 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje.

Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė 20/21“ PROGRAMA

Suaugusiųjų testinio mokymo praktiniai kursai

ATRASTI KLAVIŠINIUS INSTRUMENTUS
Biržai, 2021 m. liepos 8–10 dienomis

Kviečiame suaugusiuosius, kurie yra groję fortepijonu, prisiminti ir patobulinti savo įgūdžius.
Kartu su kurso lektoriais: pianiste ir suaugusiųjų fortepijono studijos įkūrėja Egle Andrejevaite ir klavesinininku Vilimu Norkūnu, mokysimės patirti muzikavimo džiaugsmą grojant savarankiškai arba scenoje.

Kursus rengia Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla kartu su festivaliu
„Baroko pavasaris Biržuose“.
Kursų kuratorė Romualda Butkevičienė
tel. 8 698 75891, el.paštas rombutna@gmail.com
Registruotis iki birželio 25 d. internetu:https://bit.ly/3yCO10P
Apie praktinius kursus daugiau..


GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS LIKĖNŲ PARKE

2021 m. birželio 14 dieną Likėnuose buvo paminėta Gedulo ir vilties diena. Biuvetėje „Vilties angelas“ atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo absolventų diplominių darbų paroda. Ant tvenkinio tilto-scenos suskambo Muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų atliekami muzikos kūriniai. Koncerte dalyvavo mokytojos Eglės Jažauskienės arfininkių ansamblis, mokytojų Romualdos Butkevičienės, Jūratės Duderienės, Violetos Sabonienės mokiniai, NVŠ „Instrumentų pažinimo" grupės narės ir mokytojo Prano Dapšausko vadovaujamas Biržų „Blėkvaris“.

Spalvotos istorijos

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo mokiniai mokslo metus baigė 2021 m. birželio 7–9 dienomis vykusią stovyklą „Spalvotos istorijos“. Stovyklos metu mokiniai lankėsi Kristinos ir Jurio Milišiūnų avių ūkyje, augalų antspaudų technika dekoravo pirkinių krepšelius, dalyvavo psichologės Žanetos Taurienės kūrybinėse dirbtuvėse „Spalvos ir emocijos“. O paskutinę dieną stovyklautojus nudžiugino BTVMC specialybės mokytojos Vitalija Pociūnienė ir Renata Kaminskienė, mokiusios paruošti valgomuosius dažus ir jais dekoruoti meduolius.
Stovykloje kurti darbeliai eksponuojami Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.
Stovykla buvo vienas iš projekto „Spalvotos istorijos“ renginių. Projektas vykdomas visuomenės sveikatos programų, finansuojamų Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, lėšomis.

Jaunųjų dailininkų išleistuvės

2021 m. birželio 10 dieną įvyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės raiškos absolventų išleistuvės. Pradžioje visi devyni jaunieji dailininkai mokytojams, mokyklos vadovams ir savo tėveliams pristatė savo diplominius kūrybinius darbus, pasakojo, kokia technika juos atliko, kokią idėją tapyboje ar keramikoje įgyvendino. Mokinių pasakojimus papildė jų mokytojai: mokytojas metodininkas Vidmantas Jažauskas, mokytoja metodininkė Gražina Visockienė ir vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
Po to darbai buvo įvertinti, o jų autoriams ir teikiami mokyklos baigimo pažymėjimai. Šventėje dalyvavo ir jaunųjų dailininkų darbais pasidžiaugė rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė. Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštus A. Garšvaitė įteikė absolventams Smiltei Alonderytei, Kamilei Graičiūnaitei ir Unei Pugžlytei. Mokyklos direktorė Edita Timukienė sveikino absolventus, dėkojo už jų gražius darbus.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

KONCERTAS BIRŽŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOJE

Tėvo dienos proga Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Tadas Šukevičius, Vesta Barauskaitė, Martinas Vaičiulis, Elzė Vosyliūtė, Eglė Undzėnaitė, Lukrecija Ambrazevičiūtė Arnas Kondrotas, Lėja Zemlickaitė ir Iveta Šakuro (mokytoja metodininkė Ina Valotkienė) surengė vargonų muzikos koncertą. Koncertas vyko po pamaldų, jo klausėsi parapijos žmonės ir į koncertą atėję kiti biržiečiai.

