MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2022 metai  KALĖDŲ RYTĄ MUZIKA PRABILO

„Džiaugsmingų šventų Kalėdų“. Pasaulietinė kalėdinė giesmė.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adelė Nevieraitė ir mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/RQPzBTAF6CI

L. Šitte. Etiudas op. 160 Nr.1
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Ema Leliukė.
Mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/q5AYL3Ao98E

Larisa Vološina. Geltonas-žydras valsas.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Veronika Vysochyn.
Mokytoja Liudmila Ross.

https://youtu.be/dILUSVvpuGg

Liudmila Kočatova. „Melodija“ iš kino filmo „Žaisliukas“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepijoninis duetas: Eglė Undzėnaitė ir Tadas Šukevičius.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/3WJjAcRExYo

Paul de Senneville. „Meilės istorija“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Eglė Pažemeckaitė.
Mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/km5U5PKuOk0

Fr.Chopin Valsas a-moll.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elinga Fergizaitė.
Mokytoja Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/ZOAIwhaorFE

Lietuvių liaudies šokis „Šeinis“.
Atlieka duetas „POP“ Karina Staškevičiūtė (fortepijonas) ir Martynas Staškevičius (trombonas).
Mokytoja Roma Butkevičienė.

https://youtu.be/eoqIl0Qp1zM

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

           

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Kūčios

Eugen Doga. „Gramafono valsas“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Eglė Undzėnaitė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/J_NHJzT6gc8

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt septintoji diena

Hans-Gunter Heumann. „Ricky King“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Ksaveras Dubra.
Mokytoja Rita Vaičiulėnienė.

https://youtu.be/Vo3yXdO61dk

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt šeštoji diena

F. Špindleris. Etiudas „Gražios rožės“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elzė Vosyliūtė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/6X-kRGlDIJs

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt penktoji diena

W. A. Mozart. Allegretto. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Jokūbas Dapšauskas (fliugelhornas).
Mokytojas Pranas Dapšauskas.

https://youtu.be/JqgIwc1K60A

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt ketvirtoji diena

S. Kochleris. „Lokio grizlio šokis“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Darija Rakickaitė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/Yle_l3j6XEA

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt trečioji diena

Giorgio Mainerio (1535–1582) „Schiarazula Marazula“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos NVŠ programos „Instrumentų pažinimas“ dalyviai: Miglė Fergizaitė (organetas), Rima Venskienė, Sofija Stambrauskaitė (fleitos), Lauryna Bukytė, Elinga Fergizaitė, Pijus Striška, Emilijus Mažeika (smuikai), Konstantas Vaitiekūnas (viola da gamba), Medeina Duderytė (tamburinas).
Įrašyta Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalio Edukaciniame koncerte „Sveika, šv. Cecilija" 2022-11-26 Valdovų rūmų Didžiojoje renesensinėje menėje.

https://youtu.be/TAMq5lFqy78

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt antroji diena

L. Šitte. Etiudas op. 160, Nr.1. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Ajus Bagdonas.
Mokytoja Dalia Šimbelienė.

https://youtu.be/vuBOCukjQAA

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimt pirmoji diena

Brian Crain. „Drugelio valsas“ iš ciklo „A Simple life“ (Paprastas gyvenimas). Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adelė Nevieraitė ir mokytoja Aušra Butkauskienė.

https://youtu.be/EQFagfsYZCI

MAŽIEJI DRAUGAI. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

https://youtu.be/EeXroWfXXCM

ADVENTO KALENDORIUS. Dvidešimtoji diena

L. van Beethoven. Vokiečių šokis. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė su močiute Jūrate Duderiene, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja.

https://youtu.be/AS_G8JNuru8

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Devynioliktoji diena

S. Bredik. Polifoninė pjesė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Petras Janulis, IV klasė, ir mokytoja Violeta Čėrkienė.

https://youtu.be/xC96w1RcXKE

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Aštuonioliktoji diena

K. Černi. Etiudas C-dur.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Agota Nevieraitė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/JJeYNjxn5XI

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Septynioliktoji diena

ŠVENTINIAI LINKĖJIMAI.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos V–VIII klasių mokinių muzikos istorijos darbas.
Mokytoja Vigilija Macienė.

https://www.youtube.com/watch?v=zWZvWyhQXxM

ADVENTO KALENDORIUS. Šešioliktoji diena

A.Diabelli. Etiudas „Šokinėjimas pievelėje“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Aurėja Žižytė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/tXgemCAA3FM

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Penkioliktoji diena

J. P. Verpeux. „Meditacija“, op. vpx-430.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Saulė Mickevičiūtė.
Mokytoja Viktorija Morkūnienė.

https://youtu.be/vx6Uy6Lsr7A

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Keturioliktoji diena

C. Gurlitt. Etiudas B-dur. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Mokytoja Gražina Beleckienė.

https://youtu.be/kSnF7fmYDjQ

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Tryliktoji diena

L. Kolesov. „Linksmas genys“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Petras Janulis.
Mokytoja Violeta Čėrkienė.

https://youtu.be/fXzTGdVm_Xw

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dvyliktoji diena

Zigmo Venckaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Oi tu, rūta, rūta“.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mergaičių trio: Žiedė Pakalnytė, Emilija Kehoja, Austėja Venclovaitė.
Mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmila Ross.

https://youtu.be/h1Cyizv_Q9I

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Vienuoliktoji diena

A.Streabog. Etiudas „Trimitininkų maršas“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adriana Vaičiulytė.
Mokytoja Ina Valotkienė.

https://youtu.be/kHW5jvJGvN8

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Dešimtoji diena

„Gimtinei“. Olego Bogdanovo muzika, Antaninos Garmutės žodžiai.
Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta Staniulytė.
Mokytoja ir koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/ECVYzVjFvpQ

ADVENTO KALENDORIUS. Devintoji diena

Tauras Adomavičius. „Linksmasis ančiukas“.
Atlieka muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ dalyvis ansamblis „POP“: Karina Staškevičiūtė (fortepijonas) ir Martynas Staškevičius (trombonas).
Mokytoja Romualda Butkevičienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.

https://youtu.be/vdAG2MsdCjs

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos III klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Aštuntoji diena

Advento giesmę „Atskamba balsas“, žodž. Stasio Ylos, muz. Juozo Naujalio, gieda Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių chorinio dainavimo mokinės, vargonuoja mokytoja Ieva Morkūnaitė.
Mokytojos: Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/reloDrTno94

ADVENTO KALENDORIUS. Septintoji diena

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos II klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Šeštoji diena

V. Bagdonas. Lapė šluotauodegė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Mokytoja Gražina Beleckienė.

https://youtu.be/0Hswf-qxDzo

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Penktoji diena

Vilnis Salaks. Romansas. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai Karolis Flenderis ir Elinga Fergizaitė.
Mokytoja Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.

https://youtu.be/smADyVKKtJA

ADVENTO KALENDORIUS. Ketvirtoji diena

SNAIGĖS. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I–II klasės keramikų darbai.
Mokytoja Gražina Visockienė.


ADVENTO KALENDORIUS. Trečioji diena

B. Gagnon. „Ave Verum“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Mokytoja Viktorija Morkūnienė.

https://youtu.be/U9rxnIqGqAM

ADVENTO KALENDORIUS. Antroji diena

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės mokytojos Jurgitos Narvidaitės-Varžinskienės kurti advento vainikai.


ADVENTO KALENDORIUS. Pirmoji diena

Prasidėjo adventas – Kalėdų laukimo metas. Šiuo metu visi puošiame savo namus, įstaigas gražiausioms metų šventėms. Tačiau ir puošniausia aplinka nedžiugins, jei neužauginsime šventės savo širdyje. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, muzikantai ir dailininkai, šią šventę augina patys ir dalinasi šiuo augimu su visais. Mokiniai ir mokytojai kviečia klausytis ir stebėti mūsų Adventinį kalendorių, kurio kiekvieną dieną pradėsime nauju muzikos kūriniu, dailininkų darbais. Linkime gražaus susikaupimo laiko, nepaskęsti priešventiniame šurmulyje ir bent keletą minučių kasdien skirti menui.
Advento kalendorių pradedame tradicine melodija, kurią atpažįstame kiekvienas. Tegul ji mus veda į laukimo, susikaupimo laiką.
RASOKIT DANGŪS. Juozo Naujalio advento giesmė. Vargonuoja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkė Ieva Morkūnaitė.

https://youtu.be/rvTHrjwZTg0

RESPUBLIKINIAME KONKURSE

2022 m. gruodžio 6 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Milginta Staniulytė (mokytoja Ieva Morkūnaitė) dalyvavo I respublikiniame vaikų ir jaunimo solinio dainavimo konkurse „Teka, teka“, kurį organizavo Šiaulių 1-oji muzikos mokykla.
Konkurse dalyvavo daugiau kaip 50 solistų iš visos Lietuvos. Milginta atliko dvi dainas ir buvo įvertinta III vieta.

SEMINARAS MOKYKLŲ VADOVAMS IR DAILĖS MOKYTOJAMS KUPIŠKYJE

2022 m. gruodžio 2 d. Kupiškio meno mokykla organizavo respublikinį metodinį edukacinį seminarą mokyklų vadovams bei dailės mokytojams „Lyderystė mokymui(si) – dėmesys mokyklos kaitai ir pažangai“.
Susitikimas prasidėjo Kupiškio etnografijos muziejuje, kur buvo pabaigta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos inicijuoto keramikos konkurso „Pasaka“ konkursinių darbų paroda. Muziejininkės aprodė muziejaus ekspozicijų sales, pristatė E. Ivanausko parodą „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“.


Antroji susitikimo dalis persikėlė į Kupiškio meno mokyklos dailės skyrių. Apie dailės dalykinių ir bendrųjų kompetencijų metodų parinkimą mokinių pažangai ir sėkmei dalijosi dailės mokytojai. Mokyklų vadovai diskutavo apie „Efektyvų vadovavimą šiuolaikinėje mokykloje“. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė pristatė pranešimą „Strateginis planavimas, stebėsena ir vertinimas“.

Festivalyje „Tesuskamba dainos“

2022 m. lapkričio 24 d. Pasvalyje vyko antrasis Šiaurės Lietuvos jaunių chorų festivalis „Tesuskamba dainos“. Dalyvavo chorai iš Šiaulių, Panevėžio, Kupiškio, Biržų, Pasvalio. Visi chorai atliko po dvi laisvai pasirinktas dainas ir visi kartu atliko keturias dainas. Festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Choro mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Liudmila Ross. Choras atliko B. Gagnon „Ave Verum“ ir L. Kairytės harmonizuotą dzūkų liaudies dainą „Supkit, meskit mani jaunu“.
Paklausyti dainos „Supkit, meskit mani jaunu“ galite:
https://youtu.be/XJAhiBTJgb8

Operytės gastrolės

Birželio pradžioje Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras (vadovė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė) pakvietė į premjerą – operytę „Ežio namas“. Muziką šiai operytei sukūrė iš Biržų kilusi kompozitorė, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinė Indra Mažuikaitė, žodžiai Martyno Vainilaičio. Birželio pradžioje įvyko du operytės spektakliai, žiūrovai šiltai sutiko jaunuosius dainininkus, scenoje ir dainavusius, ir šokusius ir vaidinusius. Rugsėjo mėnesį „Ežio namą“ choristai vežė į Nausėdžius, dainavo kaimo kultūros namuose.
2022 m. lapkričio 17 dieną operytės artistai lankėsi Šiauliuose. Atvykti gastrolių juos pakvietė Šiaulių „Rasos“ progimnazijos bendruomenė. Dainininkams tai buvo ketvirtas operytės spektaklis (o repeticijų nesuskaičiuosi, mokiniai operytę repetavo visus praėjusius mokslo metus), tad scenoje visi jautėsi drąsiai ir užtikrintai. Žiūrovai negailėjo plojimų ir komplimentų.
Po spektaklio choristai valandai buvo tapę čiuožėjais ir išbandė „Akropolio“ ledą.
Dar viena staigmena mokiniams tapo apsilankymas Baltų istorijos muziejuje: visi gyvai domėjosi interaktyviomis ekspozicijomis, įtaigiai pristatančiomis baltų gentis.

„Linksmieji pirštukai“

2022 m. lapkričio 23 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje į etiudų koncertą „Linksmieji pirštukai“ savo mokytojus, tėvelius pakvietė jaunieji pianistai.
Koncerto kuratorė ir vedėja – fortepijono mokytoja ekspertė Ina Valotkienė.
Grojo mokytojų Romualdos Butkevičienės, Ievos Morkūnaitės, Liudmilos Ross, Dalios Šimbelienės ir Inos Valotkienės mokiniai.
Jaunuosius pianistus pasveikino ir padėkos raštus už nuoširdų muzikavimą įteikė mokyklos direktorė Edita Timukienė.

