MOKYKLOS ISTORIJA
VEIKLOS KRYPTYS
PASIEKIMAI
PROJEKTAI
MOKYKLA
Kontaktai
Administracija
Mokytojai
Ko mokome
Savivalda
Konkursai
MOKYMAS COVID-19 SĄLYGOMIS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
Planavimo dokumentai
Vidaus tvarkos dokumentai
Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Tyrimai ir ataskaitos
Atestacija
Psichologinis saugumas
Parama mokyklai
TEISINĖ INFORMACIJA
KORUPCIJOS PREVENCIJA
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
LAISVOS DARBO VIETOS
MOKINIAMS
Elgesio taisyklės
Pamokų tvarkaraščiai
Kolektyvai
Savanorystė
TĖVAMS
Atlygis už neformalųjį švietimą
Transporto kompensacijos
Apklausos
MUZIKOS RAIŠKA
Konkursai, festivaliai
Seminarai, stovyklos
Koncertai, šventės
Padėkos
Geroji patirtis
DAILĖS RAIŠKA
Konkursai, plenerai
Parodos
Dailės darbų galerija
Padėkos
Geroji patirtis
NVŠ PROGRAMA
BIBLIOTEKA
Sukaktys, parodos
Biržų krašto menininkai
Naujos knygos
FOTOGALERIJA
ARCHYVAS
KLAUSKITE
NUORODOS


ARCHYVAS 2016 metai  


XVI respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – maratonas

2016 m. lapkričio 26 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistai dalyvavo Kaune vykusiame XVI respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje – maratone, kuriame vienu metu 11-oje gražiausių Kauno miesto salių grojo 430 dalyvių iš 33 muzikos ir meno mokyklų.
Ši graži tradicija puoselėjama jau daug metų. Mūsų mokyklos mokiniai laukia ir ruošiasi tokiam kasmetiniam renginiui, kuriame turi galimybę pasirodyti, pamuzikuoti ir išgirsti, kaip groja jų bendraamžiai iš kitų muzikos mokyklų. Savo ruožtu mokytojai susitinka su kolegomis iš visos Lietuvos, bendrauja ir dalinasi patirtimi.Nuotraukose (iš kairės į dešinę, iš viršaus žemyn):
1. Danielė Viederytė, mokyt. D. Šimbelienės klasė.
2. Milginta Staniulytė, mokyt. D. Šimbelienės klasė.
3. Agnė Flenderytė ir Gabrielė Čeponytė, mokyt. R. Butkevičienės klasė.
4. Fausta Januševičiūtė, mokyt. D. Šimbelienės klasė.
5. Gabrielė Čeponytė ir Agnė Flenderytė, mokyt. R. Butkevičienės klasė.
6. Saulė Lansbergaitė, mokyt. R. Butkevičienės klasė.
7. Emilija Mikalauskaitė ir Hilarija Čeponytė, mokyt. R. Butkevičienės klasė.
8. Gabrielė Čeponytė ir Augustė Žemaitytė, mokyt. R. Butkevičienės klasė.
9. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai koncertui pasiruošę.
10. Gražioji KTU kultūros centro Mažoji salė ir Kauno miesto panorama.
11. Visi koncerto dalyviai su apdovanojimais.


Šiais metais koncertavome Kauno Technologijos Universiteto Kultūros centro salėje, pro kurios langus galėjome stebėti visą Kauno miesto panoramą. Šioje puikioje salėje dalyvavo fortepijono skyriaus mokiniai: Milginta Staniulytė, Fausta Januševičiūtė, Danielė Viederytė (mokyt. D. Šimbelienės klasė), Hilarija Čeponytė, Emilija Mikalauskaitė, Agnė Flenderytė, Gabrielė Čeponytė, Augustė Žemaitytė, Saulė Lansbergaitė (mokyt. R. Butkevičienės klasė).

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė

XI Respublikinis religinės muzikos ir meno festivalis – konkursas

2016 m. lapkričio 25 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės, dalyvavo XI respublikiniame religinės muzikos ir meno festivalyje – konkurse, skirtame religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjai šv. Cecilijai, kuris vyko Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje.