Atsisveikinimas su Muzikos mokykla

2021 m. birželio 3-iosios popietę Vlado Jakubėno muzikos mokykla atsisveikino su dar viena absolventų laida. Šiems mokiniams ir jų mokytojams teko patirti karantino išbandymus, išmokti dirbti nuotoliniu būdu. Tačiau kantrybė, darbštumas, pareiga ir meilė muzikai buvo stipresni. Išleistuvių šventė, šįsyk salėje dėl apribojimų nebuvo tėvelių, vyko Pilies menėje. Absolventus pasveikino Mokyklos direktorė Edita Timkienė, linkėdama nepamesti muzikos. Seimo narys Valdemaras Valkiūnas dėkojo mokiniams, mokytojams, Mokyklos vadovams – visai bendruomenei, kuri stengiasi, kad muzika mokiniui taptų sava. Rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė kalbėjo, kad tai, ką mokiniai išmoko, kokių įgūdžių įgijo Muzikos mokykloje, labai pravers gyvenime, nesvarbu, kokį kelią jaunas žmogus rinktųsi. A. Garšvaitė žadėjo pagalbą Mokyklai, gyvenančiai ne pačiomis geriausiomis sąlygomis. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičiaus pasidžiaugė mokinių ir mokytojų kantrybe, tėvų parama. Šio skyriaus padėkos raštai už puikų mokymąsi, sėkmingą dalyvavimą konkursuose ir festivaliuose įteikti Laurai Čeponytei, Nerūnui Lapėnui, Teresei ir Laurynai Bukytėms bei Milgintai Staniulytei. Mokiniai, kaip ir įprasta atsisveikinant, dovanojo koncertą, kuriuo paliudijo savo muzikinę brandą.
Gėlės mokytojams, mokytojų atminimo dovanėlės mokiniams, bendra nuotrauka ant Pilies laiptų ir šilti tėvelių sveikinimai. Vienas mokymosi etapas jau įveiktas.

Tarptautinę vaikų gynimo dieną – koncertai

Prie būsimų patalpų Kęstučio g. 14

Tarptautinę vaikų gynimo dieną Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bendruomenė pradėjo koncertu prie būsimo naujojo savo pastato Kęstučio gatvėje. Rajono Savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kad šis pastatas, perėmus jį Savivaldybės nuosavybėn, bus perduotas naudoti Vlado Jakubėno muzikos mokyklai, o kol tvarkomi reikalingi dokumentai, Mokyklos bendruomenė planuoja, kas įsikurs naujose patalpose: pūtikai, akordeonininkai, dailininkai, muzikos teorijos klasės... Tačiau yra gera proga pasidžiaugti dovana, o muzikantai moka džiaugtis tik su muzika. Tad antradienį po pietų į aikštelę rinkosi pirmieji klausytojai ir atlikėjai: vyresniojo mokytojo Prano Dapšausko vadovaujamas varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis ir folkloro ansamblio skudutininkių grupė (vyresnioji mokytoja Aušra Butkauskienė). Šventės dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Edita Timukienė, Seimo narys Valdemaras Valkiūnas ir Savivaldybės meras Vytas Jareckas. Svečiai linkėjo sėkmingo darbo naujose patalpose, muzika, dailės darbais džiuginti biržiečius ir skleisti gerąją žinią apie Biržus.

Portfolio galerijoje

Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir „Portfolio“ galerija tęsia koncertų ciklą „Menas+aš“. Bendradarbiavimo idėja gimė prieš kelerius metus, ją buvo nutraukęs karantinas. Birželio 1-ąją galerijoje surengtas jaunųjų atlikėjų: pianistų, smuikininkų, dainininkų koncertas pratęsė tradiciją. Galerijos savininkė Lijana Judickaitė džiaugėsi, kad bendradarbiavimas tęsiasi, nes abi įstaigas vienija tas pats švietėjiškas, kultūros sklaidos tikslas. Koncerte pasirodė nuo mažiausių, pirmokų, iki absolventų. Mokiniai dar kartą įrodė, kad nei nuotolinis darbas, nei griežtas karantinas nesutrukdė mokytis muzikos. Jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus pasveikino rajono Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

„Aukso paukštė“ įteikta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių chorui