Sakralinės muzikos valanda

2022 m. lapkričio 22-osios popietę Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai surengė sakralinės muzikos koncertą Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Rudeniniai sakralinės muzikos koncertai – dvidešimt vienus metus puoselėjama Mokyklos tradicija. Dažnai jie vyksta šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos globėjos, dieną. Ši diena buvo pasirinkta ir šių metų koncertui.
Koncertą koordinavo mokytojos Viktorija Morkūnienė ir Ieva Morkūnaitė. Abi mokytojos tuo pačiu yra ir bažnyčios vargonininkės, sumos ir jaunimo chorų vadovės. Tad koncertą ir pradėjo V. Morkūnienė, o baigė I. Morkūnaitė.
Koncerte dalyvavo daug mokinių ir mokytojų. Girdėjome jaunučių, jaunių chorus, smuikininkų trio, smuikininkų ansamblius, senovinio instrumento – organeto – muziką, gausų pučiamųjų instrumentų atlikėjų ansamblį, akordeonininkų ansamblį, merginų duetą, trys mokinės ryžosi prakalbinti instrumentų karalių – vargonus.
Jaunuosius atlikėjus ir jų mokytojus sveikino, jiems dėkojo klebonas Jonas Morkvėnas, linkėdamas kruopštaus darbo, meilės muzikai.
Koncertą papuošė Mokyklos jaunųjų dailininkų darbai, demonstruojami ekrane.

Vaikystės perlai

2022 m. lapkričio 11 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyko IV respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“, kuriame dalyvavo 80 jaunųjų muzikantų iš 13 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Tarp jų – ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji pianistai Lukrecija Ambrazevičiūtė, Lėja Zemlickaitė ir Tadas Šukevičius. Mokytoja Ina Valotkienė.
Fortepijoninis ansamblis apdovanotas padėka už puikų pasirodymą.

Lankėsi Utenos meno mokyklos darbuotojai

2022 m. spalio 28 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi didelė grupė Utenos meno mokyklos darbuotojų. Jie apžiūrėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos patalpas, domėjosi, kaip dirba, kuo džiaugiasi, dėl ko nerimauja kolegos biržiečiai.
Mokyklos veiklą ir svarbiausius rodiklius svečiams pristatė direktorė Edita Timukienė.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Utenos meno mokyklos bendradarbiavimo sutartį pasirašė mokyklų direktoriai E. Timukienė ir Arūnas.

Miniatiūrų konkurso laureatai

2022 m. gegužės mėnesį vyko Biržų rajono V–XII klasių mokinių miniatiūrų konkursas „Ir tamsoje yra šviesa“, skirtas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti. Konkursą organizavo Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, bendradarbiaudama su Biržų švietimo pagalbos tarnyba.
Spalio 18 dieną vyko baigiamasis renginys, apdovanoti laureatai ir mokytojai. Laureatais tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai Miglė Butkauskaitė (mokytoja Gražina Visockienė) ir Justas Juška (mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).

Policijos pareigūnės pamoka

2022 m. spalio 20 d. Vlado Jakubėno muzikos mokykloje lankėsi Biržų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Vita Andžienė. Ji mokiniams parodė, kaip saugiai elgtis prie Mokyklos II korpuso esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, patarė ir parodė, kaip saugiai pereiti Rotušės ir Kęstučio gatves prie Mokyklos pastatų.


V. Andžienė linkėjo, kad kelias į Mokyklą ir iš jos visada būtų saugus, o tai labai priklauso nuo pačių mokinių.

Pasaulinę muzikos dieną pasitikome su muzika

Spalio 1-ąją švenčiama Pasaulinė muzikos diena. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, nuo mažiausiųjų iki vyriausiųjų, padedami mokytojų, šią dieną pasitiko su muzika.


Antrojo Mokyklos korpuso salėje vyko nuotaikingas koncertas, skirtas net dviems svarbioms šventėms: Pasaulinei muzikos dienai ir spalio 5 dieną švenčiamai Tarptautinei mokytojų dieną. Juk muzikos mokykloje būtent mokytojai veda muzikos pažinimo keliu.
Koncerte dalyvavo dainininkai, pianistai, pučiamųjų instrumentų atlikėjai, akordeonininkas, smuikininkai. Koncertą vedė mokytoja Ieva Morkūnaitė ir mokinė Barbora Norgėlaitė.

Vydūnas: „Muzika (…) mūsų esmei laisvę atiduoda“.
Įvyko Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2022“ baigiamasis koncertas

2022 m. rugsėjo 18 d. (sekmadienį) Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje nuotaikingai nuskambėjo Šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio “Gaidų pynė'2022” baigiamojo koncerto garsai. Palydėjome dar vienerius festivalio „Gaidų pynė“ metus, kurie ilgam išliks mūsų atmintyje. Tai, ką patyrėme, su kuo susitikome, ką sužinojome ir supratome, praturtina mūsų pasaulio suvokimą, atveria naujus jo aspektus ir naujomis prasmėmis nušvinta mūsų kasdieninėje veikloje. Džiaugiamės festivalio „Gaidų pynė“ bendruomenės kuriama kultūrine patirtimi, kuri, net ir siaučiant pandemijai, o dabar dar ir karo mums netolimoje Ukrainoje fone, išlieka aktuali.
Šiemet Festivalio baigiamojo koncerto, kuris tradiciškai yra ir konkursas, metu scenoje pasirodė muzikuojančios šeimos iš Kėdainių, Kauno, Raseinių rajono, Vilniaus, Šiaulių, o ypač gausiai atvyko biržiečių muzikuojančios šeimos – net penki ansambliai. Startavęs 2016 metais, festivalis gali pasigirti gausiu partnerių ir gerbėjų iš visos Lietuvos būriu. O pagrindinė jo varomoji jėga yra įvairaus amžiaus – nuo darželinuko iki senjoro – dalyvių jaunatviška energija, entuziazmas, ir kartu siekis išsaugoti tradicijas, kurias per amžius puoselėjo ištisos kartos.
Koncerto, įvykusio svetingoje Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salės scenoje, pradžioje tradiciškai pirmiausia nuskambėjo Festivalio daina – Edvardo Eismonto A. Venckaus „Mylėkime Žemę”, kurią atliko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras Cantus gracilis vadovaujamas dirigento, mokytojo eksperto, LMTA docento Rolando Aiduko. Festivalio dalyvius ir svečius šiemet pasveikino Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, kartu įteikdamas ir padėkos raštus daugelį metų Festivalį globojusiai Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorei Laimutei Užkuraitienei, tik kiek daugiau nei prieš mėnesį vadovavimo mokyklai pareigas perdavusi kolegei Irenai Karsokienei, ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams ir bendruomenei, trejus metus pagalba bei dalyvavimu aktyviai prisidėjusiems prie festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos organizavimo.
Koncerto vedėjas Mindaugas Ancevičius klausytojams trumpai papasakojo, kiek įvairių renginių – įdomių susitikimų, edukacinių veiklų, ekskursijų, koncertų įvyko per šiuos festivalio „Gaidų pynė'2022“ metus, ir, paskelbęs koncerto konkursinės dalies pradžią, supažindino žiūrovus su vertinimo komisija. Dalyvių konkursinius pasirodymus stebėjo ir vertino profesionalūs muzikai ir pedagogai: Laimutė Užkuraitienė (komisijos pirmininkė), kompozitorius ir dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) docentas Kazys Daugėla, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, muzikologė, LMTA lektorė Virginija Apanavičienė, pianistė, daktarė, LMTA docentė Giedrė Gabnytė, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, o taip pat Lietuvos operos ir baleto teatro operos solistė Sofija Jonaitytė.
Ansambliai, muzikuojantys padedant mokytojams arba savarankiškai ir atstovaudami jiems artimą muzikos kryptį, konkuravo trijose kategorijose – pramoginės, liaudies arba akademinės muzikos. Žiūrovai galėjo išgirsti ir įvertinti įvairiais muzikos instrumentais grojančius, įvairios sudėties ansamblių pasirodymus, kurių įvairaus amžiaus nariai džiaugsmo ir kūrybingumo šaltinį atranda skirtingų krypčių ir stilių muzikoje.
Festivalio laureato diplomus ir pinigines premijas pelnė šeimų ansambliai iš kiekvienos muzikos kategorijos, surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų. Festivalio „Gaidų pynė'2022“ Akademinės muzikos kategorijos Mėgėjų pogrupio laureatais tapo: I vieta – Baužų šeimos ansamblis (mama Eva Baužienė (kanklės), dukra Andrėja Baužaitė (kanklės), sūnus Pijus Bauža (saksofonas), sūnus Karolis Bauža (birbynė), bičiulė Adrija Lideikytė (kanklės)) iš Šiaulių I muzikos mokyklos; II vieta – ansamblis „POP“ (tėtis Martynas Staškevičius (trombonas), dukra Karina Staškevičiūtė (fortepijonas)) iš Biržų rajono, Kirdonių kaimo; III vieta – fortepijoninis duetas “Fuga” (seserys Elinga ir Miglė Fergizaitės) iš Likėnų, Biržų rajonas. Abu pastaruosius ansamblius globoja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai.
Akademinės muzikos kategorijos Profesinės krypties pogrupyje laureatų diplomais apdovanoti:
I vieta – ansamblis Déjà vu‘ iš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos (mama Vilma Vilūnaitė (fortepijonas), dukros Liepa (akordeonas) ir Rusnė (fleita) Griciūtės, tėtis Robertas Gricius (mušamieji)); II vieta – Kamerinis ansamblis (seserys Lyja ir Vėja Germanavičiūtes (smuikas ir fortepijonas)) iš Viduklės, Raseinių meno mokyklos auklėtinės; III vieta – sesė ir brolis Joneta ir Jaunius Čibirai (smuikas ir akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos.
Liaudies muzikos kategorijos laureatais tapo: I vieta – Ona Auškalnienė ir Rūta Auškalnytė (vokalinis duetas) iš Akademijos, Kėdainių rajonas; II vieta – sesė ir brolis Agota ir Gabrielius Stulpinai (fleita ir akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos; III vieta – Magylų šeimyna (mama Dalia Magylienė (cimbolai), dukra Miglė Magylaitė (smuikas), sūnus Vytautas Magyla (mažasis būgnelis)) iš Vilniaus Žvėryno gimnazijos.
Pramoginės muzikos kategorijoje laureato vardą pelnė: I vieta – D4M (tėtis Darius Misiūnas (gitara), dukra Darija Misiūnaitė (fortepijonas), dukra Domilė Misiūnaitė (fleita)) iš Vilniaus; II vieta – vokalinis ansamblis Red sky (seserys Gabrielė (gitara) ir Hilarija (vokalas) Čeponytės) iš Biržų rajono, Kirdonių kaimo.
Koncerto antrojoje dalyje nuskambėjo ir keletas nekonkursinių ansamblių pasirodymų. Staigmena žiūrovams tapo ansamblio iš Ukrainos pasirodymas. Mama Liudmila Roos su dukromis Viktorija ir Glorija, gyvenančios Dubno mieste, Rovenskoje srityje, dėl mums visiems žinomų priežasčių, netikėtai atsidūrė Lietuvoje, ir saugų prieglobstį surado Biržuose. Mamai Liudmilai pritariant fortepjonu, seserys padainavo ukrainiečių dainą „Nuostabus kraštas“ ir sulaukė gausių plojimų.
Koncerte pasirodė ir keletas ansamblių iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos. Žiūrovus sužavėjo fortepijoninis duetas „Smalsuoliai“ – anūkas Ajus Bagdonas ir močiutė Janina Bagdonienė, kurie dar tik pirmus metus mokosi muzikos, o kad būtų smagiau, muzikuoja drauge. Ansamblis „Tigrinės antys“ – Mama Milda Nevierienė (pop arfa), dukros Adelė ir Agota Nevieraitės (kanklės ir fortepijonas), supažindino žiūrovus su savo rankomis pagal prancūzų arfininkės, atlikėjos ir pedagogės Véronique Musson-Gonneaud bei dailidės Pascal Bernard modelį pagaminta pop arfa. O fortepijonis duetas „Pokštininkai“ – sesuo Gabrielė Kubiliūtė ir brolis Rokas Kubilius koncertą užbaigė nuotaikingu vokiečių liaudies šokiu „Žvaigždžių polka”.