Nuotraukose:
1. Jaunių choras su (iš dešinės į kairę) komisijos pirmininku – LMTA choro dirigavimo katedros vedėju docentu Dainiumi Puišiu, choro vadove mokytoja metodininke Viktorija Morkūniene, koncertmeistere Romualda Butkevičiene, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktore Emilija Krikščiūnaite.
2. Laureato diplomas


Chorą lydėjo sėkmė. Jis už gerą pasirodymą buvo įvertintas II laipsnio Laureato diplomu. Po konkurso iš vertinimo komisijos pirmininko LMTA choro dirigavimo katedros vedėjo docento Dainiaus Puišio sulaukėme gerų žodžių, pagyrimo ir patikinimo, kad choras ugdomas teisinga linkme.
Dalyvavimas ir laimėjimas konkurse skatina mokinius labiau pamilti chorinę muziką, o mokytojams siekti didesnio profesionalumo.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė

Jaunieji muzikantai patys muzikuoja ir domisi muzikos istorija

Festivalis – koncertas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje

2016 m. lapkričio 23 dieną Biržų Valdo Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai vyko į Vilnių. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Gabių menui vaikų centras kasmet Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje organizuoja profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalį – koncertą, kuriame visų pagrindinių Lietuvos regionų muzikos mokyklų gabiems mokiniams suteikiama galimybė parodyti savo pasiekimus, pasidžiaugti laimėjimais.
V respublikiniame profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalyje – koncerte dalyvavo ir biržiečiai Lauryna Bukytė bei Gvidas Staniulis. Pianistė Lauryna, pagrojusi Vladimiro Majorovo „Lietutį“, susilaukė daug pagyrimo žodžių. Ją moko mokytoja Dalia Bukienė. Saksofonininkas Gvidas Staniulis atliko Z. Abreu „Tiko, tiko“ (mokytojas Gitas Korsakas). Koncerte Gvidui akompanavo Skirmantė Griciūnienė. Koncerto dalyvius sveikino Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos Gabių menui vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis, Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė. Festivalio organizatoriai linkėjo pedagogams ir atlikėjams kūrybinio bendradarbiavimo siekiant aukštesnio profesinio muzikinio atlikimo lygio.

Lauryna Bukytė

Visi festivalio – koncerto dalyviai buvo apdovanoti įvairiomis dovanomis, vaišėmis, mokiniams bei mokytojams įteikti dalyvio diplomai. Koncerte grojo 32 mokiniai iš įvairių Lietuvos miestų – Alytaus, Biržų, Kėdainių, Trakų, Vilniaus, Ukmergės, Utenos, Rokiškio, Panevėžio, Kauno – muzikos mokyklų.
Biržiečiams mokytojams šis festivalis tapo malonia staigmena... Su savo mokiniais festivalio koncerte dalyvavo trys buvę Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai, šiuo metu dirbantys pedagoginį darbą. Kanklininkė Eglė Stuokaitė dėsto Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje, Mantas Makrickas moko altininkus Karoliniškių muzikos mokykloje. Buvęs mokytojo Gito Korsako mokinys Renatas Bedalis moko pučiamaisiais instrumentais groti Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokinius. Visi jie ne tik dirba pedagoginį darbą, bet ir aktyviai koncertuoja, dalyvauja įvairiuose projektuose. Direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė pakvietė E. Stuokaitę, M. Makricką bei R. Bedalį atvykti į Biržus su koncertine programa bei savo mokiniais dalyvauti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 60 – mečio renginiuose.

Išvykos

Kasmet Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla organizuoja edukacines išvykas į Lietuvos nacionalinę filharmoniją, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Rygos operos ir baleto teatrą.
2016 m. spalio mėnesį Muzikos mokyklos mokiniai, jų tėveliai bei mokytojai vyko į Lietuvos nacionalinę filharmoniją koncertų ciklo „Koncertai visai šeimai“ renginį – smuiko, kuriuo grojo V. A. Mocartas, pristatymą Lietuvoje. Lietuvos – Austrijos draugijos pirmininko prof. Petro Kuncos iniciatyva, kartu su Austrijos ambasada bei Lietuvos nacionaline filharmonija organizuotas renginys „V. A. Mocarto smuiko magija“ susilaukė didžiulio dėmesio. Biržiečiai džiaugėsi galėję ne tik išgirsti, bet ir pamatyti bei scenoje nusifotografuoti su V. A. Mocarto smuiku. Atlikėja Anja Morgenstern, kuri šiuo instrumentu grojo V. A. Mocarto Koncertą smuikui su orkestru, nė sekundei nepaleido instrumento iš savo rankų. Originalaus muzikos instrumento skambesį buvo galima palyginti su kitų instrumentų skambesiu, o išsamūs koncerto vedančiosios komentarai suteikė daug žinių apie šį originalų smuiką.
2016 m. lapkričio 26 dieną mokytojų Dalios Bukienės ir Inos Valotkienės iniciatyva Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai su savo tėveliais bei mokytojais vyko į Rygą. Šios edukacinės kelionės metu mokiniai susipažino su Rygos senamiesčio architektūra, apžiūrėjo senojo miesto gynybinę sieną, kitas senamiesčio erdves. XIX amžiuje statytame Rygos operos ir baleto teatro didžiojoje salėje klausėsi muzikinio spektaklio.