2021 m. gegužės 28 d. Biržų kultūros centre vyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choro šventė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimo „Aukso paukštė“ įteikimas.
Kovo pradžioje Mokykla sulaukė žinios iš Lietuvos nacionalinio liaudies kultūros centro: Mokyklos jaunių choras ir jo vadovė Viktorija Morkūnienė pelnė 2020 m. „Aukso paukštės“ nominaciją „Geriausias vaikų arba jaunimo (moksleivių) choras ir vadovas“. Lietuvos nacionalinis kultūros centras jau dvidešimt metų rengia geriausių meno mėgėjų kolektyvų apdovanojimus „Aukso paukštė“. Šie apdovanojimai skiriami kolektyvams už novatoriškumą, reikšmingą, aktyvią ir kūrybišką veiklą, Dainų švenčių tradicijų puoselėjimą, naujų programų rengimą, dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose.
Šventėje dainavo jaunių choras ir solistės, dainoms dirigavo V. Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė, akompanavo koncertmeisterė Romualda Butkevičienė ir mokytoja I. Morkūnaitė.
Choro nariai pasakojo, kas skatina dainuoti chore net baigus Muzikos mokyklą: meilė muzikai, pomėgis dainuoti, bendravimas per dainą, įdomūs koncertai, konkursai, išvykos, reikli ir supratinga vadovė.
Prisimintas trumpas laimėjimų laikas: religinės muzikos festivalis-konkursas, skirtas šv. Cecilijai (2016 m., II vieta), Gdansko chorų konkursas (2018 m., II vieta), 2018 m. Dainų šventė ir galimybė dainuoti Nacionalinėje filharmonijoje, festivalis konkursas „Mes – Lietuvos vaikai“ (2019 m., I vietos pirmajame ir antrajame etapuose), nuotolinis konkursas Sopote, Lenkijoje, praėjusių metų rudenį ir laimėtas sidabro diplomas ir kt. Ilgas renginių, iniciatyvų sąrašas. Choras yra aktyvus Biržų miesto ir Mokyklos švenčių dalyvis.
Choristų laimėjimais džiaugėsi ir juos sveikino Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė, dėkodama mokytojoms Viktorijai ir Ievai, koncertmeisterei Romualdai. Ypač už tai, kad gyvenimui persikėlus į virtualią erdvę, choro veikla nesutriko, o įgavo naujų formų.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Šiaurės Lietuvos chorų konsultantas, ekspertas, profesorius Kastytis Barisas. Svečiai pasidžiaugė puikiu choro dainavimu, linkėjo sėkmės, o biržiečiams – kuo dažniau sulaukti choro koncertų. „Aukso paukštę“ S. Liausa įteikė choro vadovei V. Morkūnienei aidint aplodismentams.
Choristus ir jų vadovę sveikino Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Administracijos direktorė Irutė Varzienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės Lina Vireliūnienė ir Loreta Baronienė. Už gražią dainą, už nuoširdžią giesmę dainininkėms ir jų mokytojoms dėkojo, Dievo palaimos linkėjo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Jonas Morkvėnas (nemažai choro merginų tuo pačiu gieda ir šios bažnyčios jaunimo chore).
Choristus ir jų vadovę sveikino buvusi Muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė, Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius, kaimyninių rajono muzikos ir meno mokyklų atstovai, Biržų kultūros centro kamerinio choro „Viktorija“ ir „Agluonos“ moterų choro dalyviai, kiti svečiai.
Savo entuziastingiems choristams, choro rėmėjams, nuoširdiems klausytojams, kantriems tėveliams, Muzikos mokyklos bendruomenei dėkojo mokytoja Viktorija Morkūnienė: visų jų dėka choras dainuoja, dalyvauja konkursuose, laimi prizines vietas ir apdovanojimus. Vadovė džiaugėsi, kad chore merginos atranda meilę muzikai, kad dainavimas jas įkvepia.
Muzikinę dovaną vyresniesiems choristams įteikė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas Jūratės Duderienes.
Renginio pabaigoje skambėjo jungtinio choro: „Viktorijos“ ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choro dainos (abiems chorams vadovauja Viktorija Morkūnienė ).

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija


POLIFONIJA IR AŠ

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elzytė Vosyliūtė dalyvavo V tarptautiniame virtualiame jaunųjų pianistų konkurse „Polifonija ir aš“. Elzytė, paskambinusi Dž. Balangini Arietta Bufa, buvo apdovanota III laipsnio diplomu. Mokytoja metodininkė Ina Valotkienė.
Šį konkursą organizuoja Radviliškio muzikos mokykla. Šiemet jame dalyvavo 122 jaunieji pianistai iš aštuonių šalių: Latvijos, Estijos, Suomijos, Makedonijos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos bei Lietuvos. Atlikėjai pagal savo muzikavimo klases varžėsi 4 kategorijose.
Konkurso dalyvius vertino profesionali ir kompetentinga komisija, kurios pirmininkė buvo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė Jurga Silickienė.
Sveikiname Elzytę ir jos mokytoją!

PARODA BIBLIOTEKOJE

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Leliūnų padalinyje eksponuojama Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės ugdymo mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja metodininkė Gražina Visockienė). Šie darbai neseniai buvo eksponuojami Utenos miesto centre, stiklo kubuose. Paroda Leliūnų bibliotekoje veiks visą vasarą.

SKAMBIOJI KLAVIATŪRA. Pirmosios vietos pianistėms

     
2021 m. gegužės 7 d. Kaišiadorių meno mokykla organizavo IV respublikinį jaunųjų pianistų konkursą „Skambioji klaviatūra“. Jame dalyvavo 151 atlikėjas iš 33 šalies muzikos ir meno mokyklų. Konkursas vyko nuotoliniu būdu.
Pirmąsias vietas konkurse laimėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Viktorija Degutytė ir Lauryna Bukytė. Jų mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
Sveikiname!