Visi Festivalio dalyviai buvo apdovanoti Dalyvio diplomais ir gausiomis rėmėjų – UAB „Kotryna” ir UAB „Pergalė” bei Šv. Kazimiero ordino dovanomis. Festivalio baigiamojo koncerto metu be dovanų neišvyksta nė vienas ansamblis. Tai yra jų pasiekimų, pastangų įvertinimas ir veiklos motyvavimas, skatinantis ir pasididžiavimą savo šeima bei suteikiantis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.
Savo mintimis apie praėjusius festivalio „Gaidų pynė'2022“ renginius pasidalino prof. Petras Kunca: „Man atrodo, kad šių metų renginys suskambo dar kokybiškiau negu ankstesnieji. Be abejo, turėjo reikšmės ir geranoriška kolegų biržiečių parama – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ilgametė tradicija remti prasmingus meno įvykius buvo juntama ir šioje „Gaidų pynėje'2022“. Aš vis dar gyvenu prisiminimais, kaip geranoriškai mūsų kolegos „Vasaros mokyklos“ dėstytojai įsiliejo į Festivalio renginius Biržuose, su atsidavimu mokė jaunuosius ir vyresnius atlikėjus, paruošė juos koncertams Mokykloje ir patys pasirodė tikrais menininkais dėstytojų koncerte Biržų pilies menėje. Nepamirštami liko ir susitikimai su Bauskės muzikos mokyklos mokytojais, Rundalės pilies aplankymas. Bet svarbiausia, kas išskiria šį festivalį, – tai visų mūsų, festivalio dalyvių, tarpusavio bendravimo šiluma, mokytojų dėmesys atlikėjams ir jų klausytojams ir, be abejo, šeimų ansamblių pagarba pasirinktai muzikai.“
Festivalis „Gaidų pynė“, organizuojamas Šv. Kazimiero ordino iniciatyva, išskirtinis tuo, kad subūrė gausų bendraminčių ir partnerių būrį, tarp kurių – ir žymūs menininkai, pedagogai, dovanoję savo laiką ir paramą, ir institucijos, ypač – nemažas Lietuvos muzikos mokyklų būrys. Festivalio „Gaidų pynė“ organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas nuoširdžiai dėkoja visiems partneriams ir rėmėjams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams, Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos mokytojams, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vadovams, skyrusiems savo laiką ir paramą muzikavimo šeimoje tradicijoms puoselėti, Šv. Kazimiero ordino nariams, visiems, kurie savo dalyvavimu, pagalba, patarimais prisidėjo prie Festivalio renginių sėkmės. Daugelis jų Festivalyje dalyvauja jau ne vienerius metus, vienijami muzikavimo šeimoje idėjos prasmės suvokimo, ir, neabejotinai, – vedini širdies diktuojamo troškimo „gyventi darant gera“.
Dėkojame Lietuvos kultūros tarybai, skirtu finansavimu prisidėjusiai, kad festivalis „Gaidų pynė“ jau kelerius metus skamba Lietuvos miestuose, regionuose ir net užsienyje. Dėkojame festivalio dalyviams už jų entuziazmą ir norą muzikuoti, mokytojams, be kurių nuoširdaus darbo ir palaikymo čia nebūtų didelės dalies ansamblių,
Taip pat nuoširdžiai dėkojame festivalio rėmėjams – uždarosioms akcinėms bendrovėms „Kotryna“ ir „Pergalė“ už puikias dovanas.
Pastarųjų metų ir mėnesių įvykiai pasaulyje dar kartą priminė, koks svarbus yra šeimos narių tvirtas ryšys ir palaikymas. Ieškodami atsakymų į vis dažniau kylančius egzistencinius klausimus, nepamirškime ir muzikos galių, kuri teikia viltį, ramina, guodžia, pakylėja, o muzikavimas šeimoje padeda puoselėti bendrystę.
Filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas rašė:
„Muzika, kitą būseną žadindama mūsų asmenybėje, mūsų esmei laisvę atiduoda (…).
(…) Senovės lietuviai giedodami dainuodami muzikos galią gerai suprato. Giesmės–dainos valo jausmų gyvatą nuo visokių nešvarumų. Todėl dainuojančios lietuvaitės seniau ir atrodė lyg būtų iš aukštesnio gyvenimo ant žemės nužengusios skaistuolės. Dorosios dainos jas nuolat skaistino.
(…) Lietuvių tauta nebūtų galėjusi tiek kilnumo išauginti, jeigu savo dainavimu nebūtų šalinusi neigiamųjų būsenų iš širdies ir nekūrusi teigiamąsias, šviesiąsias. Bet pagaliau reikalinga jomis rūpinties visai atsidėjus.
Parimkime atmintyje prie to linksmumo, kurį vienas antras mumyse sužadino, kurį mums vienas kitas apreiškė, prie visų būsenų, kurios iš mūsų lyg maloni šypsena spindi ir nešaudo piktai.
Tokiu būdu kursime savo jausmų gyvatoje tiktai malonumą, visokios rūšies šviesią nuotaiką, spindinčias jėgas“. (Vydūnas. Raštai II. Vilnius, Mintis, 1991, p. 416-417)

Aldona Juodelienė
Festivalio vadovė, muzikologė


„Radviliados“ festivalyje

2022 m. rugsėjo 3–17 dienomis Kėdainių krašto muziejus kviečia kėdainiečius ir miesto svečius susitikti kultūros istorijos festivalio „Radviliada“ renginiuose Kėdainiuose.
Kunigaikščiams Radviloms skirtas festivalis vyksta jau aštuntą kartą, nuo antrojo festivalio jo partneriais yra Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.
Praėjusį šeštadienį Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vyko koncertas „Pašlovinkime Radvilas“, kuriame dalyvavo Kėdainių, Biržų Vlado Jakubėno ir Kauno Juozo Naujalio muzikos mokyklų mokiniai ir mokytojai.


Koncerte grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis, mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė. Biržiečių pasirodymą papildė ir papuošė Biržų kultūros centro jaunimo šokių kolektyvo „Raitytinis“ šokėjų grupė (vadovė Danguolė Kalkienė).
Koncerto dalyvius ir jų mokytojus sutiko Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis.
Biržiečiams tai buvo puiki proga pasirodyti, pabendrauti su bendraamžiais, tartis dėl būsimų bendrų koncertų, pasigrožėti Kėdainių miesto šventės vaizdais.

PAGERBTI KERAMIKOS KONKURSO DALYVIAI IR LAIMĖTOJAI

2022 m. rugsėjo 9-ąją baigėsi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotas tarptautinis keramikos konkursas „Pasaka“. Jame dalyvavo 77 jaunieji dailininkai, juos rengė 14 mokytojų. Visi konkurso dalyvių darbai daugiau kaip du mėnesius buvo eksponuojami Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje.
Rugsėjo 9 dieną konkurso prizininkai ir jų mokytojai, draugai atvyko į Biržų pilį, Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje aplankė konkurso parodą, pasidžiaugė savo ir draugų darbais. Jauniesiems dailininkams buvo surengta eksursija „Sėlos“ muziejuje, o jų mokytojai apsilankė Birutės ir Viktoro Rinkevičių sodyboje, apžiūrėjo ąsočių muziejų, užsuko į „Portfolio“ galeriją.
Po ekskusijų naujajame Vlado Jakubėno muzikos mokyklos korpuse, salėje, buvo apdovanoti konkurso dalyviai ir laimėtojai. Renginyje apsilankė ir savo prizus labiausiai patikusių kūrinių autoriams įteikė Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė (Molėtų menų mokyklos mokinės Elenos Jakubauskaitės darbas „Drakonas“), Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Astra Korsakienė (asmeninį prizą ji įteikė Biržų „Saulės“ gimnazistui Pijui Kristupui Balčiūnui už darbą „Upelis“), Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Loreta Baronienė (šio skyriaus darbuotojų nuomone, prizo vertas Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinio Emilijaus Karalevičiaus darbas „Mažasis princas). Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos prizas įteiktas Pasvalio muzikos mokyklos jaunajai dailininkei Domilei Stankevičiūtei už kūrinį „Trys paršiukai“.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė padėkojo visiems konkurso dalyviams, jų mokytojams, o ypatingas dėmesys buvo skirtas laureatams.


Laureatų darbai:
„Pasakiškai linksmas drakoniukas“, Rūta Janonytė, Biržų ,,Saulės‘‘ gimnazija, mokytoja Daiva Zalogienė;
Arbatinukas „Ežiukas šakotyje“, Evita Sakalauskaitė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė;
„Trys paršiukai“, Domilė Stankevičiūtė, Pasvalio muzikos mokykla, mokytoja Nerutė Čiukšienė;
„Mėnulio pasaka“, Kajus Abromavičius, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė;
„Drakonas“, Elena Jakubauskaitė, Molėtų menų mokykla, mokytoja Lina Dieninė;
„Demonas iš palovio“, Justina Jurgelevičiūtė, Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, mokytoja Jolita Bužinskienė;
„Raganos namai“, Darta Unde Zalite, Aizkrauklės meno mokykla, mokytoja Mendija Leoke;
„Pagrandukas“, Matijus Muraška, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, mokytoja Gražina Visockienė;
„Gerasis ir piktasis burtininkai“, Adomas Adomavičius, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, mokytoja Jolita Šlepetienė;
„Dinozauras“, Olivers Valainis, Aizkrauklės meno mokykla, mokytoja Velda Miziška;
„Nykštukas“, Elzė Ražauskaitė, Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rima Kalinkienė,
„Maša ir lokys“, Rūta Kriaučiūnaitė, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Jūratė Pranciliauskienė.

Keramikės Genios Vaičikauskienės prizais apdovanoti:
„Saulės zuikutis“, Heida Grubinskaitė, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Jūratė Pranciliauskienė;
„Spalvotas paukštis“, Nojus Dabkevičius, Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, mokytoja Jūratė Pranciliauskienė;
„Drakoniukas“, Adrija Kireilytė, Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rima Kalinkienė;
„Aštuonkojis arbatinuke“, Gebrielė Burkaitė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė;
„Alisa stebuklų šalyj“, Eva Balčiūnaitė, Biržų „Saulės“ gimnazija, mokytoja Daiva Zalogienė;
Arbatinukas ,,Eglė žalčių karalienė“, Ugnė Macionytė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja Deimantė Petrauskė.

Vytauto Valiušio keramikos muziejaus apdovanojimai skirti:
„Drakonė ir jos drakoniuka“, Agnė Lapukaitė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, mokytoja Jolita Šlepetienė;
H. K. Anderseno pasakos „Kiauliaganis“ personažų kūrėjai (6 mokiniai), Kupiškio meno mokykla, mokytoja Rita Laskauskienė.


Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – įkurtuvių šventė

Rugsėjo pirmoji Vlado Jakubėno muzikos mokykloje sutapo su kita labai svarbia švente – įkurtuvėmis antrajame mokyklos korpuse. Beveik ketveri metai praėjo, kol gimęs sumanymas antrąjį Muzikos mokyklos korpusą, įsikūrusį avariniame Kęstučio gatvės pastate, perkelti į buvusį Mokesčių inspekcijos pastatą, virto darbu.
Kai rajono Savivaldybės tarybos sprendimu ir administracijos rūpesčiu buvo sutvarkyti visi būtini pastato perėmimo ir perdavimo dokumentai, mokyklos darbuotojai pradėjo remontuoti patalpas. Darbus atliko savo jėgomis. 23700 eurų pastato stogui remontuoti ir patalpoms pritaikyti ugdymo reikmėms buvo skirta iš savivaldybės biudžeto. Šias lėšas mokyklos darbuotojai naudojo labai taupiai, todėl jų užteko ir stogui sutvarkyti, ir įrengti jaukią salę pirmajame aukšte, perdažyti sienas abiejų aukštų koridoriuose, sutvarkyti kabinetus, įsigyti būtinų baldų.
Naujuoju adresu įsikūrė pučiamųjų instrumentų, akordeono, dailės mokymo klasės. Įkurtuvių dieną mokyklos bendruomenė ir svečiai džiaugėsi jaukiomis ir tvarkingomis klasėmis, šviesiais koridoriais.


Visiems, prisidėjusiems prie šio didelio darbo, dėkojo mokyklos direktorė Edita Timukienė. Ji pasidžiaugė rajono Savivaldybės vadovų pastangomis spręsti šį klausimą, politikų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų dėmesiu ir pagalba mokyklai.
Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius, „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius, kiti svečiai.
Simbolinę juostelę perkirpo mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė ir rajono Savivaldybės atstovai A. Garšvaitė, I. Varzienė, E. Januševičius. Po to svečiai, mokytojai ir mokiniai apžiūrėjo patalpas.

2022 m. rugsėjo 1 d.

SKAMBANČIOS ISTORIJOS

Stovyklos „Skambančios istorijos 2022“ dalyviai pirmą dieną pradėjo linksmais prasidainavimo pratimais, mokėsi giesmių. Po pietų išvyko į Saločius. Saločiuose stovyklautojus lydėjo šio miestelio dienos centro mokytoja Rasuolė Dovidavičiūtė. Dainorėliai apžiūrėjo daug įžymių vietų, pabuvojo Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos muziejuje, aktyviai leido laiką mokyklos stadione. Saločių Šv. Juozapo bažnyčioje klausėsi klebono Nerijaus Papirčio pasakojimo, giedojo giesmes, šventoriuje vaišinosi arbata. Namo grįžo pavargę, bet laimingi.


Antrąją stovyklos dieną vaikai žaidė įvairius muzikinius žaidimus, tobulino pradėtas mokytis giesmes. Po sočių pietų – pramogos prie ežero. Pati įdomiausia dalis – orientacinis žaidimas komandomis po pilies teritoriją. Stovyklautojai grįžo į Mmokyklą, kūrė dainelę, vaišinosi prie bendro stalo ir ruošėsi baigiamajam stovyklos pasirodymui.
Išsiskirstė pilni įspūdžių, geros nuotaikos, kupini energijos greitai prasidedantiems Naujiems Mokslo Metams!