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė

XX-oji Lietuvos Muzikų šventė – „Didysis Muzikų paradas“

2016 m. spalio 1 d., šeštadienį, 18.00 val. Tarptautinės Muzikos dienos proga per Lietuvos TV Kultūros kanalą buvo transliuojama XX-oji Lietuvos Muzikų šventė – „Didysis Muzikų paradas“. Šventė sutapo su dar dviem jubiliejais – Lietuvos muzikų sąjungos 80-čiu bei žurnalo „Muzikos barai“ 85-čiu. Į renginį buvo pakviesti ir nuolatiniai Muzikų sąjungos partneriai, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atstovai bei Krašto muziejaus „Sėla“ direktorius Gintaras Butkevičius.
Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė sveikinimo žodyje apžvelgė Lietuvos muzikų sąjungos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos bei ECMTA (Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos) ilgalaikius bendradarbiavimo projektus ir jų reikšmę jaunimo muzikiniame ugdyme.
Taip pat viso renginio metu kaip leitmotyvas nuskambėjo pirmųjų žurnalo „Muzikos barai“ įkūrėjų, mūsų kraštiečių, pabiržiečių kompozitorių brolių A., M., Br. Budriūnų pavardės.


Emilė Naudžiūtė tapo Lietuvos moksleivių keramikos konkurso „Žaidimas“ laureate. Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.
Darbelio pavadinimas – švilpukas „Linksmieji paukšteliai“.

Rusnė Čepaitytė tapo Mokinių kūrybinių darbų konkurso, skirto Dainų šventei „Tu mums viena“, laureate. Mokytoja metodininkė Gražina Visockienė.

Vasaros muzikinė kelionė

2016 m. birželio 22 dieną „Senosios muzikos grupės“ (NVŠ programos) dalyviai išvykome į muzikinę – pažintinę kelionę į Jurbarką. Kelionė turėjo aiškų tikslą – pamatyti senuosius instrumentus, pamuzikuoti, pasirodyti ko esame išmokę per mokslo metus. Kita labai svarbi kelionės dalis – susipažinti su nuostabiai gražiu Panemunės kraštu ir jo istorija.
Kelionė į Jurbarką pasirinkta dėl to, kad šiame mieste gyvena ir dirba mūsų mokyklos absolventė, vargonininkė, chorvedė Laura Matuzaitė Kairienė, kuri su savo kolege Lina Lukošiene labai domisi senąja muzika, instrumentais ir kartu muzikuoja. Noras bendrauti, pasisemti patirties, daugiau sužinoti, užmegzti bendradarbiavimo ryšius paskatino mus leistis į tolimą kelionę.
Pažintis prasidėjo Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčios parapijos namuose. Po ilgos kelionės susėdome aplink didelį stalą. Besigardžiuojant kvapnia arbata ir saldumynais, kuriuos paruošė vaišingi šeimininkai, pradėjome susipažinimo ratą. Kiekvienas turėjome ką pasakyti apie savo sąsajas su muzika, Biržais, draugystės ir net giminystės ryšius.
Po šilto susipažinimo, perėjome į mažutę salę. Prasidėjo muzikavimo, improvizavimo ir koncertavimo dalis. Pirmiausia mus supažindino su instrumentais, kurių dar nebuvom matę ir juo labiau bandę groti. Tai styginiai instrumentai – viola da gamba, liutnė ir pučiamasis – šalamėjus, kuriuo beveik visi pabandėme groti. Žavėjomės šio instrumento specifiniu skambėjimu, o drąsiausieji improvizavo pritariant mažiesiems būgnininkams (Lauros sūnūs). Pasirodymas tęsėsi grojant klavesinu, kuris nors ir truputį kitoks, bet jau mums priprastas, todėl galėjome pademonstruoti ir savo per mokslo metus išmoktą repertuarą.