Jaunųjų dailininkų dovana „Biržų duonai“ – linksmi aviliai

Ne vieną dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai ir jų mokytojos Gražina Visockienė bei Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė piešė gamtoje, „Biržų duonos“ bendrovės teritorijoje. Bendrovė įsigijo avilių, planuoja laikyti bites, o kad aviliai būtų įvairesni, spalvingi, į pagalbą pakvietė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailininkus. Daugelis avilių pavadinti bendrovės produkcijos grupių pavadinimais, todėl mokiniai stengėsi piešti tomis temomis.
„Biržų duona“ – nuolatinis Vlado Jakubėno muzikos mokyklos rėmėjas.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

TARPTAUTINIAME VOKALISTŲ KONKURSE – II VIETA
2021 m. gegužės 5 d. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje vyko virtualus tarptautinis konkursas „Lėkime dainų sparnais“. Jame dalyvavo ir II vietą laimėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Liepa Pačešiūnaitė. Mergaitę dainuoti moko mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė. Koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė. Konkurse dalyvavo 46 solistai ir 12 ansamblių.
Sveikiname Liepą, jos mokytoją Jūratę ir koncertmeisterę Vijolę!

Pirmoji vieta klarnetininkų konkurse

2021 m. balandžio 10 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos klarnetininkas Eimantas Zujus (II kl.) dalyvavo pirmajame respublikiniame nuotoliniame klarnetininkų solistų konkurse „Clarinetto virtuoso“ Kaišiadorių meno mokykloje ir užėmė I vietą, apdovanotas Laureato diplomu. Eimanto mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.
Sveikiname Eimantą ir jo mokytoją Gitą!

Laimėjimai regiono akordeonininkų konkurse

2021 m. balandžio pradžioje Pasvalio muzikos mokykla organizavo nuotolinį Panevėžio regiono jaunųjų akordeonininkų konkursą-festivalį „Aš – artistas“. Jame dalyvavo ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkai Osvaldas Mištautas ir Benas Noreika. Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.
O. Mištautas antrają vietą laimėjo B grupėje, o B. Noreika antras buvo C grupėje. Sveikiname!

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla – sertifikuota JST programos dalyvė. Laukiame savanorių

2021 m. kovo 29 d. Mokyklą pasiekė džiugi žinia, jog ji įveikė akreditaciją ir tapo sertifikuota programos „Jaunimo savanoriška tarnyba“ Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalyve. Daugiau...

Sprendimo dėl paraiškos akreditacijai gauti lapo formaGražiausios melodijos MAMAI

MAMA. Gintauto Venislovo muzika, Editos Bagdonaitės-Venislovienės žodžiai. Dainuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Ilja Šakuro. Mokytoja Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/dg6OCiWjHRg

Daniel Gottlob Türk. Sonatina Grade 3. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Viktorija Degutytė. Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.

https://youtu.be/yDncgkUfPIQ

Felicie Balangini ARIETTA BUFFA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elzė Vosyliūtė. Mokytoja metodininkė Ina Valotkienė.

https://youtu.be/foMKogVgIZs

H. Klose ETIUDAS. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Eimantas Zujus. Mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.

https://www.youtube.com/watch?v=kZipjew4uQ4

V. Jucevičienės ŽVIRBLIŲ GINČAS. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo mokinė Saulė STAKIONYTĖ, antras instrumentas fortepijonas. Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.

https://youtu.be/E16xHQwLA-s

L. van Betchoveno ECOSSAISE G dur. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Kamilė Lėliukė. Vyresnioji mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/AN8WCxxGvuI

RAMUNĖLĖ. Jurgio Gaižausko m., Vytauto Bložės ž. Dainuoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta Staniulytė. Mokytoja Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/M7Lpf68UGQA

OI TU, STRAZDE. Lietuvių liaudies daina. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Miglė Paukštė. Vyresnioji mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/bymNSvG-VPk

Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Liepa Pačešiūnaitė. Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, akompanuoja koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė.

https://youtu.be/t_Wu8holEoA

Franz Schubert (aranž. Liszt) SERENADA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Lauryna Bukytė. Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.

https://youtu.be/wC5Yp2rLDFs

V. A. Mocarto Variacijų „Ak tau pasakysiu, mama...“ II variacija. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Vestina Kėželytė. Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/wsKsm6ZqCfc

Artūro Noviko išplėtota liaudies sutartinė SODAUTO. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė. Akompanuoja Gabrielė Čeponytė.

https://youtu.be/XbMDIZcZvUI

M. K. Čiurlionio PRELIUDAS Op. 11, Nr. 3. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo moksleivė Laura Čeponytė, antras instrumentas fortepijonas. Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.

https://youtu.be/ldhpAt2f8lk

TAU, MAMYTE. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių: Dorotėjos, Mantės, Miglės B., Miglės V., Sofijos, kompiuterinės grafikos darbai. Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
Skamba JONIŠKIO POLKA. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ansamblis „Agluonėla“.
Vyresnioji mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/rqdMRIw5aX0

VELYKŲ RYTĄ

ATVIRUKAI. Sveikinimo atvirukus kūrė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai, vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.
Sveikinimus lydi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ atliekamas kūrinys ŠALIA KELIO JOVARAS, muzikos aranžuotė Aušros Butkauskienės. Pagal rugiapjūtės pabaigtuvių apeiginę dainą „Šaly kelio jovaras stovėjo“, užrašytą 1938 m. iš Marijos Rimienės, Žiegždrių kaimas, Aukštosios Panemunės valsčius, Kauno apskritis.
Ansamblio vadovė mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/jStgzxHVBrQ