Mokytoja Roma Butkevičienė

Sukaktis

2002 m. balandžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo Biržų muzikos mokyklai suteikė Vlado Jakubėno vardą. Dvidešimt metų gyvename, mokomės, dirbame su šiuo vardu. Kuo mums svarbus ir brangus Vladas Jakubėnas? Apie tai – šis siužetas.

Biržuose įvyko Šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų feativalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla

2022 m. birželio 17–19 dienomis Biržuose įvykošeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, jau trečiąjį kartą organizuojama Šv. Kazimiero ordino drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, kur, globojami direktorės pavaduotojos ugdymui Ramutės Petronytės, dalyviai turėjo puikias sąlygas darbui ir turiningam poilsiui. Tris dienas trukusioje Vasaros mokyklos programoje: atviros pamokos, susitikimai ir naujos pažintys, kvalifikacijos tobulinimas, edukaciniai užsiėmimai, koncertai. Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“siekia remti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir propaguoti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją. O jame, kaip ir anksčiau, dalyvauja muzikuojančios šeimos iš visos Lietuvos. Taigi ir į festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklą šiemet atvyko ansambliai iš Šiaulių, Viduklės (Raseinių raj.,) Vilniaus, Kupiškio, Kauno, o ypač gausu buvo biržiečių muzikuojančių šeimų – iš viso vienuolika įvairios sudėties šeimyninių ansamblių, atliekančių tiek klasikinę, tiek pramoginę muziką.

Pirmoji diena – judame. Judėjimas – gyvybės ir muzikos pagrindas

Birželio 17-oji – nuo pat ryto judame. Pirmiausia – iš įvairių Lietuvos kampelių į Biržus, po to, jau dideliu būriu, autobusu, – Latvijos link,įBauskę ir Rundalę. Čia numatyta įvairi programa: ir susipažinti su Latvijos istoriniu-architektūriniu paveldu, ir apsilankyti Bauskės muzikos mokykloje, kur mūsų muzikuojančių šeimų ansambliai ir mokytojai pasidalins savo patirtimi ir idėjomis bei pasisems Latvijos pedagogų patirties.
Pirmoji pažintis su Latvijos istoriniu paveldu – vos 20 kilometrų nuo Lietuvos sienos, Nemunėlio ir Mūšos santakoje, stovinti XV a. Bauskės pilis. Aplink jos sienas atsiveria plati puikios Bauskės apylinkių gamtos panorama. Tačiau čia ilgai neužtrunkame, nes laukia dar svarbesnis tikslas – Rundalės rūmai. Juos pasiekėme netrukus. Pastatyti XVIII a. viduryje Kurzemės kunigaikščio Ernsto Johano fon Birono užsakymu ir suprojektuoti garsiojo Bartolomeo Rastrelli, Rundalės rūmai matė daugybę šeimininkų, ne kartą buvo nuniokoti karų ir suiručių. 1972 m. čia įkurtas Rundalės rūmų muziejus – viena iš pagrindinių turistinių vietų Latvijoje. Rūmus supa 10 ha prancūziško stiliaus parkas su rožių sodu, Žaliuoju teatru, dekoratyviniais kiemeliais ir fontanu.
Popietę judame po įspūdingai atstatytus ir restauruotus rūmus – daugybė prabangiai įrengtų salių, kambarių, kabinetų, atskleidžiančių Latvijos istorijos vingius ir buvusių rūmų šeimininkų gvyvenimo niuansus, judame po puikiai prižiūrėtą ir išpuoselėtą rūmų sodą. Oras nuostabus, nuotaika pakili, kompanija puiki.
Pasisėmę įspūdžių, pilnus plaučius įkvėpę besiskleidžiančių rūmų sodo rožių aromato, vėl judame Bauskės link, kur mūsų laukia susitikimas su Bauskės muzikos mokyklos bendruomene.
Mokykloje mus pasitinka vadovės: direktorė Anita Velmunskair pavaduotoja Inita Idere-Bankava. Sutinkame ir mums jau gerai pažįstamą perkusininką Ikars Rungis, dalyvavusį Vasaros mokykloje 2019 metais. Puiki Bauskės muzikos mokykla, gerai įrengtos specializuotos klasės: mušamųjų, fortepijono, smuiko, ritmo, judesio ir kt., puikios sąlygos moksleiviams ir mokytojams.
Pirmiausia – susipažinimo koncertas. Jo dalyviai – mūsų muzikuojančių šeimų ansambliai ir Vasaros mokyklos mokytojai – Aušra Liutkutė (sopranas), Rolandas Aidukas (baritonas) ir pianistė Giedrė Gabnytė. Koncertas ir muzikuojančių šeimų idėja sužavėjo mokyklos bendruomenės atstovus. Universali muzikos kalba visada padeda susikalbėti net ir skirtingomis kalbomis kalbantiems žmonėms. Bendradarbiavimas tęsiasi.
Trumpai pabendravus ir atsikvėpus – atvira pamoka-seminaras „Ritmas ir judesys“, kurioje pagal muziką judame visi. Pamokos vedėja mokytoja Ieva Udre – diplomuota ritmo mestriškumo specialistė, Dalcroze Eurhythmics Didžiojoje Britanijoje kursų diplomantė. Pamokos užduotys – kūno judesiais perteikti įvairaus sudėtingumo muzikines ritmo formules (o tai nėra paprasta). Užduočių tikslas –ugdyti muzikalumą, klausymo įgūdžius, lavinti susikaupimą ir koordinaciją, atveriant kelius platesniam ir gilesniam muzikos supratimui.
Įspūdžių pakako visiems, ir vaikams ir suaugusiesiems. Iš Bauskės išvykstame atsigavę ir pasisėmę energijos, tarsi įgiję antrą kvėpavimą. Judėjimas suteikia naujų jėgų.

Antroji diena – gyvenimo pamokos ir dovanos

Birželio 18-oji. Ritmas, intonacija, frazė, garso tembras, kvėpavimo pratimai... Prasidėjo Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos dalyvių individualios pamokos.Vasaros mokyklos dalyvius – ansamblius ir jų mokytojus – konsultavo didžiulę atlikėjišką ir pedagoginę patirtį sukaupę, ne vieną talentingą muziką išugdę atlikėjaipedagogai: smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) docentė dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, kanklininkė, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Kristina Kuprytė, pianistė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė. Įvairių instrumentų garsai ir dainuojančiųjų balsai nuo pat ryto skambėjo Biržų mieste dar nė nepriėjus Muzikos mokyklos pastato. Tai lyg ir įprastas reiškinys, bet jau prasidėjo vasaros atostogos...
Po pietų – Vasaros mokyklos dalyvių „Choro repeticija“. Mokysimės Festivalio dainą „Mylėkime žemę“, kurią Almos Karosaitės žodžiais sukūrė Šv. Kazimiero ordino įkūrėjas, a. a. Didysis Magistras Edvardas Eismontas A. Venckus. Per kiek daugiau nei valandą pasiektas džiuginantis rezultatas – choras suskambo darniu balsu. Pasak „Choro repeticijos” vadovo dirigento doc. Rolando Aiduko, „dar kiek padirbėjus, galima ir chorų konkurse dalyvauti”.
Po dienos darbų, 18 val. puikioje Biržų pilies menėje – koncertas „Muzikuojantys mokytojai“. Vasaros mokykla jau neįsivaizduojama be šio mokytojų koncerto. Jei jo staiga nebūtų – didelis praradimas ne tik Vasaros mokyklos dalyviams, bet ir Biržų miesto gyventojams.
Šiemet programoje – skirtingų stilių, žanrų ir charakterio kameriniai kūriniai, tarp jų – ir lietuvių kompozitorių. Pianistė, pedagogė, meno daktarė Paulė Gudinaitė-Laskauskienė, aktyviai koncertuojanti Lietuvoje bei užsienyje kaip solistė ir įvairių ansamblių narė, atliko kaunietės kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrinį „Impro-vizija“, kuriame jautriai perteikė autorės muzikinėmis ritmo formulėmis užrašytą poetinę nuotaiką.
Dainininkė Aušra Liutkutė (sopranas) drauge su nepakeičiama partnere pianiste Giedre Gabnyte – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogės, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatės – atliko XIX ir XX amžiaus kompozitorių vokalinius kūrinius:Alfredo Catalani ariją Ebben? Ne andrò lontana iš operos La Wally, Giacomo Puccini populiariąją Lauretos ariją O mio babbino caro iš operos „Džanis Skikis“ir Balio Dvariono dainą „Žvaigždutė“ (Leono Stepanausko žodžiais), sukurtą jo bičiulei Beatričei Grincevičiūtei. Platus ir skambus, pajėgus ir aukštame registre solistės sopranas, subtiliai naudojama vokalo technika, dėmesys žodžiui ir frazei padėjo įtaigiai perteikti kūrinių turinį. Jautrus pianistės Giedrės Gabnytės akompanimentas, švelniai atliepiantis solistės balso vingius, ansamblio dalyvių įsiklausymas viena į kitą – tarsi kėpavimas vienu ritmu – sukūrė scenoje mažą teatrą.
Volframo romansas Wie Todesahnung... O! du mein holder Abendstern iš Richardo Wagnerio operos „Tanhoizeris“, nėra paprastas atlikti pasirinkimas. Tačiau LMTA doc. Rolandui Aidukui (baritonas), pritariant pianistei doc. Giedrei Gabnytei, pakako ir balso jėgos, ir atlikimo technikos atskleisti nelengvą R. Wagnerio operos herojaus dvasinę būseną.
Efektingai nuskambėjo pianistės Giedrės Gabnytės atliekami Astoro Piazzolla „Angelų“ serijos kūriniai – Milonga del Angel, Resurreccion del Angel, La Muerte del Angel. Meistriškai valdydama dinamikos ir ritmų, spalvingų garso niuansų įvairovę, pianistė kūrė vieningą ciklo dramaturgiją.
Koncertą užbaigė Wolfgango Amadeus Mozarto duetasNun, liebes Weibchen ir lietuvių liaudies daina „Kur tas šaltinėlis“, harmonizuota Aleksandro Kačanausko. Susijungę į darnų ansamblį, kūrinius atliko Aušra Liutkutė (sopranas), Rolandas Aidukas (baritonas), Giedrė Gabnytė (fortepijonas). Koncerto vedėjas – smuikininkas profesorius Petras Kunca, pristatydamas žiūrovams koncerto kūrinius bei atlikėjus, supažindino ir su festivalio „Gaidų pynė“ istorija bei tikslais, supindamas visą programą į vieningą visumą.
Klausantis koncerto dar kartą galėjome įsitikinti, kad Lietuvos atlikėjai – aukšto meistriškumo lygio profesionalai, gebantys įtaigiai interpretuoti įvairių stilių ir žanrų muziką, fiziškai ir emociškai nelengvus kūrinius. Koncertas „Muzikuojantys mokytojai“ – puiki dovana klausytojams.

Trečioji diena – padėkų niekada nebus perdaug

Birželio 19-oji – trečioji Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos diena – prasidėjo nuo darbo klasėse. Dar kartą – frazė, garsas, judesys, skambėjimas, siekiant įtvirtinti tai, kas jau išmokta, lavinti atlikimo techniką, tobulinti kūrinio suvokimą. Iškilių muzikųpedagogų – Vasaros mokyklos mokytojų – patirties sėmėsi ir atvirose pamokose dalyvavę ansamblių mokytojai. Taiklių pastabų ir vertingų patarimų pakako visiems.
O Vasaros mokyklos programa kaip ir kasmet baigėsi dalyvių koncertu. Visi ansambliai pasirodė scenoje, klausėmės, ko išmokta, ką spėta patobulinti. Nors jaudinosi ir vaikai, ir jų tėveliai bei mokytojai, stengdamiesi pademonstruoti, ką išmoko per labai trumpą, bet intensyvų užsiėmimų laiką, daugelio dalyvių veiduose švytėjo pasididžiavimas, ypač kai koncerto pabaigoje jie gavo pažymėjimus, liudijančius Vasaros mokyklos programos baigimą.
Trumpa bet intensyvi ir turininga festivalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, kur dalyviai atrado puikią aplinką ir bendraminčių bendruomenę, geras emocijas, profesionalių muzikų pagalbą, baigėsi netikėtai greitai, bet dovanojo dalyviams daug naujų patirčių, bendrystės jausmą ir bendravimo džiaugsmą. Tarsi kometa praskriejusi danguje, ji, viliuosi, ilgam išliks, ypač – mažųjų dalyvių, atmintyje, gal kiek nušviesdama, nukreipdama juos gyvenimo kelyje.
Už tai sakome nuoširdų AČIŪ partneriams ir rėmėjams, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vadovams: direktorei Editai Timukienei ir direktorės pavaduotojai ugdymui Ramutei Petronytei, Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos mokytojams:smuikininkui prof. Petrui Kuncai, pianistei, LMTA docentei dr. Giedrei Gabnytei, choro dirigentui, LMTA docentui Rolandui Aidukui, dainininkei, LMTA lektorei Aušrai Liutkutei, kanklininkei, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytojai metodininkei Kristinai Kuprytei, pianistei, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytojai metodininkei dr. Paulei Gudinaitei-Laskauskienei, skyrusiems savo laiką ir paramą muzikavimo šeimoje tradicijoms puoselėti, festivalio akimirkas fotoaparatu nuolat fiksavusiam Audriui Gabniui, kurio nuotraukos padės ilgam išsaugoti gražius prisiminimus, ir visiems, kurie savo dalyvavimu, pagalba, patarimais prisidėjo prie festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos sėkmės. Daugelis jų festivalyje dalyvauja jau ne vienus metus, vienijami muzikavimo šeimoje idėjos prasmės suvokimo ir neabejotinai vedami širdies diktuojamo troškimo gyventi darant gera. Todėl padėkų niekada nebus perdaug.
Taigi, Muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla baigėsi. Bet festivalis tęsiasi. Todėl dar neatsisveikiname, o sakome – iki greito susitikimo kituose festivalio „Gaidų pynė'2022“ renginiuose.
Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, vykusi birželio 17–19 dienomis Biržuose, organizuota drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, yra sudėtinė respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“, Lietuvoje vykstančio jau šeštąjį kartą, programos dalis. Festivalio pagrindinis organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas (www.ordinas.lt), festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Aldona JUODELIENĖ
Muzikologė, festivalio vadovė