Nuotraukose:
1. Lina Lukošienė demonstruoja violą da gambą.
2. Laura Matuzaitė Kairienė rodo liutnę.
3. Gabrielė Čeponytė praktiškai išbando šalamėjų.
4. Naujas jungtinis senosios muzikos ansamblis.
5. Išbandoma Panemunės pilies menių akustika.
6. Ekskursijos dalyviai prie Panemunės pilies.

Pasibaigus koncertui, buvome pakviesti apžiūrėti Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčią. Kunigas Mindaugas Kairys papasakojo bažnyčios pastatymo istoriją ir apie šios religinės bendruomenės veiklą. Bažnyčios vidų puošia įspūdingas vitražo kryžius, kurio autorė skulptoriaus V. Grybo anūkė R. Grybaitė. Pats įdomiausias momentas bažnyčioje – galimybė apžiūrėti statomus vargonus. Galima buvo pakilnoti, papūsti tuos įvairaus dydžio vamzdžius, kurie bus sudėti į savo vietas, kad galėtų gausti šio instrumentų karaliaus viduje.
Iš Jurbarko vykome į didingą Panemunės pilį. Sužinojome daug istorinių dalykų, gerėjomės vaizdais iš pilies bokšto. Ir pilies menėse mus neapleido troškimas muzikuoti, tad fleitos, šalamajos, trimito ir būgnų garsais išbandėme menių akustiką. Pavalgius gardžius pietus pilyje, grįžome į Jurbarką. Lina Lukošienė, kuri rodė ir mokino groti senaisiais instrumentais, aprodė mums modernią Jurbarko viešąją biblioteką. Pats giliausias, prasmingiausias taškas šioje kelionėje – Vinco Grybo muziejus, kuriame skulptoriaus tragiško gyvenimo istoriją pasakojo anūkė Rasa Grybaitė.
Paskutinė kelionės dalis – vakarienė svetingų parapijos šeimininkų pastogėje. Nors diena jau artėjo į pabaigą, mokiniams dar užteko energijos judriems žaidimams ir akimirkai stabtelėti prie klavesino, pagrojant nors keletą frazių, tarsi patvirtinti prabėgusios dienos nuotaiką. Mamos, lydėjusios mus kelionėje, džiaugėsi vaikų noru muzikuoti, pažinti, improvizuoti ir parodyti tai drąsiai, su džiaugsmu. Nejučia aptarėme prabėgusią ekskursiją, kuri sustiprino ryšius tarp mokinių, tėvelių ir akivaizdžiai mus „paaugino“ kultūrine prasme.
Už kelionės puikų suorganizavimą nuoširdžiai dėkingi Lauros ir Mindaugo Kairių šeimai, Linai Lukošienei, uždegusiai mažuosius atlikėjus muzikavimo virusu, ir Rasai Grybaitei, atskleidusiai senelio, įžymaus menininko likimą. Kiekviename žingsnyje jutome šių žmonių didelį dėmesingumą, jautrumą, atsidavimą savo krašto istorijai, pagarbą žmonėms su kuriais juos sieja kasdieninis gyvenimas. Kelionė buvo kupina šviesių, prasmingų įspūdžių. Manome kad užsimezgę ryšiai nebus momentiniai, o išaugs į bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi.

Mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė


BIRŽŲ PILIS
2016 m. kovo 11 – 13 dienomis
kviečia į senosios muzikos meistriškumo kursus
„Baroko pavasaris Biržuose“


LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI
2016 m. vasario 18 d. - kovo 6 d.
kviečia į edukacinį šv. Kazimiero senosios muzikos festivalį


2016 m. sausio 27 d.
Biržų Vlado Jakubėno mokyklos salėje
surengtas seminaras „2016 m. moksleivių dainų šventės repertuaro ypatumai“

Seminarą vedė M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorinio dainavimo ir dirigavimo skyriaus vedėja Saulė Kriščiūnaitė.
Seminarą organizavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė.
Dalyvavo muzikos mokyklos jaunučių choras (vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė).