Grupė „ABUDU Entai“. Atlieka ansamblis „Impresio“ – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai ir jų draugai: Goda Čirvinskaitė ir Enrika Gokaitė (vokalas), Agnė Flenderytė (smuikas), Gabrielė Čeponytė (fortepijonas), Rokas Šiškovas (gitara). A. Flenderytė ir G. Čeponytė lanko Muzikos mokyklos NVŠ programą „Muzikos instrumentų pažinimas“.

https://youtu.be/2Rfiy2lDLHg

VELYKŲ PUOKŠTĖS. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų kūriniai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


Florian Christi Vivaldi. Variation g-moll, RV 156. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistė Teresė BUKYTĖ.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.

https://youtu.be/BNnEkfBBAxI

J. Gavrilov. PAGRANDUKAS. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininkas Benas NOREIKA.
Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.

https://youtu.be/bPTwzHeQIKM

N. Toropova. VALSAS. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistė Dovaldė ŠIMAITĖ.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.

https://youtu.be/ssJ7neeoheE

PAVASARIO SPALVOS 1. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų kūriniai


Paul Merkus. ALLEGRETTO, op. 11, No. 2. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fleitininkė Viktorija DICYTĖ.
Vyresnioji mokytoja Rima Venskienė.

https://youtu.be/nG5LXcx6XuY

Emil Hradecky. RAGTIME. Atlieka chorinio dainavimo antrojo instrumento fortepijoninis duetas: Saulė MICKEVIČIŪTĖ (mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė) ir Milginta STANIULYTĖ (mokytoja Ieva Morkūnaitė).

https://youtu.be/5HUlpab8Z84

Algirdas Gražys. ANYKŠTĖNŲ POLKA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos akordeonininkas Osvaldas MIŠTAUTAS.
Mokytoja ekspertė Ala Fetingienė.

https://youtu.be/-ZFEpBrpzC8

PAVASARIO SPALVOS 2. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų kūriniai.


K. Oginskis. Polonezas. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistė Lauryna BUKYTĖ.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.

https://youtu.be/jJf-EcjYKJk

Lasse Eerola KILKARUOHO. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos klarnetininkas Eimantas ZUJUS.
Mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.

https://youtu.be/7-os8MCBI1U

PAVASARIO SPALVOS 3. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų kūriniai.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS Vlado Jakubėno muzikos mokykloje

Susipažinkime: AKORDEONAS
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti akordeonu moko mokytoja metodininkė Violeta ČĖRKIENĖ, mokytoja ekspertė Ala FETINGIENĖ.
Koks tai instrumentas, kaip juo mokoma groti, pasakoja mokytoja ekspertė Ala FETINGIENĖ:

https://youtu.be/scWnjAvgA0U

Skamba Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonininko Beno Noreikos atliekamas kūrinys:

https://youtu.be/bPTwzHeQIKM

Susipažinkime: CHORINIS DAINAVIMAS
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje chorinio dainavimo moko: mokytoja metodininkė Jūratė DUDERIENĖ, mokytoja metodininkė Viktorija MORKŪNIENĖ, vyresnioji mokytoja Ieva MORKŪNAITĖ.
Apie chorinį dainavimą, pamokas, koncertines išvykas pasakoja mokytojai, mokiniai ir tėveliai.

https://youtu.be/mJcudq6ANPo

Susipažinkime: FORTEPIJONAS
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti fortepijonu moko: mokytoja ekspertė Gražina BELECKIENĖ, mokytoja metodininkė Dalia BUKIENĖ, mokytoja metodininkė Virginija Romualda BUTKEVIČIENĖ, vyresnioji mokytoja Dalia ŠIMBELIENĖ, mokytoja metodininkė Ina VALOTKIENĖ.
Mokytojos metodininkės Inos Valotkienės sukurtas vaizdo siužetas:

https://youtu.be/tQXB6XK1uyQ

Paklausykite jaunųjų pianistų atliekamų kūrinių:

https://youtu.be/ssJ7neeoheE

https://youtu.be/puA4rXc_AiA

Susipažinkime: KANKLĖS
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti kanklėmis moko mokytoja Eglė JAŽAUSKIENĖ.
Vaizdo siužetas apie kankles, kankliavimą ir arfą.