Festivalis „Gaidų pynė'2022“ – Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla

2022 m. birželio 17–19 dienomis, Biržuose, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje, jau trečiąjį kartą vyks šeštojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė'2022“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos renginiai. Vasaros mokyklos dalyviai, padedami profesionalių mokytojų, giliau pažins ansamblinio muzikavimo paslaptis, o kartu ugdys šeimos narių kūrybiškumą, puoselės šeimos kultūrines tradicijas, kaups muzikinę patirtį. Vasaros mokyklos programoje – žinomų muzikų ir pedagogų pamokos, paskaitos ir susitikimai, kvalifikacijos tobulinimo seminarai, ekskursijos, koncertai. Festivalyje dalyvaujančioms muzikuojančioms šeimoms padės tobulėti ir konsultuos žinomi muzikai: smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė doc. dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas doc. Rolandas Aidukas, dainininkė Aušra Liutkutė, kanklininkė Kristina Kuprytė, pianistė dr. Paulė Gudinaitė-Laskauskienė.

Birželio 18 d. (šeštadienį) 18 val. Biržų pilies menėje (J. Radvilos g. 3, Biržai) įvyks Vasaros mokyklos mokytojų koncertas „Muzikuojantys mokytojai“. Koncerto programoje: Alfredo Catalani, Giacomo Puccini, Balio Dvariono, Jono Švedo, Jacques Offenbacho, Astor Piazzolla ir kitų kompozitorių kūriniai. Tradiciniu tapęs Vasaros mokyklos mokytojų koncertas „Muzikuojantys mokytojai“ – išskirtinio meninio lygio renginys, skirtas ir Vasaros mokyklos dalyviams, ir plačiajai visuomenei, dar kartą primena apie Mokytojo – kūrėjo, įkvėpėjo – reikšmę ir svarbą mūsų gyvenime.
Maloniai kviečiame! Įėjimas nemokamas.

Vasaros mokyklos programoje taip pat: birželio 17 d. (penktadienį) kelionė į Latviją – Bauskę ir Rundalę, susitikimas su Bauskės muzikos mokyklos bendruomene ir koncertas bei gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ritmas ir judesys“, kurį ves lektorė Ieva Udre.

Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos renginius užbaigs dalyvių baigiamasis koncertas, kuris įvyks birželio 19 d. (sekmadienį) 15 val. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos salėje.
Festivalį organizuoja Šv. Kazimiero ordinas ir partneriai.
Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

OPERĖLĖ SU DRAUGAIS

2022 m. birželio 15 dieną mažieji Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai (mokytoja Ramutė Petronytė) vyko į Rokiškį. Pakvietė juos Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pradinio ugdymo smuikininkai ir jų mokytojai. Iš anksto buvo sutarta, kad biržiečiai patys gros operėlėje „Rūtelės kelionė pas močiutę“. Operėlės siužetą pagal jaunųjų smuikininkų dažnai atliekamus kūrinius sukūrė Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojos Laima Kanopienė ir Oksana Sadauskienė. Močiutės sekama pasaka gražiai sujungė visus kūrinius, kuriuos atlikti ruošėsi 15 jaunųjų smuikininkų (tarp jų – ir keturi biržiečiai). O miuziklo premjera vyko Bajorų miestelyje, greta Rokiškio. Pirmieji miuziklą pamatė ir išgirdo Bajorų ponių klubo moterys. Išklausė ir nuoširdžiai įvertino.
O po koncerto buvo linksmybės: pažintis su lėlių teatro „ČIZ“ ir viena iš jo įkūrėjų Nijole Čirūniene (visus teatro artistus žaislus vaikai galėjo paliesti ir atidžiai apžiūrėti) ir Bajorų Lėlių muziejumi bei dovanota galimybė patiems pasidaryti lėlę.
Birželio 16 d. rokiškėnai atvyko į svečius pas biržiečius ir čia dar kartą parodė „Rūtelės kelionę pas močiutę“. Operėlę stebėjo ir nuoširdžiais plojimais artistams pritarė „Drugelio“ lopšelio-darželio vaikai ir jų mokytojos.

Stovykla Krekenavoje

2022 m. birželio 9–12 dienomis Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuiko mokiniai Elinga Fergizaitė, Emilijus Mažeika ir Karolis Flenderis su mokytoja Violeta Saboniene dalyvavo Panevėžio rajono muzikos mokyklos organizuotoje simfoninio orkestro stovykloje-festivalyje „Skambėk, jaunyste“. Dalyviai gyveno Krekenavos parapijos namuose. Dienomis jaunieji atlikėjai intensyviai repetavo, reikėjo išmokti ir su choru bei solistais surepetuoti 9 kūrinius. Po repeticijų moksleiviams buvo organizuojamos edukacinės pamokėlės, paskaitos ir kiti užsiėmimai.
Baigiamasis koncertas įvyko sekmadienį Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje. Tą dieną katedroje buvo švenčiami Šv. Antano atlaidai. Su jungtiniu orkestru ir chorais dainavo solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius. Šventės meno vadovas ir dirigentas – Kęstutis Plančiūnas.
Be biržiečių šioje stovykloje dalyvavo Panevėžio rajono ir miesto, Kėdainių, Ukmergės moksleiviai, muzikantai ir choristai. Mokiniai patyrė puikių įspūdžių, įgijo naudingos patirties.

Atostogos su muzika ir daile

Birželio 1 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje prasidėjo mokinių vasaros atostogos, tačiau muzikinė ir dailės veikla nenutrūko.
Birželio 1-ąją Jaunių choro merginos kartu su Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choru dainavo Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtame renginyje.
Birželio 2 d. buvo pristatytas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės metodinis leidinys, skirtas Vlado Jakubėno chorinei kūrybai. Renginyje muzikavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
Birželio 3 ir 6 dienomis biržiečius į premjerą, kuri vyks didžiojoje Pilies menėje, kviečia Mokyklos jaunučių choras (vadovė mokytoja Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė). Jaunieji dainininkai parodys operytę „Ežio namas“ (muzika Indros Mažuikaitės, eilės Martyno Vainilaičio). Operytė – visų mokslo metų metų dainininkų darbas.
Birželio 9–12 dienomis keturi smuiko mokiniai su mokytoja Violeta Saboniene dalyvaus Panevėžio rajono muzikos mokyklos organizuojamoje simfoninio orkestro stovykloje-festivalyje. Dalyviai gyvens Krekenavos parapijos namuose, jų laukia intensyvios repeticijos: reikia gerai išmokti 9 naujus kūrinius. Baigiamasis koncertas įvyks Krekenavos katedroje, su jungtiniu orkestru dainuos Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius. Be biržiečių šioje stovykloje dalyvauja Panevėžio rajono ir miesto, Kėdainių, Ukmergės muzikos ir meno mokyklų moksleiviai.
Birželio 15–16 dienomis mažieji Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai (mokytoja Ramutė Petronytė) dalyvaus Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pradinio ugdymo smuikininkų atliekamoje operėlėje „Rūtelės kelionė pas močiutę“.
Birželio 17–19 dienomis Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyks muzikuojančių šeimų stovykla „Gaidų pynė“. Organizatoriai – Šv. Kazimiero ordinas, partneriai – Vlado Jakubėno muzikos mokykla. Stovykloje dalyvauja Mokyklos mokiniai su šeimos nariais.
Nuo birželio 2 d. iki rugsėjo 9 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje eksponuojami Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuojamos tarptautinės vaikų keramikos darbų parodos-konkurso „Pasaka“ darbai. Parodos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas numatytas naujų mokslo metų pradžioje.

II vieta konkurse „Alveare di musica“

2022 m. birželio 6 d. Elektrėnų meno mokykla organizavo III tarptautinį jaunųjų atlikėjų konkursą „Alveare di musica“. Pagrindinis šio konkurso tikslas – savarankiškos ir kūrybingos asmenybės ugdymas. Konkursas vyko virtualioje erdvėje, jame dalyvavo 55 atlikėjai iš 12 Lietuvos ir užsienio meno ir muzikos mokyklų. Sėkmingai pasirodė ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas: Pijus Valotka, fortepijonas, ir Augustas Zonys, althornas. Mokytojai Ina Valotkienė ir Pranas Dapšauskas. Duetas užėmė II vietą.

SKRYDŽIAI PIEŠINIUOSE

2022 m. birželio 1 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus aštuoni mokinių darbai dalyvavo Biržų aeroklubo organizuotoje piešinių parodoje-konkurse. Padėkos raštu apdovanota Lėja Fedaščiuk.

PREMJERA: operytė „Ežio namas“

2022 m. birželio 3 d. Biržų pilies didžiojoje menėje įvyko operytės „Ežio namas“ premjera. Visus mokslo metus mokytojos Jūratės Duderienės vadovaujamas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras mokėsi, repetavo. Susitiko su operytės autore kompozitore Indra Mažuikaite, dalyvavo jos pamokose. Dainininkai gilinosi į muziką, puikiai išmoko žodžius (eilės Martyno Vainilaičio), repetavo judesius.
Pirmąją premjerą panoro pamatyti daugiau žiūrovų (artistų mamyčių, tėvelių, močiučių ir senelių, sesių ir brolių), nei didžiojoje Pilies salėje buvo vietų. Kas nerado atsisėsti, stovėjo, klausėsi, grožėjosi jaunaisiais puikiai dainuojančiais artistais.
Po premjeros žiūrovai ir patys artistai gėlėmis apdovanojo vadovę ir dirigentę J. Duderienę, koncertmeisterę Vijolę Eidukaitę. Abejingų muzikinei „Ežio namo“ pasakai nebuvo.

Pristatytas metodinis leidinys apie Vlado Jakubėno kūrybą

2022 m. birželio 2 d. Biržų pilies didžiojoje menėje buvo pristatytas Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės metodinis leidinys „Kompozitoriaus Vlado Jakubėno chorinės kūrybos sklaida“. Renginį vedė Rima Zuozienė, buvusi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė.
Apie leidinio reikšmę Biržams ir lietuvos kultūrai kalbėjo jo konsultantas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas.
Leidinio autorė V. Morkūnienė pasakojo apie domėjimąsi ir žavėjimąsi V. Jakubėno asmenybe ir kūryba, knygos idėją ir darbą su leidiniu.
Autorę su reikšmingu darbu sveikino jos vadovaujamų chorų atstovai, rajono Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė, Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius, kolegos.
Renginio metu Vlado Jakubėno muziką atliko Mokyklos mokiniai Meira Rudelytė, Ilja Šakuro, Milginta Staniulytė ir Mokyklos jaunių choras (vadovė V. Morkūnienė).

Tarptautinio piešinių konkurso laureatė

Panevėžio gamtos mokykla organizavo tarptautinį piešinių konkursą „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“. Šiais metais konkurso organizatoriai sulaukė 1446 kūrybinių darbų iš 7 šalių: Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Indijos, Estijos, Slovėnijos, Ukrainos. Vertinimo komisijos sprendimu keturiose amžiaus grupėse 111 kūrybinių darbų autoriai pripažinti konkurso laureatais. Kūrybinių darbų sulaukta iš 178 skirtingų ugdymo įstaigų.
Konkurso laureatai apdovanoti parodos atidarymo metu birželio 2 dieną Panevėžio gamtos mokykloje. Tarp laureatų – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės raiškos I klasės mokinė Mantvilė Visockaitė (mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
Konkurso laureatų kūrybiniai darbai eksponuojami Panevėžio gamtos mokyklos žaliojoje galerijoje ir mokyklos facebook paskyroje „Panevėžio Gamtos Mokykla“.