„Senosios muzikos grupė“


Iš Rygos – su diplomais

2016 m. birželio 2-4 dienomis Rygoje, Jazepo Medinio muzikos mokykloje, vyko XII tarptautinis vaikų kamerinių ansamblių konkursas – festivalis „Muzikuojame su draugais“. Į jį dalyviai atvyko iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos muzikos mokyklų.
Lietuvai atstovavo jaunieji atlikėjai iš Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos. Biržietės Teresė Bukytė ir Dovaldė Šimaitė (mokytojos Dalia Bukienė, Ina Valotkienė) dalyvavo pačių jauniausių atlikėjų kategorijoje, o Gabrielė Čeponytė ir Agnė Flenderytė (mokytojos Romualda Butkevičienė, Violeta Sabonienė) varžėsi A kategorijos grupėje.
Dalyviai atliko po tris skirtingų epochų kūrinius. Visus pasirodymus vertino autoritetinga tarptautinė 6 narių vertinimo komisija.
Paskutinę konkurso dieną dalyviai susipažino su Rygos miesto istorija, gėrėjosi senamiesčio vaizdais, klausėsi koncerto Rygos botanikos sode. Mokytojai dalyvavo seminare – susitikime su vertinimo komisijos nariais.
Pasibaigus laureatų koncertui buvo išdalinti apdovanojimai. Mūsų mokyklos kamerinis ansamblis Agnė Flenderytė (smuikas) ir Gabrielė Čeponytė (fortepijonas) pelnė trečio laipsnio laureatų diplomus.

Nuotraukose:
1. Po konkurso mūsų mokyklos mokinės prie Jazepo Medinio muzikos mokyklos.
2. Konkurso prizininkės Agnė Flenderytė ir Gabrielė Čeponytė su savo mokytojomis Violeta Saboniene ir Romualda Butkevičiene.V tarptautinio Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkurso prizai:

Vicemerės prizas – už geriausią šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio interpretaciją
Laura Opanaitė, Kauno „Vyturio“ gimnazija Muzikos skyrius

Seimo nario prizai:
1. Pagrindiniai prizai:
Vėjas Vakaris Matonis, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Laura Opanaitė, Kauno „Vyturio“ gimnazija Muzikos skyrius
2. Jauniausiam konkurso dalyviui:
Klėja Kašubaitė, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla
3. Jauniausiam konkurso ansambliui:
Dovaldė Šimaitė ir Teresė Bukytė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Švietimo skyriaus prizas – jauniausiam konkurso dalyviui (solistui, biržiečiui)
Lauryna Bukytė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Biržiečių klubo „Krivulė“ prizas – geriausiai pasirodžiusiam biržiečiui
Lauryna Bukytė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Erikos Brooks prizai:
Solistų kategorija
1. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Žygiuojame“ – Vasarė Vaičiulytė, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Už gerą atlikimą – Domas Sargevičius, Pasvalio muzikos mokykla, Austėja Raišytė, Kupiškio meno mokykla
2. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Rudens ūpas“ – Laura Opanaitė, Kauno „Vyturio“ gimnazija Muzikos skyrius.
Už gerą atlikimą – Elzė Lipnickaitė ir Vėjas Vakaris Matonis, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
3. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Perkūnas žavisi Vaiva“ iš baleto „Vaivos juosta“ – Lauryna Bukytė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
4. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Velniuko šokis“ iš baleto „Vaivos juosta“ – Klaudija Hirzel, Telšių muzikos mokykla
5. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Kaimiečių šokis“ iš baleto „Vaivos juosta“ – Pijus Valotka, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Ansamblių kategorija
1. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Miško pasakiškų būtybių šokis“ iš baleto „Vaivos juosta“ – Austėja Vaitkevičiūtė ir Agnė Keturakytė, Kauno „Vyturio“ gimnazija Muzikos skyrius
2. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Perkūno dovanos“ iš baleto „Vaivos juosta“ – Ugnė Čepkauskaitė ir Domantė Valaitė, Kupiškio meno mokykla
3. Už geriausiai atliktą Vlado Jakubėno kūrinį „Žaidimas Nr.1“ – Dovilė Kalniūtė ir Ugnius Kairys, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Konkurso laimėtojų koncertai:
Koncertas Stasio Vainiūno namuose Vilniuje 2016 m. gegužės 25 d.
Teresė Bukytė ir Dovaldė Šimaitė
Dovilė Kalniūtė ir Ugnius Kairys
Lauryna Bukytė, Pijus Valotka, Saulė Lansbergaitė
Mila Andrejeva, Roberta Kalkytė

Koncertas M. K. Čiurlionio name – muziejuje Vilniuje 2016 m. gegužės 25 d.
Klėja Kašubaitė, Kaja Kašubaitė, Vasarė Vaičiulytė, Laura Opanaitė, Vėjas Vakaris Matonis, Elzė Lipnickaitė, Diana Kazakova, Ugnė Lukaševičiūtė, Meda Motiejūnaitė, Austėja Vaitkevičiūtė ir Agnė Keturakytė.