https://youtu.be/lQPTmD333kY

Susipažinkime: MEDINIAI PUČIAMIEJI INSTRUMENTAI
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti fleita moko vyresnioji mokytoja Rima VENSKIENĖ, klarnetu ir saksofonu – mokytojas metodininkas Gitas KORSAKAS.
Vaizdo siužetas apie mokymąsi groti fleita, klarnetu ir saksofonu:

https://youtu.be/Jl48MNbg5k4

Paklausykime Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių atliekamų kūrinių:

https://youtu.be/nG5LXcx6XuY

https://youtu.be/7-os8MCBI1U

Susipažinkime: SMUIKAS
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje groti smuiku moko: mokytoja metodininkė Ramutė PETRONYTĖ, mokytoja metodininkė Violeta SABONIENĖ.
Vaizdo pasakojimą apie smuiką sukūrė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Lauryna Bukytė:

https://youtu.be/VM6OrPwZP_M

Paklausykime smuikininkų ansamblio atliekamo kūrinio:

https://youtu.be/S-UHKvOBFq4

Susipažinkime: VARINIAI PUČIAMIEJI INSTRUMENTAI
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje variniais pučiamaisiais instrumentais groti moko vyresnysis mokytojas Pranas DAPŠAUSKAS.
Vyresniojo mokytojo P. Dapšausko parengtas vaizdo siužetas:

https://youtu.be/M5tvq6k5qtA

Paklausykime Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivio Augusto Zonio (althornas) atliekamo kūrinio:

https://youtu.be/b3cFRrlZJzA

Susipažinkime: DAILĖS UGDYMAS
Vlado Jakubėno muzikos mokykloje dailės: TAPYBOS, GRAFIKOS, SKULPTŪROS, PIEŠIMO, DAILĖTYROS, KERAMIKOS, VIZUALINĖS KOMPOZICIJOS (kompiuterinė grafika, pasirenkamasis dalykas), moko: mokytojas metodininkas Vidmantas JAŽAUSKAS,
vyresnioji mokytoja Jurgita NARVIDAITĖ-VARŽINSKIENĖ, mokytoja metodininkė GRAŽINA VISOCKIENĖ.
Vyresniosios mokytojos J. Narvidaitės-Varžinskienės parengtas vaizdo siužetas apie dailės mokymą Vlado Jakubėno muzikos mokykloje:

https://youtu.be/u6xRDcFdv0w

Piešinių konkurso laureatė

Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) piešinių konkurso „Draugiškesnis pasaulis su aviacijos sportu“ Nacionaliniame ture sėkmingai dalyvavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Ugnė Bajorūnaitė – tapo šio konkurso laureate (vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
Sveikiname!

Utenos Lauko galerijoje – jaunųjų dailininkų darbai

2021 m. kovo 15 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla Utenos Lauko stiklo galerijoje atidarė keramikos darbų parodą. Joje eksponuojami 2014–2020 metais sukurti dailės ugdymo mokinių ir mokytojos metodininkės Gražinos Visockienės darbai.
Praėjusį rudenį vykusiame respublikiniame „Molinuko“ konkurse Vlado Jakubėno muzikos mokyklos keramikai buvo apdovanoti Utenos kraštotyros muziejaus prizu „Už laisvę kūryboje“ – surengti keramikos darbų parodą Utenoje, Lauko stiklo galerijoje. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla džiaugiasi galimybe savo mokinių kūrybą pristatyti Utenos krašto žmonėms.
Parodos atidaryme dalyvavo ir biržiečių darbais grožėjosi Utenos rajono savivaldybės darbuotojai.

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija

AUKSO PAUKŠTĖ – Mokyklos Jaunių chorui

2021 m. kovo 3 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą pasiekė džiugi žinia: Mokyklos Jaunių choras ir jo vadovė Viktorija Morkūnienė pelnė 2020 m. „Aukso paukštės“ nominaciją „Geriausias vaikų arba jaunimo (moksleivių) choras ir vadovas“.

Šią žinią Mokyklai pranešė Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius S. Liausa: „Lietuvos nacionalinis kultūros centras, siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai, jau 20 metų rengia geriausių mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimus „Aukso paukštė“. Jie skiriami mėgėjų meno kolektyvams už reikšmingą, aktyvią, kūrybišką, novatorišką pastarųjų metų veiklą, Dainų švenčių tradicijos puoselėjimą, naujų programų rengimą, koncertus, dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose.Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras ir jo vadovė Viktorija Morkūnienė pelnė 2020 m. „Aukso paukštės“ nominaciją „Geriausias vaikų arba jaunimo (moksleivių) choras ir vadovas“.
Sveikiname ir džiaugiamės!

Akordeonistų GRAND PRIX tarptautiniame konkurse

2021 m. vasario mėnesį Kazachstane, Nur-Sultan mieste, vyko tarptautinis liaudies muzikos ir dainos konkursas „Astana Folk Music“. Jame nuotoliniu būdu dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis: Erikas Bogdanas, Erna Variakojytė ir Nerūnas Lapėnas, mokytoja ekspertė Ala Fetingienė. Instrumentinių ansamblių kategorijoje (14-16 m.) biržiečiai pelnė konkurso Didįjį prizą.