Tarptautinę vaikų gynimo dieną – chorų dainos

2022 m. birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Biržų pilies didžiojoje menėje skambėjo įspūdingos dainos. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kvietimu, mokytojos Viktorijos Morkūnienės iniciatyva, į Biržus koncertuoti atvyko Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choras (vadovė Jurgita Dirgėlaitė, mokytoja Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, koncertmeisterė Sigita Dudėnienė). Su choru susitiko ir bendroms dainoms repetavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras (vadovė mokytoja Viktorija Morkūnienė). Koncertą ir pradėjo biržietės, padainavusios dvi dainas. O paskui su daina į sceną suėjo gausus „Liepaičių“ kolektyvas.
V. Morkūnienė pristatė chorinio dainavimo mokyklą „Liepaitės“, jos nuopelnus Lietuvos muzikai, o po to skambėjo dainos, palydimos nuoširdžių plojimų. Tris dainas atliko abu kolektyvai, jiems dirigavo V. Morkūnienė ir J. Dirgėlaitė. Kai jungtinis choras užgiedojo „Lietuva brangi“, visi klausytojai atsistojo ir giesme tapusią dainą išklausė pagarbiai stovėdami.
Po koncerto choristes ir jų vadoves sveikino Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė ir Seimo narys Valdemaras Valkiūnas. Visi linkėjo jaunosioms dainininkėms sėkmės, džiaugtis dainavimu ir tobulėti.

Kanklių festivalyje-konkurse

2022 m. gegužės 27 d. Kupiškio meno mokykloje vyko respublikinis kanklių muzikos festivalis-konkursas „Kanklių giesmė 2022“. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kanklininkės Adelė Nevieraitė ir Gabrielė Kubiliūtė (mokytoja Eglė Jažauskienė). Sveikiname Adelė, laimėjusią I laipsnio diplomą, ir Gabrielę, laimėjusią III laipsnio diplomą.

Paskutinis skambutis baigiantiesiems

2022 m. gegužės 26 dieną „Paskutinio skambučio“ šventė sukvietė devyniolika Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių, 62-osios laidos absolventų. Ir šios laidos abiturientai tęsė tradiciją atsisveikinti muzikuojant. O koncerto pradžioje – trumpos sveikinimo kalbos. Direktorė Edita Timukienė džiaugėsi absolventais, jų santykiu su muzika. Direktorė dėkojo visai Mokyklos bendruomenei, kuri rūpinosi, kad mokinių mokymasis ir buvimas mokykloje būtų jaukus ir saugus, tėveliams, kurie skatino vaikus, negailėjo savo laiko lydėdami mokinius į pamokas ar koncertus. Šios laidos absolventai ir jų mokytojai patyrė, ką reiškia mokytis muzikos telefonu, kompiuteriu, bet rezultatai, sėkmė konkursuose, festivaliuose, koncertuose liudija puikius mokymo ir mokymosi rezultatus.
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius pasidžiaugė kantriais ir profesionaliais mokytojais, absolventams linkėjo nepamesti muzikos. Skyriaus padėkos raštus už puikų mokymąsi, dalyvavimą koncertuose, konkursuose ir rajono vardo garsinimą vedėjas įteikė smuikininkams Pijui Striškai ir Konstantui Vaitiekūnui, chorinio dainavimo absolventėms Irenai Visockaitei, Saulei Mickevičiūtei ir Godai Čirvinskaitei bei akordeonininkui Erikui Bogdanui. Daugumai absolventų buvo įteikti Muzikos mokyklos padėkos raštai.
Mokslo baigimo pažymėjimai buvo įteikti: Erikui Bogdanui (akordeonas), Adrijui Bulkei (fleita), Godai Čirvinskaitei (chorinis dainavimas), Viktorijai Dicytei (fleita), Juliui Greviškiui (fleita), Marijai Indrašiūtei (akordeonas), Kasparui Klungiui (saksofonas), Emilijui Mažeikai (smuikas), Saulei Mickevičiūtei (chorinis dainavimas), Mėjai Simėnaitei (fortepijonas), Lukai Stakelytei (fortepijonas), Pijui Striškai (smuikas), Ivetai Šakuro (saksofonas), Paulinai Šataitei (chorinis dainavimas), Eglei Undzėnaitei (fortepijonas), Žygimantui Varekojui (fortepijonas), Ernai Variakojytei (akordeonas), Konstantui Vaitiekūnui (smuikas) ir Irenai Visockaitei (chorinis dainavimas).
Absolventus sveikino mokytojai, tėvai, draugai. Muzika, gražūs žodžiai ne vieną privertė slėpti išsiskyrimo ašarą, o po koncerto dar kartą dėkoti, fotografuotis prisiminimui. Aštuonerius metus vedę mokinius muzikos keliu mokytojai galėjo džiaugtis matydami, kaip užaugo, subrendo, kokias gyvenimo pamokas per muziką gavo jų mokiniai.

Vlado Jakubėno sukviesti

2022 m. gegužės 23 d. Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose, vyko koncertas-susitikimas „Vlado Jakubėno sukviesti“. Bendrystės koncerte dalyvavo buvę Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai, dabar mokytojai Mantas Makrickas (Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla) ir Eglė Stuokaitė (Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla) su savo mokiniais. Koncerte taip pat dalyvavo Panevėžio muzikos mokyklos ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai. Koncerte grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistė Medeina Duderytė (mokytoja Gražina Beleckienė).
Stasio Vainiūno namų vadovas muzikologas Vaclovas Juodpusis parengė leidinių parodą ir ją pristatė. Buvo aptarti Vlado Jakubėno draugijos veiklos klausimai. Apie Vlado Jakubėno muzikos mokyklos iniciatyvas visuomenei pristatant Vlado Jakubėno kūrybą, jo pedagoginę, muzikos kritiko veiklą, kalbėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė.

Skambantis pavasaris Kelmėje ir Vilniuje

2022 m. gegužės 8 dieną didelė grupė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių buvo išvykę į Kelmę. Čia vyko Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninio orkestro koncertas „Skambantis pavasaris“. Tokius projektus Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninis orkestras rengia nuo 2017 m. Kasmet dalyvauti koncertuose kviečiami draugai, o koncertai vyksta ne tik Vilniuje. Pirmas šių metų projekto koncertas vyko Kelmėje, dalyvauti koncerte buvo pakviesti jaunieji atlikėjai iš Kelmės Algirdo Lipeikos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos. Beje, Karoliniškių muzikos mokyklos simfoniniam orkestrui vadovauja Vlado Jakubėno muzikos mokyklos absolventas Mantas Makrickas, diriguoja Kęstutis Lipeika, kurio tėvo vardu pavadinta Kelmės muzikos mokykla.
Koncerte grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos medinių pučiamųjų ansamblis (mokytojai Gitas Korsakas ir Rima Venskienė). Su Karoliniškių muzikos mokyklos choru „Cantica“ dainavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras (vadovė Viktorija Morkūnienė, chormeisterė Ieva Morkūnaitė). Jungtiniame simfoniniame orkestre grojo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai ir jų mokytoja Violeta Sabonienė bei varinių pučiamųjų atlikėjai ir mokytojas Pranas Dapšauskas.
Koncertas vyko Kelmės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Biržiečiai džiaugėsi šiltu priėmimu, gražiu bendravimu, turėjo laiko apžiūrėti Kelmę.
Sekmadienį, gegužės 15 dieną, antras projekto „Skambantis pavasaris“ koncertas įvyks „Avia solution group“ arenoje Vilniuje. Jame taip pat dalyvaus biržiečiai jaunieji atlikėjai.

„Pavasaris Šemberga“

2022 m. gegužės 6 d. Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurinė mokykla pakvietė į daugiau negu 20 metų pirmąją gegužės savaitę vykstantį tradicinį dainų ir šokių festivalį „Pavasaris Šemberga“.
Po dvejų metų pertraukos šventėje dalyvavo daugiau kaip 200 dainininkių ir šokėjų ne tik iš Latvijos, bet ir iš Lietuvos: šokių ir dainų kolektyvai iš Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bei Panevėžio „Beržų“ progimnazijos, pirmą kartą šioje šventėje dalyvavo ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos Jūratės Duderienės.
Šventė prasidėjo tradicine dalyvių eisena Skaistkalnės miestelio gatvėmis, o meninė programos dalis tęsėsi vasaros estradoje. Pradėdama šventę, Skaistkalnės mokyklos direktorė S. Vaverniece džiaugėsi, kad pagaliau po dvejų metų pertraukos galime vėl susitikti tradicinėje vietoje su draugais, mylinčiais šokį ir dainą.
Nors saulę keitė lietaus debesėliai, nuotaiką gerino ne tik atlikėjai, bet ir smagūs renginio vedėjai – princas ir kaprizingos princesės.
Mūsų mokyklos jaunučių choras pasveikino šeimininkus dainomis „Saulutės laiškas“ ir „Vaikai po lelijomis“.
Mokyklos direktorė Edita Timukienė, sveikindama skaistkalniečius su pavasariu, džiaugėsi švente ir linkėjo, kad draugystė tęstųsi ilgus metus.

GABIŲ MOKINIŲ FESTIVALYJE2022 m. gegužės 4 d. Rokiškio dvaro rūmuose vyko Rudolfo Lymano muzikos mokyklos organizuotas dešimtasis Aukštaitijos regiono gabių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai 22“. Jame dalyvavo 10 regiono miestų ir rajonų muzikos bei meno mokyklų mokiniai. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai atstovavo pianistė Lauryna Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė) bei duetas: Pijus Valotka, fortepijonas (mokytoja ekspertė Ina Valotkienė), ir Augustas Zonys, althornas (vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas).

Pravėriau vario vartelius

Kretingos rajono Salantų meno mokykla organizavo penkioliktąjį respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Pravėriau vario vartelius“. Konkursas vyko virtualiai. Konkurso organizatoriai sulaukė 218 darbų iš 41 ugdymo įstaigos.
Konkurse dalyvavo 8 Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai, mokytojos Gražinos Visockienės mokiniai. Parodos dalyviais išrinkti Dorotėja Stambrauskaitė (darbas „Medžio vieta žmogaus gyvenime: medis lietuviškoje sodyboje, žmogaus ir kultūros istorijoje“), Pijus Jarusevičius („Mano miesto (kaimo) simfonija“). Gabija Brazdžiūnaitė („Gyvybės medis lietuvių liaudies mene“) nominuota už kūrybiškumą.

Akordeono muzikos šventė

2022 m. gegužės 3 dieną Biržų pilyje vyko akordeono koncertas. Jis buvo skirtas iš Biržų krašto kilusio akordeono muzikos riterio Algirdo Ločerio gimtadieniui (A. Ločeris gimė gegužės 2 d.) ir Pasaulinei akordeono dienai (ji minima gegužės 6 d.). Į šventinį koncertą regiono muzikos ir meno mokyklų akordeonininkus pakvietė Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir šventės sumanytoja mokytoja Ala Fetingienė.
Į šventę atvyko Pasvalio muzikos, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos, Panevėžio rajono muzikos ir Panevėžio muzikos mokyklų, Kupiškio meno mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos akordeonininkai. Grojo solistai, nuotaikingi ansambliai, ir net orkestras, atvykęs iš Panevėžio rajono muzikos mokyklos. O šiam orkestrui dirigavo buvusi Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Diana Venckienė (groti akordeonu Biržų muzikos mokykloje ją mokė mokytoja Violeta Čėrkienė).
Šventiniame koncerte grojo ir šeimininkai biržiečiai: solistas Osvaldas Mištautas ir akordeonų ansamblis (Erikas Bogdanas, Marija Indrašiūtė, Osvaldas Mištautas ir Benas Noreika) papildė Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos akordeonininkės.
Po koncerto Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė padėkojo visiems jauniesiems atlikėjams, jų mokytojams, ir visiems įteikė padėkos raštus.

Renginiai visuomenei

TU MANO ŠVIESA. 2022 m. blandžio 30 d. Biržų kultūros centre vyko koncertas „Tu mano šviesa“, skirtas Motinos dienai. Koncerte grojo fortepijoninis duetas: antrojo instrumento fortepijono mokinė Meira Rudelytė ir mokytoja Ieva Morkūnaitė, dainavo chorinio dainavimo vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis (mokytoja Viktorija Morkūnienė) ir chorinio dainavimo vyresniųjų klasių mažasis ansamblis (mokytoja Ieva Morkūnaitė).
ZENTANGLE IR MOLIO ŽAIDIMAI. 2022 m. balandžio 29 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriuje vyko edukacinis užsiėmimas „Zentangle ir molio žaidimai“, į kurį buvo kviečiamos ukrainietės mamos su vaikais. Pirmiausia svečiai išbandė zentangle techniką, o po to lipdė puodelius iš molio. Vaikai apžiūrėjo mokyklą, susipažino su mokytojomis, du vaikai nusprendė lankyti dailės pamokas.
ASTRAVO DVARE. 2022 m. balandžio 29 d. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Viktorija Dicytė ir Eimantas Masis koncertavo kelionių projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ atidarymo ceremonijoje Biržuose, Astravo Dvare.
Mokinius paruošė vyresnioji mokytoja Rima Venskienė ir mokytojas metodininkas Gitas Korsakas.