Koncertas Rygos Jazepa Medina muzikos mokykloje kamerinių ansamblių festivalyje 2016 m. gegužės 27 d.
Emilija Lopaitytė ir Dominyka Gurinaitė, Ventos muzikos mokykla
Ugnė Čepkauskaitė ir Domantė Valaitė, Kupiškio meno mokykla

Konkurso laureatai:
Solistai: Gustavs Licis, Vasarė Vaičiulytė, Domas Sargevičius, Vėjas Vakaris Matonis, Elzė Lipnickaitė, Laura Opanaitė, Ugnė Čepkauskaitė, Gabriela Goldmane, Lauryna Bukytė, Meda Motiejūnaitė, Elina Kataševa.
Ansambliai: Austėja Vaitkevičiūtė ir Agnė Keturakytė, Ugnė Čepkauskaitė ir Domatė Valaitė.

Konkurso diplomantai:
Polina Savčuka, Sofina Katalkina, Mila Andrejeva, Roberta Kalkytė, Kaja Kašubaitė, Klėja Kašubaitė, Emilija Vandere, Austėja Raišytė, Dovilė Vaičionytė, Modestas Meškauskas, Anželikla Jelkina, Lelde Radena, Tereza Priekule, Gustas Perskaudas, Airinga Šapalaitė, Ugnė Lukaševičiūtė, Eliza Zida, Klaudija Hirzel, Gerda Rumšaitė, Anna Linda Rūtenberga, Aušrinė Strakšaitė, Greta Rupeikytė, Rimantė Mičelytė, Diana Kazakova, Emilija Lopaitytė, Dominyka Gurinaitė, Pijus Valotka, Saulė Lansbergaitė, Dovaldė Šimaitė, Teresė Bukytė, Ugnius Kairys, Dovilė Kalniūtė, Liucija Marija Vedeckaitė.

V TARPTAUTINIS VLADO JAKUBĖNO
JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS

Konkurso tikslas
Propaguoti ir skatinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikavimą. Atskleisti ir auginti jaunuosius atlikėjus, kūrybingas, iniciatyvias asmenybes, kurios gali savitai reikštis per tradicinę bei šiuolaikinę lietuvių kompozitorių muziką.

Uždaviniai
Skatinti jaunuosius atlikėjus domėtis savo tautos muzikinės kultūros praeitimi ir dabartimi.
Sudominti kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūryba.
Savitai ir kūrybiškai interpretuoti šiuolaikinių kompozitorių muziką, šiuolaikiškai ir drąsiai pažvelgiant į šių dienų iššūkius.

Organizatoriai
Mokyklos direktorė Rima Zuozienė, +370 450 32947, mob. t. +370 612 84785,
Mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė, +370 450 32947, mob. t. +370 683 33582,
Mokytoja – metodininkė Romualda Butkevičienė, +370 450 50299, mob. t. +370 698 75891.
Profesorius Rokas Zubovas.
Mokyklos el.p.: v.jakubeno.m.m@takas.lt

Konkurso dalyviai
Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių muzikos bei meno mokyklų jaunieji atlikėjai.

Laikas ir vieta
Konkursas vyks 2016 m. gegužės mėn. 13 d. Biržų pilies rūmų salėje

Dalyvių registracija: 10.00 - 11.00 val.
Pradžia – 11.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

NATOS:
Du žaidimai. Pirmas žaidimas
Antras žaidimas
Miško pasakiškų būtybių šokis
Baltųjų laumių šokis. 1 lapas, 2 lapas
Miškinis šoka
Įžanga. Miško vienuma
Rudens ūpas. 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas
Velniuko šokis. 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas
Žygiuojame