Pianistų muzikiniai laimėjimai

2021 m. vasario 10 d. Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje vyko III respublikinis festivalis-konkursas GRAND PAS. Šiame projekte buvo pakviestos dalyvauti meno bei muzikos mokyklos iš įvairių šalies regionų. Žodžiai grand pas, išvertus iš prancūzų kalbos, reiškia didysis žingsnis. Klasikinio baleto terminologijoje tai suprantama kaip didelė šokių siuita. Šis festivalis-konkursas paskatino mokinius ir mokytojus įkvėpimo šaltinių ieškoti įvairių stilių, žanrų šokio muzikoje.

Šiame festivalyje-konkurse dalyvavo, sėkmingai pasirodė ir buvo apdovanotas II vietos laureato diplomu Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijono VI kl. mokinys Tadas Šukevičius, mokytoja Ina Valotkienė. Virtualiame festivalyje-konkurse Tadas paskambino M. Glinkos „Galopą“.
Vasario 1–15 dienomis Utenos meno mokykloje įvyko respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“. Renginys sulaukė 1163 dalyvių iš 103 Lietuvos ugdymo įstaigų ir tapo vienu didžiausių Lietuvos nuotolinių muzikinių konkursų. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti pagal amžiaus grupes ir varžėsi penkiose kategorijose: „Fortepijonas“, „Vokalas“, „Akordeonas ir liaudies instrumentai“, „Styginiai instrumentai“, „Pučiamieji instrumentai“. Jaunuosius muzikantus vertino kompetentinga kiekvienos kategorijos vertinimo komisija, sudaryta iš geriausių Lietuvos pedagogų ir atlikėjų.
Biržietis pianistas Pijus Valotka, X kl., paskambinęs M. Glinkos „Polonezą“, laimėjo III vietos laureato diplomą.
Ansamblių kategorijoje Tadas Šukevičius kartu su Pijumi Valotka, duetu paskambinę F. Rust Regtaimą – Fokstrotą (aranžuotė I. Valotkienės), tapo šio konkurso diplomantais.
Buvo labai įdomu klausytis atlikėjų iš Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos. Konkurso dalyvių pasirodymai buvo nufilmuoti kamera. Smagu, kad konkursas suteikė progą visiems dalyviams paklausyti ne tik „savais“ instrumentais grojančių atlikėjų, bet ir atrasti rečiau girdimą muziką. Šiuo renginiu buvo siekiama įgalinti virtualią erdvę naujų talentų atradimui, vaikų atlikimo džiaugsmui ir meistriškumo puoselėjimui, sudaryti galimybę pamatyti visą muzikuojančią Lietuvą.

Ina Valotkienė
Fortepijono mokytoja metodininkė


Fortepijonas visiems

2021 m. vasario 8 d. Radviliškio muzikos mokykloje vyko pirmasis respublikinis konkursas „Fortepijonas visiems“. Konkursas vyko nuotoliniu būdu. Jis skirtas moksleiviams, kurie groti fortepijonu mokosi kaip antruoju instrumentu. Trečiąsias vietas konkurse užėmė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo moksleivės Luknė Čirvidaitė ir Laura Čeponytė.
Luknė konkurse atliko Georg Philipp Telemann Pjesę ir Timur Maksimov kūrinį „Viščiukai“. Mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė.
Laura konkursui parengė F. Burgmuller etiudą „Elfų šokis g-mol“ ir J. Haydn Sonatos Nr. 13, 3 dalį. Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.
https://youtu.be/aBRX3QfQjCY
https://youtu.be/belpTYKcyzU

Pirmoji vieta konkurse „Karališkasis barokas 2021“

2021 m. vasario 6 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrius rengė antrąjį respublikinį jaunųjų atlikėjų konkursą „Karališkasis barokas 2021“. Jame sėkmingai pasirodė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivis Augustas Zonys, althornas.
Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas.
Konkursas vyko nuotoliniu būdu. A. Zonys atliko Thomas Arne (1710–1778) preliudą „Angliška siuita“, aranž. R. B. Fitzgerald.
Konkurse C3 kategorijoje A. Zonys laimėjo I vietą.
https://www.youtube.com/watch?v=uiL3A7M8Eaw

BRANGINKIME SAVO LAISVĘ. Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Vincas Kudirka. TAUTIŠKA GIESMĖ. Gieda Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choro grupė: Martyna Morkvėnaitė, Goda Čirvinskaitė, Augustė Navickaitė, Saulė Mickevičiūtė, Laura Čeponytė, Milginta Staniulytė, Enrika Gokaitė. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė.
Garso montažas – Robertas Ruželė, vaizdo montažas – Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/PY81QSqVPLILIETUVA BRANGI. Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choras. Vadovės: mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė ir mokytoja Ieva Morkūnaitė. Garso montažas Robertas Ruželė, vaizdo montažas Ieva Morkūnaitė. August recording studio.

https://youtu.be/h3Oypt34I-k

LANGAS Į LIETUVĄ. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų ir jų mokytojos Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės karpiniai.
Skudučių sutartinę ŠEŠIOS atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ skudutininkų grupė, mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/4TS30XnGz40