PRIZINĖ VIETA KONKURSE-FESTIVALYJE

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje vyko šeštasis respublikinis antrojo muzikos instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkursas-festivalis „Garsų spalvos“. Jis vyko virtualiai. Konkurse-festivalyje dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elinga Fergizaitė (mokytoja Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė). Elingai smuikas – pasirenkamasis instrumentas, pagrindinis – fortepijonas. Elingos pasirodymas „Garsų spalvose“ buvo įvertintas II vietos laureato diplomu.
Sveikiname Elingą ir jos mokytoją!

Festivalyje-konkurse „Muzikinė mozaika“ – biržiečių laimėjimai

Krekenavoje vyko Panevėžio rajono muzikos mokyklos organizuotas trečiasis respublikinis fortepijono ir styginių instrumentų festivalis-konkursas „Muzikinė mozaika“. Šio festivalio-konkurso tikslas: skatinti moksleivių meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo pažinimą, skatinti bendradarbiauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklas, suteikti galimybę mokytojams dalintis profesine patirtimi.
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje skambėjo įvairių epochų ir stilių muzika fortepijonui ir styginiams instrumentams. Grojo daugiau kaip trisdešimt jaunųjų muzikantų iš Panevėžio muzikos mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, Panevėžio rajono muzikos mokyklos Ramygalos, Naujamiesčio bei Krekenavos skyrių.
Biržiečiai Vlado Jakubėno muzikos mokyklos smuikininkai šiame konkurse dalyvavo trečią kartą. Pirmąją vietą kaip solistas laimėjo Pijus Striška, II vietą – Konstantinas Vaitiekūnas. Pirmąją vietą konkurse užėmė smuikininkų ansamblis: Pijus Striška, Emilijus Mažeika ir Konstantinas Vaitiekūnas. Konkurso dalyvių mokytoja Violeta Sabonienė, koncertmeisterė Romualda Butkevičienė. Mokytoja V. Sabonienė buvo pakviesta dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Konkurso prizininkas

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 2022 m. balandžio 9 d. vyko profesoriaus Tauro Adomavičiaus I tarptautinis žemųjų varinių instrumentų konkursas, kuriame Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Almantas Vaitkevičius (tūba) laimėjo II vietą (vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė).

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODOS

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje veikia trys Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės raiškos mokinių darbų parodos.
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirta paroda „Knygose slypi ir turtai, ir burtai“ (mokytoja ekspertė Gražina Visockienė ir mokytoja metodininkė Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).
Keramikos paroda „Ką pažadino pavasaris“ atspindi jaunųjų kūrėjų pavasarines nuotaikas (mokytoja metodininkė G. Visockienė).
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji dailininkai aktyviai dalyvavo bendrame projekte su Bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi „Te šaltis niekad nepalies Alisos pasakų šalies“. Vaikų literatūros skyriuje eksponuojami šio projekto darbai (mokytoja ekspertė Gražina Visockienė ir mokytoja metodininkė Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė).

VIDURAMŽIŲ MUZIKOS DIRBTUVĖSE

2022 m. balandžio 8–9 dienomis „Baroko pavasaris Biržuose“ kartu su Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir Biržų švietimo pagalbos tarnyba pakvietė į „Viduramžių muzikos dirbtuves“. Senosios muzikos specialistai Simone Marcelli ir Vilimas Norkūnas su vaikais ir suaugusiaisiais studijuoja Montpellier kodeksą ir kitus šaltinius, muzikuoja solo ir įvairiomis ansamblio sudėtimis. Dirbtuvėse grojama naujaisiais Biržų pilies portatyviniais vargonėliais.
„Viduramžių muzikos dirbtuvių“ pradžia – Pilies arsenale vykusi paskaita apie Viduramžių muziką ir organetą, vargonų atsiradimą. Paskaitą skaitė ir muzikavo senosios muzikos specialistai Simone Marcelli ir Vilimas Norkūnas. Jų klausė „Sėlos“ muziejaus darbuotojai, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pedagogai, kiti biržiečiai.
„Viduramžių muzikos dirbtuvėse“ šio laikotarpio muzikavimo paslapčių mokėsi mokytojos: Vigilija Macienė, Eglė Jažauskienė, Ieva Morkūnaitė, Pranas Dapšauskas, Romualda Butkevičienė; mokiniai: Arūnė Anskinaitė, Karina Staškevičiūtė, Elinga Fergizaitė, Meira Rudelytė, Lauryna Bukytė, „Pop'harpe“ ansamblis, smuikininkų ansamblis, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos kvartetas, „Instrumentų pažinimo“ programos dalyviai. Dirbtuvėms vadovavo senosios muzikos žinovai Simone Marcelli ir Vilimas Norkūnas.

Pirmasis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Mažoras ir minoras“

2022 m. balandžio 28 d. Biržuose vyko pirmasis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Mažoras ir minoras“. Konkursą organizavo Vlado Jakubėno muzikos mokykla, jo sumanytoja ir pagrindinė organizatorė – fortepijono mokytoja ekspertė Ina Valotkienė. Konkurse dalyvavo 41 atlikėjas iš 13 šalies muzikos ir meno mokyklų.
Į Biržų pilies didžiąją menę nuo pat ryto rinkosi jaunieji pianistai, lydimi mokytojų. Dalyvauti konkurse moksleiviai atvyko iš Vilniaus, Kauno, Zarasų, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, Pakruojo, Pasvalio, Ukmergės, Molėtų muzikos ir meno mokyklų. Dalyvavo ir keletas biržiečių mokinių.
Pirmiausia konkurso dalyvių laukė trumpa, bet labai svarbi pažintis su Pilies instrumentu, po to – sveikinimo kalbos ir linkėjimai. Konkurso dalyvius pasveikino Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė, pasidžiaugdama tuo, kad po dvejų karantino metų gyvas jaunųjų muzikantų ir jų mokytojų susitikimas tampa laukta švente. Mokiniams direktorė linkėjo sėkmingai pasirodyti prestižinėje Biržų krašto salėje. Eilėraščiais muzikantus pasveikino „Aušros“ mokyklos pradinių klasių mokinių grupė. Konkursą aplankė ir mokinius bei mokytojus pasveikino rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius ir vyriausioji specialistė Loreta Baronienė.
Po neilgos žodinės įžangos prakalbo muzika. Prie fortepijono pirmieji sėdo mažiausieji, I–III klasių mokiniai. Jų grupė buvo gausiausia – 22 dalyviai. Visi atlikėjai, ir mažieji, ir vyresni, ir vyriausieji, turėjo sugroti skirtingo charakterio, linksmą ir liūdną, pjeses. Pianistus vertino konkurso komisija: Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Panevėžio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė Gražina Beleckienė, Molėtų menų mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Daina Vaitkūnienė ir Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė Liubovė Vilutienė.
Komisija išklausė visus dalyvius – 41 jaunąjį pianistą, suskaičiavo balus ir paskelbė nugalėtojus kiekvienoje kategorijoje. Nors biržiečiai Grand prix nelaimėjo (juos pelnė panevėžietė Viltė Janušonytė, pasvalietis Haris Luzanovas ir vilnietė Paulina Jankovska), tačiau pasirodė gerai: dvi pirmąsias vietas užėmė Viktorija Degutytė (mokytoja Dalia Bukienė) ir Miglė Augustė Paukštė (mokytoja Dalia Šimbelienė), antrąją vietą laimėjo Medeina Duderytė (mokytoja Gražina Beleckienė), trečiąsias vietas – Karina Staškevičiūtė (mokytoja Romualda Butkevičienė) ir Teresė Bukytė (mokytoja D. Bukienė).
Buvo apdovanota jauniausia konkurso dalyvė Gustė Noreikaitė iš Molėtų. Konkurse grojo ir ukrainietis Kolia Salapai, laikinai besimokantis Panevėžio muzikos mokykloje.
Tačiau buvimas Biržuose neapsiribojo vien jauduliu ir pasirodymu Pilies menėje. Jaunieji muzikantai turėjo šiek tiek laiko susipažinti su Biržais, apžiūrėti Muziejaus įdomybes. Visi pabendravo ir prie vaišių stalų – organizatoriai pasirūpino pavaišinti karštu sultiniu ir kibinais.
Atsisveikindami ir jau klausdami, ar šis konkursas taps tradicija, mokytojai džiaugėsi atidžiais organizatoriais, svetingais šeimininkais, jaukiu miestu, įspūdinga pilimi, o ypač – jos didžiąja mene, kurioje tą dieną grojo mokiniai ir klausė vieni kitų.

Vlado Jakubėno muzikos mokykloje – pirmasis respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas

2022 m. balandžio 2 dieną Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko pirmasis respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas Mokyklos 65 metų sukakčiai. Konkurso tikslas – puoselėti chorinio dainavimo ir dirigavimo tradicijas, juo siekiama skatinti mokinių domėjimąsi dirigavimo disciplina, populiarinti domėjimąsi chorine muzika ir įprasminti Mokyklos atminimą, skatinti chorinio dainavimo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalykinės ir pedagoginės patirties sklaidą.
Konkurso idėjos autorė – chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė. Dirigentų konkursas vyko ne atsitiktinai: Vlado Jakubėno muzikos mokykloje choro dirigavimas kaip pasirenkamasis dalykas mokymo programose yra daugiau kaip du dešimtmečiai.
Dalyvauti konkurse jaunieji dirigentai su savo mokytojais ir koncertmeisteriais atvyko iš Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus, Ukmergės, dalyvavo dvi biržietės, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės. Negalėdami atvykti į konkursą virtualius pasirodymus atsiuntė dvi Raseinių meno mokyklos mokinės, mokytoja ekspertė Jūratė Daugėlienė.
Konkursas pradėtas biržietišku akcentu: Vlado Jakubėno kūrinį fortepijonu atliko Meira Rudelytė (fortepijonas Meirai – antras instrumentas, juo groti moko vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė). Konkurso dalyvius, jų mokytojus, komisijos narius pasveikino, sėkmės konkurse ir gero buvimo Biržuose linkėjo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė.
Buvo pristatyta autoritetinga vertinimo komisija: choro dirigentas, dainininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Dainius Puišys (komisijos pirmininkas), Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, Vilniaus universiteto chorų „Gaudeamus“, „Virgo“, „Pro musica“ vadovė, LMTA docentė Rasa Gelgotienė, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytoja ekspertė, docentė Zita Kariniauskienė (beje, buvusi Biržų muzikos mokyklos auklėtinė), Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas ekspertas, LMTA docentas Rolandas Aidukas ir rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė.
Konkurse dalyvavo A kategorijos dalyviai (vienerių mokymosi metų) ir B kategorijos dalyviai (dvejų ir daugiau mokymosi metų). Visi konkurso dalyviai turėjo diriguoti privalomus (A kategorijos moksleiviai turėjo diriguoti M. K. Čiurlionio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Anksti rytą kėliau“, B kategorijos – M. K. Čiurlionio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Oi lekia lekia“) ir pasirinktinius kūrinius padainuoti dainą ir pagroti. Pirmajame konkurso ture jauniesiems dirigentams teko vadovauti įsivaizduojama chorui, kurį atstojo koncertmeisteris. Sudėtinė užduotis nebuvo lengva jauniesiems dirigentams, bet komisijai leido pamatyti daugiau mokinio stiprybių ir silpnesnių gebėjimų.
A kategorijos dalyviai dalyvavo viename konkurso ture, o B kategorijos dirigentai pailsėję po pirmojo turo rinkosi į Pilies salę antrajam konkurso turui. Šįsyk jie turėjo diriguoti tikram – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių – chorui. Buvo skirta laiko ir trumpai kiekvieno dalyvio repeticijai bei pažinčiai su choru.
Ir vėl nuskambėjo biržietiškas akcentas – V. Jakubėno daina, kurią sudainavo choristai (mokytoja metodininkė V. Morkūnienė). O po įžangos prasidėjo rimtas darbas. Visi B kategorijos dirigentai turėjo diriguoti Stasio Šimkaus harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Per tamsią naktelę“, o dainą tiek pat kartų (neskaičiuojant dirigentų repeticijos) atliko jaunių choras.
Konkurso dalyvius ir jų mokytojus, organizatorius pasveikino Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, džiaugdamasi įdomiu konkursu ir puikiais jo dalyviais. I. Varzienė savo prizą skyrė, jos nuomone, plastiškiausiai dirigentei.
Pasibaigus antrajam turui komisija susumavo balus, o jos pirmininkas prof. Dainius Puišys laureatų diplomus įteikė nugalėtojams ir prizininkams. Prof. D. Puišys dėkojo konkurso idėjos autorei Viktorijai Morkūnienei, jos pagalbininkei mokytojai Ievai Morkūnaitei, Muzikos mokyklos bendruomenei už tai, kad toks konkursas įvyko, kad į Šiaurės Lietuvą šia proga suvažiavo daug gabių jaunų dirigentų, kurie mokėsi vieni iš kitų, tobulėjo. Komisijos pirmininkas dėkojo jaunųjų dirigentų mokytojams, patiems mokiniams.
Pirmąją vietą A kategorijoje užėmė Gabija Juškevičiūtė (Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, vyresnioji mokytoja Raselė Urniežienė, koncertmeisteris mokytojas Žilvinas Gaidys); antrąsias vietas: Lavija Norkutė (Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, vyresnioji mokytoja Raselė Urniežienė, koncertmeisteris mokytojas Žilvinas Gaidys) ir Simona Krušinskaitė (Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė); dvi trečiąsias vietas: Airinė Zigmantaitytė (Ukmergės meno mokykla, mokytoja Adelė Mikalkėnienė) ir Emilija Norkutė (Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, mokytojas metodininkas Vytautas Saikauskas, koncertmeisterė mokytoja Sigita Botyrienė).
B kategorijoje pirmąją vietą laimėjo Ignas Šliauteris (Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazija, mokytoja metodininkė Rita Ragauskaitė, koncertmeisterė vyresnioji mokytoja Violeta Gučienė), dvi antrąsias vietas: Saulė Mickevičiūtė (Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė) ir Auksė Gineitytė (Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, vyresnioji mokytoja Raselė Urniežienė, koncertmeisteris mokytojas Žilvinas Gaidys); tris trečiąsias vietas: Liepa Rokaitė (Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas, koncertmeisterė vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė), Matas Endrešaitis (Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mokytoja metodininkė Jelena Urbutienė, koncertmeisterė mokytoja Jūratė Skuodienė) ir Ema Varpiotaitė (Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, mokytoja metodininkė Virginija Simonavičienė, koncertmeisterė mokytoja Loreta Piaseckienė).
Ilgą dieną Biržuose praleidę, patys pasirodę, vieni kitų klausę ir stebėję jaunieji dirigentai ir jų mokytojai kalbėjo, kad tai pačios geriausios pamokos – pamatyti kolegas, jų mokinius, pastebėti savo ir kitų klaidas, bendraujant tobulėti.
Konkurso partneriai – Biržų rajono savivaldybė, Lietuvos chorų sąjunga, Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Biržų turizmo informacijos centras, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka ir Biržų krašto muziejus „Sėla“, konkurso dailininkas – Egils Skuja.