2016 m. balandžio 21 – 23 dienomis Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko I respublikinis meno ir muzikos mokyklų profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkursas. Organizatoriai – Vilniaus Algirdo muzikos mokykla ir M. K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos Gabių vaikų centras – dalyvauti konkurse kvietė įvairių instrumentų solistus, kamerinius ansamblius, fortepijoninius duetus bei kitus kolektyvus. Konkurso dalyviai – mokiniai, besimokantys pagal muzikinio ugdymo modulio programą. Dalyvius vertino komisija. Šiame konkurse dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos solistė smuikininkė Agnė Flenderytė (I laipsnio laureatė). Agnės mokytoja metodininkė Violeta Sabonienė. Pianistas Pijus Valotka (diplomas) konkurso programoje grojo ir Vlado Jakubėno „Kaimietišką šokį“ iš baleto „Vaivos juosta“. Pijaus mokytoja metodininkė Ina Valotkienė. Fortepijoninių duetų kategorijoje sėkmingai savo programą atliko Dovaldė Šimaitė ir Teresė Bukytė (mokytojos metodininkės Ina Valotkienė ir Dalia Bukienė).

2016 m. balandžio 22 d. Panevėžio muzikos mokykloje Respublikiniame jaunųjų atlikėjų – pianistų festivalyje „Muzikinis pavasaris“ dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinės Saulė Pleirytė (vyresnioji mokytoja Dalė Šimbelienė) ir Saulė Lansbergaitė (mokytoja metodininkė Romualda Butkevičienė). Visi festivalio dalyviai po pasirodymų buvo pakviesti į Panevėžio muzikinį teatrą, kur klausėsi muzikinio spektaklio „Karlsonas“.
Visuose konkursuose bei festivaliuose savo patirtimi aptardami profesinius klausimus dalinosi ir mokinių mokytojai.
Plėtodami kultūrinius ryšius tarp Lietuvos ir Latvijos muzikos mokyklų Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai vyko į Bauskės muzikos mokyklą. Apžiūrėję Bauskės pilį, muzikos mokykloje bendravo su šios mokyklos mokiniais, koncertavo Bauskės muzikos mokyklos salėje.
Biržų muzikos mokyklos direktorė Rima Zuozienė pasidžiaugė gražiu kultūriniu bendradarbiavimu išsakydama padėkos žodžius Bauskės muzikos mokyklos kolektyvui ir išreikšdama viltį dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Bauskės muzikos mokyklos mokiniai bei mokytojai atvyks į Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkursą, kuris vyks gegužės mėnesį Biržuose.

2016 m. balandžio 15 d. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje vyko festivalis – konkursas „Groju lietuvišką pjesę“. Festivalio tikslas – puoselėti lietuvių liaudies instrumentinę muziką, muzikavimo perspektyvas bei galimybes liaudies muzikos instrumentais. Organizatoriai siekė plėtoti pažintinius vaikų ir jaunimo interesus, ugdyti jų pasitikėjimą savimi atskleidžiant individualumą.
Konkurse – festivalyje „Groju lietuvišką pjesę“ solistų kategorijoje dalyvavo ir II laipsnio diplomu įvertintos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kanklininkės Laura Vaičekonytė ir Agnė Šataitė (vyresnioji mokytoja Aušra Butkauskienė).


BAROKO PAVASARIS BIRŽUOSE
Senosios muzikos festivalis 2016
Biržų pilies rūmų menė
Kovo 7 d. – balandžio 30 d.
PROGRAMA

„Vieno instrumento istorija“ – kaip gimė senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“

„Baroko pavasaris Biržuose“ kviečia į balandžio mėnesio koncertus

„Baroko pavasaris Biržuose“ pirmoji savaitė


TRIO IL TEMPERAMENTO
Senosios muzikos ansamblis (Austrija)

Jaunųjų senosios muzikos atlikėjų ansamblis „Trio il Temperamento“ susibūrė 2014 m. Grace (Austrija). Aliona Kalechyts-Piatrouskaya (barokinis smuikas), Nóra Görbe (išilginės fleitos ir barokinis obojus) ir Lubica Paurova (klavesinas) žavisi istoriniu atlikimo menu ir barokine muzika. Kaip atskleidžia ir ansamblio pavadinimas, skirtingas kiekvienos narės temperamentas papildo ir pagyvina šio trio skambesį. (Daugiau...)

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai. Tel.: 8 450 32 947, el. paštas: birzai.muzika@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 190547931