F. Rust. REGTAIMAS /FOKSTROTAS (aranžavo Ina Valotkienė). Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistų duetas: Pijus Valotka ir Tadas Šukevičius. Mokytoja metodininkė Ina Valotkienė.

https://youtu.be/XeZJkPhjlTI

UNTUTIS. 1932 m. užrašyta Stasio Paliulio iš A. Vaičiūno, gyvenusio Girsteikiškių kaime, Pandėlio apylinkėje. Atlieka Lietuvos vaikų ir moksleivių-liaudies kūryvbos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureatė – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Agluonėla“ skudutininkų grupė, mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/NNi0zh9MJYc

Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

LIETUVA BRANGI. Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choras.
Vadovės: mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė ir mokytoja Ieva Morkūnaitė.
Garso montažas Robertas Ruželė, vaizdo montažas Ieva Morkūnaitė. August recording studio.

https://youtu.be/h3Oypt34I-k

Dailės mokinių kurtas šventinis koliažas. Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
Sveikinimą lydi saksofonininko Kasparo Klungio atliekamo kūrinio fragmentas, mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.

https://youtu.be/iqqyc095n6U

Franz Joseph Haydn. Sonata Nr. 13, 3 dalis. Atlieka Laura Čeponytė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo mokinė, antras instrumentas – fortepijonas.
Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.

https://youtu.be/j0_C_2i7kkQ

LEDO ŽIBINTAI TRISPALVĖS TEMA. Žibintus kūrė jaunieji dailininkai.
Vyresnioji mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


Vydūnas. LIETUVIŲ GIESMĖ. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Jaunių choras.
Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, mokytoja Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/L9GqlfNmrpU

Georg Philipp Telemann. PJESĖ. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo mokinė Luknė Čirvidaitė, antras instrumentas – fortepijonas.
Mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė.

https://youtu.be/I6agO3H3s2w

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų sukurti žaidimai tautine tema.
Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.


AUKŠTAIČIŲ SUTARTINĖ. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ansamblis „Agluonėla“.
Mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/iITROFKe2rE

Dainoje skambantis žodis. Skiriama Lietuvių kalbos dienoms

https://youtu.be/EBEvvTyCt4c

Lietuviškas žodis į mūsų gyvenimą ateina su pirmąja motinos lopšine, su ilgesinga liaudies daina.
Vlado Jakubėno muzikos mokykla pristato virtualią lietuvių liaudies dainynų parodą iš Mokyklos bibliotekos fondų.

ATMINTIS GYVA. SKIRIAME LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Trisdešimt metų Sausio 13-osios įvykiams. Šiandieniniams mokiniams tų dienų istorija atgyja tik tėvų, senelių pasakojimuose, senose nuotraukose, vaizdo įrašuose. Atgyja ir išlieka. Nes tai atkaklumu, ryžtu ir krauju iškovotos Laisvės istorija.
Minėdami atmintinas Sausio dienas kviečiame susikaupimo minutėms su Vlado Jakubėno mokyklos mokinių atliekama muzika, dailės darbais.

https://youtu.be/anLVA_jqqZY

Stasys Šimkus. „Lietuviais esame mes gimę“.
Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Kasparas Klungis.
Mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.

https://youtu.be/Lj800wFTVEs


Stephen Heller. KONCERTINIS ETIUDAS. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Lauryna Bukytė.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.

https://youtu.be/SiL6fnbBvis

„Alksnio ugnelė“. Muzika Vytauto Miškinio, žodžiai Janinos Degutytės.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras.
Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė. Akompanuoja Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/UIuwCjyjQP0

Henri Ravina. HARMONINIS ETIUDAS op. 50 Nr. 22 h-moll. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Lauryna Bukytė.
Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.

https://youtu.be/puA4rXc_AiA

„Per tamsią naktelę”. Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras.
Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė.
Įrašas iš 2019 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso „Mes – Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje, kur choras buvo įvertintas I laipsnio diplomu.

https://youtu.be/FPhRPghZkEE

LAISVĖS ISTORIJA NUOTRAUKOSE

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, minėdama Laisvės gynėjų dienos 30-metį, parengė lauko parodą „PRISIEKĘ NESITRAUKTI: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje“.
Parodoje eksponuojamos 1991 m. sausio–kovo nuotraukos, atspindinčios svarbiausias tų dienų akimirkas, iliustruojančios Lietuvos žmonių laikyseną – palaikyti Lietuvos Nepriklausomybę ir nesitraukti Sovietų Sąjungos karinės agresijos akivaizdoje.
Parodoje eksponuojamos nuotraukos saugomos: Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos Respublikos Seimo archyve, Lietuvos valstybės naujajame archyve, Žemaičių dailės muziejuje ir asmeniniuose fotografų archyvuose. Paroda parengta minint 30-ąsias Lietuvos laisvės gynėjų dienos metines (2021 m.).
Šioje rubrikoje pristatoma virtuali parodos galerija.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931