Jaunųjų dirigentų konkursas

Biržų Vlado Jaukubėno muzikos mokykla, bendradarbiaudama su Lietuvos chorų sąjunga, organizavo respublikinį muzikos ir meno mokyklų Jaunųjų dirigentų konkursą, kuris vyko 2022 m. balandžio 2 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje adresu: Kęstučio g. 6, LT – 41174 Biržai, tel.: (8 450) 32 947, el. p.: birzai.muzika@gmail.com

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS I–OJO RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSO NUOSTATAI

Dalyvio paraišką prašome pildyti paspaudus ant nurodytos GOOGLE nuorodos (arba ją nukopijuokite į GOOGLE paieškos laukelį) https://forms.gle/phr5U8vWn8SsCPZs8
arba siųsti iki 2022 m. sausio 17 d. el. p.: birzai.muzika@gmail.com

1. 1 priedas – užpildytą formą (PRIDEDAMA);
2. 2 priedas – sutikimą dėl filmavimo, fotografavimo (PRIDEDAMA);
3. Mokėjimą patvirtinantis dokumentas (prisegti).

RESPUBLIKINIO PIANISTŲ KONKURSO LAUREATĖ

2022 m. kovo 26 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vyko septintasis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „...nuo baroko iki romantizmo...“. Šio konkurso laureate tapo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Lauryna Bukytė (mokytoja metodininkė Dalia Bukienė).
Sveikiname Lauryną ir jos mokytoją!

Tėvams – apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) inicijavo trumpų atmintinių tėvams parengimą. Jose – svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.
Informacija atmintinėse yra itin aktuali šiuo metu, kai vaikai ir paaugliai šalia kasdienių iššūkių susiduria ir su dvejus metus besitęsiančia COVID-19 pandemija, karu Ukrainoje ir su juo susijusios informacijos, nuomonių gausa bei sparčiai besikeičiančiomis aplinkybėmis. Visa tai kelia nemažai nerimo, neužtikrintumo, baimės, pykčio ar kitų negatyvių jausmų ir gali išprovokuoti sunkiai kontroliuojamą nerimą, pablogėjusią emocinę sveikatą, išauginti psichologinį pažeidžiamumą, padidinti konfliktinių situacijų šeimoje ar mokykloje, net lemti psichikos ar elgesio sunkumų atsiradimą.
Svarbu, kad tėvai nesijaustų bejėgiai, gebėtų laiku pamatyti nerimą keliančius ženklus, žinotų, kaip padėti vaikui ir kur kreiptis pagalbos. Visa tai glaustai ir aiškiai pateikiama pridedamuose dokumentuose.
Visas atmintines taip pat rasite ir pagalbasau.lt puslapyje (https://pagalbasau.lt/patarimai-tevams/)

FESTIVALIO „MUZIKUOKIME DRAUGE“ LAUREATAI

Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko respublikinis kamerinių ansamblių festivalis „Muzikuokime drauge“. Nuotoliniu būdu jame dalyvavo 35 atlikėjai, pateikę vieno kūrinio įrašą. Festivalyje sėkmingai pasirodė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duetas Pijus Valotka (fortepijonas) ir Augustas Zonys (althornas). Vaikinai atliko J. Lennon, P. McCartney „All my loving“ („Didžioji meilė“).
Biržiečių duetas tapo konkurso laureatu ir 2022 m. balandžio 2 dieną pakviestas dalyvauti baigiamajame laureatų koncerte Vilniuje.
Sveikiname vaikinus ir kviečiame paklausyti jų atliekamo kūrinio:
https://www.youtube.com/watch?v=USqQjomZ5hc

LAISVĖ SKAMBA. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai


Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pirmos klasės dailininkų piešiniai tema „Muzikos instrumentai“.
Mokytoja metodininkė Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

Ukrainiečių liaudies daina „Pilkas voras“, harm. G. Orlianskij. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.
https://youtu.be/vJjSTvSid1Y

Ukrainiečių liaudies daina „Ir siaudžia, ir gaudžia“, harm. N. Liubarskij. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Meira Rudelytė. Vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.
https://youtu.be/OLsX_8sHvEc

Leonas Povilaitis. Pjesė „Malūnėlis“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Viktorija Degutytė. Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė.
https://youtu.be/aeBwiL85qHI

„Vaikystės spalvos“. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunųjų dailininkų darbai. Mokytoja ekspertė Gražina Visockienė.
https://youtu.be/9-aZ9tzKdrA

Lietuvių liaudies melodija „Skamba kanklės“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Gabrielė Kubiliūtė ir mokytoja Eglė Jažauskienė.
https://youtu.be/v1VExPpyDAs

Vladas Jakubėnas. „Žygiuojam“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinys Ilja Šakuro. Vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.
https://youtu.be/ACK3S3Zdtms

Tadas Šernas. Barkarolė. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Elinga Fergizaitė. Mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė. Koncertmeisterė Romualda Butkevičienė.
https://youtu.be/n_ChM9fIZVg

Prancūzų šokis „Žiga“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos arfų ansamblis: Urtė Mitrochinaitė, Gabrielė Kubiliūtė, Adelė Nevieraitė ir mokytoja Eglė Jažauskienė.
https://youtu.be/lTFM3ZIu91M

J. Lenon P. Mc Cartney. „Didžioji meilė“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai Augustas Zonys (althornas) ir Pijus Valotka (fortepijonas). Vyresnysis mokytojas Pranas Dapšauskas ir mokytoja ekspertė Ina Valotkienė.
https://youtu.be/XIfk62ce5oc

Pažintis su organetu

2022 m. kovo 4 dieną Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Radvilų menėje, buvo pristatytas įgyvendintas projektas „Biržų kunigaikštystė (1547–1811) – europietiškų kultūros gyvenimo būdo tradicijų centras“.
Vakaro metu buvo demonstruojami XVIII a. mados tendencijas atspindintys kunigaikščių rūbai ir organetas (portatyviniai vargonėliai). Žinomas faktas, kad Kristupas Radvila II 1618 m. užsakė pas Rygos meistrą Mauricijų tuo metu populiarų instrumentą – organetą.
Įsigytas muzikos instrumentas atkeliavo iš Cermenatės miestelio Italijoje, netoli Milano, kur gyvena senovinių instrumentų rekonstruktorius Walter Chinaglia.
Vakaro metu skambėjo viduramžių muzika, kurią atliko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos NVŠ programos „Instrumentų pažinimas“ mokiniai, vadovaujami mokytojų Eglės Jažauskienės ir Romualdos Butkevičienės. Dviejų ansamblių repertuare – organeto specialistės Cristina Alís Raurich aranžuotės iš rankraščių: Ecce rex Darius ir Solvitur in libro Salomonis. Organetas suskambo ne tik ansambliuose, bet ir užbaigė renginį G. Ph. Telemann Grave, skirtu karo Ukrainoje aukoms.

Lietuvių kalbos dienoms

Liaudies dainos tapo kūrybos pagrindu ne vienai kompozitorių kartai, joms ypatingą dėmesį skyrė kompozitorius Vladas Jakubėnas, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla. Liaudies dainos nuolatos skamba ir mūsų mokinių repertuaruose, jas mokiniai sėkmingai dainuoja koncertuose, konkursuose. Paklausykime...

Vladas Jakubėnas. „Svyruoj, linguoj paukštelis“. Aranž. Viktorijos Morkūnienės. Vlado Jakubėno dainą, aranžuotą Viktorijos Morkūnienės, atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos merginų ansamblis
https://youtu.be/kuOxPsGXVOY

Stasio Šimkaus kanonas „Saulutė tekėjo“ . Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių mergaičių kvartetas: Žiedė, Austėja, Emilia, Jorūnė. Vyresnioji mokytoja Ieva Morkūnaitė.
https://youtu.be/MfaexIbI5y0

Artūro Noviko išplėtota liaudies sutartinė SODAUTO. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos chorinio dainavimo vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė. Akompanuoja Gabrielė Čeponytė.
https://youtu.be/XbMDIZcZvUI

STRAZDAS. Lietuvių liaudies daina. LOPŠINĖ. Alvydo Jegelevičiaus m., liaudies ž. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Liepa Pačešiūnaitė. Mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, akompanuoja koncertmeisterė metodininkė Vijolė Eidukaitė.
https://youtu.be/t_Wu8holEoA

PER TAMSIĄ NAKTELĘ. Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras. Mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė.
https://youtu.be/FPhRPghZkEE


Elena Davis. „VIŠTYTĖ“. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Medeina Duderytė.
Mokytoja Gražina Beleckienė.
https://youtu.be/Maqb4-spOM0

PAUKŠČIŲ NAMAI. Piešė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

Johann Krieger. MENUETAS. Atlieka Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinė Adelė Nevieraitė ir mokytoja Eglė Jažauskienė.
https://youtu.be/QUUR4I54HLI

MARGUČIAI. Piešė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos I klasės dailininkai.
Mokytoja Jurgita Narvidaitė-Varžinskienė.

S. Rachmaninovas. ITALIŠKA POLKA. Atlieka Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistės Lauryna ir Teresė Bukytės.
Mokytoja Dalia Bukienė.
https://youtu.be/xWxsDHFqHjk


PAVASARIO SPALVOS. Piešė jaunieji dailininkai.
Mokytoja Gražina Visockienė.

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Vaizdo siužetą prisimenant 1991 m. sausio 13-ąją žuvusius laisvės gynėjus parengė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla.

SAUSIO 13-OJI. PRISIMENAME LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJUS

2022 m. sausio 13-ąją 8 valandą ryto visuose Vlado Jakubėno muzikos mokyklos languose užsidegė atminimo akcijos liepsnelės. Plevenanti žvakių liepsna liudijo: prisimename ir gerbiame žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.
Pavakare Pilies salėje vyko „Dainų dainelės“ konkurso dalyvių koncertas, kuriame dainavo keliolika Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių. Koncertą vedė mokytoja Jūratė Duderienė. Įžangos žodį tarė rajono Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, prisiminusi pačios išgyventą sausio 12-osios ir 13-osios naktį prie Seimo.


Koncertą pradėjo mažiausios Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dainininkės: pradinio dainavimo mokinės Junė, Gustė ir Smiltė (mokytoja J. Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė), „Genio“ darželio solistė Urtė Mašėnaitė (vadovė Alina Mitrochinienė, koncertmeisterė Ieva Morkūnaitė), Vlado Jakubėno muzikos mokyklos solistė Liepa Pačešiūnaitė (mokytoja J. Duderienė, koncertmeisterė V. Eidukaitė), Vlado Jakubėno muzikos mokyklos vyresniųjų klasių mergaičių ansamblis (vadovė Viktorija Morkūnienė, „Saulės“ gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Danguolė Kazakevičienė, koncertmeisterė Regina Baronienė). Už nuoširdų koncertą dainininkams ir jų mokytojams dėkojo rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė ir linkėjo sėkmingo pasirodymo „Dainų dainelės“ konkurso regiono ture.

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931